Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse (Generelt)

af Danmarks Jernbanemuseum ⌂ @, Odense, lørdag 12. november, 2016, 17:05 (2053 dage siden)

Endelig er den her - Listen over materiel, som Danmark Jernbanemuseum vil beholde i egen samling. Og listen er omfattende. Den indeholder i alt knap 185 enheder, som stadig skal være en del af museets samling. Der er siden 2013 skåret ca. 125 enheder fra, og det skal i den kommende tid afgøres, hvad de netop udskilte enheders videre skæbne bliver. Deres skæbne afhænger i lige så høj grad af Danske Veterantogs Fællesrepræsentations (DVF) medlemmer.

For det materiel, der vil blive udskilt fra Danmarks Jernbanemuseum vil i første omgang blive tilbudt de medlemsorganisationer, der er tilknyttet DVF. Der er dog visse krav, man skal overholde, hvis man ønsker at overtage udskilt materiel fra Danmarks Jernbanemuseum:

For at overtage materiel skal de pågældende organisationer udarbejde en aftale om hvad man ønsker at benytte materiellet til, en projektbeskrivelse med økonomi, faciliteter og tidshorisont beskrevet, samt referencer til at man tidligere har gennemført lignende projekter. Og endelig at materiellet skal tilbydes museet igen, hvis man sidenhen ønsker at afhænde det.
Museet vil på baggrund af ovenstående vurdere hvilke projekter der anses for realistiske, idet udskillelsen netop ikke skal resultere i at mere materiel landet over står og forgår - til skade for hele veteranbanesagen.
Omvendt ønsker vi at det materiel, som vil kunne skabe glæde og gavn rundt om i landet, også kommer til denne anvendelse derude.

Processen med at udarbejde den samlede liste og udvælge det materiel, der fortsat skal være en del af samlingen har været omfattende, da vi i alt har gennemgået knap 4 kilometer materiel. Danmarks Jernbanemuseum besidder dog stadig en omfattende samling af museumsgenstande og rullende materiel, som vi i endnu højere grad kan fokusere på og gøre til en integreret del af samlingen, samt nok så væsentligt: En samling i et omfang hvor vi kan sikre ordentlig opbevaring.

Det er derfor ikke af ond vilje eller skjult dagsorden, som har været årsag til, at listen ikke kan offentliggøres før nu. Der har simpelthen ikke været nogen liste at offentliggøre, og de rygter, der har været om kassation af diverse materielenheder kan ikke siges at være andet end blot rygter.
Det er noget, Danmarks Jernbanemuseum er opmærksom på, og derfor er det en central del af museets strategi, at en af grundpillerne i denne bygges på gennemsigtighed.

Listen er opdelt i to. Disse er henholdsvis “Museumsgenstande” og “Rekvisitter”.
Museumsgenstande er genstande, som museet principielt er forpligtet til at bevare for evigheden. Rekvisitter er enheder, der er gemt for at udfylde en specifik formidlingsopgave. Dette kan f.eks. være veterantogskørsel. Det kan dog også være en opgave som MY 1112, der viser et lokomotivs opbygning og indre.
Hvis formidlingsopgaven ophører, er det muligt for museet at skille sig af med rekvisitten.

Man kan ud fra listen ikke læse, hvad der kommer til at køre, og hvad der skal stå som en del af udstillingen. Museumsgenstande kan godt få status som kørende museumsgenstand, idet deres brug og vedligehold vil være underlagt begrænsninger, som dog på et tidspunkt vil være uforeneligt med fortsat drift.

Vi vil i den kommende periode tage fat på at anskueliggøre hvilket materiel vi fremover vil benytte til veterantogsaktiviteter. Mere vil følge herinde, omend vi ikke kan give en specifik tidshorisont på dette arbejde.

Danmarks Jernbanemuseums Samlingsliste:
Museumsgenstande

Damplokomotiver
A 159
B 45
C 708
Cs 246
D 802
D 871
E 994
F 441
F 694
Fs 263
G 78
H 40
H 800
Hs 363
Hs 415
K 563
Ks 273
O 318
O L2
P 125
P 931
Pr 908
Q 345
S 736
SNNB 3
ØSJS 7

Motorlokomotiver
HHJ DL 11
HHJ M 4
Ma 460
Me 1501
Mh 346
Mt 157
Mx 1001
Mx 132
My 1101
Mz 1401

Motorvogne
HVJ M 5
SVJ 1
HHJ Ym 33
Mm 718
Mm 732
Mm 7781
Mo 1846
Mrd 4212
Ms 401
Ms 402

Rangerlokomotiver
AHTJ MT 1
FLV 22157
Traktor 140
Traktor 261
Traktor 48
Traktor 57
ØG 18

Personvogne
GJ 1
Af 96
Bs 480
Bj 665
Bk 714
DJDS C 2
Cc 322
Cf 10173
Cm 11868
Co 10498
Fe 12140
Ffm 12250
HHJ C 25
HTJ C 24
OMB C 16
SNNB Mp 2
SVJ B 1
S 1
S 2
S 3
S 8
A 000
Am 500
ABg 293
Ax 393
AA 431
B 314
Bmk 530,
Bn 816,
Cle 1678
Bc-t 317
CIWL VR 3929
CIWL VR 4247
Bu 3703
Eco 6280
S 1

Postvogne
59
Df 1574
FE 541
TKVJ Ec 91
Da 5005

Godsvogne
Ef 2689
F 2804
FFJ Em 37
G 40033
Gd 423
Gs 41535
Hj 37542
I 21519
Iar 21241
Iv 20308
Qg 33287
SVJ H 45
Zb 500661
Zb 99689
Pb 10707
Pj 17040
PTR 9619
Rs 186
SB T 410
SNNB Pr 305
Td 8533
Td 8550,
Tf 8115
TGT 8983
Th 9082
Zs 508060
Hbis 566
Hd 38071
Hims 269
Ika 25189
Fccs 684
Tdgs 574 0 033
E 52354
Es 552 0 269
Ks 60057
Pur 9897
Sgns 069
Slmmps 105
DR Münster 523 351
Uds 911 0 029
Ze 502853
Ze 502924
Ze 503383,
Ze 503614

Specialvogne
Bakke 17a
DSB 135
Kørekran 145
Kørekran 142
S 3
Sneplov 8
Specialvogn 426
Specialvogn 432
Specialvogn 433
Specialvogn 439
Trolje 54
Andet
CB 1211

Rekvisitter

Damplokomotiver
E 991
F 500
SJS 1, Odin
P 917
R 963
TKVJ 12

Motorlokomotiver
My 1112
My 1135

Motorvogne
Me 35
Mo 1954
Mr 4012
Ys 44

Rangerlokomotiver
Traktor 256
Traktor 288
Traktor 47

Personvogne
OKMJ A 10
Cc 10781
FFJ C 72
KS C 3
RGGJ C 3
TKVJ C 21
AC 42
Av 268
B 188
B 000
BD 026
Bk 016
Bl 1324
CAE 1275
Cc 1132
Cd 1210

Postvogne
TKVJ D 62
Db 5101
Db 5103

Godsvogne
Gs 41985
HBS H 26
Hd 38364
Ks 281

Specialvogne
Cl 1616
Ea 6002, Tjenestevogn 981 0 460
Trolje 163
Trolje 207

--
Med venlig hilsen

Filip Gram
Enhedsleder, Restaurering og Veterantog
Danmarks Jernbanemuseum

Da vi gerne vil give jer de bedste svar på konkrete henvendelser, vil vi bede om at I fortsat sender os en mail på
info@jernbanemuseet.dk

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af TeamBaumann, Hjordkær, lørdag 12. november, 2016, 17:12 (2053 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

hvorfor er my 1159 og mo 1878 ikke med jeres liste ?

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af OD, Od ⌂ @, lørdag 12. november, 2016, 17:14 (2053 dage siden) @ TeamBaumann

hvorfor er my 1159 og mo 1878 ikke med jeres liste ?


Nok fordi de udgår af Museets samling...

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af ME1505 @, lørdag 12. november, 2016, 17:40 (2053 dage siden) @ OD, Od

Sammen med R946 og E978?

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Morten Flindt Larsen, lørdag 12. november, 2016, 17:46 (2053 dage siden) @ ME1505

Sammen med R946 og E978?

Ja, men ikke sammen med R 963 og E 991.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, lørdag 12. november, 2016, 17:23 (2053 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Kan det passe at man vælger at bevare begge ender af 1g. stoget men lader midtervognen ryge?

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Jens, 30 cm bag skærmen, lørdag 12. november, 2016, 17:36 (2053 dage siden) @ Langelandsbanen

Det tror jeg roligt du kan antage er rigtigt

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Nomisdk ⌂ @, Galten, lørdag 12. november, 2016, 18:05 (2053 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Mon der også findes en liste over de 125 enhed der/er skilles fra, så man kan se hvilke disse er? :)

--
Mvh
Simon Mosbjerg Mørch
https://www.simontog.dk
[image]

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af gaest, lørdag 12. november, 2016, 18:56 (2053 dage siden) @ Nomisdk

Mon der også findes en liste over de 125 enhed der/er skilles fra, så man kan se hvilke disse er? :)

Mon ikke det er bedst at den liste kun kommer DVF i hænde?

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Keld H. Mikkelsen @, lørdag 12. november, 2016, 19:17 (2053 dage siden) @ gaest

Mon der også findes en liste over de 125 enhed der/er skilles fra, så man kan se hvilke disse er? :)


Mon ikke det er bedst at den liste kun kommer DVF i hænde?

Hvorfor er det bedst ?

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af re20000 @, lørdag 12. november, 2016, 20:21 (2053 dage siden) @ Keld H. Mikkelsen

Mon der også findes en liste over de 125 enhed der/er skilles fra, så man kan se hvilke disse er? :)


Mon ikke det er bedst at den liste kun kommer DVF i hænde?

Hvorfor er det bedst ?

Nok fordi disse enheders skæbne ikke er afgjort før alle ting om deres eventuelle overdragelse til andre DVF-operatører er faldet på plads. Så undgår man også unødvendige trakasserier om hvorfor og hvorfor ikke og hvem og hvem ikke. Blandt andet her på forum forekommer af og til følelsesladede diskussioner, der ender med at sætte ondt blod i stedet for at fremme konstruktivt arbejde.

Nold

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Flemming Jakielski @, Rødovre, lørdag 12. november, 2016, 20:32 (2053 dage siden) @ re20000

Mon der også findes en liste over de 125 enhed der/er skilles fra, så man kan se hvilke disse er? :)


Mon ikke det er bedst at den liste kun kommer DVF i hænde?

Hvorfor er det bedst ?


Nok fordi disse enheders skæbne ikke er afgjort før alle ting om deres eventuelle overdragelse til andre DVF-operatører er faldet på plads. Så undgår man også unødvendige trakasserier om hvorfor og hvorfor ikke og hvem og hvem ikke. Blandt andet her på forum forekommer af og til følelsesladede diskussioner, der ender med at sætte ondt blod i stedet for at fremme konstruktivt arbejde.

Nold

Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja...... Nu vil jeg da overveje mit støttemedlemsskab, Ikke på grund af S-toget, men ud fra hvad jeg ellers kan læse mig til. Men indrømmet, der bliver nok ikke ændret meget hos den kommende museumschef.

Flemming J

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af re20000 @, lørdag 12. november, 2016, 22:40 (2053 dage siden) @ Flemming Jakielski


Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja.....

Ja, det gør også ondt på mig med S-togene (begge), de er jo virkelig noget mange mennesker kan forholde sig til. Men man må jo nok se i øjnene at de aldrig nogensinde vil få lov at køre en meter mere, der bliver jo nok ikke hængt 1500 Volt op i Odense og i Kødbenhavn får de nok aldrig lov at komme sådan som der er fyldt op på sporene nu og med nyt signalsystem osv...

Nold

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LasseG @, lørdag 12. november, 2016, 23:35 (2053 dage siden) @ re20000


Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja.....


Ja, det gør også ondt på mig med S-togene (begge), de er jo virkelig noget mange mennesker kan forholde sig til. Men man må jo nok se i øjnene at de aldrig nogensinde vil få lov at køre en meter mere, der bliver jo nok ikke hængt 1500 Volt op i Odense og i Kødbenhavn får de nok aldrig lov at komme sådan som der er fyldt op på sporene nu og med nyt signalsystem osv...

Men er det grund nok til en så utrolig stor negligering af den Københavnske S-bane?

Fjern & regionaltog er åbenbart mere værd i historiske kredse.

Det er tydeligt at ikke har antallet af påstigere eller "synlighed" med i bevaringsværdigheden.

Det er jo bemærkelsesværdig at man kunne have klaret det med 7-vogne, men nej.. SUK...

Et af de steder hvor det er helt tydeligt at der er en stor grad af anti-københavneri! (faktisk en stor del af Sjælland)

Bemærk også at s-tog også fra et byplansperspektiv med fingerplan mv. er yderst interessant...

--
[image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LHJ, lørdag 12. november, 2016, 23:53 (2053 dage siden) @ LasseG


Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja.....


Ja, det gør også ondt på mig med S-togene (begge), de er jo virkelig noget mange mennesker kan forholde sig til. Men man må jo nok se i øjnene at de aldrig nogensinde vil få lov at køre en meter mere, der bliver jo nok ikke hængt 1500 Volt op i Odense og i Kødbenhavn får de nok aldrig lov at komme sådan som der er fyldt op på sporene nu og med nyt signalsystem osv...


Men er det grund nok til en så utrolig stor negligering af den Københavnske S-bane?

Fjern & regionaltog er åbenbart mere værd i historiske kredse.

Det er tydeligt at ikke har antallet af påstigere eller "synlighed" med i bevaringsværdigheden.

Det er jo bemærkelsesværdig at man kunne have klaret det med 7-vogne, men nej.. SUK...

Et af de steder hvor det er helt tydeligt at der er en stor grad af anti-københavneri! (faktisk en stor del af Sjælland)

Bemærk også at s-tog også fra et byplansperspektiv med fingerplan mv. er yderst interessant...


Ja men derfor vil man jo også bevare både 1. og 2. G tog! Ved at begrænse pladsforbruget på museet bliver der således også plads til 4.G, når den tid kommer.
Men sagen er jo, at forskellen mellem de enkelte enheder indenfor hver S-togsgeneration er så begrænset, at den ikke har nogen museal værdi formidlingsmæssigt. Museumsgæstens behov bliver fuldt ud dækket af en enkelt enhed kombineret med billeder og film.
Og som nævnt i andet indlæg: For forskerne er der omfattende tegningsdokumentation og næsten ubegrænset billed-ditto ...

vh
LH

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LHJ, lørdag 12. november, 2016, 23:47 (2053 dage siden) @ re20000


Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja.....


Ja, det gør også ondt på mig med S-togene (begge), de er jo virkelig noget mange mennesker kan forholde sig til. Men man må jo nok se i øjnene at de aldrig nogensinde vil få lov at køre en meter mere, der bliver jo nok ikke hængt 1500 Volt op i Odense og i Kødbenhavn får de nok aldrig lov at komme sådan som der er fyldt op på sporene nu og med nyt signalsystem osv...

Nold


Ja, sådan er verden - det kan vi alt efter temperament mene om, hvad vi vil, men ændre på det kan vi ikke.
Og selvom det skulle vise sig muligt at køre med ældre materiel på S-banen bremover, vil det under alle omstændigheder skulle ske i andet regi end DJM - og DJK har jo netop et 4-vogns S-tog ;-)
Til udstillingsbrug er der reelt ikke noget, som en enkelt motorvogn ikke vil kunne formidler til museets gæster, og for forskerne er der så megen foto- og tegningsdokumentation, at det kan dække ethvert behov.

Jeg undrer mig dog (også) over, at man tilsyneladende vil gemme begge motorvognene fra 1.G S-toget, men ikke mellemvognen - skulle man følge analogt til 2.G toget, burde den ene være nok. Imidlertid var S-toget i 1934 så banebrydende teknisk og driftsmæssigt, at 3-vognstoget - efter min opfattelse - burde kunne bevares i sin helhed, men der skal nok være grunde til, at det er fravalgt. Og det er (heldigvis) ikke mig, der skal træffe beslutningerne ...

vh
LH

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af gaest, søndag 13. november, 2016, 04:14 (2053 dage siden) @ Flemming Jakielski

Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja...... Nu vil jeg da overveje mit støttemedlemsskab, Ikke på grund af S-toget, men ud fra hvad jeg ellers kan læse mig til. Men indrømmet, der bliver nok ikke ændret meget hos den kommende museumschef.

Der findes altså stadig et komlet 2g 4 vogns sæt. Hvis alle de der græd snot over manglende bevaring af køreklart museums S tog gav en hånd med på det, ville det have været køreklart for længst.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Svend @, søndag 13. november, 2016, 07:46 (2053 dage siden) @ gaest

Næh, Den tror jeg ikke ret meget på. Jeg har da mine venerationer. Men at afskaffe 3 ud af 4 vogne i 2.gen S toget, tja...... Nu vil jeg da overveje mit støttemedlemsskab, Ikke på grund af S-toget, men ud fra hvad jeg ellers kan læse mig til. Men indrømmet, der bliver nok ikke ændret meget hos den kommende museumschef.


Der findes altså stadig et komlet 2g 4 vogns sæt. Hvis alle de der græd snot over manglende bevaring af køreklart museums S tog gav en hånd med på det, ville det have været køreklart for længst.

.
1. generations S-toget, som er det vi taler om, blev sat i stand af pensionister på DSB S-togs depotværksted i Taastrup og har været køreklart. Ganske vist blev det udsat for en alvorlig påkørsel under opbevaringen (indendøre) i Padborg, men det var vel blot en forsikringssag?

Der er da vel ingen der - bare med lidt historisk viden - kan finde på, at skille sig af med mellemvognen?!
Måske man skulle spørge Sporvejshistorisk Selskab, om de kunne tænke sig at overtage alle de tre vogne. De har god forstand på at opbevare - og dermed bevare - materiel. Så holder de heller ikke og fylder op i et af jernbanemuseets depoter/spor.

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af gaest, søndag 13. november, 2016, 04:11 (2053 dage siden) @ Keld H. Mikkelsen

Mon der også findes en liste over de 125 enhed der/er skilles fra, så man kan se hvilke disse er? :)


Mon ikke det er bedst at den liste kun kommer DVF i hænde?

Hvorfor er det bedst ?

Der var en gang noget der hed "Opreation Oprydning". Den var ikke videre populær, men absolut nødvendig.
Jeg tvivler på at JBM vil have materiel ud at stå i diverse "ligtog" der bare står og ruster og rådner op, mens en ejerkreds har flyvske og fuldstændigt urealistiske planer om hvad det materiel alt ville kunne bruges til, men det eneste der sker er at det forfalder mere og mere.
Ingen nævnt, ingen glemt, men de "ligtog" der allerede findes behøver ikke blive større, og der er heller ike "brug" for flere af dem.
Derfor også kravet om et dokumenteret projekt bag afhændelserne, samt dokumentation for at interessenterne tidligere har kunnet løfte tilsvarende opgaver.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Jan_8800, lørdag 12. november, 2016, 20:24 (2053 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Kan godt lide at se, at i bevarer HHJ YM 33 og styrevogn YS 44.
Vidste faktisk ikke at i havde det sæt. Men det er noget der vækker minder fra dengang det kørte på Odderbanen. :)

Jeg tror, at det ville være et godt bud til veterantogskørsel.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Bent Larsen, Kalundborg, lørdag 12. november, 2016, 20:53 (2053 dage siden) @ Jan_8800

Hej
Først vil jeg sige tak til JBM for deres fremlæggelse af fremtidsplanerne. Hvad med de klubber der ikke medlem af DVF, skal de ikke have muligheden for at byde ind ? eller projekter som i Odder hvor en Y togs vogn indgår, hvis der kommer realistiske planer. JBM sætter jo en tidsfrist, så der er styr på tingene.
vh
Bent Larsen

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af GazelleSteamLover, lørdag 12. november, 2016, 21:02 (2053 dage siden) @ Bent Larsen

Er Struer jernbanemuseum velkommen til at byde ind. For jeg har været i kontakt med nogle måneder siden og de vil gerne have et lokomotiv eller vogn til deres samling, især et damplokomotiv og der mangler 5 fra listen og de er E 978, F 428, J 1 og de to andre er H 783 og R 946 som jeg regner med stadig er i samlingen for man ville da ikke fjerne 2 lokomotiver midt i deres restrationer.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, lørdag 12. november, 2016, 21:28 (2053 dage siden) @ GazelleSteamLover

Skulle ikke undre mig, Traktor 52 røg da i skrot containeren under restauration...

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af GazelleSteamLover, lørdag 12. november, 2016, 21:31 (2053 dage siden) @ Langelandsbanen

Jeg ved ikke om jeg overser dem hele tiden men jeg kan ikke se Mh 302 og Mh 322. Men det gælder nu også et par andre stykker materiel.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, lørdag 12. november, 2016, 21:41 (2053 dage siden) @ GazelleSteamLover

DSB MH 203 (DH 440) og DSB MT 166 ryger også.

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af OD, Od ⌂ @, lørdag 12. november, 2016, 21:42 (2053 dage siden) @ GazelleSteamLover

Jeg ved ikke om jeg overser dem hele tiden men jeg kan ikke se Mh 302 og Mh 322. Men det gælder nu også et par andre stykker materiel.


Du mener vel MH 203 ?

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Bent Larsen, Kalundborg, lørdag 12. november, 2016, 22:23 (2053 dage siden) @ OD, Od

Hej
Hvis der ikke er interesse for MH 203 (DH 440) i DK, så må den da på en tysk salgsliste, og ikke skrottes.
vh
Bent Larsen

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LHJ, lørdag 12. november, 2016, 23:30 (2053 dage siden) @ GazelleSteamLover

Er Struer jernbanemuseum velkommen til at byde ind. For jeg har været i kontakt med nogle måneder siden og de vil gerne have et lokomotiv eller vogn til deres samling, især et damplokomotiv og der mangler 5 fra listen og de er E 978, F 428, J 1 og de to andre er H 783 og R 946 som jeg regner med stadig er i samlingen for man ville da ikke fjerne 2 lokomotiver midt i deres restrationer.


E 978 blev vel mest anskaffet af museet "af pligt", og fordi den ad åre kunne tjene som reservedelslager. Den er præget af mange år under åben himmel og klart "overtallig".
De "høje F'ere", her personificeret ved F 428 var ret beset en niche i jernbanehistorien, så når der skal skæres med i bestanden, kan det ikke undre, at det er den, der bliver udskilt. Den/de er dog tæt forbundet med Sønderjylland og genforeningen og fortæller dermed en vis selvstændig historie, og den er i ret god ydre stand. Mon ikke den vil ende i Haderslev ??? ;-)
H 783 og R 946 skal nok give anledning til megen palaver. Der er brugt rigtig mange penge og arbejdstimer på det nu afbrudte restaureringsarbejde på dem, men efterspørgslen på så store damplokomotiver til veterantog fremover vil helt klart være meget begrænset. Og her har man åbenbart vurderet, at E 991 og P 917 i kraft af deres større "ikoniske" værdig er vigtigere - de mange arbejdstimer og kroner til trods. Men det vil blive rigtig svært at finde aftagere til de to delrenovedere maskiner her i Danmark ...
Så er der endelig J 1, som er den eneste maskine, som jeg slet ikke kan se nogen mening med udskillelsen af.
Maskinen er urenoveret, men relativt komplet og står derned i princippet, som da den blev taget ud af drift, hvilket burde gøre den særlig egnet som museumsgenstand, og som både type, alder og kontruktion er den på en gang typisk og enestående - der findes ikke noget tilsvarende bevaret. Desværre kan jeg ikke rigtig se, hvor den ville kunne finde et ny "hjem" :-(

Alt ialt er hele processen utvivlsomt nødvendig, og det er positivt, at museet vælger at indgå forhandlinger med andre interessenter om overtagelse af de udskilte enheder. Måske er der også enkelte klub-ejede enheder, der via en byttehandel vil kunne komplettere museets samling ...

Men der skal helt klar nok blive sagt og skrevet meget om emnet fremover - alle har sine personlige "kæpheste", og mange har endnu ikke indset, at de dage er ved at være forbi, hvor jernbanenettet er åbent for alt overalt. Tilsyneladende regner man med fremover at holde en stamme brune stålvogne og en rød IC-stamme i drift, mens man har fravalgt en Bn-vognsstamme. Det er utvivlsomt udtryk for en velovervejet, men nødvendig prioritering.

vh
LH

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af PF @, søndag 13. november, 2016, 01:03 (2053 dage siden) @ LHJ

Vel skrevet!

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Dcart, onsdag 16. november, 2016, 21:26 (2049 dage siden) @ LHJ

Kan slet ikke forstå at efterspørgslen af de store damploks ikke vil være stor i fremtiden. At de ikke kører er da årsag til at jeg ikke gider at køre i veterantog. Savner R963, R946, og E991.

Glemmer aldrig da jeg som dreng så en R maskine første gang!! Det var en åbenbaring i forhold til OKMJ 14 fra nordsjællands veterantog.

Min påstand er at de netop er med til at tiltrække opmærksomhed i forhold til en lille K maskine.

Totalt skandaløst at smide R946 og især H783 maskinen ud af samlingen!
Man er åbenbart fuldstændig ligeglad med de mandetimer der er lagt i dem.

Man kan kun håbe at de finder et hjem hos nogle der vil passe på dem!

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Hedegaard, lørdag 12. november, 2016, 22:06 (2053 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Så I beholder Bn, men ikke An?
Ville det ikke være en ide at have en stamme som kunne repræsentere den sjællandske nærtrafik, som den rent faktisk så ud igennem flere årtier?

Selvfølgelig skal man tænke i økonomi, men det undrer mig at jernbanemuseet tænker så kortsigtet at de fortsat vælger at fokusere primært på de første epoker.
Om 20-30 år vil der være en generation af bedsteforældre, som voksede op med røde S-Tog, røde Regionaltog mm. og det bliver dæleme ikke meget de kan vise deres børnebørn...

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af GazelleSteamLover, lørdag 12. november, 2016, 22:29 (2053 dage siden) @ Hedegaard

Lad os bare håbe og be at de foreskellige veteranjernbaner og museer i landet vil tage imod de foreskellige stykker materiale, selvom de godt kan have svært at vedligeholde de få stykker materiel som de allerede har. Men der er jo som jeg selv vil sige det nye museer såsom Struer jernbanemuseum og Aabenraa veteranbane.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, lørdag 12. november, 2016, 22:35 (2053 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Man kan også undre sig over at SJS F 56 og SJS FE 541 ikke er på listen, især taget Odin projektet i betragtning.

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LHJ, lørdag 12. november, 2016, 22:56 (2053 dage siden) @ Langelandsbanen

Man kan også undre sig over at SJS F 56 og SJS FE 541 ikke er på listen, især taget Odin projektet i betragtning.

FE 541 er nu altså med, og mon ikke det er F 56, der gemmer sig bag postvognsnummeret "59"? Der er som bekendt en del usikkerhed mht. de korrekte numre på disse meget gamle vogne, der i flere tilfælde er sammenbygget af dele fra flere køretøjer ...

vh
LH

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, lørdag 12. november, 2016, 22:58 (2053 dage siden) @ LHJ

De var der sørme! Det var da dejligt! havde ellers forsøgt mig med søge funktionen i browseren uden held :-P

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Jens, 30 cm bag skærmen, lørdag 12. november, 2016, 22:57 (2053 dage siden) @ Langelandsbanen

De står der nu sådan set begge to, i kategorien "museumsgenstande" hvor den F 56-litrerede vogn blot er benævnt med "59" hvilket jvf. databasen er i overenstemmelse med Bygningsvogn 11's oprindelige litra. Det valideres endvidere her.
Ud og køre skal man dog nok ikke regne med de kommer, til trods for at man er i færd med at rekonstruere Odin.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Pedersen, søndag 13. november, 2016, 14:29 (2053 dage siden) @ Jens
redigeret af Erling Pedersen, søndag 13. november, 2016, 14:49

Hejsa.

Ja 1159 skal nok gå til privat selskaber til en god pris.

Specielt vel 1159 der er i god stand og med ATC.

Håber rygterne taler sandt så vi ser museumstog med MO 1878 med et par CC / Cl vogne fra Nordsjællands veterantog i fremtiden.

Ja håber vi kan skaffe Fonde, sponserstøtte så det meste materiel holdes på Danske hænder.

Kan vi få udbygget Maslev et par gange eller finde andre steder at opmagasinere materiel.

Ærgeligt at vi ikke har en Jernbanekultur i Danmark, men her handler alt jo om Lastbiler og privatkapitalisme, det giver mest.

Bare man havde et par millioner eller måske mere !

Og de frivillige forsvinder da helt sikkert, hvem gider pudse på koldt materiel !!

Med stor sorg og bærer af sørgearmbåndet Erling.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af PF @, søndag 13. november, 2016, 15:50 (2053 dage siden) @ Erling Pedersen

Kan vi få udbygget Maslev et par gange eller finde andre steder at opmagasinere materiel.

Pudsigt nok er der ved at ske noget i Marslev på modsatte side af vejen fra DJK.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af GazelleSteamLover, søndag 13. november, 2016, 16:14 (2052 dage siden) @ PF

Måske en ny vognhal, bare en ide. Og er det den anden side af skinnerne? overfor den vognhal som allerede står der.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af PF @, søndag 13. november, 2016, 16:34 (2052 dage siden) @ GazelleSteamLover

Nej, på den anden side af vejen.

Der er sat landmåler pinde op og udført arkæologiske forundersøgelser på et område jeg vuderer til 150 x 800 meter. Parallelt med DJKs nuværende og kommende vognhal. (Spottet via min drone)

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af GazelleSteamLover, søndag 13. november, 2016, 21:31 (2052 dage siden) @ PF

Jeg undre over om nogen ved noget mere om det der er ved at ske i Marslev, eventuelt nogle billeder.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LHJ, søndag 13. november, 2016, 22:31 (2052 dage siden) @ GazelleSteamLover

Jeg undre over om nogen ved noget mere om det der er ved at ske i Marslev, eventuelt nogle billeder.

Der er givet flere i dette forum der ved noget, men som høfligt overlader det til rette vedkommende - til rette tid - af fortælle noget om det. Og det bør man have respekt for - ligesom man bør have respekt for, at denne rette vedkommende endnu ikke har fundet tiden inde til at orientere.
Husk: Tålmodighed er en dyd!

vh
LH

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Niels Munch @, mandag 14. november, 2016, 10:27 (2052 dage siden) @ GazelleSteamLover

Jeg undre over om nogen ved noget mere om det der er ved at ske i Marslev, eventuelt nogle billeder.


DJKs aktiviteter i Marslev er omtalt under "Hovedbestyrelsen" i "Foreningsnyt M4/2016", som netop er blevet postomdelt.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af PF @, mandag 14. november, 2016, 15:31 (2052 dage siden) @ GazelleSteamLover

Video'en har ligget på min YouTube kanal siden den 16/9 2016, her kan man se det jeg omtaler.

https://www.youtube.com/watch?v=UbkaHfgWRDk

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af gaest, søndag 13. november, 2016, 17:59 (2052 dage siden) @ Erling Pedersen

Kan vi få udbygget Maslev et par gange eller finde andre steder at opmagasinere materiel.

De kan forlænge den voghal helt til Langeskov, men det ændrer intet på at der ikke er nogen fremtid for størsteparten af materielet. Som Steffen skrev i sit første indlæg, DJM har genemgået 4 km materiel. det er en lang vej at gå hvis man skal vedligeholde eller endda istandsætte det hele undervejs. Man har truffet nogle valg, og nogle fravalg. Nogen kan være sure over at deres yndlingsenheld ikke længere er på listen, men det er en tilpasning til realiteterne.
Udover DJM har nogen klubber også valgt at tilpasse aktiviteterne og beholdningerne til det realistiske.
Der står mange dagdrømme gemt i den vognhal i Marslev, men hvor stor en del af det der står der har en realistisk mulighed for at blive brugt til noget nogensinde?

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Coenen-Bache, søndag 13. november, 2016, 18:09 (2052 dage siden) @ gaest

Hvis man vil se et virkeligt sørgeligt eksempel på hvor galt det kan gå, når man vil opbevare langt mere materiel, end både mandskab og penge er til, så tag til Schønberger Strand i Nordtyskland. Det står stammer med materiel så sølle, at man græmmes.
Så ' Kill your darlings' Vælg det dårlige fra, og få en samling ud fra fornuft og økonomisk formåen.
Men lad lige diverse klubber byde ind først, efter samme kriterier.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, søndag 13. november, 2016, 18:22 (2052 dage siden) @ Coenen-Bache

Nu syntes jeg at der er forskel på at lade materiel stå overladt til vind og vejr og at opbevare det på magasin som i marslev hallen.

Nationalmuseet har også en meget større samling end den du ser på museet, da det ikke er praktisk muligt at udstille det hele, men alligevel har man en enorm mængde genstande som man syntes har en historisk værdi og derfor bør bevares.

Det er netop sådan som jeg ser eksempelvis Marslev hallen, et magasin til de genstande der har en så høj historisk værdi at man ikke syntes at gasøksen bør komme på tale. (Uden vi skal til at debattere N-tenderen)

Ved at opbevare materiel på denne måde, giver man også foreningerne muligheden for at i fremtiden at kunne udvide materielparken, eller bytte materiel ud for at kører med noget nyt.

Der er enheder jeg kan se fornuft i at lade dø den stille død, eksempelvis E maskinen, som der er flere bevaret af og som nok gør sig bedre som reservedels donor.

Derimod syntes jeg det er mere trist med enheder såsom MH 203 og F 428 som er enere.

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af tjesp02, søndag 13. november, 2016, 19:31 (2052 dage siden) @ Langelandsbanen

Et remiserygte siger at 428 skulle til Lunderskov, som erstatning for 694. Det er dog et temmelig gammelt rygte, så om det er sandt ved jeg ikke.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Bent Larsen, Kalundborg, søndag 13. november, 2016, 20:35 (2052 dage siden) @ Langelandsbanen

Hej
MH 203 skal nok finde nye ejer, spor entreprenør eller veteranklub i DK eller udlandet. Selvfølgelig afhængig af prisen.
vh
Bent Larsen

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, søndag 13. november, 2016, 19:26 (2052 dage siden) @ Erling Pedersen

Håber rygterne taler sandt så vi ser museumstog med MO 1878 med et par CC / Cl vogne fra Nordsjællands veterantog i fremtiden.

Rygters bureau vil også vide at selv om der findes et billede her på kanalen af en nymalet MO 1878 (fra 1991 :-) ), så skulle den være i rimelig dårlig stand både rustmæssigt i vognkassen og i al mekanikken. Det vil sige det er en total restaurerering hvis den skal ud at køre igen.
Er der nogen der kender til dens faktiske tilstand?

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Til overs-listen

af shipmik, søndag 13. november, 2016, 22:54 (2052 dage siden) @ Michael Deichmann

Tak for fin orientering og det valgte udvalgt af materiel. Det kunne være interessant også at se listen over det der måtte blive til overs. Jeg noterer mig, at der er tre damplokomotiver, der ikke optræder på nogen af listerne. J1, H783 og R946. Det er i mine øjne lidt ærgerligt.
J1 har jeg en vis veneration for. Jeg har boet på Løgstør-kanten i en del år og tanken om at et Himmerlandsbane lokomotiv er blandt de gemte er charmerende. Ligesom det også er sjovt at Nummer 1 er gemt. Nu da Nummer 999 ikke findes mere. J1 er en fornuftigt alternativ til en Cs og Ks, der hører til i samme kategori.

H783 - vist er de seks H2-maskiner ikke noget unikt i jernbanehistorien. Det er maskiner i halvdårlig udførelse i dårlige materialer fra en halvdårlig lokomotivfabrik, men jeg har altid været imponeret over det kraftfulde udseende med store røgplader, stor skorsten og det specielle runde design i bunden af tenderen. Selvom jeg ikke nogen erindring af, at have set dem under damp, ville det alligevel være trist at den skal smides væk til skrothandleren.

R946.. overleveringen fra min gamle far var, at Winterthur-R-maskinerne var creme-del-a-creme i damplokomotiver. Svejtsisk mekanik når det var bedst. Jeg er dog bekendt med at 946 fik et alvorligt knæk i 1951, som den aldrig helt er kommet sig over, men alligevel. Lyden af en to-cylindret R med et pænt tog bag er helt unik. Så det er begrædeligt hvis den forsvinder.

Faktisk har jeg de seneste 24 timer tænkt på hvilken af de to store maskiner, jeg skulle tilbyde at give husly på min adresse i Ringkøbing. Vel bliver det bøvlet med en 19-meter maskine og tonstung på en sporramme i en glasbygning som en montre...Det er nok alligevel mere end pengepungen rækker til, men en af dem kunne godt gøre det ud for at bælte af stedsegrønne træer og buske mellem græsplænen og hækken! Kun en tåbe frygter ikke haven!

Ja, det var lidt løse tanker omkring hvad der er blevet til overs

Bent Mikkelsen
www.bettynordgas.dk

Til overs-listen

af henho @, Ringkøbing, mandag 14. november, 2016, 00:12 (2052 dage siden) @ shipmik

Hejsa - hvad med pakhussporet ? Så må kommunen være behjælpelig med støtte til 'glasmontren' :-)

E'eren vil da så have et rimeligt autentisk jernbanemiljø omkring sig.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af UTJ, mandag 14. november, 2016, 02:43 (2052 dage siden) @ Michael Deichmann

Man skal aldrig anlide rygter eller summariske beretninger angående materiels tilstand. Jeg har gang på gang oplevet at tilstand beskrevet i få ord er subjektivt tendentiøse. Mht 1878 har den jo været opbevaret indendørs men selvfølgelig er det en kæmpe opgave, uanset resultatet af en eventuel besigtigelse. Så det er snarere et spm om vil man, kan man og ikke mindst har man opbevaringsplads. Det sidste vil være forudsætningen

--
ئۇلغىك

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Pedersen, mandag 14. november, 2016, 09:47 (2052 dage siden) @ Michael Deichmann

Hej.

Du har ret, hvad stand er den i, måske i kan være heldige og få 1881 med som dele eller drømme om begge i drift.

I burde også erhverve ML-FL-ML togsættet, så kan det komme tilbage på hjemmebane.

Hilsen Erling.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af OD, Od ⌂ @, mandag 14. november, 2016, 11:33 (2052 dage siden) @ Erling Pedersen

I burde også erhverve ML-FL-ML togsættet, så kan det komme tilbage på hjemmebane.


Bliver nok lidt svært eftersom sættet er ophugget :-D

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Pedersen, mandag 14. november, 2016, 12:02 (2052 dage siden) @ OD, Od

Er det bekræftet ?

Ikke længe siden så jeg de tre stå ved skydebroen ved Cvk !

Håber det da ikke !

Erling !

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Larsen, Frederiksberg, mandag 14. november, 2016, 12:40 (2052 dage siden) @ Erling Pedersen

Jamen jeg tør da godt bekræfte det, da jeg med egne øjne har set sættet før og efter.

Med venlig hilsen
Erling Larsen

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Pedersen, mandag 14. november, 2016, 12:55 (2052 dage siden) @ Erling Larsen

Hej Erling

Hvornår skete dette, må da være rimeligt for nyligt ?

Har du billeder ??

Hilsen Erling

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Larsen, Frederiksberg, mandag 14. november, 2016, 16:26 (2051 dage siden) @ Erling Pedersen

Jeg skal se om jeg kan finde den eksakte dato til dig.
Sættet var trukket frem og afventede ophugning, primo august.
Der gik dog et stykke tid før selve ophugningen fandt sted, men det er nok ca 2 måneder siden efterhånden.

Jeg har nogle billeder liggende et sted, de skal nok komme på.

Mvh Erling

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Østjyden, mandag 14. november, 2016, 17:10 (2051 dage siden) @ Erling Pedersen

Hej Erling

Hvornår skete dette, må da være rimeligt for nyligt ?

Har du billeder ??

Hilsen Erling


Har du f.eks. tjekket Tommys liste:

http://www.jernbanen.dk/lyntog.php?typenr=10

M v h
Peter

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Larsen, Frederiksberg, tirsdag 15. november, 2016, 02:31 (2051 dage siden) @ Erling Pedersen

Her er lidt fra dagene op til ophugningen. Billederne stammer fra 2. august 2016.
Jeg prøver lige at finde nogle frem fra den mere ubehagelige del af det.

Mvh
Erling Larsen

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 04:14 (2051 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum
redigeret af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 05:12

Lidt supplerende. Det er interessant at nogle mener at kassationslisten ikke vedkommer offentligheden (læs:LHJ - ikke et angreb, men dog her en anden holdning) når det drejer sig om et offentlig drevet og støttet museum.

Hvad man kan læse ud af listen er af bogiekupévognen BN 884 forsvinder, trods det faktum at museets venneforening i sin tid har lagt en hel den midler i renovering af undervognen, men også at et eventuelt projekt er urimeligt omfattende (men et ernoveringsprojekt, jeg taler at erfaring, kunne udfordre museet over mange år i at forske i de materialer og håndværk som man brugte for 120+ år siden i karetmagerarbejde ol.).

Anden detalje (jeg er biased) er at museet ikke er interesseret i EH 1745 som er den typiske rejsegodsvogn fra kupévognstiden. Også et overordentlig stort projekt med genopbygning osv.

I disse tilfælde taler man selvfølgelig ikke om konservering osv, men mere om genopbygning, ganske som i øvrigt museumsfagligt forsvares på mange andre museer, fx Frilandsmuseet, og her er det formidling af jernbanen som det store infrastruktursystem jeg taler om.

Og nogle genstande kan man nemlig også godt have i studieøjemed og de ovenstående hører mest til disse.

I det hele taget virker listen meget som et øjebliksbillede af, hvad museets formår og hvilken retning man lige netop nu (nu!) gerne vil forfølge - ikke meget rum for fremtidige ændringer og nyheder i det formidlende, udover at forlænge tidsaksen op mod det nutidige og fremtidige.

Ellers Q-vognen med bremsehus QGR 35605 kan jeg se ikke er med - lidt kedeligt, da museet altid har været Q-vognsfjendsk mod den centrale vogntype i transporten af levende dyr mm (har i øvrigt uekvilibreret bremsetøj, hvilket IV-vognen ikke har. Ved godt at den anden, QG-vognen er med.

Hvad ellers, udover at der ikke i fremtiden vil være store damplokomotiver i reserve, når man konstaterer at netop dem man valgte har materialebrister som gør dem umulige at fremvise under damp. Og så selvfølgelig den nye trend med at gemme halve togsæt, herunder fjerne en mellemvogn fra et S-tog som mange har bemærket. Men der er rigtig mange stålpersonvogne med på listen.

Hvad vil jeg med dette? Jo jeg synes i den grad det er relevant at se på hvad museets nuværende leder ikke ønsker at have på lager og det ville også være godt at se begrundelser for både kassation og bevarelse. Herunder kriterier, da de er mindst ligeså relevante som blot en genstandsliste som jo ikke siger meget og den underliggende vision, mission og strategi som museet selvfølgelig som enhver anden visksomhed har udarbejdet, inden man går i detaljen med at kigge på lageret (som man gerne vil nedbringe) - det er lageret for et museum i den grad bærer fremtidsmulighederne, ellers ender det som et rum med fotostater af arkivalier.

:-)

--
ئۇلغىك

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af LHJ, tirsdag 15. november, 2016, 09:00 (2051 dage siden) @ UTJ

Lidt supplerende. Det er interessant at nogle mener at kassationslisten ikke vedkommer offentligheden (læs:LHJ - ikke et angreb, men dog her en anden holdning) når det drejer sig om et offentlig drevet og støttet museum.


Kære Ulrik!

Jeg har lige genlæst mine indlæg, og jeg kan ikke se, at jeg skulle have gjort mig til talsmand for, at "kassationslisten ikke vedkommer offentligheden" ... Skulle noget, jeg har skrevet, kunne udlægges sådan, har det bestemt ikke været meningen, og jeg beklager i givet fald.

Også jeg undrer mig over, at BN 884 er pillet ud - når Grønholt-vognen kan medtages som en "genstand", trods omfattende rekonstruktion, burde BN-vognen også kunne. Der er kun "bevaret" denne ene af en ret almindelig, men alligevel banebrydende vogntype.
Og jeg synes også, at Q-vognen som type behandles ret "stedmoderligt" ...

J nr. 1 og 1. G S-togs-mellemvognen har jeg tidligere kommenteret.

vh
LH

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af martin, tirsdag 15. november, 2016, 10:12 (2051 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Det er meget sjovt når man sidder og læser samtlige indlæg igennem, så er der 2 ting som går igen.
1 Alt skal være restaureret til nyt
2 Det som skal gemmes er baseret på personlige øjestene

Jeg kan bestemt godt forstå JBM skal rydde op Men jeg syntes måske ikke de har været de har været specielt gode til at fortælle om vilkårene fra starten.
Hvis jeg læser det med småt og mellem linerne rigtigt så går museet jo fra at være et levende museum til at være et traditionelt dødt museum med MEGET begrænset kørsel derfor har de jo logisk nok ikke brug for alt det materiel mere.
Ud fra den betragtning må det da være logisk for selv det mest hardcore jernbane freak at det er ligegyldigt med at kunne op rangere en komplet stamme af enten det ene eller andet, for det skal alligevel ikke ud og køre.
Så er eksemplet med S toget jo helt korrekt gemme begge ender (hvorfor ikke kun den ene) og smide fyldet væk (læs mellem vogn) det skal aldrig ud og køre men det giver en illusion om hvordan det har været og man kan se det i sin fulde pragt på tusindvis af billeder.
Det samme med de overtallige damplokomotiver 2 E maskiner er nok, dybest set var en nok til at stå i Odense og så fremdeles der ud af.
Det er også tydeligt at man ønsker at bevare bredt og det er vel også det et museum skal, gemme det flest mulige kan forholde sig til, dvs ingen S tog, det rager jyderne de har aldrig kørt med det og ingen høj Fer den har kun sønderjyderne set.
Det samme med AN vognen jeg er 44 år og kan ikke huske dem men jeg har tit kørt i BN vogn så for de almingelige gæster er det godt nok.
Igen der er i tusindvis af billeder der viser dem i fuld udførsel endda både med Mo My Mx og Me efter og det ville jo være naivt at gemme en årgang der passede til hver.
Jeg kunne blive ved men jeg tror budskabet er forstået.
Det for mig spændende bliver nu om veteranbanerne (ingen nævnt ingen glemt) formår og gøre det samme at "rense" ud i deres dagdrømme og så overtage noget af det materiel som bliver til overs her, det ville være møj god signal værdi at sende for hvis det bare skal ned og stå bagerst i håbets spor så kan jeg være i tvivl om at JBM vil aflevere det og så afliver det fra starten.
Der er flere indlæg herinde omkring Tønder, jeg er sikker på dem dernede gør det så godt de kan men jeg er også sikker på der ikke er nogen ved JBM der ønsker flere My og E maskiner til at stå på samme måde...

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Larsen, Frederiksberg, tirsdag 15. november, 2016, 10:22 (2051 dage siden) @ martin

Nu har jeg aldrig mødt en viking, så derfor ser jeg ingen grund til at Nationalmuseet gemmer effekter fra denne periode.

Kan du ikke se det er lidt fjollet, det du skriver omkring s-toget og An vognen?

Hvorvidt folk har oplevet det, skal aldrig blive en parameter for bevarelsen, for så er der godt nok mange museer der står med tomme samlinger.

Jeg går heller ikke ud fra du har kørt med B 45?

Med venlig hilsen

Erling Larsen

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af martin, tirsdag 15. november, 2016, 10:57 (2051 dage siden) @ Erling Larsen

Hej Erling
Tak for dit svar jeg syntes ellers jeg læste det igennem flere gange inde jeg lagde det op men jeg må ikke have udtrykt helt klart alligevel.
Nej jeg syntes bestemt ikke det lyder fjollet.
Hvis vi basalt set er enige om at der stadig i museums regi vil være en eller to vogne til et 1 generations S tog og at der stadig vil være en personvogn fra Bn vogns klassen (816)
Vogntypen skal jo bare udstilles i en lukket hal måske ad åre uden sporforbindelse.
Vogntypen ER jo bevaret ikke i alle varianter men det er vel for h------ også lige meget bare der er en bevaret, AN vognen er jo ikke skrottet endnu og det kunne jo være (jeg ved det ikke) at fks My veteran tog ville byde ind på den så ville den komme ud og køre hvilket den med den fremtidige struktur for JBM aldrig ville.
Omkring S toget kan vi godt blive enige om at hvis det nogen sinde skulle ud og køre igen ville det være komplet tåbeligt at smide mellem vogn ud.
MEN nu vil man ikke ud og køre med de,t kun vise 1/4 del af Danmarks befolkning at sådan så det tog ud da jeres mormor og morfar kørte på arbejde inden de selv fik råd til en scooter.
Så jeg syntes faktisk JBM er kommet frem til et ganske hæderligt resultat set i lyset af de ikke vil køre med materiellet og de fremadrettet ønsker nye chefer for museet heller ikke kan gøre det.
Jeg tror også vi i Danmark skal vende os til tanken om at hvis der fremover skal køres store tog så bliver det et samarbejde mellem forskellige baner og det er vel også okay da alle ikke kan gemme alt og holde det vedlige

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af RasmusS @, tirsdag 15. november, 2016, 11:05 (2051 dage siden) @ martin

Lige An vognen er vel et dårligt eksempel, det er vel kun DJK og Expotrain der har An vogne?

Mvh Rasmus

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, tirsdag 15. november, 2016, 11:16 (2051 dage siden) @ martin

Er et museums opgave at formidle den historie du kan huske du har oplevet, eller at formidle den som den reelt var?

Personligt så syntes jeg at et museums vigtigste opgave er at fortælle historien som den var, og selvom at jyder ikke har oplevet s-tog, så har s-togene nok transporteret flere passagerer end de fleste andre togtyper.

De høje F maskiner har faktisk også gjort tjeneste i Midtjylland og København! Selvom den mest spændende del af deres historie rigtig nok foregår i Sønderjylland i forbindelse med Genforeningen i 1920. Jernbanemuseets årsskrift har i øvrigt op et tidspunkt bragt en meget interessant artikel i forbindelse med genforeningen, hvor også det hyggelige digt "På Tondern Station" bringes. http://www.halvorbogh.dk/side9.html

Jernbanerne har faktisk en enorm betydning for vores fælles historie, og som regel en endnu større betydning end de fleste lige umiddelbart aner. Men for at kunne formidle dette og dermed skabe det store billede, er og bliver det nødvendigt at fokusere længere ud end "hvad folk kan huske at have oplevet". Og det syntes jeg heldigvis også at Jernbanemusset gør, også selvom jeg kan være uenig i en del af deres beslutninger.

Og som jeg har været inde på før, så syntes jeg at der er en enorm forskel på at opbevare materiel overladt til vind og vejr og på magasin såsom Marslev hallen. Og selvom at det er trist at se materiellet i Tønder, så syntes jeg ikke at det er rimeligt at en privatmand der har købt nogle lokomotiver skal have en negativ effekt på de mange seriøse veteranklubber rundt omkring.

Og om man kan lide det eller ej, så er det netop de håbløse dagdrømme der driver det store urværk rundt ude i klubberne. For uden drømme og visioner så sker der ingen udvikling.

Tilbage i 1961-1962 da Dansk Jernbane Klub ønskede at etablere en desideret veteranjernbane imellem Maribo og Bandholm, fandt mange det sandsynligvis urealistisk og måske ligefrem absurd. Dels grundet hele Aspektet i at drive en jernbane udelukkende med veterantogs materiel (Her ses lidt bort fra den smule gods transport der har været) og dels kom en del af materiellet mere eller mindre direkte fra driften på andre rigtige jernbaner.

Men ikke desto mindre har vi en rigtig perle ned på sydhavsøerne, og Dansk Jernbaneklub har idag ca. 2800 medlemmer og består af syv klubmedlemmer og et museum, hvem havde mon set det komme i tilbage i 1961!

Sporvejsmuseet roses ofte med god grund, men tanken om at etablere et sporvejsmuseum ud hvor kragerne vender, og drive et stort museum, ja det projekt var ALDRIG blevet godkendt idag! for ideen lyder jo langt ude, urealistisk og åndsvag! men det gjorde det! og det er en kæmpe succes!

Dengang var der plads til at man godt måtte drømme, og man gjorde det uden at man konstant skulle pilles ned for sine ambitioner. og sidst men ikke mindst, hverken SHS, DJK eller for den sags skyld JBM ville være hvad de er idag, hvis man dengang var hunde red for at bevare materiel som man hverken nu eller i nærmeste fremtid ville kunne bringes i en køreklar stand, eller i det mindste udstillings stand.

Og her er vognhallerne en fantastisk redskab! og at man har store dele af sin historiske samling på magasin, er som tidligere nævnt en metode der benyttes af selv nationalmuseet.

Hvem ved hvad fremtiden bringer hvis man giver mulighed for at bevare materiel og gå og dagdrømme?

Måske kan Gedserbanen blive en "rigtig" veteranbane eksempelvis ligesom Maribo-Bandholm og Mariagere-Handest? (Ros til folkene i Gedser!)

Måske Museet kan blive lige så stort og flot som det i Odense?

Måske man kan få elmaster op til kørsel med S-tog?

Måske en nu klub dukker op og kører på Assensbanen og udveksler passagere med JBM i Tommerup?

Måske JBM kan kører med nogle veterantogs afgange på svendborgbanen i sin fulde længde om søndagen i sommerferien?


Stopper vi med at drømme, har vi sagt stop til udviklingen.

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af jaer @, tirsdag 15. november, 2016, 12:01 (2051 dage siden) @ Langelandsbanen

Måske kan Gedserbanen blive en "rigtig" veteranbane eksempelvis ligesom Maribo-Bandholm og Mariagere-Handest? (Ros til folkene i Gedser!)

Måske Museet kan blive lige så stort og flot som det i Odense?

Måske man kan få elmaster op til kørsel med S-tog?

Måske en nu klub dukker op og kører på Assensbanen og udveksler passagere med JBM i Tommerup?

Måske JBM kan kører med nogle veterantogs afgange på svendborgbanen i sin fulde længde om søndagen i sommerferien?

Var det ikke bedre, at lukke ned for dagdrømmene og så se at komme ud og deltage i det praktiske arbejde med bare at holde en del af den allerede eksisterende veteranbane verden sammen istedet for at sprede ressourcerne?

Stopper vi med at drømme, har vi sagt stop til udviklingen.

Næ, så falder tingene såmen bare sammen om ørerne på den, der drømmer.

Du bliver nødt til at vågne op og forholde dig til virkeligheden, her under ikke mindst tage del i det praktiske arbejde. Der går alt for megen tid og energi med at digte i det underlige lyserøde drømmeunivers, som mange jernbaneentusiaster tror kan blive til virkelighed. Erfaringen har vist, at det kræver en fysisk indsats at udvikle.

Og så er de glædeligt, at JBM er startet på denne nødvendige prioritering. Nu mangler vi så bare at få landets største jernbaneklub til også at turde tage nogle håndfaste beslutninger baseret på en relistisk vurdering istedet for at stable alt materiel op på god fynsk jord og håbe på den store lottogevinst, der alligevel ikke kan redde det hele.

/Jan

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 12:24 (2051 dage siden) @ jaer
redigeret af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 12:55

Det er altså tilladt at have en mening om de ca 5-6 mio offentlige kroner Jernbanemuseet koster årligt (plus det løse som ikke indgår). Herunder hvad man skal passe på og hvilket ikke. Alle bidrager, også selv om man ikke sponsorerer arbejdstid.

Jovel, der skal prioriteres. Og her der det interessant at rigtig gamle køretøjer ikke er blevet indprioriteret for at skabe bredde. Man kan også argumentere at vægten bør ligge på den periode hvor jernbanen faktisk spillede en afgørende rolle i både samfundets udvikling og med hensyn til innovation. Moderne jernbane er i den grad blot et sekundært produkt af den kontemporære innovative bølge og i den grad kun afledt it-, bil- og flyindustriens frembringelser.

Det første S-tog var helt klart med til at skabe det København, ligesom de Cl-vogne man nu skiller sig af med gjorde det moderne at kunne udvikle byen udover S-togsnettet i Nordsjælland.

Jeg synes det er fint at man gerne vil have 3 B-vogne osv. for at kunne fremvise et IC-tog, men er det det værd, hvis det skal ske på bekostning af et tre-vogns S-tog fra 1930'erne? Jeg kunne godt tænke mig at se argumentationen og vejningen af de enkelte valg overfor hinanden.

Alt skal ikke være gru - udvalget af godsvogne er stort set godt, med nogle få undtagelser. Det skal virkelig have "thumbs up".

Og et godt jernbanemuseum er ikke godt uden en samling af store lokomotiver. For nu at tage et eksempel er Nynäs-magasinet i Gävle fantastisk at gå rundt i, netop fordi det ikke er "formidlet", men har karakter af et rum for gamle tog i alle aldre og afskygninger, man kan gå på opdagelse i.

Man kan blive ved med at danne sig billeder af et museum, og hvordan det bør være og derfor er det netop så vigtigt at vision, mission og strategi kommer for dagen - hvis den findes. De tre ting bør veteranbaner også arbejde med, uden at kvæle den optimistiske ånd som indtil nu har drevet værket. Det er faktisk fantasteriet som gør at der overhovedet findes noget jernbanemuseum og at der findes gamle og ikke så gamle jernbanekøretøjer bevaret. De er blevet udvalgt med kærlighed og veneration og for dette er museet sådan set kun en ramme, der i praksis kunne få det til at lade sig gøre.

:-)

--
ئۇلغىك

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuseum

af Jonathan Borch @, tirsdag 15. november, 2016, 12:57 (2051 dage siden) @ UTJ

Man kan blive ved med at danne sig billeder af et museum, og hvordan det bør være og derfor er det netop så vigtigt at vision, mission og strategi kommer for dagen - hvis den findes.

Jeg vil så tage mig den frihed at henvise til Jernbanemuseets strategi og handlingsplan - det kunne jo være du blev klogere.

Strategi: http://jernbanemuseet.dk/images/PDF/StrategiDanmarksJernbanemuseum.pdf

Handlingsplan: http://jernbanemuseet.dk/images/PDF/HandlingsplanDanmarksJernbanemuseum.pdf

Vh Jonathan

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuseum

af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 14:36 (2051 dage siden) @ Jonathan Borch

Tak, jeg kender dem. Og der er ingen, tror jeg, der kritiserer det arbejde som er gjort med at strukturere museet, herunder retning. Det er nødvendigt. Men rammerne er vide for tolkning når det gælder udskillelse af museumsgenstande og når det gælder lokomotivsamlingen og den historiske bredde skal man være yderst opmærksom og gerne kritisk. Uanset hvad man i øvrigt kan mene er samlingen af damplokomotiver det bærende for museets etablering og det unikke og som fremdeles helt konkret formidler forvandlingen fra tilbagestående slagent landbrugsland i 1864 til et moderne bilisme-baseret industrisamfund. Man kan sammenligne med de spildte forsøg på vej-museer og lignende, som i mangel af fokus på køretøjer bliver en fuser. Man bliver nødt til at have spektakulære genstande i rotation for at holde gejsten hos publikum og her betyder lokomotiver og navnlig store lokomotiver noget.

Jeg ved at jeg er farvet. Jeg var primus motor på at Grønholtvognen (CB 1012 alias DJDS C 2) blev hentet til museet og jeg er da stolt over at jeg har stået for (en hel del) projekter der opnår kategorien "museumsgenstand". Men derfor nok også ser muligheder i "det umulige", samtidig med at jeg kender omkostninger og indsats. Og min erfaring er at formidling først virkelig fænger når men borer helt ned i detaljen, så man får en indlevelse i datiden og det kan restaureringsprojekter give.

--
ئۇلغىك

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af martin, tirsdag 15. november, 2016, 12:41 (2051 dage siden) @ jaer

Jan du har en god pointe men jeg er nu ikke enige alligevel.
Som skrevet stopper man med at drømme stopper alt udvikling det er 110 % rigtigt det KAN ikke diskuteres.
Men hvorfor fanden skal alt jernbane materiel i Danmark enten være køreklart eller skrottet ???
Hvorfor kan man ikke stille det på magasin DJK`s vognhal er genial jeg mener dog den burde være åben for offentligheden så man kunne komme og se hvad der stod, men ideen om "bare" at gemme det uden nogen mere detaljeret plan for fremtiden er vel helt i orden MODSAT !!!!! hvis man stiller det uden for i vejr og vind for så er det ikke gemt så forgår det stadig bare langsommere.
Vi er forpligtet at gemme til vores efterkommere og det gøres faktisk bedst ved at stille det på magasin, ikke ved at køre med det og så slide det op og heller ikke ved at skrotte det; nej ligge det på lager og lad det ligge !!!!!

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af jaer @, tirsdag 15. november, 2016, 13:28 (2051 dage siden) @ martin

Jan du har en god pointe men jeg er nu ikke enige alligevel.

Fint!

Som skrevet stopper man med at drømme stopper alt udvikling det er 110 % rigtigt det KAN ikke diskuteres.

Jo, det vil jeg nu mene, det godt kan (både diskuteres og at udvikling også kommer uden drømme)

Men hvorfor fanden skal alt jernbane materiel i Danmark enten være køreklart eller skrottet ???

Skriver jeg det? Jeg er blot realist omkring mængde af det, som vi med rimelighed kan bevare. Det skal efter min mening være repræsentative ting, og ikke et eksemplar af alt.

Hvorfor kan man ikke stille det på magasin DJK`s vognhal er genial jeg mener dog den burde være åben for offentligheden så man kunne komme og se hvad der stod, men ideen om "bare" at gemme det uden nogen mere detaljeret plan for fremtiden er vel helt i orden MODSAT !!!!! hvis man stiller det uden for i vejr og vind for så er det ikke gemt så forgår det stadig bare langsommere.

DJKs vognhal er god, men den kan stadigt ikke omfatte alt materiel. Og så vil det, efter min mening, være bedre at bruge midlerne (tid og ressourcer) på at få noget køreklart (og dermed også præsentabelt), frem for at få alt opbevaret og intet eller kun meget lidt køreklart.

Vi er forpligtet at gemme til vores efterkommere og det gøres faktisk bedst ved at stille det på magasin, ikke ved at køre med det og så slide det op og heller ikke ved at skrotte det; nej ligge det på lager og lad det ligge !!!!!

Og her er vi så ikke helt enige. Noget på magasin (det repræsentative), men ikke alt.

/Jan

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Langelandsbanen @, tirsdag 15. november, 2016, 13:24 (2051 dage siden) @ jaer

Nej, det syntes jeg faktisk ikke.

For selvom at du har fuldstændig ret i at erfaringen har viser, at det kræver en fysisk indsats at udvikle, så er det også et velkendt faktum at alle indsatser kræver en form for motivation, og noget af den bedste motivation der nu engang findes er drømme og ambitioner. Det kaldes motivations teori.

Hvorfor tror du at frivillige bruger tid og resurser på at istandsætte veterantogs materiel?

Er det for at have en friaften for konen? er det for at mødes og drikke kaffe? eller måske fordi det er hyggeligt? Måske nok.

Men jeg tror på at størstedelen kan nikke genkendende til, og det er uanset om vi taler Veterantog, Veteranbiler, Veteranskibe eller Veteranfly.

Den rigtige motivation ligger i det gamle håndværk! Drømmen om at kører denne pragtfulde maskine, med de her vogne. Og lege gammel Jernbane!

Kaffen, Hyggen og en aften uden konen er blot noget der følger med, ikke mindst fordi man er flere der drømmer.

Uden drømme ville vi heller ikke have vores nationale Jernbanemuseum, i hvert fald slet ikke i det omfang som vi kender det.

Det fik vi først i 1975 i Odense, men indsamlings processen af effekter og materiel har stået på i over 100 år! Hvis ikke man havde drømt om det her museum, så havde man aldrig fået samlet noget sammen, og uden ting at vise frem, intet museum. Før museet i Odense, havde der været mindre udstillinger og materiel under åben himmel! for dengang var der ikke engang vognhaller! Men det lykkedes! Selvom at enheder var pilrådne og lignede et mislykket ophugnings forsøg, så er der flotte enheder idag som står på listen over Museumsgenstande som Jernbanemusset føler sig forpligtet til at bevare for evigt.

Det kan man så tænke lidt over...

Og man gør stadig det umulige! Grønholt vognen står som fabriksny, Det gule palæ er flyttet til sydhavsøerne og ER under istandsættelse. Struer Museum bliver flottere og flottere, og listen er lang!

Men fælles for det hele er, at det startede som en passion for tingene, en lille ide som blev til en drøm.

Idag er vi dog så heldige at magasiner såsom Marslev, Maribo, Randers osv. er med til at bevare vores kulturarv uden at vind og vejr æder materiellet op.

Og ideerne og drømmende skal nok flyde og give flotte og gode resultater.

Og ja, måske kan man ikke redde det hele, men du kan ikke forhindre nogen i at have andre visioner og drømme end dig selv, tanker og drømme er trods alt noget af det eneste vi har tilbage der er told og afgiftsfrie!

Undgå at drømme små drømme. De fratager dig gejsten til at ville handle. - Victor Hugo

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af Erling Pedersen, onsdag 16. november, 2016, 07:50 (2050 dage siden) @ Langelandsbanen

Det lyder flot.

Men med en så total ligegyldig museums ledelse der ikke er jernbane folk, har de ikke den motivations faktor som der skal være ved et museum med frivillige.

Motivation skal komme oppefra og de museums folk vi har i Odense i dag, ser det kun som et arbejde som administratorer, de kunne lige så godt administrere historiske lokumsruller som jernbane affekter.

Nu forstår jeg hvorfor man ikke havde interesse for E 991 / DSB ML og meget andet materiel i revision...

At lukke musset ned, stoppe al kørsel og få de frivillige til at rejse ser ud til at være en plan som Museets ledelse har haft i flere år.

Se Årsskriftet sidst, ikke indeholdende noget for jernbane interesserede, men meget for historikkere.

Det bliver et koldt sted, men heldigvis er de danske veterantogsklubber samt Tyskland og Polen ikke langt væk.

Erling.

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse

af OnkelJørn, tirsdag 15. november, 2016, 12:08 (2051 dage siden) @ Langelandsbanen

Rigtig godt og pænt skrevet.

Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuseum, hvad med LB M1?

af race, tirsdag 15. november, 2016, 12:07 (2051 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Først og fremmest vil jeg takke Danmarks Jernbanemuseum for at udsende den længe savnede liste.

Jeg har i den forbindelse et enkelt spørgsmål angående de bevarede motorvogne.
Hvad er der sket med LB M1 (http://www.jernbanen.dk/motor_solo.php?s=120&lokid=126)der stod i Næstved?

Med venlig hilsen
Arne Nielsen

Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuseum, hvad med LB M1?

af steen michelsen, tirsdag 15. november, 2016, 12:24 (2051 dage siden) @ race

Der har været skrevet en del om en liste, over det materiel der skal udskilles.
Her er hvad jeg lige kan komme i tanke om. Jeg tager forbehold for materiel der allerede er skrottet, ligeledes er jeg i tvivl om alt KLKs materiel overgik til museet ved fusionen for nogle år siden.
Bc 300
Bn 700
Bn 721
Bn 769
Bn 785
Bn 788
Bns 547
WLAB 460
WLABmh 819
P 819
BU 3702
CLL 1476
CL 1514
CL 1632
CPL 3255
BN 884/CS 3082
CU 4063
FE 4926
FE 4929
FM 874
EK 6939
EH 6606
DQ 5803
MO 1878
MY 1159
MH 203
MH 322
MT 166
J 1
F 428
D 857
H 783
R 946
E 978
LB M1
RGGJ C2
SNNB M4
SNNB Mp1
SNNB G69
TKVJ C 25-27
VVGJ C21
VNJ 11
OKMJ A11
Med Venlig Hilsen
Steen Michelsen

Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuseum, hvad med LB M1?

af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 12:28 (2051 dage siden) @ steen michelsen

Der har været skrevet en del om en liste, over det materiel der skal udskilles.
Her er hvad jeg lige kan komme i tanke om. Jeg tager forbehold for materiel der allerede er skrottet, ligeledes er jeg i tvivl om alt KLKs materiel overgik til museet ved fusionen for nogle år siden.
Bc 300

Bn 700 ophugget for mange år siden

Bn 721
Bn 769
Bn 785
Bn 788
Bns 547
WLAB 460
WLABmh 819
P 819
BU 3702
CLL 1476
CL 1514

CL 1632 ophugget

CPL 3255
BN 884/CS 3082
CU 4063
FE 4926
FE 4929
FM 874

EK 6939 er med på listen som "ef"

EH 6606
DQ 5803
MO 1878
MY 1159
MH 203
MH 322
MT 166
J 1
F 428
D 857
H 783
R 946
E 978
LB M1
RGGJ C2
SNNB M4
SNNB Mp1
SNNB G69
TKVJ C 25-27
VVGJ C21
VNJ 11
OKMJ A11
Med Venlig Hilsen
Steen Michelsen

--
ئۇلغىك

Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuseum, hvad med LB M1?

af UTJ, tirsdag 15. november, 2016, 12:35 (2051 dage siden) @ race

Mon ikke LB M 1 og SNNB M 4 kan finde til Høng?

--
ئۇلغىك

Underskriftsindsamling

af Langelandsbanen @, tirsdag 15. november, 2016, 17:05 (2050 dage siden) @ Danmarks Jernbanemuseum

Faldt lige over en underskriftsindsamling på facebook, hvis det kan have nogens interesse :)

http://www.skrivunder.net/signatures/stop_skrotningen_af_danmarks_jernbanemuseum/start/70

--
Mikkel Fagerli
www.Langelandsbanen.dk
[image][image]

Avatar

Underskriftsindsamling

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, onsdag 16. november, 2016, 03:52 (2050 dage siden) @ Langelandsbanen

Faldt lige over en underskriftsindsamling på facebook, hvis det kan have nogens interesse :)

http://www.skrivunder.net/signatures/stop_skrotningen_af_danmarks_jernbanemuseum/start/70

Som jeg har skrevet på Facebook - hver underskrift bør følges med 100 timer frivilligt arbejde i 2017 på JBM - ellers er det en hul tilkendegivelse. Der er værksteder på Sjælland (Roskilde) og på Fyn (Odense) så kun Nordjyderne får lidt langt at køre :-)

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Underskriftsindsamling

af UTJ, onsdag 16. november, 2016, 08:21 (2050 dage siden) @ Michael Deichmann

Men hvad vil man opnå? Museet som sådan vil jo ikke blive "skrottet". Man kan diskutere udvælgelse, kriterier og vilkår for overtagelse, men i sidste ende er de køretøjer museet ikke vil have jo mulige at erhverve, og hvis vilkårene er urimelige kan man jo råbe op.

--
ئۇلغىك

Underskriftsindsamling

af palle, onsdag 16. november, 2016, 11:41 (2050 dage siden) @ Michael Deichmann

Som jeg har skrevet på Facebook - hver underskrift bør følges med 100 timer frivilligt arbejde i 2017 på JBM - ellers er det en hul tilkendegivelse. Der er værksteder på Sjælland (Roskilde) og på Fyn (Odense) så kun Nordjyderne får lidt langt at køre :-)

Hvorfor dog det?

Det drejer sig jo netop ikke om at alt skal renoveres nu, men trods alt opbevares, så muligheden er der i fremtiden.
Jeg har givet penge til DJK vognhal og jeg ville også gerne give til en lign for Jernbanemuseet hvis det gjorde en forskel.
Desværre er jeg ikke medlem hos museet mere, da de helt har droppet at interessere sig for jernbaneentusiaster, men istedet kun interesserer sig for børnefamilier og folk med akademisk historieinteresse.

- Palle

Avatar

Underskriftsindsamling

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, onsdag 16. november, 2016, 21:42 (2049 dage siden) @ palle

Som jeg har skrevet på Facebook - hver underskrift bør følges med 100 timer frivilligt arbejde i 2017 på JBM - ellers er det en hul tilkendegivelse. Der er værksteder på Sjælland (Roskilde) og på Fyn (Odense) så kun Nordjyderne får lidt langt at køre :-)


Hvorfor dog det?

Det drejer sig jo netop ikke om at alt skal renoveres nu, men trods alt opbevares, så muligheden er der i fremtiden.
Jeg har givet penge til DJK vognhal og jeg ville også gerne give til en lign for Jernbanemuseet hvis det gjorde en forskel.
Desværre er jeg ikke medlem hos museet mere, da de helt har droppet at interessere sig for jernbaneentusiaster, men istedet kun interesserer sig for børnefamilier og folk med akademisk historieinteresse.

- Palle

Fordi det er for nemt bare at sidde og råbe op og skrive under. Økonomisk støtte er også fint, men der er evnerne mere varierede til at jeg lige kunne komme med et beløb.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]


Danske privatbaner

Læs historien om:
Kagerup - Helsinge Banen

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak