Lokalbaner hele vejen til København? (Trafikpolitik)

af RasmusR, fredag 14. februar, 2020, 13:21 (421 dage siden)

Hej Forum!

Jeg ved ikke om det har været vendt før, men som bosiddende i Nordsjælland kan man godt få ideen, at det ville forbedre togforbindelserne, hvis nu lokalbanen i stedet for at terminere, fortsatte fra Hillerød/Holbæk/Køge, og videre non-stop (eller næsten) hele vejen til København.

Det er klart at det fordrer overhalingsmulighed undervejs, da S-toget/regionaltoget vil blive indhentet på turen, men er der andre forhindringer der gør, at dette (svjv) aldrig har været forsøgt? Men givet at behovet er til stede, ville konceptet kunne aflaste bumletogene, som så ikke behøvede at køre så tit.

Eksempelvis er der kun ca.32 km fra Hillerød til København, og hvis man kunne køre non-stop ex. Hillerød-Nørreport-KøbenhavnH, ville man ikke bare spare et skift, som i sig selv ville være en stor forbedring, men man ville også kunne korte 10-15 minutter af den samlede rejsetid, hvilket ville gøre toget væsentligt mere attraktivt at bruge, end tilfældet er i dag.

Lokalbanen behøvede ikke køre hele turen hele dagen lang, men kunne tage 2-3 ture morgen og eftermiddag, for at være attraktive pendlerforbindelser.

Så hvorfor afprøves konceptet ikke? Er behovet der slet ikke, er det teknisk/økonomisk umuligt/uhensigtsmæssigt, eller er det fordi man ikke kan/vil/ønsker at have lokaltog og DSB-tog til at køre mellem hinanden?

Vh Rasmus

Lokalbaner hele vejen til København?

af mpp, fredag 14. februar, 2020, 13:36 (421 dage siden) @ RasmusR

Der er tre udfordringer: køreplansbindinger, teknik og perronhøjder. De første to ting kunne man nok finde ud af, men når den ene bane er lavet til 55 cm perronhøjde og den anden til 98, så er det svært med tog der kører igennem. Man kunne måske lade togene fra Gilleleje køre igennem i Helsingør – der vil man så have et tog der enten er for lille til at køre på Kystbanen eller for stort til at køre Gilleleje–Helsingør med mindre man opformerer i Helsingør.

Man kunne måske forestille sig en ny bane fra Helsingør til København ifm en HH-tunnel, så kapaciteten på Kystbanen ikke bliver brugt op og tog fra København til Sverige kan komme hurtigere frem. Med sådan en bane kunne man givetvist få lokaltogene kørt igennem til København, da man i alle tilfælde ville skulle have forskellige tog til at køre på den for at få forretningscasen til at gå op for banen.

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, fredag 14. februar, 2020, 19:51 (421 dage siden) @ mpp

Der er tre udfordringer: køreplansbindinger, teknik og perronhøjder. De første to ting kunne man nok finde ud af...


Helt konkret tænker jeg på Gribskovbanen, som kunne fortsætte mellem S-tog til Hellerup, for så at skrå over på fjerntogssporene...

Jeg tænker, at eftersom Grisen ikke skal stoppe ved nogen S-togsstation, er perronhøjden ikke noget problem. Første stop efter Hillerød i min "køreplan" er Nørreport

/Rasmus

Lokalbaner hele vejen til København?

af Svend @, fredag 14. februar, 2020, 20:05 (421 dage siden) @ RasmusR

Helt konkret tænker jeg på Gribskovbanen, som kunne fortsætte mellem S-tog til Hellerup, for så at skrå over på fjerntogssporene...

.
.

Meget fantasifuldt :-)

--
Svend

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, lørdag 15. februar, 2020, 07:34 (420 dage siden) @ Svend

Indrømmet, der er ingen forbindelser på tværs i dag, men perronhøjdeforskellen kunne overkommes ved at køre til perron på fjernbanen. Jeg ved ikke hvor langt man skal ind, for at man kan komme "på tværs", men det må da være muligt?

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusD, lørdag 15. februar, 2020, 09:37 (420 dage siden) @ RasmusR

Jeg kan komme i tanke om fire steder, hvor S-togsnettet er forbundet med fjerntogsnettet. I praksis tror jeg dog ikke nogen af dem kan bruges.

Der er en forbindelse i Hellerup, fra tiden hvor der kørte godstog på ringbanen. Her er det muligt at komme fra enten ringbanen eller svanemøllen mod kystbanen og omvendt. Men ikke mod Hillerød-grenen. Og “muligt” skal tages med et gran salt - muligheden er praktisk talt nedlagt. Sporskifterne er aflåst, med indførslen af CBTC er der ikke længere forbindelse mellem sikringsanlæggene på Hellerups fjernbane og S-tog, og der findes ikke materiel der er udstyret til at køre både på ATC og CBTC.

Andet sted er på Østerport. Der kan man komme fra spor 4 (fjernbane) til spor 5 (S-tog) i nordgående retning. Forbindelsen bliver brugt til at lede arbejdskøretøjer over på S-togsnettet i forbindelse med sporarbejde. Det foregår via sikkerhedsmeldinger og ind- og udrangeringer. Der kan ikke sættes signal mellem de to spor. Der er heller ikke kørestrøm i sporet.

Endelig er der vistnok en forbindelse i sydenden af København H, men den kender jeg ikke så meget til. Andet end at det ligger efter perronerne, når man kommer nordfra, og der er i forvejen travlt på København H.

Endeligt er der Høje Taastrup, men det er vist irrelevant i forhold til direkte forbindelse til København for Lokaltog.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, søndag 16. februar, 2020, 14:31 (419 dage siden) @ RasmusR

Der er tre udfordringer: køreplansbindinger, teknik og perronhøjder. De første to ting kunne man nok finde ud af...

Helt konkret tænker jeg på Gribskovbanen, som kunne fortsætte mellem S-tog til Hellerup, for så at skrå over på fjerntogssporene...

Jeg tænker, at eftersom Grisen ikke skal stoppe ved nogen S-togsstation, er perronhøjden ikke noget problem. Første stop efter Hillerød i min "køreplan" er Nørreport

/Rasmus

Det lyder som en sammenblanding af tekniske standarder i et dyrt kompliceret projekt i et land, hvor selv de mere simple baneprojekter ender i kaos.

Ideen med at føre regionalbaner helt til kbh er god, og jeg tror også det i vidt omfang kommer til at ske. Om mange år. Jeg tvivler dog på, at man skal begynde med en sådan blandet drift. Mon ikke det bedste fra hillerød bare ville være at fortsætte som s- bane, selvom køretiderne bliver lige lovlig lange

Lokalbaner hele vejen til København?

af Niels Munch @, fredag 14. februar, 2020, 13:42 (421 dage siden) @ RasmusR

Hej Rasmus R,

Idéen om gennemgående tog fra Nykøbing Sjælland til København er behandlet i f.m. undersøgelsen af brug af batteritog i Nordvestsjælland, se: https://www.trm.dk/publikationer/2019/analyse-af-batteritogsdrift-i-nordvestsjaelland/ - hvor der er linket til selve analyserapporten.

M.v.h.
Niels

Lokalbaner hele vejen til København?

af Svend @, fredag 14. februar, 2020, 14:17 (421 dage siden) @ RasmusR

Så hvorfor afprøves konceptet ikke? Er behovet der slet ikke, er det teknisk/økonomisk umuligt/uhensigtsmæssigt, eller er det fordi man ikke kan/vil/ønsker at have lokaltog og DSB-tog til at køre mellem hinanden?

.
Eksemplet Hillerød: Det vil kræve, at der skal fjernes nogle S-togsafgange...... og foretages en række ændringer på Lokaltogs materiel og i infrastrukturen.

--
Svend

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, fredag 14. februar, 2020, 20:25 (421 dage siden) @ Svend

Så hvorfor afprøves konceptet ikke? Er behovet der slet ikke, er det teknisk/økonomisk umuligt/uhensigtsmæssigt, eller er det fordi man ikke kan/vil/ønsker at have lokaltog og DSB-tog til at køre mellem hinanden?

.
Eksemplet Hillerød: Det vil kræve, at der skal fjernes nogle S-togsafgange...... og foretages en række ændringer på Lokaltogs materiel og i infrastrukturen.

Det er de tekniske udfordringer - er de ikke overkommelige, hvis ønsket er tilstede?

Er problemet mere politisk end praktisk? Er problemet at DSB og Lokaltog ikke er blevet bedt om det, og der ikke er nogen der vil betale?

/Rasmus

Lokalbaner hele vejen til København?

af krabsen, fredag 14. februar, 2020, 20:50 (421 dage siden) @ RasmusR

Så hvorfor afprøves konceptet ikke? Er behovet der slet ikke, er det teknisk/økonomisk umuligt/uhensigtsmæssigt, eller er det fordi man ikke kan/vil/ønsker at have lokaltog og DSB-tog til at køre mellem hinanden?

.
Eksemplet Hillerød: Det vil kræve, at der skal fjernes nogle S-togsafgange...... og foretages en række ændringer på Lokaltogs materiel og i infrastrukturen.


Det er de tekniske udfordringer - er de ikke overkommelige, hvis ønsket er tilstede?

Er problemet mere politisk end praktisk? Er problemet at DSB og Lokaltog ikke er blevet bedt om det, og der ikke er nogen der vil betale?

Eller måske har alle med en smule indsigt i trafikmønstre, anlægs- og driftsomkostninger vurderet, at omkostningerne - både direkte og afledte - aldrig ville kunne stå mål med gevinsten..

Lokalbaner hele vejen til København?

af Leif Jørgensen @, København Ø., fredag 14. februar, 2020, 14:27 (421 dage siden) @ RasmusR

Gennemgående tog og vogne til og fra privatbanerne er en gammel historie. John Poulsen har endda skrevet bogen "Gennemgaaende Vogn til Privatbanen" om emnet (2. udgave udgivet af bane bøger i 2001). For eksempel havde Gribskovbanen og Frederiksværkbanen gennemgående forbindelser til og fra København i forbindelse med weekender og ferier indtil 1968, hvor der kom S-tog til Hillerød. Odsherredsbanen havde det også indtil 1997, hvor ATC-krav satte en stopper for det. Lollandsbanen har haft et egentligt pendlertog om morgenen.

Fremme i nutiden er der flere ting, der spiller ind. S-banens køreplan er for eksempel indrettet efter ens tog, der kører på faste minuttal. Der er ikke så meget plads i planen til anderledes tog. Især mellem Østerport og København H kniber det allerede nu med kapaciteten på hverdage. Og på Kystbanesporene ser det ikke bedre ud. For passagererne betyder det til gengæld hyppig drift på de enkelte strækninger, så ikke alle nødvendigvis skal med et bestemt tog.

Andre problemer ved gennemgående drift er de forskellige størrelser på togene, forskellige perronhøjder og forskellige og nye sikkerhedssystemer. Så selvom det kunne være praktisk med gennemgående tog, så er der altså en række ting, der står i vejen.

Med venlige hilsner
Leif Jørgensen

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, fredag 14. februar, 2020, 14:39 (421 dage siden) @ RasmusR

Det burde være målsætningen for næsten alle lokalbaner. Adgangen til de større byer for biler bliver langt sværere/dyrere i fremtiden. Samtidig gør batteritog, at man ikke behøver elektrificere lokalbanerne. Men man er nødt til at tænke langsigtet og i sammenhæng med andre projekter, fx at man ifm et kattegatprojekt prioriterer kapacitet tæt på kbh.

Lokalbaner hele vejen til København?

af Pyloriis, fredag 14. februar, 2020, 15:13 (421 dage siden) @ ThomasTT

Det burde være målsætningen for næsten alle lokalbaner. Adgangen til de større byer for biler bliver langt sværere/dyrere i fremtiden. Samtidig gør batteritog, at man ikke behøver elektrificere lokalbanerne. Men man er nødt til at tænke langsigtet og i sammenhæng med andre projekter, fx at man ifm et kattegatprojekt prioriterer kapacitet tæt på kbh.

Hvorfor skal alt ind på Hovedbanegården?
Fraset gæster til Tivoli, ansatte i centraladministrationen og den finansielle sektor og diverse fagforeninger har de fleste mere brug for andre destinationer i hovedstadsområdet.

Så hvorfor denne fascination af Bernstorffsgade og omkringliggende stræder?

Da jeg fir 30 år siden boede et par mdr. i Oxford og hver dag skulle til det nordlige london indbefattede det skift på Paddington station til Circle Line og dernæst til Northern line.
Intet problem når Tube togene kører med 2-3 min. interval.

Kattegatforbindelsen- er det en ny lokalbane fra Aarhus?

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 14. februar, 2020, 15:30 (421 dage siden) @ Pyloriis

Det burde være målsætningen for næsten alle lokalbaner. Adgangen til de større byer for biler bliver langt sværere/dyrere i fremtiden. Samtidig gør batteritog, at man ikke behøver elektrificere lokalbanerne. Men man er nødt til at tænke langsigtet og i sammenhæng med andre projekter, fx at man ifm et kattegatprojekt prioriterer kapacitet tæt på kbh.


Hvorfor skal alt ind på Hovedbanegården?

Hvor ellers?

Fraset gæster til Tivoli, ansatte i centraladministrationen og den finansielle sektor og diverse fagforeninger har de fleste mere brug for andre destinationer i hovedstadsområdet.

Så kan de skifte. Det kan du jo selv.

Så hvorfor denne fascination af Bernstorffsgade og omkringliggende stræder?

Der er nogen der har lagt en Hovedbanegård der.

Da jeg fir 30 år siden boede et par mdr. i Oxford og hver dag skulle til det nordlige london indbefattede det skift på Paddington station til Circle Line og dernæst til Northern line.
Intet problem når Tube togene kører med 2-3 min. interval.

Og hvis du havde bosat dig i Potsdam ville du fra dine ture til Berlin have haft den stik modsatte holdning til centralbanegårde. Der er ingen grund til at efterligne engelsk og fransk talentløshed.


Kattegatforbindelsen- er det en ny lokalbane fra Aarhus?

Øh - definition?

Avatar

Lokalbaner hele vejen til København?

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 14. februar, 2020, 20:40 (421 dage siden) @ tgpsen

Det burde være målsætningen for næsten alle lokalbaner. Adgangen til de større byer for biler bliver langt sværere/dyrere i fremtiden. Samtidig gør batteritog, at man ikke behøver elektrificere lokalbanerne. Men man er nødt til at tænke langsigtet og i sammenhæng med andre projekter, fx at man ifm et kattegatprojekt prioriterer kapacitet tæt på kbh.


Hvorfor skal alt ind på Hovedbanegården?

Hvor ellers?

Alle mulige andre steder i Storkøbenhavn! For eksempel hele bæltet omkring Ring III fra Lyngby til Glostrup.
/Sarkasme til
Personligt ville jeg foretrække at LINT'en fra Tisvilde drejede af i Lyngby og tog ad den nye Letbane til Glostrup og drejede ad banen her til Roskilde mod København og stoppede i Rødovre. Uden stop naturligvis efter Helsinge (hvor jeg ville stå på). Så ville jeg skam også seriøst overveje offentlig trafik!
/Sarkasme fra
Seriøst: Hold nu op med at gøre de der nødvendige skift til afslutningen af civilsationen som vi kender det. Jeg HAR brugt offentlig trafik fra Blistrup til Tivoli for eksempel så ja, det var til Kh. Tager 360R til Helsinge, Gribskovbanen 5 minutter efter til Hillerød, S-tog 5 minutter efter til Kh. I Hillerød kan man godt lige nå at købe en kaffe så fint lige at skifte.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Lokalbaner hele vejen til København?

af Svend @, fredag 14. februar, 2020, 22:20 (421 dage siden) @ Michael Deichmann

/Sarkasme til
Personligt ville jeg foretrække at LINT'en fra Tisvilde drejede af i Lyngby og tog ad den nye Letbane til Glostrup og drejede ad banen her til Roskilde mod København og stoppede i Rødovre. Uden stop naturligvis efter Helsinge (hvor jeg ville stå på). Så ville jeg skam også seriøst overveje offentlig trafik!
/Sarkasme fra

.
Ja, fantasien sætter ingen grænser. Hvornår er der mon én der foreslår, at Gribskovbanens Lint-tog skal fortsætte ned i Metro-systemet ved Nordhavn og køre uden stop til Kgs Nytorv :-D :-D
Alt er jo tilsyneladende muligt :-P

--
Svend

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, lørdag 15. februar, 2020, 07:32 (420 dage siden) @ Svend

Ja, fantasien sætter ingen grænser. Hvornår er der mon én der foreslår, at Gribskovbanens Lint-tog skal fortsætte ned i Metro-systemet ved Nordhavn og køre uden stop til Kgs Nytorv :-D :-D
Alt er jo tilsyneladende muligt :-P

Tjah, hvis man ikke kan komme med saglige argumenter, så kan man jo altid gøre grin med folk...

Så skal de nok få lyst til at debattere med én igen en anden gang.

Avatar

Lokalbaner hele vejen til København?

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, lørdag 15. februar, 2020, 07:40 (420 dage siden) @ RasmusR

Ja, fantasien sætter ingen grænser. Hvornår er der mon én der foreslår, at Gribskovbanens Lint-tog skal fortsætte ned i Metro-systemet ved Nordhavn og køre uden stop til Kgs Nytorv :-D :-D
Alt er jo tilsyneladende muligt :-P


Tjah, hvis man ikke kan komme med saglige argumenter, så kan man jo altid gøre grin med folk...

Så skal de nok få lyst til at debattere med én igen en anden gang.

Rasmus, kollektiv transport bliver aldrig dør til dør. Skift fra en form til en anden er ofte uundgåeligt over længere stræk og det ER altså ikke en katastrofe hvis ellers bus og tog holder køreplanen.
Jeg ved godt at der er nogle forkælede jyder der piver over at de ikke længere har direkte tog til Hovedstaden, men de bør tænke på at den tid der gik godt kommer ikke skidt igen.
Selvfølgelig er det rart hvis man kan rejse langt med få skift, men at gøre det til katastrofer er helt ved siden af skiven.
Jeg har flere gange nævnt at det fungerer fint fra Nordsjælland mod byen med R-busser, Lokaltog og S-tog. Det er hjemturen der er problemet hvor man i Hillerød skifter fra 10/20 minutters drift til 30 minutter. Der skal man helst ramme det rigtige S-tog for ikke at få et længere ophold i Hillerød, men der kan rejseplanen jo hjælpe.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, lørdag 15. februar, 2020, 08:21 (420 dage siden) @ Michael Deichmann

Rasmus, kollektiv transport bliver aldrig dør til dør.


Michael, du og jeg bor ikke langt fra hinanden, så du kender til forholdene. Hvis jeg først skal med bus til Helsinge, skifte til lokalbanen, skifte i Hillerød til S-toget, for til sidst at skifte på Nørreport til Metroen ud til Ørestad, så går hele min dag med det. Nu er jeg heldig selv at kunne bestemme min mødetid, hvilket gør at jeg kører (længe) før myldretiden. Turen tager ikke over 40 minutter i bil. Hvis jeg skal tage det offentlige, bliver min hverdag spist op af transporttid. Hurtigste forbindelse ifølge rejseplanen er 1 time og 37 minutter (okay, det er ikke faktor 3, som ellers påstået i et andet indlæg), men her bestemmer jeg ikke selv afgangstidspunktet.

Jeg efterlyser ikke tog-taxa (det ville ellers være dejligt), men mindes at jeg som barn/teenager har kørt med S-tog uden stop Holte-Østerport. Hvis jeg (og andre) skal foretrække det offentlige heroppefra og andre lignende områder, går det ikke at det tager så lang tid.

Jeg kunne jo købe mig et hus i Hillerød, eller få mig et andet job - men der vil stadig være mange andre, som foretrækker bilen fremfor toget.

Hvis jeg derimod kunne køre i bil ud til Duemose (eller et andet sted på Gribskovbanens linje med god plads til at lave en pendlerparkering), for så at sætte mig i toget, og blive fragtet til Fx Hellerup, Østerport eller Nørreport uden skift på en halv times tid, så var det værd at overveje.

Kollektiv trafik har grundlæggende 3 negative sider:

1) Det er dyrt
2) Det er ufleksibelt
3) Det er langsomt

Hvis det på nogen måde skal kunne tiltrække bilister, er man nødt til at gøre noget ved i hvert fald ét punkt, og jeg kan ikke se at prisen er afgørende for ellers-bilister. Punkt 2 er nærmest umulig at gøre noget ved. Tilbage er kun punkt 3 som en mulig faktor.

Hurtig-gris vil koste penge, det vil være bøvlet og risikabelt - men det ville være en attraktiv forbindelse, som jeg tror mange ville benytte sig af.

Lokalbaner hele vejen til København?

af Rail, lørdag 15. februar, 2020, 12:35 (420 dage siden) @ RasmusR


Nu er jeg heldig selv at kunne bestemme min mødetid, hvilket gør at jeg kører (længe) før myldretiden. Turen tager ikke over 40 minutter i bil. Hvis jeg skal tage det offentlige, bliver min hverdag spist op af transporttid. Hurtigste forbindelse ifølge rejseplanen er 1 time og 37 minutter (okay, det er ikke faktor 3, som ellers påstået i et andet indlæg), men her bestemmer jeg ikke selv afgangstidspunktet.

Hvilket du så heller ikke gør i din bil når du bliver nød til at kører på et bestemt tidspunkt før myldretiden for at opnå de 40 minutter.


Hurtig-gris vil koste penge, det vil være bøvlet og risikabelt - men det ville være en attraktiv forbindelse, som jeg tror mange ville benytte sig af.

Men flere end dem du skræmmer væk ved dårligere rettigheden og/eller færre standsende tog?

Lokalbaner hele vejen til København?

af mikedk2100, lørdag 15. februar, 2020, 13:23 (420 dage siden) @ Rail

Hvilket du så heller ikke gør i din bil når du bliver nød til at kører på et bestemt tidspunkt før myldretiden for at opnå de 40 minutter.

I forhold til kollektiv trafik så jo. Bilen venter jo, selvom toiletbesøget tager 2 minutter længere, og modsat kører bilen også, hvis man er klar 5 min før.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ArveprinsKnud, fredag 21. februar, 2020, 10:39 (414 dage siden) @ tgpsen

Da jeg fir 30 år siden boede et par mdr. i Oxford og hver dag skulle til det nordlige london indbefattede det skift på Paddington station til Circle Line og dernæst til Northern line.
Intet problem når Tube togene kører med 2-3 min. interval.

Og hvis du havde bosat dig i Potsdam ville du fra dine ture til Berlin have haft den stik modsatte holdning til centralbanegårde.

Berlin var vel inden genforeningen det vildeste eksempel på manglende centralbanegårde. Friedrichsstrasse, Alexanderplatz, Zoologischer Garten osv. For slet ikke at nævne ulemperne ved to separate S-bane systemer og to separate U-banesystemer, der kørte uafhængigt af hinanden med spøgelsesstationer og grænsekontroller til følge.

Der er ingen grund til at efterligne engelsk og fransk talentløshed.

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem. Man spreder kapaciteten ud, samtidig med at folk kan målrette deres destination præcis, frem for som i dag, hvor folk der skal fra f. Eks. Vallensbæk til Bagsværd skal hele vejen rundt om Indre By.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 12:24 (414 dage siden) @ ArveprinsKnud

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.

Man spreder kapaciteten ud,

Og hvorfor skulle man gøre det? Det er hvad man havde med Københavns anden hovedbanegård og i Berlin da byen var delt.
samtidig med at folk kan målrette deres destination præcis,
?? Hvorfor skulle folk vælge banegård efter destination? Hvilken fordel er der i det?

frem for som i dag, hvor folk der skal fra f. Eks. Vallensbæk til Bagsværd skal hele vejen rundt om Indre By.

En nummer to tunnel for S-tog kunne hjælpe der, men hvad i alverden har det med antallet af banegårde at gøre?

Lokalbaner hele vejen til København?

af mikedk2100, fredag 21. februar, 2020, 13:35 (414 dage siden) @ tgpsen

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.

Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

København har samlet sin i en banegård fra 1911, der er i mange år har været for lille. Samtidig med, at man har frasolgt ledige område, så en udvidelse nu er noget nær umulig. Eneste alternative banegård er Høje Taastrup, hvor også S-banen vil være påvirket af hændelser på hovedbanegården/den centrale strækning. Fra nord er eneste alternativ Østerport, der først i 2019 fik et alternativ (metroen).

Ulempen ved vores er, at når der sker noget ved hovedbanegården eller bare den centrale strækning (bombetrussel, nedfalden køreledning, signalcomputer bryder sammen, personpåkørsel etc), så lægges togtrafikken ned overalt. Den samme ulempe er der ved S-banen.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 15:51 (414 dage siden) @ mikedk2100

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.


Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

Mener du det er et argument for at København skal opdele sin Hovedbanegård i flere? For det er ikke det Berlin har gjort.


København har samlet sin i en banegård fra 1911, der er i mange år har været for lille. Samtidig med, at man har frasolgt ledige område, så en udvidelse nu er noget nær umulig.

Københavns Hovedbanegårds problem er at den har tre baner i sydenden (Vestbanen, Ny Køge Bugt banen, Øresundsbanen) og kun en i nordenden (Boulevardbanen) og den derfor er terminus for mange tog. Det tager megen kapacitet. Hvis en af banerne i sydenden (f.eks. Øresundsbanen) blev flyttet til nordenden med en citytunnel ville Hovedbanegården blive en gennemkørselsstation og dens nuværende kapacitet ville være tilstrækkelig mange år frem.

Eneste alternative banegård er Høje Taastrup, hvor også S-banen vil være påvirket af hændelser på hovedbanegården/den centrale strækning. Fra nord er eneste alternativ Østerport, der først i 2019 fik et alternativ (metroen).

Med en citytunnel behøver København ingen aflastende banegårde.


Ulempen ved vores er, at når der sker noget ved hovedbanegården eller bare den centrale strækning (bombetrussel, nedfalden køreledning, signalcomputer bryder sammen, personpåkørsel etc), så lægges togtrafikken ned overalt. Den samme ulempe er der ved S-banen.

Med en hovedbanegård med en citytunnel vil Hovedbanegården være det eneste neuralgiske punkt i
Københavns baner

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.

Dvs. at Hammerichs boulevardbane og berlinernes Nord-Süd forbindelse er et teknisk tilbageskridt?

Lokalbaner hele vejen til København?

af mikedk2100, fredag 21. februar, 2020, 16:36 (414 dage siden) @ tgpsen

Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

Mener du det er et argument for at København skal opdele sin Hovedbanegård i flere? For det er ikke det Berlin har gjort.

Nej, men jeg tror det er umuligt at udvide kapaciteten i København uden at skulle tænke på alternative banegårde. Selv med en citytunnel skal der tænkes på en banegård til at tage imod citytunnellen, for både Østerport og Kystbanen er fyldt op.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Dvs. at Hammerichs boulevardbane og berlinernes Nord-Süd forbindelse er et teknisk tilbageskridt?

Det skrev jeg vist ikke, men der er fantastisk sårbart med vores enlige boulevardbane, både for S-tog og fjerntog. Berlinerne har både øst-vest og nord-syd gående fjerntogsspor, de har 2 gamle hovedbanegårde, en i vest og en i øst samt en sydlig banegård (Berlin Südkreuz), der alle kan aflaste hovedbanegården. Udover deres fintmaskede S- og U-bahnnet som man kan komme til fra alle banegårde.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 17:17 (414 dage siden) @ mikedk2100

Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

Mener du det er et argument for at København skal opdele sin Hovedbanegård i flere? For det er ikke det Berlin har gjort.


Nej, men jeg tror det er umuligt at udvide kapaciteten i København uden at skulle tænke på alternative banegårde. Selv med en citytunnel skal der tænkes på en banegård til at tage imod citytunnellen, for både Østerport og Kystbanen er fyldt op.

Belastningen af Østerport og Kystbanen vil synke, ikke stige som følge af en citytunnel. Altså er der ikke brug for en alternativ banegård.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Dvs. at Hammerichs boulevardbane og berlinernes Nord-Süd forbindelse er et teknisk tilbageskridt?


Det skrev jeg vist ikke, men der er fantastisk sårbart med vores enlige boulevardbane,

Næh, men det følger af det du skrev. Hvis systemer med flere banegårde er bedre end dem med centralbanegårde, så er Hammerichs boulevardbane og berlinernes Nord-Süd forbindelse et teknisk tilbageskridt. Og en citytunnel vil være en alternativ rute til den enlige Boulevardbane så systemet er mindre sårbart. Se kortskitsen.

både for S-tog og fjerntog. Berlinerne har både øst-vest og nord-syd gående fjerntogsspor, de har 2 gamle hovedbanegårde, en i vest og en i øst samt en sydlig banegård (Berlin Südkreuz), der alle kan aflaste hovedbanegården. Udover deres fintmaskede S- og U-bahnnet som man kan komme til fra alle banegårde.

Fjerntog i Berlin passerer normalt Berlin Hbf eller har den som terminus. Du og andre vil udelukke Kbh H fra visse fjernforbindelser. Altså kan du ikke bruge Berlin som eksempel for dit forslag.

Lokalbaner hele vejen til København?

af mikedk2100, fredag 21. februar, 2020, 19:39 (414 dage siden) @ tgpsen

Jeg har sådan set ikke lyst til 10-15-20 års yderligere byggerod i København, fordi alle tog absolut skal forbi København H. Af den simple grund, at jeg siden 1999 har boet nær Østerport Station - de sidste 18 år har pladsen været en stor byggeplads. Og det er ikke engang slut endnu. Så nej tak til mere byggerod foreløbig.

Som du forhåbentlig ved, så er boulevardbanen over 100 år gammel - og dengang var det et fantastisk fremskridt. Og det er stadigvæk en nødvendighed med boulevardbanen, men tiden er en anden, og boulevardbanen kan ikke stå alene.

Så for at skære det ud i pap for dig: NEJ! Jeg mener ikke at boulevardbanen eller nord-syd tunnellen i Berlin er et "teknisk tilbageskridt".

Du vil så genere København i 10-20 år yderligere for at lave en tunnel - jeg vil hellere, at vi satser på aflastningsbanegårde som fx Ny Ellebjerg og Lufthavnen, når nu løbet forlængst er kørt med at udvide den eksisterende hovedbanegård i København til en nogenlunde fornuftig pris.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 19:59 (414 dage siden) @ mikedk2100

Jeg har sådan set ikke lyst til 10-15-20 års yderligere byggerod i København, fordi alle tog absolut skal forbi København H.

Nå, du gider heller ikke.

Af den simple grund, at jeg siden 1999 har boet nær Østerport Station - de sidste 18 år har pladsen været en stor byggeplads. Og det er ikke engang slut endnu. Så nej tak til mere byggerod foreløbig.

Ja, de burde have smølet sig færdig forlængst.

Som du forhåbentlig ved, så er boulevardbanen over 100 år gammel - og dengang var det et fantastisk fremskridt.

Ja, dengang kunne vi konkurrere med svenskere og især kinesere.

Og det er stadigvæk en nødvendighed med boulevardbanen, men tiden er en anden,

Ja, idag kan vi ikke konkurrere mod dem. Eller gider ikke.

og boulevardbanen kan ikke stå alene.

Nej, den skal have en supplerende Citytunnel.


Så for at skære det ud i pap for dig: NEJ! Jeg mener ikke at boulevardbanen eller nord-syd tunnellen i Berlin er et "teknisk tilbageskridt".

Men det var da rart at høre. Så vil du sikkert også kunne lide en Citytunnel.


Du vil så genere København i 10-20 år yderligere for at lave en tunnel -

Bygningen af Citytunnelen i Malmö skete 2005 - 2010. Men det er jo København. Og Banedanmark.

jeg vil hellere, at vi satser på aflastningsbanegårde som fx Ny Ellebjerg og Lufthavnen, når nu løbet forlængst er kørt med at udvide den eksisterende hovedbanegård i København til en nogenlunde fornuftig pris.

Altså samme remedie som man forsøgte at redde Københavns anden banegård med, inden onde mennesker afskaffede dem med en Citytunnel under Boulevarderne og en ny Hovedbanegård.

Lokalbaner hele vejen til København?

af esni, Frederikssund, fredag 21. februar, 2020, 17:27 (414 dage siden) @ mikedk2100

Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

Mener du det er et argument for at København skal opdele sin Hovedbanegård i flere? For det er ikke det Berlin har gjort.


Nej, men jeg tror det er umuligt at udvide kapaciteten i København uden at skulle tænke på alternative banegårde. Selv med en citytunnel skal der tænkes på en banegård til at tage imod citytunnellen, for både Østerport og Kystbanen er fyldt op.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Dvs. at Hammerichs boulevardbane og berlinernes Nord-Süd forbindelse er et teknisk tilbageskridt?


Det skrev jeg vist ikke, men der er fantastisk sårbart med vores enlige boulevardbane, både for S-tog og fjerntog. Berlinerne har både øst-vest og nord-syd gående fjerntogsspor, de har 2 gamle hovedbanegårde, en i vest og en i øst samt en sydlig banegård (Berlin Südkreuz), der alle kan aflaste hovedbanegården. Udover deres fintmaskede S- og U-bahnnet som man kan komme til fra alle banegårde.

Berlins ny hovedbanegård med spor i to etager er så vidt jeg har hørt en succes.
Jeg tror at et sådant projekt mindst kræver:

  • Plads over og under jorden de rigtige steder til ramper og udfletninger mv
  • Penge nok til arbejdet - rigelig med sikkerhedsmargen når der skal bores i gammel undergrunds som Københavs eller Berlins
  • Et ikonisk overordnet projekt, som banegårdsprojektet kan koble sig på

I Berlin kunne skaffe alle 3
Det kniber vist gevaldigt i Stuttgart (tror jeg det er)
Det kan næppe skaffes i København.

tgpsen har et stort udvalg af forslag til Københavnske citytunneler - chancen for at bare en af dem bliver diskuteret på tinge er mindre end for at vinde i Lotto uden at spille - de ville falde på et eller flere af mine punkter - deres meritter i øvrigt ufortalt

--
Eskild

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 18:09 (414 dage siden) @ esni

Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

Mener du det er et argument for at København skal opdele sin Hovedbanegård i flere? For det er ikke det Berlin har gjort.


Nej, men jeg tror det er umuligt at udvide kapaciteten i København uden at skulle tænke på alternative banegårde. Selv med en citytunnel skal der tænkes på en banegård til at tage imod citytunnellen, for både Østerport og Kystbanen er fyldt op.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Dvs. at Hammerichs boulevardbane og berlinernes Nord-Süd forbindelse er et teknisk tilbageskridt?


Det skrev jeg vist ikke, men der er fantastisk sårbart med vores enlige boulevardbane, både for S-tog og fjerntog. Berlinerne har både øst-vest og nord-syd gående fjerntogsspor, de har 2 gamle hovedbanegårde, en i vest og en i øst samt en sydlig banegård (Berlin Südkreuz), der alle kan aflaste hovedbanegården. Udover deres fintmaskede S- og U-bahnnet som man kan komme til fra alle banegårde.


Berlins ny hovedbanegård med spor i to etager er så vidt jeg har hørt en succes.
Jeg tror at et sådant projekt mindst kræver:

  • Plads over og under jorden de rigtige steder til ramper og udfletninger mv
  • Penge nok til arbejdet - rigelig med sikkerhedsmargen når der skal bores i gammel undergrunds som Københavs eller Berlins
  • Et ikonisk overordnet projekt, som banegårdsprojektet kan koble sig på

I Berlin kunne skaffe alle 3
Det kniber vist gevaldigt i Stuttgart (tror jeg det er)
Det kan næppe skaffes i København.

tgpsen har et stort udvalg af forslag til Københavnske citytunneler -

Jeg har 3½:
Citytunnel 1
Citytunnel 2
Citytunnel 3
Citysløjfe

chancen for at bare en af dem bliver diskuteret på tinge er mindre end for at vinde i Lotto uden at spille -

Vi får se.

de ville falde på et eller flere af mine punkter - deres meritter i øvrigt ufortalt

Lad os se engang:

Plads over og under jorden de rigtige steder til ramper og udfletninger mv

Mine forslag til løsning af de problemer her.

Penge nok til arbejdet - rigelig med sikkerhedsmargen når der skal bores i gammel undergrunds som Københavs eller Berlins

I Malmøs kostede det ca. 8 mia. Peanuts sammenlignet med andre kapacitetsafhjælpende forslag for København H.

Et ikonisk overordnet projekt, som banegårdsprojektet kan koble sig på

Det kan blive svært, skandinavisk samarbejde er upopulært efterhånden som vi bliver stadig mindre skandinaviske. Procentdelen danskere der forstår svensk bliver stadig mindre. Procentdelen skåninger i Skåne, som er dem der bedst forstår dansk, ligeledes. I Berlin var banegården en del af hele Deutsche Einheit - bestræbelserne. Men det vil afhjælpe Københavns kapacitetsproblemer, som ellers vil gå i hårdknude.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, fredag 21. februar, 2020, 18:03 (414 dage siden) @ mikedk2100

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.


Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

København har samlet sin i en banegård fra 1911, der er i mange år har været for lille. Samtidig med, at man har frasolgt ledige område, så en udvidelse nu er noget nær umulig. Eneste alternative banegård er Høje Taastrup, hvor også S-banen vil være påvirket af hændelser på hovedbanegården/den centrale strækning. Fra nord er eneste alternativ Østerport, der først i 2019 fik et alternativ (metroen).

Ulempen ved vores er, at når der sker noget ved hovedbanegården eller bare den centrale strækning (bombetrussel, nedfalden køreledning, signalcomputer bryder sammen, personpåkørsel etc), så lægges togtrafikken ned overalt. Den samme ulempe er der ved S-banen.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.

Hvad er problemet med ny ellebjerg- ørestad- lufthavn som alternativ? Med en metro på hver station.

Det er svært at se, hvorfor det skal være et valg mellem enten en eller mange. To kunne passe fint for kbh og er vel også det eneste realistiske. En gigantisk årti-lang opgravning for uendelige milliarder kommer ikke til at ske.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 18:17 (414 dage siden) @ ThomasTT

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.


Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

København har samlet sin i en banegård fra 1911, der er i mange år har været for lille. Samtidig med, at man har frasolgt ledige område, så en udvidelse nu er noget nær umulig. Eneste alternative banegård er Høje Taastrup, hvor også S-banen vil være påvirket af hændelser på hovedbanegården/den centrale strækning. Fra nord er eneste alternativ Østerport, der først i 2019 fik et alternativ (metroen).

Ulempen ved vores er, at når der sker noget ved hovedbanegården eller bare den centrale strækning (bombetrussel, nedfalden køreledning, signalcomputer bryder sammen, personpåkørsel etc), så lægges togtrafikken ned overalt. Den samme ulempe er der ved S-banen.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Hvad er problemet med ny ellebjerg- ørestad- lufthavn som alternativ? Med en metro på hver station.

Det er svært at se, hvorfor det skal være et valg mellem enten en eller mange. To kunne passe fint for kbh og er vel også det eneste realistiske.

Fordi sådan er det.

En gigantisk årti-lang opgravning for uendelige milliarder kommer ikke til at ske.

8 mia. Nej, sådan noget skal man være svensk eller kineser for at kunne gennemføre.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, fredag 21. februar, 2020, 18:51 (414 dage siden) @ tgpsen

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.


Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

København har samlet sin i en banegård fra 1911, der er i mange år har været for lille. Samtidig med, at man har frasolgt ledige område, så en udvidelse nu er noget nær umulig. Eneste alternative banegård er Høje Taastrup, hvor også S-banen vil være påvirket af hændelser på hovedbanegården/den centrale strækning. Fra nord er eneste alternativ Østerport, der først i 2019 fik et alternativ (metroen).

Ulempen ved vores er, at når der sker noget ved hovedbanegården eller bare den centrale strækning (bombetrussel, nedfalden køreledning, signalcomputer bryder sammen, personpåkørsel etc), så lægges togtrafikken ned overalt. Den samme ulempe er der ved S-banen.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Hvad er problemet med ny ellebjerg- ørestad- lufthavn som alternativ? Med en metro på hver station.

Det er svært at se, hvorfor det skal være et valg mellem enten en eller mange. To kunne passe fint for kbh og er vel også det eneste realistiske.

Fordi sådan er det.

En gigantisk årti-lang opgravning for uendelige milliarder kommer ikke til at ske.

8 mia. Nej, sådan noget skal man være svensk eller kineser for at kunne gennemføre.

Det er jo noget sludder, københavn har både bygget metro og banen til ringsted, der er dyrere end den tunnel i malmo, du mener alle skal have. Pointen er bare, at kbh er i en anden situation og i øvrigt stor nok til at have to muligheder.
Der er bare ikke ret mange, der orker nye 10 års opgravning for at få lidt flere tog ind på en banegård, der sa!tidig vil begynde at minde om en lufthavn. Ikke når alternativet gir direkte adgang til tre metrolinier.

I kombination vil en løsning, hvor højfrekvente linier skifter mellem kbh h og ny el-ørestad-lufthavn både løse kapacitetsproblemer og levere de bedste muligheder for flest mulige.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 21. februar, 2020, 20:17 (414 dage siden) @ ThomasTT

Jeg synes ikke der er noget som helst talentløst ved at have spredte banegårde med et fintmasket net af metroer i mellem.

Berlin har samlet sine banegårde og København gjorde det samme fordi det er praktisk.


Forskellen er, at Berlin samlede sine banegårde i 2006 i en helt ny, men samtidig har de tidligere store banegårde, hvorfra man nemt kan komme videre med de fintmaskede S- og U-bahn net.

København har samlet sin i en banegård fra 1911, der er i mange år har været for lille. Samtidig med, at man har frasolgt ledige område, så en udvidelse nu er noget nær umulig. Eneste alternative banegård er Høje Taastrup, hvor også S-banen vil være påvirket af hændelser på hovedbanegården/den centrale strækning. Fra nord er eneste alternativ Østerport, der først i 2019 fik et alternativ (metroen).

Ulempen ved vores er, at når der sker noget ved hovedbanegården eller bare den centrale strækning (bombetrussel, nedfalden køreledning, signalcomputer bryder sammen, personpåkørsel etc), så lægges togtrafikken ned overalt. Den samme ulempe er der ved S-banen.

Det er praktisk, når alt fungerer, men temmelig upraktisk ved de mindste fejl.


Hvad er problemet med ny ellebjerg- ørestad- lufthavn som alternativ? Med en metro på hver station.

Det er svært at se, hvorfor det skal være et valg mellem enten en eller mange. To kunne passe fint for kbh og er vel også det eneste realistiske.

Fordi sådan er det.

En gigantisk årti-lang opgravning for uendelige milliarder kommer ikke til at ske.

8 mia. Nej, sådan noget skal man være svensk eller kineser for at kunne gennemføre.


Det er jo noget sludder, københavn har både bygget metro og banen til ringsted, der er dyrere end den tunnel i malmo, du mener alle skal have.

Nej, jeg mener København skal have den.

Pointen er bare, at kbh er i en anden situation

Situationen er præcis den samme. Kapacitetsproblemer på en central station på grund af rebroussementer og terminerende tog; løst ved at gøre stationen gennemkørende.

og i øvrigt stor nok til at have to muligheder.

Mindre end Berlin, som har én, for det synes de er bedst.

Der er bare ikke ret mange, der orker nye 10 års opgravning for at få lidt flere tog ind på en banegård,

Nej, vi orker ikke. Der må kunne findes noget lettere.

der sa!tidig vil begynde at minde om en lufthavn.

Hvordan i alverden dog det?

Ikke når alternativet gir direkte adgang til tre metrolinier.

Dem her?
'Possible future extensions
An extension in Nordhavn with 3 additional stations have been proposed, with the possibility of extending the line even further towards Hellerup Station.[6]

Two possible extensions from Ny Ellebjerg Station in Sydhavnen are being looked into. One towards Hvidovre and one towards Bispebjerg.[7][8] To enable such future extensions from the current M4 terminus, Ny Ellebjerg, it was decided in 2016 that the station would be built as an underground station instead of overground as previously decided.[9]'

M4 er explicitly bygget for Ny Ellebjerg. Det vil i givet fald de to forløngelser også være. De penge kunne have været sparet med en citytunnel.

I kombination vil en løsning, hvor højfrekvente linier skifter mellem kbh h og ny el-ørestad-lufthavn både løse kapacitetsproblemer og levere de bedste muligheder for flest mulige.

Den vil løse DSBs problemer med at skaffe nok afgangs- og ankomstspor og skabe forvirring og ærgrelse blandt passagerer der skal finde ud af hvor deres tog afgår fra.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, søndag 16. februar, 2020, 14:24 (419 dage siden) @ Pyloriis

Det burde være målsætningen for næsten alle lokalbaner. Adgangen til de større byer for biler bliver langt sværere/dyrere i fremtiden. Samtidig gør batteritog, at man ikke behøver elektrificere lokalbanerne. Men man er nødt til at tænke langsigtet og i sammenhæng med andre projekter, fx at man ifm et kattegatprojekt prioriterer kapacitet tæt på kbh.


Hvorfor skal alt ind på Hovedbanegården?
Fraset gæster til Tivoli, ansatte i centraladministrationen og den finansielle sektor og diverse fagforeninger har de fleste mere brug for andre destinationer i hovedstadsområdet.

Så hvorfor denne fascination af Bernstorffsgade og omkringliggende stræder?

Da jeg fir 30 år siden boede et par mdr. i Oxford og hver dag skulle til det nordlige london indbefattede det skift på Paddington station til Circle Line og dernæst til Northern line.
Intet problem når Tube togene kører med 2-3 min. interval.

Kattegatforbindelsen- er det en ny lokalbane fra Aarhus?

Helt konkret nævner jeg ikke hovdbanen. Kbh er stor nok til to egentlige hovedbaner, med ny-ellebjerg- ørestad-lufthavn som supplement. Men selvfølgelig skal toget ind til centrum. Hvis du virkelig ikke forstår det, så må du opfatte jernbane som forældet og meningsløst, og så kommer det næppe videre.

Lokalbaner hele vejen til København?

af tgpsen, fredag 14. februar, 2020, 15:36 (421 dage siden) @ RasmusR

Hej Forum!

Jeg ved ikke om det har været vendt før, men som bosiddende i Nordsjælland kan man godt få ideen, at det ville forbedre togforbindelserne, hvis nu lokalbanen i stedet for at terminere, fortsatte fra Hillerød/Holbæk/Køge, og videre non-stop (eller næsten) hele vejen til København.

Det er klart at det fordrer overhalingsmulighed undervejs, da S-toget/regionaltoget vil blive indhentet på turen, men er der andre forhindringer der gør, at dette (svjv) aldrig har været forsøgt? Men givet at behovet er til stede, ville konceptet kunne aflaste bumletogene, som så ikke behøvede at køre så tit.

Eksempelvis er der kun ca.32 km fra Hillerød til København, og hvis man kunne køre non-stop ex. Hillerød-Nørreport-KøbenhavnH, ville man ikke bare spare et skift, som i sig selv ville være en stor forbedring, men man ville også kunne korte 10-15 minutter af den samlede rejsetid, hvilket ville gøre toget væsentligt mere attraktivt at bruge, end tilfældet er i dag.

Lokalbanen behøvede ikke køre hele turen hele dagen lang, men kunne tage 2-3 ture morgen og eftermiddag, for at være attraktive pendlerforbindelser.

Så hvorfor afprøves konceptet ikke? Er behovet der slet ikke, er det teknisk/økonomisk umuligt/uhensigtsmæssigt, eller er det fordi man ikke kan/vil/ønsker at have lokaltog og DSB-tog til at køre mellem hinanden?

Hvorfor ikke tænke modsat? S-togificering af lokalbanerne, med forlængelse af togløb til/fra Hillerød??

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, fredag 14. februar, 2020, 20:05 (421 dage siden) @ tgpsen

Hvorfor ikke tænke modsat? S-togificering af lokalbanerne, med forlængelse af togløb til/fra Hillerød??

Jamen, det er såmænd simpelt nok. Der er ikke passagergrundlag til S-togsdrift, og da slet ikke vilje til at bevilge de fornødne midler til de ombygninger af infrastrukturen det vil kræve.

Et lokalbanetog ville kunne afgå fra Hillerød mod København lige inden et S-tog, og som indhenter det forrige S-tog i fx. Holte - overhaler pågældende S-tog mens det holder ved perron, og så har fri bane til Hellerup, hvor det skråer over til et fjerntogsspor.

Jeg er med på, at der er pladsproblemer på sporene, forskel på signalsystemer etc. Skåret helt ind til benet er årsagen nok, at Lokaltog og DSB ikke ønsker at dele spor og passagerer - og ingen vil betale...

Men, hvis "nogen" synes det var en god ide, så kunne det nok lade sig gøre - evt. kunne pågældende afgange erstatte en S-togsafgang, og det ville selvfølgelig være synd for de passagerer, som i dag har 10-minuttersdrift at glæde sig over - omvendt vil mange andre så kunne nyde en hurtig forbindelse helt ind til byen uden stop, hvilket ville give et stort løft til det ydre hovedstadsområde.

/Rasmus

Avatar

Lokalbaner hele vejen til København?

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 14. februar, 2020, 20:48 (421 dage siden) @ RasmusR

Men, hvis "nogen" synes det var en god ide,

Det er der ingen der synes det er, for det løser ikke problemet. Du slipper sandsynligvis ikke for at skifte senere alligevel.
Og løsningen er "BRT" banerne kaldet Isterødvejen eller Hillerødmotorvejen hvor man fint kan dreje af til Ballerup, Gladsaxe, Holte, Herlev, Rødovre, Brøndby, Glostrup hvor nok hovedparten af Storkøbenhavns arbejdspladser ligger.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Lokalbaner hele vejen til København?

af Pyloriis, fredag 14. februar, 2020, 21:12 (421 dage siden) @ Michael Deichmann

Og løsningen er "BRT" banerne kaldet Isterødvejen eller Hillerødmotorvejen hvor man fint kan dreje af til Ballerup, Gladsaxe, Holte, Herlev, Rødovre, Brøndby, Glostrup hvor nok hovedparten af Storkøbenhavns arbejdspladser ligger.

Der er desværre mange her på sitet som fortsat mener at arbejdspladserne ligger op ad og omkring Hovedbanegården.
Så de vil helst uden stop til perron 7 og skifte til S-toget tilbage mod vest.
Men de fleste er vist også jyder!;-)

Lokalbaner hele vejen til København?

af Mester @, fredag 14. februar, 2020, 22:04 (421 dage siden) @ Pyloriis

Så nåede du et nyt lavmål. Troede egentlig ikke det var muligt.

Lokalbaner hele vejen til København?

af Niels Munch @, fredag 14. februar, 2020, 22:46 (421 dage siden) @ Mester

Der er kun ét:

[image]

Lokalbaner hele vejen til København?

af Pyloriis, fredag 14. februar, 2020, 22:57 (421 dage siden) @ Niels Munch

Der er kun ét:

[image]

Mester får blot lidt værkstedshumør retur.
Det er jo jvad man risikerer når man forsøger at være morsom:-D

Tror han overlever. :-|

Lokalbaner hele vejen til København?

af Mester @, fredag 14. februar, 2020, 23:16 (421 dage siden) @ Pyloriis

Forsøger at være morsom?
Jeg forsøger ikke at være morsom. Jeg skriver og mener i ramme alvor, at din debatform er yderst pinlig.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, søndag 16. februar, 2020, 14:14 (419 dage siden) @ Pyloriis

Og løsningen er "BRT" banerne kaldet Isterødvejen eller Hillerødmotorvejen hvor man fint kan dreje af til Ballerup, Gladsaxe, Holte, Herlev, Rødovre, Brøndby, Glostrup hvor nok hovedparten af Storkøbenhavns arbejdspladser ligger.


Der er desværre mange her på sitet som fortsat mener at arbejdspladserne ligger op ad og omkring Hovedbanegården.
Så de vil helst uden stop til perron 7 og skifte til S-toget tilbage mod vest.
Men de fleste er vist også jyder!;-)

Jep, jyder er for dumme til at indse, at hovedbanen burde ligge i Ballerup. Forresten, 1972 har ringet, de mangler nogle ideer.

Lokalbaner hele vejen til København?

af Niels Bak, fredag 14. februar, 2020, 22:54 (421 dage siden) @ RasmusR

Hvorfor ikke tænke modsat? S-togificering af lokalbanerne, med forlængelse af togløb til/fra Hillerød??


Jamen, det er såmænd simpelt nok. Der er ikke passagergrundlag til S-togsdrift, og da slet ikke vilje til at bevilge de fornødne midler til de ombygninger af infrastrukturen det vil kræve.

Et lokalbanetog ville kunne afgå fra Hillerød mod København lige inden et S-tog, og som indhenter det forrige S-tog i fx. Holte - overhaler pågældende S-tog mens det holder ved perron, og så har fri bane til Hellerup, hvor det skråer over til et fjerntogsspor.

Jeg er med på, at der er pladsproblemer på sporene, forskel på signalsystemer etc. Skåret helt ind til benet er årsagen nok, at Lokaltog og DSB ikke ønsker at dele spor og passagerer - og ingen vil betale...

Men, hvis "nogen" synes det var en god ide, så kunne det nok lade sig gøre - evt. kunne pågældende afgange erstatte en S-togsafgang, og det ville selvfølgelig være synd for de passagerer, som i dag har 10-minuttersdrift at glæde sig over - omvendt vil mange andre så kunne nyde en hurtig forbindelse helt ind til byen uden stop, hvilket ville give et stort løft til det ydre hovedstadsområde.

/Rasmus

Ud over det, som det ville koste i ombygning af infrastruktur, er der især to forhold, som ville gøre, at det er virkelig upraktisk, og til gene for flere end det er til gavn.

Du har helt ret i at et direkte tog til København fra en by af Hillerøds størrelse ville være voldsomt populært - hvis vi nu siger, at det faktisk kan lade sig gøre at lægge en gennemførlig køreplan eller at der bliver investeret i overhalingsspor mm nok til det. Og dermed ville man få brug for et helt andet og meget større tog end det på nogen måde er økonomisk at køre på lokalbanerne med, hvor der slet ikke er samme kundegrundlag. Det kunne selvfølgelig løses med tog som kunne driftskobles og dermed opformeres i Hillerød, men...

... det er en rigtig dårlig ide at lukke dem ind på S-togssystemet. S-togsnettet kører med meget høj rettidighed trods en meget tæt befærdning. Det kan kun lade sig gøre fordi alle togene er ens, med samme accelerationsevne og standsningstid og nogenlunde samme standsningsmønster, hvor ingen tog skal holde og vente på andre, som skal overhale eller krydse på enkeltsporede strækninger. Hvis man begynder at smide gennemgående tog ind, som skal overhale på minutpræcision og som kommer fra andre (enkeltsporede) baner, hvor de kan trække forsinkelser med ind, så kommer S-togene uundgåeligt ind i mellem til at skulle holde og vente på, at et forsinket hurtigtog skal overhale. Og med den helt tætpakkede traffik på det centrale afsnit, så breder selv små forsinkelser sig lynhurtigt ud i hele systemet, også selv om hurtigtoget selv er kørt over på fjerntogssporene gennem røret. Læg så oven i at der heller ikke er ledig kapacitet på dem, så du bliver nødt til at lave dit Kbh-Hillerød-Gilleleje-tog som en forlængelse af et af de regionaltog fra Sjælland, som i forvejen kører gennem røret til Østerport, fordi der ikke er plads til at vende tog på Kbh H. Så selv om lokalbanerne kører med ret høj rettidighed, så har du nu fået slæbt alle forsinkelserne fra fjernbanen med ind på S-banenettet - og videre på lokalbanen for nordgående tog, som så laver kaos her i forhold til krydsningerne på de enkeltsporede baner, som så leverer de gennemkørende tog for sent i Hillerød, som så laver yderligere forstyrrelser i S-togssystemet... Med andre ord, man tager et meget velfungerende system med mange tusinde passagerer om dagen og smider kaos ind i det for at nogle få hundrede kan spare et skift i Hillerød.

Og derfor er det grundlæggende en dårlig ide, selvom den virker oplagt, når man hver morgen skal skifte i Hillerød. Og det har altså ikke noget at gøre med om DSB vil "dele" passagererne eller ikke vil have et andet togselskab på deres spor (som i øvrigt er Banedanmarks, så det er i sidste ende ikke DSBs afgørelse, ud over at de nok vil gøre opmærksom på at de så tilfælde næppe vil kunne levere den nuværende service).

Gennemgående tog fra nogle af de "ydre" lokalbaner som Odsherred eller Lollandsbanen ind på fjerntogsnettet er derimod en anden histore. Det vil kræve nye batteritog, som kan driftkobles med et togsæt mere i hhv Holbæk og Nykøbing F, for at undgå at køre alt for store tomme tog på lokalbanerne, men ellers giver ideen helt mening.

Lokalbaner hele vejen til København?

af RasmusR, lørdag 15. februar, 2020, 07:51 (420 dage siden) @ Niels Bak

Ud over det, som det ville koste i ombygning af infrastruktur

Ja, helt gratis ville det nok ikke være...

Du har helt ret i at et direkte tog til København fra en by af Hillerøds størrelse ville være voldsomt populært

Okay, så har jeg da det argument på min side - tak for opbakningen til idéen, det har det ellers knebet med.

... det er en rigtig dårlig ide at lukke dem ind på S-togssystemet.

Du har helt ret i, at det vil indebære en risiko for forstyrrelser, som man måske ikke lige har behov for... Omvendt kan jeg jo påstå, at årsagen til at DSB er i stand til at køre rettidigt og præcist med S-tog er, at (næsten) alle tog standser ved (næsten) alle stationer, og derfor er lige langsomme og ikke har behov for at overhale.

Min pointe har 2 sider:
1) Spare et skift - egentlig mindre væsentligt, men en behagelig sidegevinst.
2) Kappe adskillige minutter af køretiden. Denne er den vigtigste i forhold til at være et mere attraktivt alternativ til bilen.

Og derfor er det grundlæggende en dårlig ide, selvom den virker oplagt, når man hver morgen skal skifte i Hillerød.

Jeg skifter ikke i Hillerød - jeg kører i bil... Og det bliver jeg ved med, for min tur til arbejde tager over 3 gange så lang tid med bus/tog. Umiddelbart er vi så flere end nogle få hundrede der tager bilen (bare en hurtig vurdering af trafikken på Hillerødforlængelsen) - måske de andre også gør det bl.a. fordi toget er for langsomt?

/Rasmus

Lokalbaner hele vejen til København?

af Niels Bak, lørdag 15. februar, 2020, 14:32 (420 dage siden) @ RasmusR

Ud over det, som det ville koste i ombygning af infrastruktur


Ja, helt gratis ville det nok ikke være...

Du har helt ret i at et direkte tog til København fra en by af Hillerøds størrelse ville være voldsomt populært


Okay, så har jeg da det argument på min side - tak for opbakningen til idéen, det har det ellers knebet med.

... det er en rigtig dårlig ide at lukke dem ind på S-togssystemet.


Du har helt ret i, at det vil indebære en risiko for forstyrrelser, som man måske ikke lige har behov for... Omvendt kan jeg jo påstå, at årsagen til at DSB er i stand til at køre rettidigt og præcist med S-tog er, at (næsten) alle tog standser ved (næsten) alle stationer, og derfor er lige langsomme og ikke har behov for at overhale.

Min pointe har 2 sider:
1) Spare et skift - egentlig mindre væsentligt, men en behagelig sidegevinst.
2) Kappe adskillige minutter af køretiden. Denne er den vigtigste i forhold til at være et mere attraktivt alternativ til bilen.

Og derfor er det grundlæggende en dårlig ide, selvom den virker oplagt, når man hver morgen skal skifte i Hillerød.


Jeg skifter ikke i Hillerød - jeg kører i bil... Og det bliver jeg ved med, for min tur til arbejde tager over 3 gange så lang tid med bus/tog. Umiddelbart er vi så flere end nogle få hundrede der tager bilen (bare en hurtig vurdering af trafikken på Hillerødforlængelsen) - måske de andre også gør det bl.a. fordi toget er for langsomt?

/Rasmus

Og mit argument, som du ikke har med i det, som du citerer, er blot at med din løsning, så vil du få en hurtigere men komplet upålidelig forbindelse, samtidig med at alle andre, som bruger banen, nu heller ikke har en pålidelig løsning. Så det som jeg siger, er egentlig blot, at jeg anerkender dit problem - det behøver du ikke at argumentere yderligere for - men at din løsning er kun centreret på det og ikke på de fleste andre passagerers behov og at den formentlig heller ikke vil løse dit, da den indebærer meget stor risiko for dårlig drift.

Og sådan er det næsten altid en afvejning. Du skriver i et andet indlæg at i din barndom var der tog uden stop Holte-Østerport. Men det var sikkert også den gang, hvor alle s-tog kun kørte hvert tyvende minut, så når toget fra Hillerød forlod Holte kort før det stoppende tog, så havde det 18-19 minutters fri bane foran sig indtil det næste stoptog. Siden er der indført ti-minuttersdrift på alle linjer. Og dermed har Hillerødtoget efter Holte kun 8-9 minutters fri bane foran sig, og kan derfor kun springe et mindre antal stationer over, så der stoppes i Lyngby, Hellerup og alle stationerne efter. Altså til fordel for alle med tættere drift, men ulempen er lidt længere køretid fra Hillerød. Og sådan er det også med dit forslag, hvor ulemperne i min optik langt opvejer fordelene, også selv om det betyder, at nogle (du) bliver i deres biler. For alternativet ville sende mange flere over i deres biler. Intet slår kollektiv trafik ihjel som upålidelighed og forsinkelser.

Lokalbaner hele vejen til København?

af Jørgen Pagh Jensen @, søndag 16. februar, 2020, 16:55 (419 dage siden) @ Niels Bak

Her er lige en historisk korrektion. Den gang S-tog kørte uden stop Holte-Østerport var der faktisk 10 minutters drift på Holte-linjen på hverdage. Det betød at Hillerød-toget kørte ganske langsomt. Det kunne sagtens nå at stoppe ved f.eks. Lyngby og Hellerup - men det ville DSB ikke, fordi det ville være forstyrrende for passagererne på Hillerød-linjen. At køre uden stop var altså en kvalitet i sig selv, uden at det indebar en tidsbesparelse.

DSB kom dog på bedre tanker og indførte flere stop, men først efter ca. 20 år.

Lokalbaner hele vejen til København?

af Niels Bak, søndag 16. februar, 2020, 21:51 (419 dage siden) @ Jørgen Pagh Jensen

Her er lige en historisk korrektion. Den gang S-tog kørte uden stop Holte-Østerport var der faktisk 10 minutters drift på Holte-linjen på hverdage. Det betød at Hillerød-toget kørte ganske langsomt. Det kunne sagtens nå at stoppe ved f.eks. Lyngby og Hellerup - men det ville DSB ikke, fordi det ville være forstyrrende for passagererne på Hillerød-linjen. At køre uden stop var altså en kvalitet i sig selv, uden at det indebar en tidsbesparelse.

DSB kom dog på bedre tanker og indførte flere stop, men først efter ca. 20 år.

Tak. Jeg vidste ikke hvornår den hedengangne linje B+ var blevet koblet på, så jeg tænkte det var den, som havde slået det gennemgående tog ihjel. Ret absurd, at man ikke stoppede, når man nu alligevel ikke kunne køre hurtigere igennem.

Men historien understreger sådan set pointen. Nemlig at så længe der kun er et spor i hver retning, så er der grænser for hvor ekspres det kan blive.

Lokalbaner hele vejen til København?

af KKLD, søndag 16. februar, 2020, 21:59 (419 dage siden) @ Jørgen Pagh Jensen

Her er lige en historisk korrektion. Den gang S-tog kørte uden stop Holte-Østerport var der faktisk 10 minutters drift på Holte-linjen på hverdage. Det betød at Hillerød-toget kørte ganske langsomt. Det kunne sagtens nå at stoppe ved f.eks. Lyngby og Hellerup - men det ville DSB ikke, fordi det ville være forstyrrende for passagererne på Hillerød-linjen. At køre uden stop var altså en kvalitet i sig selv, uden at det indebar en tidsbesparelse.

DSB kom dog på bedre tanker og indførte flere stop, men først efter ca. 20 år.

Interessant, har du et link til køreplanen for dengang?

Lokalbaner hele vejen til København?

af Frank Poulsen @, fredag 14. februar, 2020, 16:28 (421 dage siden) @ RasmusR

Der er flere udfordringer som de andre har været inde på.

Skal du være gennemkørende fra Hillerød er der pladsmangel undervejs, og skal det standse hele tiden for at følge s-togets plan så er det nok lige så nemt at skifte. Man skal bare sørge for at skiftene er nemme og kortvarige ophold.

Når en gang om mange år de får snølet sig færdige med signalsystemerne i Køge, så vil et skift på Køge station også gøre det nemt at komme til Kbh med hurtigtoget, når man kommer fra Østbanen. Hvis man planlægger ordentligt. Der er ikke plads på Københavns hovedbanegård til flere direkte tog. Der er tæt på spormangel allerede som det er i dag. Så det er også en stor udfordring.

Et skift anser jeg ikke nødvendigvis som en dårlig ting. Så bliver alle dem der bare skal til Hillerød heller ikke forsinket og ødelagt deres ture af at forsinkelser spreder sig inde fra Kbh... vi ser jo i dag hvis der er sporskifteproblemer inde i Kbh, så går det ud over dem der pendler mellem Slagelse - Ringsted - Roskilde der får færre tog og forsinkelser. Det er jo lidt lokalbanernes styrke, at de kører deres eget løb stort set. Og dermed nemmere holdes rettidig. Derudover hastighederne. Intercity og lyntogene kører pt 180 på den nye bane, kommer Østbanen derud og køre med deres tog er det 120, så er det pludselig ikke lige så hurtigt som det ville være at skifte i Køge... Med rette køreplan er det 3-5 min og lige modsat side af perronen.

Lokalbaner hele vejen til København?

af mikedk2100, fredag 14. februar, 2020, 17:43 (421 dage siden) @ Frank Poulsen

Et skift anser jeg ikke nødvendigvis som en dårlig ting. Så bliver alle dem der bare skal til Hillerød heller ikke forsinket og ødelagt deres ture af at forsinkelser spreder sig inde fra Kbh... vi ser jo i dag hvis der er sporskifteproblemer inde i Kbh, så går det ud over dem der pendler mellem Slagelse - Ringsted - Roskilde der får færre tog og forsinkelser. Det er jo lidt lokalbanernes styrke, at de kører deres eget løb stort set. Og dermed nemmere holdes rettidig. Derudover hastighederne. Intercity og lyntogene kører pt 180 på den nye bane, kommer Østbanen derud og køre med deres tog er det 120, så er det pludselig ikke lige så hurtigt som det ville være at skifte i Køge... Med rette køreplan er det 3-5 min og lige modsat side af perronen.

Og det er lige præcis det, der er problemet med S-banen, fordi alle linjer (bortset fra Ringbanen) skal igennem de samme spor mellem Dybbølsbro og Svanemøllen, for afgangs- og endestation ligger på hver sin side af København H. Så på S-banen har man vurderet, at skift er en dårlig ting - selvom de kører "hele tiden", modsat alle andre tog.

Lokalbaner hele vejen til København?

af P.Jensen, lørdag 15. februar, 2020, 13:25 (420 dage siden) @ Frank Poulsen

Det er ikke særligt oplagt at køre lokaltog fra Nordsjælland ad S-bane til København.

Eneste lokalbaner hvor dette ville give mening er efter min mening fra Nykøbing Sj. med driftskobling i Holbæk med hurtigtoget til København.

Ligeledes fra Faxe med driftskobling i Køge med Næstved toget til København.

Tror at mange undervurderer hvor mange der faktisk gerne vil kunne arbejde undervejs til arbejde - og derfor ikke ønsker at skifte undervejs. Kender til flere der har arbejdstid i toget idet de bl.a. kan læse og besvare e-mails undervejs. Så en 8 timers arbejdsdag med 1 times transport i hver ende bliver til en 6-7 timers arbejdsdag med en times transport i hver ende. Så gievr det mening at kunne bo billigere lidt længere væk.

P.Jensen

Lokalbaner hele vejen til København?

af Pyloriis, lørdag 15. februar, 2020, 14:17 (420 dage siden) @ P.Jensen

Tror at mange undervurderer hvor mange der faktisk gerne vil kunne arbejde undervejs til arbejde - og derfor ikke ønsker at skifte undervejs. Kender til flere der har arbejdstid i toget idet de bl.a. kan læse og besvare e-mails undervejs. Så en 8 timers arbejdsdag med 1 times transport i hver ende bliver til en 6-7 timers arbejdsdag med en times transport i hver ende. Så gievr det mening at kunne bo billigere lidt længere væk.

P.Jensen

Det er sikkert nogle af dem man risikerer at være i togvogn med som fører højlydte samtaler med kunder om bl.a. bankforretninger og forsikringer.
En dag var det en medarbejder fra patienterstatningen som argumenterede med en som søgte erstatning.
Det har flere gange været rimelig fortrolige forhold.

Fair nok hvis det blot var en bærbar pc man anvendte og sidemanden eller den på rækken skråt bagved IKKE kan læse med.

Lokalbaner hele vejen til København?

af P.Jensen, lørdag 15. februar, 2020, 16:25 (420 dage siden) @ Pyloriis

Jeg håber at du gjorde manden opmærksom på at det var upassende. I svenske og jeg mener også TGV skal man ud ved dørene hvis der skal tales i mobil.

Lyd udelukkes evt. ved hovedtelefoner og læsning med filter der netop gør at man kun kan læse med direkte forfra. Lad være med at gøre det til problemer.

P.Jensen

Lokalbaner hele vejen til København?

af Pyloriis, lørdag 15. februar, 2020, 16:55 (420 dage siden) @ P.Jensen

Jeg håber at du gjorde manden opmærksom på at det var upassende. I svenske og jeg mener også TGV skal man ud ved dørene hvis der skal tales i mobil.

Lyd udelukkes evt. ved hovedtelefoner og læsning med filter der netop gør at man kun kan læse med direkte forfra. Lad være med at gøre det til problemer.

P.Jensen

Den første episode med patienterstatningen var jeg faktisk uforberedt og "chokeret" over samtalen. Så nej da sagde jeg intet.
Næste gang med navn og bankforretninger bad jeg pågældende dæmpe sig og 3. gang sad jeg 3 stolerækker væk i et dobbeltdækkertog ved vinduet og havde ikke umiddelbart mulighed for at påtale det.

Nej det skal ikke gøres til et "problem" men DSB kunne måske på en pæn facon gøre opmærksom på det upassende i at føre telefonsamtaler i arbejdsmæssig sammenhæng under rejsen.

At man må leve med at høre alverdens andre historier er så en af ulemperne idag med toget.

Lokalbaner hele vejen til København?

af ThomasTT, søndag 16. februar, 2020, 14:43 (419 dage siden) @ Frank Poulsen

Der er flere udfordringer som de andre har været inde på.

Skal du være gennemkørende fra Hillerød er der pladsmangel undervejs, og skal det standse hele tiden for at følge s-togets plan så er det nok lige så nemt at skifte. Man skal bare sørge for at skiftene er nemme og kortvarige ophold.

Når en gang om mange år de får snølet sig færdige med signalsystemerne i Køge, så vil et skift på Køge station også gøre det nemt at komme til Kbh med hurtigtoget, når man kommer fra Østbanen. Hvis man planlægger ordentligt. Der er ikke plads på Københavns hovedbanegård til flere direkte tog. Der er tæt på spormangel allerede som det er i dag. Så det er også en stor udfordring.

Et skift anser jeg ikke nødvendigvis som en dårlig ting. Så bliver alle dem der bare skal til Hillerød heller ikke forsinket og ødelagt deres ture af at forsinkelser spreder sig inde fra Kbh... vi ser jo i dag hvis der er sporskifteproblemer inde i Kbh, så går det ud over dem der pendler mellem Slagelse - Ringsted - Roskilde der får færre tog og forsinkelser. Det er jo lidt lokalbanernes styrke, at de kører deres eget løb stort set. Og dermed nemmere holdes rettidig. Derudover hastighederne. Intercity og lyntogene kører pt 180 på den nye bane, kommer Østbanen derud og køre med deres tog er det 120, så er det pludselig ikke lige så hurtigt som det ville være at skifte i Køge... Med rette køreplan er det 3-5 min og lige modsat side af perronen.

Skift er en dårlig ting og egentlige "midtvejsskift" nærmest katastrofale. Hvis man kun kunne køre aarhus-kbh med skift i odense ville passagertallet falde voldsomt. Se på hvordan det fungerer i praksis. Det er ikke 3-5 minutter uanset køreplanerne. De fleste begynder gerne at pakke ting sammen 10 minutter før de skl forlade toget, og inden da har de jævnligt tjekket tiden. Hele turen er sådan set delvist forstyrret og selve skiftet fra de gør klar til at forlade det første tog og tl de er på plads i det næste er måske en halv time. Og det er endda den mest irriterende halve time på turen, fordi tiden ikke er deres egen.

Yder-skiftbsom fx en kort metro-tur fra hovedbanen er noget andet.

Lokalbaner hele vejen til København?

af mikedk2100, søndag 16. februar, 2020, 15:34 (419 dage siden) @ ThomasTT

Skift er en dårlig ting og egentlige "midtvejsskift" nærmest katastrofale. Hvis man kun kunne køre aarhus-kbh med skift i odense ville passagertallet falde voldsomt. Se på hvordan det fungerer i praksis. Det er ikke 3-5 minutter uanset køreplanerne. De fleste begynder gerne at pakke ting sammen 10 minutter før de skl forlade toget, og inden da har de jævnligt tjekket tiden. Hele turen er sådan set delvist forstyrret og selve skiftet fra de gør klar til at forlade det første tog og tl de er på plads i det næste er måske en halv time. Og det er endda den mest irriterende halve time på turen, fordi tiden ikke er deres egen.

Det gør det jo heller ikke bedre, at vi som passagerer ikke kan regne med, at toget "bare" holder på modsatte side af perronen. Vi kan heller ikke regne med, at toget venter, hvis det tog vi kommer med er forsinket - og så er det jo klart vi stresser, pakker sammen i god tid, står og vil ud af samme dør nær trappen (hvis vi nu skal skifte perron) osv. Samtidig er der mindre tid at skifte i, for vi skal jo være i det andet tog 1 minut før afgangstid.

Jeg tror fx ikke det ville være et problem - i en overgangsfase - at skulle skifte i Fredericia mellem el-tog og dieseltog, når man kører mellem København og Aarhus/Aalborg. Hvis bare vi kunne regne med ovenstående. Der er jo alligevel 5-10 minutters ophold i Fredericia.

Lokalbaner hele vejen til København?

af mpp, søndag 16. februar, 2020, 18:50 (419 dage siden) @ mikedk2100

Det sker i nogen grad allerede. Jeg har skiftet fra et IC3 nordfra der blev koblet fra til et ER4 der blev koblet på i Fredericia. Der var 2 IC3 fra Aalborg, men kun et gennemkørende. Der var god plads i de ikke gennemkørende togsæt, men irriterende er det da.

Lokalbaner hele vejen til København?

af KKLD, fredag 14. februar, 2020, 16:48 (421 dage siden) @ RasmusR

Hvis det skulle ske noget ville det nok være i forbindelse med nedenstående projekt samt førerløse S-tog: https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Opgradering-af-Hilleroe...

Der ville Holte og Hillerød linjen vel kunne fortsætte mod fx Gilleleje og Helsingør så de får 10 min drift og Hillerød får 5 min drift.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen