Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Valby Gasværk
Af: Tommy Nilsson
Synes du om artiklen?
Del den!

Umiddelbart efter århundredskiftet besluttede Københavns Kommune, at der skulle opføres et nyt gasværk i byens vestlige del og der opkøbtes derfor et større landbrugsareal på 270.000 kvadratmeter ved Vigerslev. Efter en længere debat blev man til sidst enige om at kalde det nye gasværk for Valby Gasværk og den 27. november 1907 kunne værket åbne.
Der var projekteret plads til 4 ovnsystemer men i første omgang byggedes kun et enkelt ovnanlæg med 64 ovne. Der var ligeledes afsat plads til 4 gasbeholdere men her byggedes også kun en enkelt til at starte med. Ligesom Østre Gasværk blev Valby Gasværk løbende udvidet i takt med, at det Københavnske gasnet blev udbygget. Efter anden verdenskrig var det planen at bygge et nyt stort gasværk på Teglholmen men disse planer blev opgivet i 1949 og i stedet blev Valby Gasværk gennemgribende moderniseret.

Luftfoto 1930

Den 10. januar 1961 blev Valby Gasværks kulbane nedlagt fordi den lå i vejen for DSB´s udvidelse af Køge Bugt banen og transporten af kul overgik til lastbil. Valby Gasværk var i begyndelsen af 1960erne nedslidt og det blev besluttet at værket skulle nedlægges i foråret 1965. På grund af flere havarier blev nedlæggelsen fremskyndet og den 1. juli 1964 blev Valby Gasværks gasproduktion indstillet.
Enden på Valby Gasværk blev dog temmelig voldsom iden en gnist ved en utæt ventil den 26. september 1964 forårsagede en mindre eksplosion, der forplantede sig til en af de store gasbeholdere, der sprang i luften med et brag, der kunne høres over hele København. 5 personer blev dræbt og de materielle skader løb op i over 50 millioner kroner.

For forsyning af værket med kul, myremalm (der indgik i den såkaldte rensemasse) og til borttransport af forskellige biprodukter ved produktionen (koks, tjære, ammoniakvand osv.) anlagde Københavns Kommune en 5 km lang kulbane fra Gasværkshavnen ved Kalvebod Brygge til værket. I gasværkshavnen havde Belysningsvæsnet oprindeligt to, senere tre kraner, som lossede kullene fra skibene til Valby Gasværks kultog. Fra havnen løb banen over Vasbygade, bag om DSB´s Centralværksted og krydsede Enghavevej i niveau. Fra Enghavevej løb gasværksbanen parallelt med DSBs godsforbindelsesbane og gasværksbanens krydsningsstation ved den nuværende Sjælør S-togsstation var betjent, når kulbanen var i brug. Efter krydsningsstationen lå Vesterbros Stentagpapfabrik, som havde et sidespor fra statsbanernes spor. Dette sidespor krydsede gasværksbanen i niveau. Lige før kulbanens krydsning af Retortvej på en bro var der et forbindelsesspor til DSB, der blev liggende efter nedlæggelsen af kulbanen og anvendtes bl.a. til borttransport af koks og kulbanens materiel.

Sporplan Sporplan

Inde på selve værket fandtes et omfattende spornet bestående af en ringbane, en række sidespor og ikke mindst den 560 meter lange rampe og højbane op til retorthusene. Udover det store normalsporede banenet fandtes der internt på Valby Gasværk også et banenet med 600 mm. sporvidde. På denne bane transporteredes bl. a. aske og slagger fra retorthusets kælder til en oplagsplads, hvor slagger mm. blev omlæsset til normalsporede åbne godsvogne.
Under normale omstændigheder var der gerne tre togstammer i drift, idet der omtrent midt på banen ved den nuværende Sjælør S-togsstation lå en krydsningsstation med et enkelt krydsningsspor. Både i Gasværkshavnen og ved Valby Gasværk var der forbindelse til statsbanernes spor. Når et kultog ankom til gasværket, blev togstammen delt i to - hver bestående af fem vogne. Herefter kørtes disse op ad rampen og kunne herefter bundtømmes ned i fem kulbeholdere.


Rullende materiel
VG 1
VG 1

Hanomag 1906
VG 2
VG 2

Hanomag 1906
VG 3
VG 3

Hanomag 1906
VG 4
VG 4 (I)

Hanomag 1883
VG 4
VG 4 (II)

Esslingen 1882
VG 5
VG 5

Orenstein 1928
VG 6
VG 6

Neilson 1894
Bagnall lok
Bagnall 600 mm

Bagnall 1907
VG Deutz lok
Deutz 600 mm

Deutz 1928
VG Kulvogn
Kulvogn
Arlöv 1907Selvtømmende kulvogne:
Bygget af Arlöf 1907. Træbeklædte sider, senere ombygget med jernplader. Alle vogne blev ophugget ved værkets lukning
Vogn 1-22: Håndbremse. Længde 5,8 m. Akselafstand 2,5 m. Tara 5.4 tons.
Vogn 23-30: Skruebremse. Længde 5,8 m. Akselafstand 2,5 m. Tara 5.4 tons.
Vogn 31-40: Håndbremse. Længde 5,8 m. Akselafstand 2,5 m. Tara 5.4 tons.

Øvrige åbne vogne:
P 1: Arlöf 1909. Skruebremse. Akselafstand 3,8 m. Last 12,5 tons. Tara 6,85 tons. Bundflade 17,8 m².
P 2: Arlöf 1909. Håndbremse. Akselafstand 3,8 m. Last 12,5 tons. Tara 6,85 tons. Bundflade 17,8 m².
P 3: Arlöf 1909. Håndbremse. Akselafstand 3,8 m. Last 12,5 tons. Tara 6,85 tons. Bundflade 17,8 m².
P 4: Arlöf 1909. Håndbremse. Akselafstand 3,8 m. Last 12,5 tons. Tara 6,85 tons. Bundflade 17,8 m².
P 5: Arlöf 1909. Håndbremse. Akselafstand 3,8 m. Last 12,5 tons. Tara 6,85 tons. Bundflade 17,8 m².
P 6: Arlöf 1909. Håndbremse. Akselafstand 3,8 m. Last 12,5 tons. Tara 6,85 tons. Bundflade 17,8 m².
P 7: Luxemburg 1919. Håndbremse. Akselafstand 4,4 m. Last 20 tons. Tara 8,7 tons. Bundflade 21 m².
P 8: Luxemburg 1919. Håndbremse. Akselafstand 4,4 m. Last 20 tons. Tara 8,7 tons. Bundflade 21 m².
P 9: Luxemburg 1919. Skruebremse. Akselafstand 4,4 m. Last 20 tons. Tara 9,46 tons. Bundflade 21 m².
P 10: Scandia 1930. skruebremse. Længde 8,1 m. Akselafstand 4,1 m. Last 20 tons. Tara 7,77 tons. Bundflade 19,3 m². Solgt 1954 til ØSJS PD 401.
P 11: Scandia 1930. Håndbremse. Længde 8,1 m. Akselafstand 4,1 m. Last 20 tons. Tara 7,33 tons. Bundflade 19,3 m². Solgt 1954 til ØSJS PD 402.
P 12: Scandia 1930. Håndbremse. Længde 8,1 m. Akselafstand 4,1 m. Last 20 tons. Tara 7,33 tons. Bundflade 19,3 m². Solgt 1954 til ØSJS PD 403.
P 13:
P 14: Frankrig. Købt ca. 1941. Håndbremse. Akselafstand 3,8 m. Last 10 tons. Tara 5,76 tons. Bundflade 17,9 m².
P 15: Frankrig. Købt ca. 1941. Akselafstand 4,2 m. Last 12,5 tons. Tara 6,11 tons. Bundflade 17,9 m².
P 16: Købt ca. 1941 fra privatbane. Håndbremse. Akselafstand 3,5 m. Last 12,5 tons. Tara 5,6/5,9 tons. Bundflade 15 m².
P 17: Frankrig. Købt ca. 1941. Håndbremse. Akselafstand 4 m. Last 12,5 tons. Bundflade 17,9 m².
P 18:
P 19: Købt ca. 1941 fra privatbane. Håndbremse. Akselafstand 3,5 m. Last 12,5 tons. Tara 5,6/5,9 tons. Bundflade 15 m².
P 20: Købt ca. 1941 fra privatbane. Håndbremse. Akselafstand 3,5 m. Last 12,5 tons. Tara 5,6/5,9 tons. Bundflade 15 m².
P 21: Købt ca. 1941 fra privatbane. Håndbremse. Akselafstand 3,5 m. Last 12,5 tons. Tara 5,6/5,9 tons. Bundflade 15 m².
P 22: Købt ca. 1941 fra privatbane. Håndbremse. Akselafstand 3,5 m. Last 12,5 tons. Tara 5,6/5,9 tons. Bundflade 15 m².


VG vogn 2

VG vogn 7

VG vogn 12

VG P 4

VG P 10

VG vogn

Læs mere om Valby Gasværk:
Signalposten 1989/4
EVP.dk
Wikipedia
Alt om historie

Læs også historien om Østre Gasværk.
Synes du om artiklen?
Del den!
Næste artikel:
Østre Gasværk

Jernbanebøger

Med jernbane gennem hverdag og arbejde

Med jernbane gennem hverdag og arbejde. Pris 250 kr.

Læs mere

Indsend billeder

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak