Lokomotivfabrikker

Hanomag
Hannoversche Maschinenbau AG (vormals Georg Egestorff), Hannover-Linden, Tyskland
Retur til oversigt
Præcis klokken 12:00 den 11. juni 1846 afgik lokomotivet ”Ernst August” fra banegården i Hannover. Men det var ikke et helt almindeligt tog, som ”Ernst August” trak. Der var nemlig tale om indvielsestoget for strækningen mellem Hannover og Hildesheim. Men ”Ernst August” var i sig selv også speciel, idet det var det første lokomotiv, som det tyske firma Maschinenfabrik & Eisengießerei Georg Egestorff havde bygget. Maskinen havde kostet det statslige jernbaneselskab Königlich Hannoverschen Eisenbahnen 11.500 Reichstaler og havde en tjenestevægt på 21,9 tons.

Manden bag firmaet, som havde bygget ”Ernst August”, var Georg Egestorff, der var født den 7. februar 1802. I 1835 havde han grundlagt firmaet, som beskæftigede sig med fremstilling af maskiner og jernstøberi, men det var først med produktionen af damplokomotiver, at fabrikken for alvor fik succes. Königlich Hannoverschen Eisenbahnen opdagede hurtigt, at „Ernst August“ var et solidt og gennemarbejdet lokomotiv, hvorfor Georg Egestorffs virksomhed i de følgende årtier så at sige blev hofleverandør til jernbaneselskabet. Grundet den positive omtale viste også de statslige jernbaneselskaber i Brauschweig og Oldenburg interesse for fabrikkens produkter og samarbejdet med disse jernbaneselskaber var så vellykket, at virksomheden også her blev hovedleverandør. Imidlertid var det ikke kun statslige jernbaneselskaber som købte lokomotiver hos fabrikken, idet også privatbaner og industribaner havde fået øje på virksomhedens lokomotiver.

Strousberg overtager fabrikken
Den 27. maj 1868 døde Georg Egestorff i den norditalienske by Nizza Monferrato, hvilket fik stor betydning for virksomhedens videre udvikling. Efter Egestorffs død blev Maschinenfabrik & Eisengießerei Georg Egestorff solgt til den prøjsiske industrimagnat dr. Bethel Henry Strousberg. Strousberg, som stammede fra Østpreussen, var en af Tysklands store jordejere. Kort tid efter overtagelsen iværksatte han en radikal udbygning af virksomheden, som skiftede navn til Dr. Strousberg, vorm. Georg Egestorff. Strousberg var en driftig herre med mange jern i ilden indenfor bygningen af jernbaneanlæg og materiel i store dele af Mellemeuropa. Under Strousbergs ledelse påbegyndtes produktionen af standardiserede lokomotivtyper, som fik vid udbredelse i Preussen. Men også i udlandet havde man fået øjnene op for disse lokomotiver og i 1869 anskaffede de rumænske jernbaner lokomotiver af denne type.

Som nævnt var Strousberg en initiativrig forretningsmand, men dette var også en medvirkende faktor til den konkurs som indtraf i 1871, altså kun tre år efter overtagelsen af lokomotiv- og maskinfabrikken i Hannover. En række investeringer i blandt andet Østeuropa slog fejl og i tilgift kom den fransk-tyske krig i 1871, som gav det afgørende nådestød til Strousbergs fallit. For at indløse nogle af Strousbergs aktiver blev det derfor besluttet at sælge Georg Egestorffs nu stærkt udbyggede fabrik til et bankkonsortium i 1871. Ved bankkonsortiets køb blev virksomheden omdannet til et aktieselskab under navnet Hannoversche Maschinenbau AG vormals Georg Egestorff.

Bygningen af damplokomotiver var også blevet en gunstig forretning, idet der over store dele af Europa i slutningen af 1800-tallet skete en markant udbygning af jernbanenettet. Det betød, at virksomheden i de følgende år blev udbygget i flere etaper. Også i Danmark havde man fået øjnene op for de lokomotiver, som blev bygget i Hannover. I 1875 kunne man åbne store dele af Den vestjyske Længdebane langs den jyske vestkyst, ligesom man året før havde åbnet strækningen Lunderskov-Esbjerg-Varde. Der var så at sige en markant udbygning i gang af det jyske jernbanenet, og til varetagelsen af trafikken på disse strækninger bestilte man en serie lokomotiver hos Hannoversche Maschinenbau AG vormals Georg Egestorff, som blev leveret i 1875. Det var de såkaldte JFJ L-maskiner, som viste sig at være så gode, at også andre danske jernbaneselskaber indkøbte maskiner af lignende type. Det drejede sig om Øst-Jydske Jernbane som i 1876-77 fik leveret syv maskiner – ØJJ 1-7 senere JFJ L 110-116 – og Silkeborg-Herning Banen, som kunne åbne i 1877. Til den nyanlagte privatbane anskaffede jernbaneselskabet tre lokomotiver, nemlig SHB 103-105 – der efter statsovertagelsen af banen i 1882 fik betegnelsen JFJ L 117-119. Ved åbningen af de vestjyske strækninger i 1875 havde Jydsk-Fyenske Jernbaneselskab anskaffet yderligere fem – lidt større – lokomotiver hos Hannoversche Maschinenbau AG vormals Georg Egestorff. Det drejede sig om JFJ D (senere DSB Dj), som havde en del lighedspunkter med L-maskinerne. Samarbejdet mellem HANOMAG og Jydsk-Fyenske Jernbaneselskab betød samtidig at jernbaneselskabet i slutningen af 1870erne anskaffede en serie G-maskiner.

I 1800-tallets to sidste årtier havde virksomheden stor succes og blandt andet i 1880erne havde man eksperimenteret med bygningen af motorlokomotiver. Imidlertid var udviklingen indenfor motorlokomotiver ikke så langt fremme og forsøget hos Hannoversche Maschinenbau AG vormals Georg Egestorff blev derfor kun på forsøgsstadiet. På dette tidspunkt var virksomheden en af Tysklands mest betydeligste lokomotivproducenter.
 
Metzeltin-æraen
I 1901 blev overingeniør Erich Metzeltin ansat som direktør og under hans periode undergik virksomheden en række forandringer, hvorfor hans direktørperiode ofte kaldes Metzeltin-æraen. En af hans første opgaver var at ændre virksomhedens navn, som var endog meget langt. Naturligt nok spekulerede Erich Metzeltin over, hvad det nye navn skulle være. Resultatet blev at han forkortede virksomhedens navn til HANOMAG. Samme år som Metzeltin tiltrådte sin nye stilling havde De danske Statsbaner meldt sig blandt de jernbaneselskaber, som ønskede at få bygget lokomotiver hos fabrikken i Hannover. I løbet af 1901 byggede HANOMAG således en serie lokomotiver af to forskellige typer (Litra K og Litra F) til DSB. Samme år byggedes der også lokomotiver til så forskellige selskaber som Braunschweiger Landeseisenbahn, Gewerkschaft Auguste-Victoria og Madrid-Zaragoza-Alicante Jernbane i Spanien. Det var i øvrigt på næsten samme tidspunkt, at virksomheden udviklede lokomotivtypen S 9 til Preußischen Staatseisenbahn, der var en af virksomhedens mest vigtigste kunder.

Udover navneændringen samt tildelingen af en række medaljer og udmærkelser var Erich Metzeltin også medvirkende til det kolossale opsving, som virksomheden oplevede i begyndelsen af 1900-tallet. Det skyldtes ikke mindst udvidelsen af produktionen til – i første omgang – også at omfatte lastbiler, der påbegyndtes i 1907. Ligeledes startede man i 1912 bygningen af gravemaskiner af alle mulige tænkelige modeller i forskellige størrelser, som fortsatte helt frem til 2. verdenskrigs udbrud.

Perioden frem til 1914 stod dog i lokomotivproduktionens tegn og så forskellige jernbaneselskaber og firmaer som DSB (Litra P og Litra F), Valby Gasværk, Hoffmann's Stärkefabriken, De chilenske Statsbaner, De bulgarske Statsbaner, Aachener Hüttenverein, Cia de los Caminhos de Hierra del Norte de Espana i Spanien, Kali-Chemie AG og De brasilianske Jernbaner fik leveret lokomotiver i denne periode.

Første verdenskrigs udbrud i 1914 satte yderligere pres på virksomheden for at levere lokomotiver, der kunne understøtte det tyske militær. Således påtog virksomheden sig i denne periode at såvel bygge som reparere lokomotiver. Derudover var fabrikken også storproducent af de såkaldte Gattung 8-lokomotiver som i begyndelsen af 1900-tallet blev bygget i stor stil til tyske baner. Det betød at der blev bygget i alt 999 lokomotiver – eller ca. 20 % af alle G 8-lokomotiver – hos HANOMAG i Hannover-Linden. Under 1. verdenskrig – i 1915 – kunne virksomheden således fremvise lokomotiv nummer 7500 og dette var netop et G 8-lokomotiv (Münster 5239; senere DR 55 3310). I øvrigt kunne fabrikken i 1917 levere tre lokomotiver til den nye danske privatbane Svendborg-Faaborg Banen (de senere DSB NF-maskiner), ligesom Østsjællandske Jernbaneselskab dette år modtog damplokomotiverne ØSJS 3-4.

Efter verdenskrigens afslutning i 1918 fortsatte HANOMAG produktionen af både damplokomotiver, lastbiler og gravemaskiner. Den 15. juli 1922 kunne man fejre endnu en rekord, nemlig at lokomotiv nummer 10.000 kunne forlade virksomheden. Begivenheden blev fejret med deltagelse af den tyske Reichsverkehrminister Groener, som var blandt talerne. Det seks-akslede tenderlokomotiv med det særlige byggenummer var i øvrigt et lokomotiv til en af HANOMAG´s gode kunder, nemlig De bulgarske Statsbaner.

I 1923 grundlagde to tyske konstruktører Carl Pollich og Fidelis Böhler den berlinske bilfabrik Kleinmotorwagen AG, som de imidlertid ikke kunne få til at løbe rundt økonomisk. Paul Klapproth som sad i HANOMAG´s repræsentantskab kunne dog se mulighederne i firmaet og det blev derfor besluttet at HANOMAG skulle overtage og videreføre virksomheden som en del af HANOMAG. Derfor kunne HANOMAG i 1924 også starte på produktionen af personbiler. I løbet af de kommende år udvikledes flere og flere raffinerede bilmodeller, herunder åbne sportsvogne og de lidt mere statelige lukkede personbiler. I øvrigt havde reklamefolkene allerede i 1920erne opdaget salgstricket med at placere en ung kvinde på bilens køler. Om det var dette trick, som gjorde at HANOMAG frem til 1954 solgte 100.000 biler er dog uvist.

Samme år som HANOMAG overtog bilfabrikken Kleinmotorwagen AG valgte virksomhedens mangeårige leder Erich Metzeltin, at trække sig tilbage fra direktørposten. Dog vedblev Metzeltin at sidde i HANOMAG´s repræsentantskab helt frem til 1931. Året 1931 var også et skelsættende år for HANOMAG, idet det sidste lokomotiv som fabrikken byggede forlod fabrikken den 31. juli 1931 – med byggenummer 10765. Årsagen til, at man valgte at indstille lokomotivproduktionen skyldtes dels den økonomiske krise, der var fulgt i kølvandet på børskrakket i Wall Street. Derudover var den tyske økonomi, som følge af nederlaget i 1. verdenskrig, yderst anstrengt, idet landet stod i stor gæld til de sejrende lande. HANOMAGs garanterede lokomotivproduktion til Deutsche Reichsbahn (DRG) overgik i stedet til fabrikken Henschel i Kassel.

Oprustning og krig
Den 30. januar 1933 indsattes den nye tyske regering under ledelse af Adolf Hitler, og i løbet af et halvt år lykkedes det den nazistiske regering at få uindskrænket magt. Det skete blandet andet ved, at føre en hård linje overfor partiets modstandere, hvorfor de forskellige politiske partier såvel frivilligt som ufrivilligt opløste sig selv. Magtovertagelsen betød store omvæltninger for HANOMAG, ligesom virksomheden også fik en yderst vigtig betydning for den nationalsocialistiske regering. Først og fremmest blev produktionen af personbiler indstillet, idet køretøjer til hæren nu fik førsteprioritet i produktionen. Allerede i efteråret 1934 mødtes den nye rigskansler Adolf Hitler med HANOMAG´s øverste direktør, generaldirektør Walter Borbet og på et tophemmeligt møde aftaltes det, at HANOMAG skulle omstille produktionen til krigsmateriel. Få måneder efter – i slutningen af 1934 – kunne virksomheden i al hemmelighed lancere en plan for fremtiden, der satsede på militærmateriel. Den 15. marts 1935 indgik man – i dyb hemmelighed og under stor diskretion – en aftale med den tyske hær om levering af felthaubits og luftskyts og samme efterår indgik man en aftale om levering af granater af forskellige størrelser og typer. At den nye kunde var kraftigt medvirkende til et kolossalt opsving for virksomheden er der ingen tvivl om, og dette kan direkte læses ud fra medarbejderantallet. I juli 1933 var der ansat 2500 personer hos HANOMAG, og antallet voksede markant op gennem 1930erne. Eksempelvis var der pr. 31. december 1938 ansat ikke mindre end 10.600 arbejdere.

I slutningen af 1930erne og begyndelsen af 1940erne byggede HANOMAG også en del af de bomber, som tyske flyvemaskiner kastede ud over de allieredes område, samt større kanoner, hvoraf tre blandt andet blev opsat ved Calais i Frankrig for at deltage i en offensiv fra engelsk side. Fra 1941 til 1943 udstyrede fabrikken også flere jernbanevogne med skyts. Desuden forsøgte man under 2. verdenskrig at genoptage produktionen af lokomotiver, men uden resultat. Imidlertid var virksomheden også travlt beskæftiget med en lang række andre opgaver, såsom bygning af militærjeeps. Naturligvis var HANOMAG et oplagt mål for de allierede styrkers luftangreb og i foråret 1945 henlå store dele af virksomheden som en ruinhob med et næsten ikke eksisterende og slidt produktionsanlæg. Senere samme forår kunne de engelske og amerikanske styrker rykke ind i Hannover og ganske kort tid efter var 2. verdenskrig afsluttet. Selvom virksomhedens produktionsanlæg var kraftigt medtagne af krigen kunne fabrikken allerede i august 1945 præsentere nybyggede traktorer, der var af samme model, som man havde bygget førend krigens udbrud. Langsom men sikkert lykkedes det HANOMAG at genopbygge fabriksanlægget og produktionen af personbiler, lastvogne, traktorer og gravemaskiner blev genoptaget.

            

Efterkrigstiden var en fremgangsrig periode for fabrikken i Hannover. Imidlertid valgte man dog i 1954 at droppe produktionen af personbiler. I 1971 blev også bygningen af lastbiler lagt på hylden, idet man aftalte med konkurrenten Mercedes-Benz, at de overtog denne produktion. Derimod specialiserede HANOMAG sig indenfor fremstillingen af entreprenørmateriel, såsom gravemaskiner og bulldozere. Endnu i dag har fabrikken fingeren på pulsen indenfor udviklingen af netop disse køretøjer, hvilket har bevirket at virksomheden i dag er en af verdens førende producenter af netop disse produkter. Dog er virksomheden i dag en del af den internationale japanskejede koncern Komatsu. HANOMAG´s gode håndværk og design har betydet, at der i dag er en lang række HANOMAG-entusiaster, som interesserer sig for biler, traktorer, entreprenørmateriel og naturligvis også damplokomotiver fremstillet af fabrikken i Hannover.
(LC)


Byggenummer År Enhed Tegning
1910LizzieLizzie
12141874SE 28SE 28
12151874SE 29SE 29
13141874SE 26SE 26
13151874SE 27SE 27
13201875JFJ L 84JFJ L 84
13211875JFJ L 85JFJ L 85
13221875JFJ L 86JFJ L 86
13231875JFJ L 87JFJ L 87
13241875JFJ L 88JFJ L 88
13251875JFJ L 89JFJ L 89
13261875JFJ L 90JFJ L 90
13271875JFJ L 91JFJ L 91
13281876JFJ D 92JFJ D 92
13291876JFJ D 93JFJ D 93
13301876JFJ D 94JFJ D 94
13311876JFJ D 95JFJ D 95
13321876JFJ D 96JFJ D 96
13471876ØJJ 1ØJJ 1
13481876ØJJ 2ØJJ 2
13491876ØJJ 3ØJJ 3
13501876ØJJ 4ØJJ 4
13531877JFJ L 103JFJ L 103
13541877JFJ L 104JFJ L 104
13551877JFJ L 105JFJ L 105
13761877ØJJ 5ØJJ 5
13771877ØJJ 6ØJJ 6
13781877ØJJ 7ØJJ 7
13821878JFJ G 106JFJ G 106
13831878JFJ G 107JFJ G 107
13841878JFJ G 108JFJ G 108
13851878JFJ G 109JFJ G 109
14381879VLTJ 1VLTJ 1
14391879VLTJ 2VLTJ 2
16401883NFJ 3NFJ 3
16411883NFJ 4NFJ 4
16421883HHJ 1HHJ 1
16431883HHJ 2HHJ 2
16441884HJJ 1HJJ 1
16451884HJJ 2HJJ 2
16981884SE 33SE 33
16991884SE 34SE 34
18271885HHJ 3HHJ 3
18331885CTJ 2CTJ 2
18451885MTJ 1MTJ 1
18461885MTJ 2MTJ 2
18471885MTJ 3MTJ 3
18681885HJJ 3HJJ 3
19241886BÖJ 2BÖJ 2
21541890GDS IVGDS IV
23441891NFJ 5NFJ 5
24111892Suba LokeSuba Loke
25021893NHJ 6NHJ 6
25031893NHJ 7NHJ 7
25291893Suba TyrSuba Tyr
26221894HHJ 4HHJ 4
30411897NFJ 6NFJ 6
31951898DdS OS 1DdS OS 1
35731901DSB K 586DSB K 586
35741901DSB K 587DSB K 587
35751901DSB K 588DSB K 588
35761901DSB K 589DSB K 589
35771901DSB K 590DSB K 590
35781901DSB K 591DSB K 591
35791901DSB K 592DSB K 592
35801901DSB K 593DSB K 593
35811901DSB K 594DSB K 594
35821901DSB K 595DSB K 595
35831901DSB F 481DSB F 481
35841901DSB F 482DSB F 482
35851901DSB F 483DSB F 483
35861901DSB F 484DSB F 484
35871901DSB F 485DSB F 485
38111901Scharreler lokScharreler lok
39961904HOJ 1HOJ 1
39971904HOJ 2HOJ 2
39981904HOJ 3HOJ 3
41591904FSB 5FSB 5
43231905HOJ 4HOJ 4
43281905Strå lokStrå lok
43291905LKAB 2LKAB 2
43411905SFJ lokSFJ lok
43421905SFJ lokSFJ lok
43431905SFJ lokSFJ lok
44081904HJJ 4HJJ 4
44141906VNJ 4VNJ 4
45731906Hoffman lokHoffman lok
47251906VG 1VG 1
47261906VG 2VG 2
47271906VG 3VG 3
47431910Hoffmann lokHoffmann lok
47561907Porjus 7Porjus 7
47711907DSB P 901DSB P 901
47721907DSB P 902DSB P 902
47731907DSB P 903DSB P 903
47741907DSB P 904DSB P 904
47751907DSB P 905DSB P 905
49141907ÄK 3ÄK 3
49221907Trollhättan lokTrollhättan lok
49431907MYJ 34MYJ 34
49651907Stockholm lokStockholm lok
50121908DSB P 906DSB P 906
50131908DSB P 907DSB P 907
50141908DSB P 908DSB P 908
50151908DSB P 909DSB P 909
50161908DSB P 910DSB P 910
50171908DSB P 911DSB P 911
50181908DSB P 912DSB P 912
50191908DSB P 913DSB P 913
50481909Fibiger lokFibiger lok
51671908DSB P 914DSB P 914
51681908DSB P 915DSB P 915
51691908DSB P 916DSB P 916
53791908MYJ 35MYJ 35
54051909DSB P 917DSB P 917
54061909DSB P 918DSB P 918
54071909DSB P 919DSB P 919
55281909APB 25APB 25
55401909WKJ 5WKJ 5
57511910DSB F 453DSB F 453
57521910DSB F 454DSB F 454
57531910DSB F 455DSB F 455
57541910DSB F 456DSB F 456
57571911Wätzold lokWätzold lok
57581911Petri lokPetri lok
57721909Fibiger lokFibiger lok
57731909Fibiger lokFibiger lok
57741909H&S lokH&S lok
58581910Hanomag lokHanomag lok
58801910Schiøtz lokSchiøtz lok
65951914Smedeby lokSmedeby lok
67681914Furillen lokFurillen lok
71821914Entreprenør lokEntreprenør lok
71831914Entreprenør lokEntreprenør lok
74591920DSB F 436DSB F 436
74601920DSB F 437DSB F 437
74611920DSB F 438DSB F 438
74621920DSB F 439DSB F 439
74631920DSB F 440DSB F 440
74811917SFJ 36SFJ 36
74821917SFJ 37SFJ 37
76041917NSB 36a 410NSB 36a 410
79481917SFJ 38SFJ 38
79491917SkC 17SkC 17
79501917SkC 18SkC 18
82551917ØSJS 3ØSJS 3
82561917ØSJS 4ØSJS 4
83041918HFB 1797HFB 1797
86371918NSB 61a 1563NSB 61a 1563
86731918NSB 61a 1594NSB 61a 1594
87121918NSB 61a 1716NSB 61a 1716
88841918NSB 61a 1783NSB 61a 1783
88911918NSB 61a 1790NSB 61a 1790
90991920NSB 61a 2031NSB 61a 2031
91231920NSB 61a 2054NSB 61a 2054
92351921Smedeby lokSmedeby lok
92361920Cölln lokCölln lok
92671924Knabstrup lokKnabstrup lok
94551921HVJ 13HVJ 13
94561921HVJ 14HVJ 14
96561922HNJ 38HNJ 38
96571922HNJ 39HNJ 39
96581922HNJ 40HNJ 40
96591922HNJ 41HNJ 41
101941923PKP 421PKP 421
102361923NSB 61a 3334NSB 61a 3334
103241924NSB 61a 3431NSB 61a 3431
104871926Katrinefors 1Katrinefors 1

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak