DSB damplokomotiver

DSB Litra T

DSB Litra T (I)
357 - 360

(Retur til oversigt)

Den lille T-maskine
Lokomotiverne blev efter politisk pres overtaget af DSB fra KSB i 1909. De var konstrueret af DSB´s Maskinchef O. F. A. Busse og da de var både for små og for dårlige, måtte DSB tage dem tilbage. Hvis ikke DSB "købte" maskinerne retur, havde KSB nemlig ikke råd til at købe mere anvendelige lokomotiver.

Efter overtagelsen blev maskinerne henstillet og afventede stor reparation, hvilket skete i 1910/11. Ved den efterfølgende regelmæssige store reparation i perioden 1915 – 1917, blev alle lokomotiverne yderligere ændret på væsentlige områder. Man havde bl.a. konstateret, at lokomotivførerens udsyn ved rangering var hæmmet af de store kantede vandkasser, ligesom den enkelte lille sandkasse på kedelryggen var utilstrækkelig. Derfor blev sandkassen på kedelryggen fjernet og erstattet af fire sandkasser, to under førerhuset og to på barrierepladen oppe ved røgkammeret. De store sidevandkasser fik ændret dækket således, at det skrånede ned fremefter, således at føreren lidt bedre kunne se, hvad der skete umiddelbart foran lokomotivet, hvilket var absolut nødvendigt for sikkerheden under rangering. Nr. 357 fik udført dette i perioden 5. december 1914 til 11. marts 1915, nr. 358 i perioden 27. september 1916 til 2. februar 1917, nr. 359 i perioden 21. september 1915 til 16. november 1915 og endelig nr. 360 i perioden 19. november 1915 til 7. februar 1916.

Som noget særligt for et så lille lokomotiv, var alle udstyrede med vakuumbremser, hvorfor de faktisk kunne anvendes som toglokomotiver i både person-, blandet- som godstog; de to første kategorier dog ikke i tog med en større maksimal fremføringshastighed end på 50 km/t.

Efter deres istandsættelse, blev alle fire lokomotiver tildelt 5. Maskinkreds på Sjælland. Lokomotiverne har jf. deres reparationsbøger altid været hjemmehørende på Sjælland-Falster (oprindeligt 1. og 5. maskinkreds). Men i hvert tilfælde blev T nr. 357 udlånt til 3. Distrikt for afløsning af en DJ maskine. Den kørte i perioden 1918 – 1923 ved Mdt. Løgumkloster. I perioden 1926 til 1930 blev nr. 357 anvendt i Aalestrup for godskørsel mellem Aalestrup og Hobro. Pr. 1. januar 1930 blev nr. 357 opført værende til reparation på Centralværkstedet i Aarhus. Fra 1930 og frem til dets udrangering, var lokomotivet stationeret tilbage i 1. Distrikt. Det rangerede i 1930-1932 i Ringsted, Orehoved og Mdt. Masnedsund og var sidst i brug hér i november 1932 og hensattes i Orehoved. Senere blev det ført til Gb og fra april 33 var det på Østerport, fra april 1934 på Lersøen. Det blev udrangeret i 1935.

Nr. 358 var i Ringsted fra 1918 til 1925, 3. Distrikt i 1925 – 1927 ved Mdt. Aalestrup (ej opført, derfor nok i fast udlån), tilbage til Ringsted i 1930 og endelig ved Mdt. Masnedsund frem til dets udrangering. Den 10. december 1930 blev nr. 358 afsporet ved sporskifte nr. 2 med fire hjul og hovedsporet til Hvalsø blev spærret (Den Sjællandske Midtbane).

Nr. 359 var i 1929 – 1931 i Ringsted, 1931 – 1934 ved Mdt. Masnedsund. Nr. 360 rangerede på Godsbanegården i København, udlånt til Roskilde i 1926 og blev hensat i 1934. Iflg. Togplan XI fra 15-05-1934 ses at Næstved har 2 T til rangering på hverdage og 1 T på søn- og helligdage. Et T lokomotiv blev anvendt som toglokomotiv mellem Næstved og Haslev for kørsel med morgenskoletog tirsdag til lørdag i togene nr. 2066 og 2069.
(SD)


Længde:
7,865 m.
Tjenestevægt:
31,6 tons
Tomvægt:
26 tons
Tendervægt:
 
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
1,19 m.
Kul:
0,8 tons
Vand:
3 m³
Hastighed:
50 km/h
Antal:
4 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB T 357T 357
Cockerill1905Købt 1909 for 12.000,- kr. fra KSB 1. I drift 13/12-10. 5 kreds 1910-13. 1 kreds 1915. Vandkasser formindsket til 3 tons vand 1915. 1 distrikt 1918-22. Løgumkloster 1923. 3 distrikt 1923-25. 2 distrikt 1925-26. Cvk Ar 1927. Aalestrup 1926-30. Cvk Ar 1930. 1 distrikt 1930-32. Masnedsund 1932. Østerport 1933. Udrangeret 1934. Demonteret 1935 på Cvk Kh. Ophugget 1935 af H.I.Hansen, Odense.
DSB T 358T 358
Cockerill1905Købt 1909 fra KSB 2. I drift 16/12-10. 5 kreds 1910-15. Ringsted 1918-25. Aalestrup 1925-27. 1 distrikt 1929-32. Ringsted 1930. Masnedsund 1936. Udrangeret 24/2-37. Ophugget 1937 af H.I.Hansen, Odense.
DSB T 359T 359
Cockerill1905Købt 1909 fra KSB 3. I drift 25/1-11. 5 kreds 1911-15. 1 distrikt 1918-32. Ringsted 1926 og 29-31. Masnedsund 1931-34. Udrangeret 1934. Demonteret 1935 på Cvk Kh. Ophugget 1935 af H.I.Hansen, Odense.
DSB T 360T 360
Cockerill1905Købt 1909 fra KSB 4. I drift 9/12-11. 5 kreds 1911-15. 1 distrikt 1918-32. Gb/Østerbro 1920. Roskilde 1926. Hensat 23/4-34 på Cvk Kh. Udrangeret 1934. Demonteret 1935 på Cvk Kh. Ophugget 1935 af H.I.Hansen, Odense.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak


Copyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen