Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946 (Generelt)

af marrix, Valby, lørdag 20. januar, 2018, 15:11 (332 dage siden)

Avatar

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 20. januar, 2018, 17:08 (332 dage siden) @ marrix

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Steven58, søndag 21. januar, 2018, 13:17 (331 dage siden) @ marrix

En god og fin redegørelse, og falder i god tråd med de øgede meldinger man elles er begyndt på at give.
Gerneralt er er der nok forståelse for mangelende økonomi og muligheder.
Den megen genbrug fra R946 gør skrotningen mere spiseligt.
Med en strategi fra start af et så stort projekt, vurdering og undersøgelse, havde man kunnet undgå megen af denne polemik.
Det er jo ikke lutter glæde og forståelse, man har skabt. Et projekt der er noget så langt, kan man ikke fortænke nogen i at reagere på eller værst af alt at vende ryggen til.
Om alt er om folk mener jeg er negativ, vil jeg påstå at, der er altså plads til forbedringer.
M.v.h.

P.s. Hermed undskylder jeg for at have benyttet en tråd der var tiltænkt til noget andet.

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af UTJ, mandag 22. januar, 2018, 05:10 (330 dage siden) @ Steven58

P.s. Hermed undskylder jeg for at have benyttet en tråd der var tiltænkt til noget andet.

.
Det er da netop det et debatforum er til for. Men læg mærke til det som ikke står. Tilstandsvurderingen af de "samlede" lokomotiver som museet fortsat vil satse på er ikke beskrevet. Det er sandsynligt at en adskilt 963 har nøjagtig samme skavanker som 946. Der står heller ikke noget om sponsorpleje eller neglegt af samme.

Der kan skrives meget og det positive er at museet omsider skriver. Det er dog værd at bemærke at det er skrevet som en replik og ikke dokumentation som er blevet til under arbejdet med udskillelsen, så det er en form for for forsvarsskrift. Dog ganske redeligt, i og med at man bl.a. fastholder visionen om godkendelse til 120 km/t (hvordan sette skal gøres og hvad der kræves er et spændende kapitel for sig - der bør ligge en skitse til en projektplan, herunder hvad det indebærer af dokumentation hvis ikke det bare er et luftkastel). Det med hjulene på 946 som følge af en ulykke i 1951 er en udokumenteret påstand. Andre R-maskiner kan have haft samme problemer. Pointen er at der altid viser sig problemer i processen når man arbejder med den slags, og at de for 946's vedkommende er kendte, mens de for de andre for en stor dels vedkommende kun er delvis kendte eller ukendte.

Ingen har på noget tidspunkt klandret museet for at ville af med R 946, men at det er rimeligt at et så godt og centralt lokomotiv kan få et efterliv. For der er kræfter som gerne vil det (og kan det). Ligesom det ville klæde museet at beholde en S-togsmellemvogn fra 1933, herunder at få udbedret den rangerskade som er erhvervet i remisen i Padborg - der blev vist udbetalt en erstatning. S-togsmellemvognen er/var fuldt istandsat og komplet med inventar og opbevaret indendørs (istandsættelsen var også frivilliges arbejde).

Nok om det, I kender min holdning. Det gør museet også. Jeg ved også at museet faktisk gerne vil være museum for alle, også jernbaneinteresserede, i alle svellekategorier, for nu at bruge det fagudtryk som benyttes i i hvertfald Banedanmark.

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af gaest, onsdag 24. januar, 2018, 21:31 (328 dage siden) @ UTJ

Det med hjulene på 946 som følge af en ulykke i 1951 er en udokumenteret påstand. Andre R-maskiner kan have haft samme problemer. Pointen er at der altid viser sig problemer i processen når man arbejder med den slags, og at de for 946's vedkommende er kendte, mens de for de andre for en stor dels vedkommende kun er delvis kendte eller ukendte.

Maskinen har kørt ca 15 år i plandrift efter den ulykke uden at bemeldte hjul havde problemer af den grund. En museumsmaskine har ikke nogen stor årlig kilometerydelse, så det kan ikke have udgjort noget stort problm ift til de kilometer maskinen kørte i plandrift efter reparationen.

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Peter Christensen, torsdag 25. januar, 2018, 04:19 (327 dage siden) @ gaest

Maskinen har kørt ca 15 år i plandrift efter den ulykke uden at bemeldte hjul havde problemer af den grund. En museumsmaskine har ikke nogen stor årlig kilometerydelse, så det kan ikke have udgjort noget stort problm ift til de kilometer maskinen kørte i plandrift efter reparationen.

Desvaerre er jeg afskaaret fra mine data paa R946 - ellers kunne jeg snildt sige hvorlangt maskinen koerte hvert aar indtil 1970.
Efter 1954 har den ikke koert ret langt - nok omkring 30.000 km/aar i de aar hvor den faktisk koerte meget.

Meget har aendret sig siden DSB godkendte sig selv.
Det er meget muligt at det nuvaerende godkendelsessystem vil goere en forsat anvendelse ualmindelig svaer og hvis det er mussets vurdering, saa jeg respektere faktisk den.

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af UTJ, torsdag 25. januar, 2018, 08:10 (327 dage siden) @ Peter Christensen

Der er ikke nogen doku for at hjulene var specielt påvirket af ulykken i 1951. Det fremstår pt som en udokumenteret påstand. Det er derimod veldokumenteret at alle R lok havde visse revneproblemer og hvordan DSB håndterede disse. Problemer som var kendt og udbedret fra 1930’erne og frem. Men det er belejligt at påstå det med ulykke og hjul, ligesom alt det andet. Pointen er vel snarere at man ikke har gennemgået alle lokomotiver lige grundigt, for det ville nok vise mange lignende skavanker ved alle lok. Det er sådan set der useriøsiteten ligger, udover de påstande som fremføres uden doku.

Slid, godkendelse af damplok med 120 km/t er heller ikke beskrevet nærmere, men strøtanken benyttes som argument i kombination med alle de for 946 særligt udpenslede dårligdomme.

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Peter Christensen, torsdag 25. januar, 2018, 09:26 (327 dage siden) @ UTJ

Slid, godkendelse af damplok med 120 km/t er heller ikke beskrevet nærmere, men strøtanken benyttes som argument i kombination med alle de for 946 særligt udpenslede dårligdomme.

Den med godkendelse til 120 km/t skal nok blive sjov.
Vel har R-maskiner vaeret brugt som lyntogserstatning, men altsaa; en R med 3 vogne har en ret god acceleration og kan nok holde en hoej fart uden stoerre problemer. Dermed kan en lyntogsplan nemt holdes.
Lyntogenes planer var lagt efter ca. 90-100 km/t og de 120 km/t var kun i tilfaelde af forsinkelser.
Sammenholdes dette med at lyntog og Mo havde/har en meget langsom acceleration op til 120 km/t, saa har DSB naeppe rodet med at oege hastigheden paa R.
Ses paa traekkraftkurven for lyntog og Mo, saa er det en paen hyperbel indtil ca. 85 km/t, saa kommer et knaek.
Det betyder - paa almindelig dansk - at toget accelerer godt indtil ca. 85 km/t og saa gaar det meget langsomt med at oege hastigheden.
Hvad lokomotivfoererne paa damplokomotiverne gjorde er en ganske anden sag....ATC var mange aar vaek.
Historier om P med "en del" mere fart end det tilladte kender jeg ogsaa - men det faar du naeppe godkendt en maskine til 140 km/t paa idag; der SKAL anderledes handfaste sager til.
Summen af det hele:
En R med 3 vogne boer kunne holde en lyntogsplan uden at gaa over 100 km/t og da slet ikke 120 km/t.
Maaske hentes tid ikke, men den tabes heller ikke.

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Bent Larsen, Kalundborg, torsdag 25. januar, 2018, 12:06 (327 dage siden) @ Peter Christensen

Hej
Ja, en P maskine kunne køre stærkt, men solo var det vel kun 90 km/t, lav bremse % .
Vh
Bent Larsen

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Georg Schmidt @, søndag 04. februar, 2018, 21:17 (317 dage siden) @ Peter Christensen

R 946 set fra kilometerkontoret.
Reparationen efter ulykken i 1951 varede fra 19/11 1951 til 30/5-1952. R 946 har senere fået en S-revision pr. 28/7 1958. Kedelfristen blev først forlænget til 28/7 1966 og derefter til 28/7 1969 og kunne så ikke forlænges mere, og derefter blev 946 overført til museet.

Løbet var måske allerede kørt i 1976 da man lod R 942 ophugge med ny fyrkasse og sikkert også god ramme men ældre kedel. R 944 ophug i Horsens 1969 havde gode driv- og kobbelhjul og R 947 stod i Struer i 1969 med ny fyrkasse og man kunne blive ved. Det er aldrig til at få det hele med et damploko, der er altid noget der er gammelt.:-D

Den totale kilometerproduktion efter ulykken blev frem til 1969 522200 km. Størst årsproduktion i finansåret 1953-54 med 87131 km med månedsmaksimum på 10500 km i august 1953, hvilket er særdeles pænt for en R-maskine.

R 946 har efter ulykken været hensat i to perioder:
I Esbjerg fra 30/5 1957 til 11/4 1958 og i Padborg fra 17/1 1962 til 24/5 1963.

[image]

[image]

[image]

[image]
Odense 10/4 1975 tenderen i baggrunden er 798.

[image]
Odense 10/4 1975 vandtagning.

[image]
Udsigt fra Elmelund broen ved Odense 10/4 1975.

[image]

[image]
Struer 1969.

[image]
Fredericia 1969.
Fotos: Georg Schmidt
Mvh
Georg

Redegørelse fra Jernbanemuseet - bl.a om R946

af Svend @, søndag 04. februar, 2018, 22:16 (317 dage siden) @ Georg Schmidt

Kedelfristen blev først forlænget til 28/7 1966 og derefter til 28/7 1969 og kunne så ikke forlænges mere, og derefter blev 946 overført til museet.

.
Og det er den kedel der skal bruges på R963?

Kan man ikke "bare" samle R946 og udstille det som det "ikke aktive" lokomotiv, det er i dag?

--
Svend

[image]

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen