Lokomotivfabrikker

Ardelt
Ardelt-Werke, Krupp-Ardelt GmbH, Wilhelmshaven, Tyskland
Retur til oversigt
I 1902 grundlagdes virksomheden Ardelt-Werke GmbH i Eberswalde nær Berlin. Fabrikken gjorde sig hurtigt bemærket indenfor bygning af kraner, herunder skinnekraner til brug indenfor jernbanesektoren. Således byggedes eksempelvis en dampdrevet skinnekran i 1923, som i 1926 blev solgt til De finske Statsbaner (VR). Denne kran findes i dag bevaret ved en veteranjernbane i Finland. Det var dog ikke kun kraner virksomheden byggede. Således byggedes også dampmaskiner til mindre fartøjer. I 1916 byggedes således en mindre dampmaskine til slæbebåden ”Gredo”, som på dette tidspunkt var under bygning på et tysk værft.

Efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland begyndte virksomheden desuden at bygge mindre rangerlokokomotiver med forbrændingsmotorer. Bygningen af disse rangerlokomotiver skete dog kun i et meget begrænset omfang. Antallet er ikke kendt, men det vides dog, at der byggedes mindst 12 rangerlokomotiver i 1937. Efter 2. verdenskrigs udbrud i september 1939 omlagde virksomheden produktionen, således at den kunne understøtte det tyske militær med våbenudstyr. Under krigen benyttede virksomheden tvangsarbejdere, idet der hos Ardelt-Werke i 1944 var beskæftiget 800 kvinder fra koncentrationslejren Ravensbrück. Efter krigens ophør i 1945 skiftede fabrikken i Eberswalde navn til VEB Kranbau Eberswalde og produktionen af rangerlokomotiver i Eberswalde ophørte helt. Desuden kom virksomheden nu også til at ligge i den sovjetiske besættelseszone.

Derfor anlagdes i de to vesttyske byer Osnabrück og Wilhelmshaven nye fabriksbygninger og virksomheden kom til at hedde Ardelt-Werke GmbH, ligesom den gamle virksomhed i Eberswalde. Det var også her, at virksomheden i perioden 1951-1954 byggede 16 rangerlokomotiver til DSB. Maskinerne var to-koblede dieselmekaniske lokomotiver og udstyret med motorer fra MAN. Typen var oprindeligt udviklet under 2. verdenskrig og var et produkt af arbejdet hos Hauptausshuss Schienenfahrzeuges underafdeling Kriegs Motor Lokomotiven (KLM). KLM havde udviklet tre hovedmodeller, nemlig en to-, tre- og firkoblet enhedsmodel, der kunne anvendes til strækningskørsel for blandt andet jernbaneskyts, men også ved steder, hvor brug af damplokomotiver var mindre ønskeligt – eksempelvis ved raffinaderier, miner og depoter. Oprindeligt hed den to-koblede model WR 240 B 14 (Wehrmacht Rangier, 240 HK, akselrækkefølge B, 14 tons akseltryk).

Der var mindre forskelle mellem de to serier af Ardelt-lokomotiver som leveredes til DSB, idet de seks første maskiner havde et noget tønde-formet tag, mens de efterfølgende ti lokomotiver havde en fladere tagrunding. I øvrigt blev lokomotiverne en succes hos DSB, og i perioden fra 1955-59 byggede den danske virksomhed Frichs en del Ardelt-traktorer til DSB. Ardelt-Werkes hovedprodukt var dog bygningen af kraner til meget forskellig brug. Således også til brug hos forskellige jernbaneselskaber. Det er uvist om virksomheden efter bygningen af traktorerne til DSB overhovedet kom til at bygge flere rangerlokomotiver. Indtil 1954 nåede virksomheden at bygge omkring 50-60 rangerlokomotiver. Dette tal skal dog tages med noget forbehold, idet det endelige antal ikke kendes.

Ardelt-Werke lagde som nævnt mest vægt på bygningen af kraner. Samtidigt med at virksomheden var ved at bygge de sidste rangerlokomotiver til DSB skiftede virksomheden ejer i 1953. Det var det store tyske selskab Krupp, der overtog fabrikken med det formål at videreføre bygningen af kraner og gravemaskiner under navnet Krupp-Ardelt. Det var også under dette navn, at virksomheden i 1967 byggede to kørekraner til DSB. Det drejede sig om kørekran 145 og 146, hvoraf førstnævnte i dag er bevaret ved Danmarks Jernbanemuseum. Efter Krupps overtagelse specialiserede man sig især indenfor bygningen af kraner og gravemaskiner. Da man overtog virksomheden Dolberg-Glaser & Pflaum påbegyndtes også produktionen af gravemaskiner på larvefødder, hvilket blev en stor succes.
(LC)

Byggenummer År Enhed Tegning
2034021951DSB Traktor 101DSB Traktor 101
2034031951DSB Traktor 103DSB Traktor 103
2034041951DSB Traktor 104DSB Traktor 104
2034051951DSB Traktor 105DSB Traktor 105
2034061951DSB Traktor 102DSB Traktor 102
2034071952DSB Traktor 106DSB Traktor 106
2037401954DSB Traktor 107DSB Traktor 107
2037411954DSB Traktor 108DSB Traktor 108
2037421954DSB Traktor 109DSB Traktor 109
2037431954DSB Traktor 110DSB Traktor 110
2037441954DSB Traktor 111DSB Traktor 111
2037451954DSB Traktor 112DSB Traktor 112
2037461954DSB Traktor 113DSB Traktor 113
2037471954DSB Traktor 114DSB Traktor 114
2037481954DSB Traktor 115DSB Traktor 115
2037491954DSB Traktor 116DSB Traktor 116
Hirtshalsbanen gennem 40 år 1925-1965
Hirtshalsbanen gennem 40 år 1925-1965

Dette hæfte på 60 sider om Hirtshalsbanen udkom i 1965 på Signalpostens forlag som en hyldest til banens 40 års jubilæum. Det er skrevet af A. Gregersen og med i redaktionskomiteen var endvidere Holtrup og EVP. Hæftet er konverteret til pdf-format.

Læs mere
Billige jernbane T-shirts

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak