Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Avatar

Godstog og persontog køres sammenkoblet? (Trafikpolitik)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, 5/12 2021, 21:05 (955 dage siden)

Jeg sidder og læser Jyllands-Posten for i morgen. Der bringes en historie om en rapport, som Transportministeriet udgiver mandag. Hovedhistorien er, at indenlandsk gods på jernbane aldrig kommer tilbage for alvor.

I en bisætning kan læses følgende:

"Endelig er man begyndt at tale om muligheden for at koble godstog sammen med persontog. Det kan udfordre den måde, man tænker transportpolitik på,« siger Michael Svane, direktør i DI Transport."

Hvem er "man" og hvad går det ud på? Det er ikke et emne, jeg mindes at have læst om.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Poul Brandt, Nordsjælland, 5/12 2021, 21:15 (955 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Jeg sidder og læser Jyllands-Posten for i morgen. Der bringes en historie om en rapport, som Transportministeriet udgiver mandag. Hovedhistorien er, at indenlandsk gods på jernbane aldrig kommer tilbage for alvor.

I en bisætning kan læses følgende:

"Endelig er man begyndt at tale om muligheden for at koble godstog sammen med persontog. Det kan udfordre den måde, man tænker transportpolitik på,« siger Michael Svane, direktør i DI Transport."

Hvem er "man" og hvad går det ud på? Det er ikke et emne, jeg mindes at have læst om.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Måske hørt til en julefrokost :-P
Omend det da er meget kreativt.

--
Mvh Poul
Nye baner 300 km/t:
- Kbh-Od.-Aarhus 2 x 45 min.
- Kbh-Aarhus via Kattegat 55 min. (Kbh.-Aalb. 2 timer)
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
https://www.youtube.com/watch?v=xhQjmU5vH8k

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Poul Andersen, 6/12 2021, 06:46 (954 dage siden) @ Niels Munch

Måske hørt til en julefrokost :-P


Eller en afskedsreception: https://www.kollektivtrafik.dk/?Id=2112 ?

Omend det da er meget kreativt.


Hm, genopfindelse af "blandettoget"?

Som her i Thyborøn Havn i 1967.
[image]

Mvh.
Poul.

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Henning Makholm ⌂, 5/12 2021, 21:25 (955 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

"Endelig er man begyndt at tale om muligheden for at koble godstog sammen med persontog. Det kan udfordre den måde, man tænker transportpolitik på,« siger Michael Svane, direktør i DI Transport."

Hvem er "man" og hvad går det ud på? Det er ikke et emne, jeg mindes at have læst om.

"Man" er jo vældig glade for at påstå at BRT giver en transportkvalitet på linje med tog. Måske forestiller "man" sig at der da bare kan køre lastbiler på busvejene? :-P

--
Henning Makholm

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af andersj, Aalborg, 5/12 2021, 21:46 (955 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Der har i Tyskland været noget snak om at bruge sporvogns- og metronet til lokal distribution af pakker i byerne om natten. Mon det kan være sådan noget der er "lost in translation"?

Karlsruhe er vist den eneste by der meldte sig til at deltage i den ny afgående tyske regerings forsøg omkring ovenstående. Man har fået et tilskud på 20 mio. kr. til en 3-årig forsøgsperiode. En ældre sporvogn ombygges til formålet og forberedelserne er pt. igang til en forventet driftsstart i 2022.

Man kan så spørge om man ikke bare kan bruge elektriske varebiler hvis pakkerne alligevel skal leveres om natten? Jeg kan ikke lige se hvilket problem man forsørger at løse med ovenstående forslag.

--
Mvh Anders

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 6/12 2021, 06:07 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen


Hvem er "man" og hvad går det ud på? Det er ikke et emne, jeg mindes at have læst om.

“Man” er flere :-) Der er koncepter flere steder i Europa, hvor pakketransport kan ske via passagertog (svenske snälltåget har fået penge til det), men der er også nogle, der forsøger at gå “all in” med deciderede blandettog med hastigheder mellem 120 og 160 km/t - hvilket er ret svært, da reglerne for blandettog er gledet ud af det ellers ganske omfattende regelkompleks.
Lasse

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Henning Makholm ⌂, 6/12 2021, 12:22 (954 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg Petersen

“Man” er flere :-) Der er koncepter flere steder i Europa, hvor pakketransport kan ske via passagertog (svenske snälltåget har fået penge til det), men der er også nogle, der forsøger at gå “all in” med deciderede blandettog med hastigheder mellem 120 og 160 km/t - hvilket er ret svært, da reglerne for blandettog er gledet ud af det ellers ganske omfattende regelkompleks.

Hvilken transportopgave er det godsdelen af disse blandettog skal løse? Vognladninger? Pakkegods til stationerne undervejs? Som alligevel kun består af en perron og et læskur uden personale til at opbevare/udlevere pakkerne, endsige modtage pakker den anden vej?

Hovedproblemet med jernbanegods i vore dage er vist at industrivirksomheder ikke længere placerer sig så de har sporforbindelse. Så godset skal omlades både i den ene og den anden ende af rejsen og køres på gummihjul de sidste par (dusin) kilometer til modtagerne. Jeg har svært ved at se det hjælper på et relevant problem at fifle med om godsvognene kører i et blandettog eller et dedikeret godstog.

I første omgang virker det rigtignok besnærende at kunne have godsbetjening på nærbaner med så intensiv passagertrafik at der ikke er plads til et godstog i køreplanen. Men disse baner mistede jo i almindelighed godset før passagertrafikken nåede det niveau hvor det er umuligt at køre gods. Der er hverken industrisidespor eller læssespor på dem mere (og hvad skal man alligevel med et læssespor ved det lokale togstoppested hvis man på en times tid kan køre sin lastbil til en rigtig godsterminal med containerkraner og anden mekaniseret infrastruktur -- selv inklusive ekstra køretid går det hurtigere end hvis chaufføren selv skal i gang med den håndholdte palleløfter).

Og de steder hvor passagertogene kører så tæt at der ikke kan presses et godstog ind mellem dem, er der ihvertfald heller ikke tid til at de rangerer med godsvogne undervejs alligevel. Selv hvis koblingerne passede, kan man altså ikke bare sende en vognladning til Buddinge med S-toget.

--
Henning Makholm

Analyse af jernbanegods

af steenth, 6/12 2021, 10:42 (954 dage siden) @ Skovsgaard

Transportministeriet presseomtale.

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Jeg har lige kigget rapporten igennem og der er ikke nye tiltag. Det er en opsummering hvad status er med nye tal..

Hvad Michael Svane har ville med hans udtalelse, er svært at se...

Mvh
Steen

Avatar

Analyse af jernbanegods

af Thomas Boberg Nielsen ⌂, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, 6/12 2021, 12:16 (954 dage siden) @ steenth

Transportministeriet presseomtale.

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods


Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Covid-19-relateret eller et generelt fænomen?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Avatar

Analyse af jernbanegods

af jhcn, Århus, 6/12 2021, 12:56 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Du er ikke alene! Jeg levede i samme vildfarne verden....
Man lærer heldigvis noget nyt næsten hver dag

--
Henrik
[image]

Analyse af jernbanegods

af Rørvig Station, 6/12 2021, 14:07 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Der er vel rigelig kapacitet om natten.

Analyse af jernbanegods

af Svend, 6/12 2021, 14:09 (954 dage siden) @ Rørvig Station

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.


Der er vel rigelig kapacitet om natten.

Ja og nej. Der er nogle nåleøjer undervejs/ rundt omkring

--
Svend

Analyse af jernbanegods

af Niels Bak, 6/12 2021, 14:09 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Transportministeriet presseomtale.

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Covid-19-relateret eller et generelt fænomen?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Som jeg har forstået det (og fra hvilke kilder kan jeg ikke huske, så nogle af dem som har bedre kendskab, korriger gerne), så er situationen i dag, at der på nogle tidspunkter af døgnet kører de godstog, der er plads til, mens der på andre tidspunkter - vel typisk om natten - er ledig kapacitet. Desuden så kører de fleste godstog ikke i maksimal længde. Det vil altså sige, at der på de nuværende godstog er en betydelig restkapacitet, hvis ellers de bare blev "fyldt helt op".

For begge dele er løsningen lettere sagt end gjort. Hvad hjælper det at der er ledig kapacitet på et tog, som det nyindstiftede her i weekenden Narvik-Padborg, hvis den vogn, man skal have gennem Danmark, skal Maschen-Hallsberg? Skal vognen med, skal der rangeres = ekstra tid og udgifter undervejs. At der er mange konkurrerende operatører er i andre sammenhænge en fordel, men det er ikke sikkert vogne kan udveksles smidigt mellem operatørerne alt efter hvem, der nu lige har ledig kapacitet.

At kanalerne ligger på et andet tidspunkt end der, hvor godsoperatørerne forespørger dem, er heller ikke et trivielt problem. Hvis fisketransporten fra Norge ikke kan få en kanal, så den kan køre lige igennem på en nogenlunde forudsigelig køreplan, og som passer med distributionen i begge ender, så får italienerne rådden fisk. Andre steder er det fx tidspunkter med folk til at modtage godset på virksomhederne, som gør forskellen, hvor alternativet - et døgns længere transporttid - er med til at gøre banen mindre konkurrencedygtig.

Desuden er der større kapacitetsproblemer især i det tyske, og det betyder, at de ikke bare kan modtage og aflevere tog når som helst. Hele systemet er til dels dikteret af kapaciteten omkring Hamborg.

Så mens der givet kan vrides en hel del mere kapacitet ud af den nuværende forbindelse, så er det en illusion at komme bare i nærheden af 100 %, uden at det for den enkelte godskunde bliver alt for upraktisk og dermed dyrt. Og hvis der også skal være plads til de forventede stigninger i godsmængderne, så løber man hurtigt ind i problemer...

Analyse af jernbanegods

af Svend, 6/12 2021, 14:11 (954 dage siden) @ Niels Bak

Transportministeriet presseomtale.

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Covid-19-relateret eller et generelt fænomen?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen


Som jeg har forstået det (og fra hvilke kilder kan jeg ikke huske, så nogle af dem som har bedre kendskab, korriger gerne), så er situationen i dag, at der på nogle tidspunkter af døgnet kører de godstog, der er plads til, mens der på andre tidspunkter - vel typisk om natten - er ledig kapacitet. Desuden så kører de fleste godstog ikke i maksimal længde. Det vil altså sige, at der på de nuværende godstog er en betydelig restkapacitet, hvis ellers de bare blev "fyldt helt op".

For begge dele er løsningen lettere sagt end gjort. Hvad hjælper det at der er ledig kapacitet på et tog, som det nyindstiftede her i weekenden Narvik-Padborg, hvis den vogn, man skal have gennem Danmark, skal Maschen-Hallsberg? Skal vognen med, skal der rangeres = ekstra tid og udgifter undervejs. At der er mange konkurrerende operatører er i andre sammenhænge en fordel, men det er ikke sikkert vogne kan udveksles smidigt mellem operatørerne alt efter hvem, der nu lige har ledig kapacitet.

At kanalerne ligger på et andet tidspunkt end der, hvor godsoperatørerne forespørger dem, er heller ikke et trivielt problem. Hvis fisketransporten fra Norge ikke kan få en kanal, så den kan køre lige igennem på en nogenlunde forudsigelig køreplan, og som passer med distributionen i begge ender, så får italienerne rådden fisk. Andre steder er det fx tidspunkter med folk til at modtage godset på virksomhederne, som gør forskellen, hvor alternativet - et døgns længere transporttid - er med til at gøre banen mindre konkurrencedygtig.

Desuden er der større kapacitetsproblemer især i det tyske, og det betyder, at de ikke bare kan modtage og aflevere tog når som helst. Hele systemet er til dels dikteret af kapaciteten omkring Hamborg.

Så mens der givet kan vrides en hel del mere kapacitet ud af den nuværende forbindelse, så er det en illusion at komme bare i nærheden af 100 %, uden at det for den enkelte godskunde bliver alt for upraktisk og dermed dyrt. Og hvis der også skal være plads til de forventede stigninger i godsmængderne, så løber man hurtigt ind i problemer...

Her skal vi så også huske på, at der er mere end én godsoperatør ......

--
Svend

Analyse af jernbanegods

af Rørvig Station, 6/12 2021, 14:22 (954 dage siden) @ Niels Bak

Desuden er der større kapacitetsproblemer især i det tyske, og det betyder, at de ikke bare kan modtage og aflevere tog når som helst. Hele systemet er til dels dikteret af kapaciteten omkring Hamborg.

Hvilke kapacitetsproblemer omkring Hamborg? Der er tre baner fra Neumünster til Hamborg, forskellige veje at sende tog gennem Hamborg. Fra Elben til Maschen er banen 6-sporet.

Analyse af jernbanegods

af andersj, Aalborg, 6/12 2021, 14:30 (954 dage siden) @ Rørvig Station

Desuden er der større kapacitetsproblemer især i det tyske, og det betyder, at de ikke bare kan modtage og aflevere tog når som helst. Hele systemet er til dels dikteret af kapaciteten omkring Hamborg.


Hvilke kapacitetsproblemer omkring Hamborg? Der er tre baner fra Neumünster til Hamborg, forskellige veje at sende tog gennem Hamborg. Fra Elben til Maschen er banen 6-sporet.

Godstogene bruger den enkeltsporede godsbane fra Eidelstedt til Rothenburgsort. Det er primært her der er kapacitetsproblemer, men også mellem Elmshorn og Eidelstedt samt mellem Rothenburgsort og Harburg er der tæt trafik. To af de seks spor er til S-tog.

I dagtimerne er det kapacitetsmæssigt udelukket at køre godstog ind forbi Dammtor og Hauptbahnhof.

[image]

--
Mvh Anders

Analyse af jernbanegods

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 6/12 2021, 15:30 (954 dage siden) @ andersj

Desuden er der større kapacitetsproblemer især i det tyske, og det betyder, at de ikke bare kan modtage og aflevere tog når som helst. Hele systemet er til dels dikteret af kapaciteten omkring Hamborg.

DB Netz har tidligere garanteret, at der er 4 kanaler til godstog pr retning pr time mellem Hamburg (Maschen) og Padborg "med fornuftig spredning" så sporkapaciteten i Padborg ikke påvirkes.

Der er dog generelt kun tre kanaler i timen mellem PAdborg og Taulov, to over Fyn og tre igen fra Ringsted mod Sverige.


/Lasse

(Generelt: Ved ansøgning til Årlig køreplan, så passagertrafik evt kan minutjusteres)

Analyse af jernbanegods

af Svend, 6/12 2021, 15:45 (954 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg Petersen

DB Netz har tidligere garanteret, at der er 4 kanaler til godstog pr retning pr time mellem Hamburg (Maschen) og Padborg "med fornuftig spredning" så sporkapaciteten i Padborg ikke påvirkes.

Tidligere, ja ;-)

--
Svend

Analyse af jernbanegods

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 6/12 2021, 16:02 (954 dage siden) @ Svend

DB Netz har tidligere garanteret, at der er 4 kanaler til godstog pr retning pr time mellem Hamburg (Maschen) og Padborg "med fornuftig spredning" så sporkapaciteten i Padborg ikke påvirkes.


Tidligere, ja ;-)

Analyse af jernbanegods

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 6/12 2021, 16:03 (954 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg Petersen

DB Netz har tidligere garanteret, at der er 4 kanaler til godstog pr retning pr time mellem Hamburg (Maschen) og Padborg "med fornuftig spredning" så sporkapaciteten i Padborg ikke påvirkes.


Tidligere, ja ;-)

Så må I sgu hyre mig til at spørge igen! :-)

/Lasse - der tidligere har fået tyskerne til at afgive suverænitet... :-)

Analyse af jernbanegods

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 7/12 2021, 11:00 (953 dage siden) @ Niels Bak

Transportministeriet presseomtale.


Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Der er på transitstrækningen plads til 2 godstog pr retning pr time frataget et par stykker i aktuel myldretidsretning giver det ca 45 kanaler i døgnet pr retning. Alle ugens dage. Hele året = ca 33.000 kanaler om året. Med sporarbejde, weekender, helligdage mm. er man nede på ca 67% af kanalerne, der reelt kan bruges til jernbanegods. Så er 41% ikke helt skidt.

Uanset hvordan man regner det, giver det ingen mening at opgøre det på denne måde. Jernbanegodset kører jo hvor kunderne vil have det. Dvs primært fra terminalerne sidst på eftermiddagen/først på aftenen, og så nogle returløb, der enten passer med næste dags eftermiddag, eller kan indpasses i noget knap så "just in time kritisk". Se på færgerne på Østersøen - de "store" afgange er først på aftenen, mens morgenafgangene for en dels vedkommende sejler med mere luft end gods.

Så at sige at der er masser plads på skinnerne, er samme diskussion som at sige, at motorvejene i København har masser af plads - man skal bare have folk til at køre til og fra arbejde i nattetimerne...

Status for den indenlandske jernbanegods samt import/eksport godset kan sådan set gives hurtigere, end jeg kan nå at drikke en kop kaffe:

  • Der er i 2010-2012 stykker lavet analyser, der viser, at der er en del gods at køre med, men økonomien i det er dårlig, da sidesporene kræver re-design, så man ikke skal etablere lokale (dyre) rangerhold for at læsse/losse 3-4 vogne af gangen. I 2014-ish blev dette bekræftet af en anden jernbanegodsanalyse
  • I 2012 blev infrastrukturen "låst", fordi ændringer i infrastrukturen ville være lig ændringer i projektgrundlaget for SP og EP
  • Med forsinkelsen af SP og EP kan man ikke gøre noget for Jernbanegods før 2030. Til gengæld har BDK formentlig allerede lovet at reducere antallet af sidespor, og så er der jo ikke noget at forbedre til den tid - og så er SPs udrulningsplan som bekendt baseret på at operatørerne får betalt deres On-Board udrustning på "unikke" kommercielle vilkår. Det gør godsoperatørerne ikke.

Så det er sådan set enkelt nok. Man ved egentlig godt, hvad der skal gøres. Men man gør det ikke, fordi man ikke kan, og så er resultatet jo herefter.

Der er mig bekendt ingen styrelser eller myndigheder, der måles på vækst i jernbanegods herhjemme, og man laver jo for det meste kun det, som man bliver målt på.

/Lasse

Analyse af jernbanegods

af Jens Hansen, 7/12 2021, 12:20 (953 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg Petersen

Ja man kan undre sig over at samme ministerium ikke også stopper udbygningen af motorvejene. Der er jo masser af plads (om natten).

Duk og væk........

JH

Analyse af jernbanegods

af Per Holm, nær 133 m perronlængde på strækn. 880, 7/12 2021, 12:39 (953 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg Petersen
redigeret af Per Holm, 7/12 2021, 12:54

Opgørelser af kapacitetsudnyttelsen i godstrafikken er diskutable og resultatet afhænger af hvilken kapacitet man vælger at lægge til grund.

Er grundlaget to kanaler i timen med 835 m godstog får man et resultat; lægges i stedet to kanaler i timen med 1500 m godstog (bestående af to sammenkoblede 750 m godstog) til grund får man et andet resultat.

Spørgsmålet om 1500 m godstog er da set overvejet i forskellige fora og det forhold at man i Danmark ikke har anlagt tilstrækkeligt lange spor til overhaling af så lange godstog bør ikke være en gyldig grund til at afvise disse.

Analyse af jernbanegods

af Svend, 7/12 2021, 14:41 (953 dage siden) @ Per Holm

Opgørelser af kapacitetsudnyttelsen i godstrafikken er diskutable og resultatet afhænger af hvilken kapacitet man vælger at lægge til grund.

Er grundlaget to kanaler i timen med 835 m godstog får man et resultat; lægges i stedet to kanaler i timen med 1500 m godstog (bestående af to sammenkoblede 750 m godstog) til grund får man et andet resultat.

Spørgsmålet om 1500 m godstog er da set overvejet i forskellige fora og det forhold at man i Danmark ikke har anlagt tilstrækkeligt lange spor til overhaling af så lange godstog bør ikke være en gyldig grund til at afvise disse.

Når vi taler 1500 meter godstog (når alt teknisk er på plads, bl a bremser) kunne det måske engang komme på tale, at køre med så lange godstog i Danmark - om natten når der ikke er andre tog, der kører i vejen. Sverige ved jeg ikke noget om, men Tyskland bliver en udfordring for sig.
Så glem indtil videre at køre med så lange godstog .... i stedet kan der koncentreres om at køre med fulde toglængder (730 meter - 835 meter - 740 meter) alt efter hvor i geografien, man ønsker at bevæge sig rundt ......

--
Svend

Analyse af jernbanegods

af bth, 6/12 2021, 17:13 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Transportministeriet presseomtale.

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Covid-19-relateret eller et generelt fænomen?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Hej

Det er bestemt ingen vildfarelse, du har helt ret der er store udfordringer med at få den trafik som findes til at komme igennem Danmark. Jeg skal ikke kloge mig på hvordan man er kommet frem til de tal rapporten angiver, men af bitter erfaring ved jeg at der IKKE er den kapacitet til den møngde godstog der gerne vil kører igennem Danmark.

De følgende linjer er IKKE for at pege fingre af nogen enkeltpersoner eller virksomheder, men Jernbanen som system.

1: Der søges og tildeles kapacitet en gang årligt, her mener jeg at infrastrukturforvalterne har reserveret plads til en vis form for vedligehold
2: Kapaciteten tildeles, og langt de fleste for deres ønsker opfyldt
Ind til nu er der sikkert ledig kapacitet

3: Infrastrukturforvalterne fjerner (er annonceret efter alle gældende regler) så kapacitet ifm de større projekter på Jernbanen
4: Infrastrukturforvalterne tildeler den resterende kapacitet, ret skal være ret, oftes med et tilstrækkeligt antal kanaler samlet set
5: Visse tidsrum aftales bort mellem jernbanevirksomhederne så der f.eks. ikke skal kører godstog igennem et byggeprojekt i myldretiden
6: Resultatet er at hele strukturen i transporterne falder sammen, og de vogne der skulle kører mod syd kl xx:xx endnu ikke er kommet frem til sin forrige destination

Og her tror jeg at alle godsvirksomheder vil skrive under på at der ikke er den nødvendige kapacitet.

/Bjørn

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Togsøn, 6/12 2021, 12:04 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Hejsa.

At koble togsæt sammen, er vel intet problem i dag.

Et selvkørende godstog som Cargo sprinter ville være en nem løsning.

Cargo Sprinter

Bygget op som et IC3 togsæt, med førerrum i hver ende.

Så slippes det bagerste togsæt konstant ved de stationer der skal afsættes og optages gods.

IC3 / ER4 Togsættene kan allerede i dag slippes / afkobles.

Som i dag med 180 km/t, om det er mennesker eller gods det ved toget jo intet om !

Det er ikke svært, man skal bare tænke konstruktivt !

Venlig hilsen Erling.

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 6/12 2021, 16:01 (954 dage siden) @ Togsøn


Det er ikke svært, man skal bare tænke konstruktivt !

Her undervurderer du nok dokumentations og godkendelsesarbejdet temmelig voldsomt. Udviklings- og godkendelsesomkostninger ved udvikling af nye togtyper ligger på omtrent en mia...Euro. Altså inden du begynder at bestille materialer til at bygge toget for....

De konstruktive tanker der rodes med rundt omkring, tæller blandt andet forholdsvis korte styrevognsstammer, der så omløber godsvognene, hvor det kræves.

Oversat til dansk (og klart fiktiv) løsning:
Oprangering med lok+3 personvogne+styrevogn+20 godsvogne fra Glostrup til Aalborg:
Passagerer optages i Høje Taastrup og toget kan så standse med personvognene ved perron, hvor det giver mening. Dørene frigives ikke, hvis toget overhales, hvor der ikke er perron.

Ved ankomst Aarhus (forudsat der er et godsspor man kan ankomme i) omløbes stammen med lok og personvogne - under omløbet ekspederes passagerer ved perronspor. Efter omløb køres så med styrevogn forrest og lok i midten til Aalborg.

Toget ankommer til Spor 21 i Aalborg, hvor godsvognene kobles af, mens personvogne og lok fortsætter til perron.

Bøvlet: Ja, Langsomt: Ja, Lav billetpris: Ja

Der er gang i design af godsvogne (også containerbærevogne) til 160 km/t (og der er sikkert noget praktisk ift Storebælt, men konceptet er altså forholdsvis tæt på realisering flere steder i Europa)

/Lasse

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Jens Hansen, 6/12 2021, 12:41 (954 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Interessant at du Thomas kan læse det i Jyllands Posten, dagen før det offentliggøres af Ministeriet.

JH

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Peter Christensen, 6/12 2021, 19:14 (954 dage siden) @ Jens Hansen

Interessant at du Thomas kan læse det i Jyllands Posten, dagen før det offentliggøres af Ministeriet.

Andre har også fået fat i noget rapport - Flere lastbiler

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af steenth, 6/12 2021, 19:45 (954 dage siden) @ Jens Hansen

Interessant at du Thomas kan læse det i Jyllands Posten, dagen før det offentliggøres af Ministeriet.

Det sker tit at journalister får rapporter og oplæg (nogle gang kun dele af det) inden det bliver offentliggjort så det kan få forhåndsomtale.

Mvh
Steen

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Peer Pedersen, 7/12 2021, 06:17 (953 dage siden) @ steenth

Drømme og fantasier er der mange af, kun få bliver til virkelighed.
Et tog med automatkoblinger og selvkørende vogne uden førerhus kan ved rangering og batteridrift med fjernbetjening køres på plads som mange lokomotiver i dag. Vognene afkobles og rangeres væk for aflæsning eller lastning, de kan derefter rangere tilbage til det tog de skal bag på for videre transport, om det er et persontog eller et godstog er lige meget.
Om der er en eller flere om lastninger er vel ikke vigtigt, de store lastbiler der fylder og forsinker trafikken på vore veje må ofte omlæsse 2 eller flere gange for at godset kan nå sit mål.
Hilsen Peer

Godstog og persontog køres sammenkoblet?

af Axel L, 7/12 2021, 18:58 (953 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Tack för lästipset. Det blir intressant att se vad utredningen bringar till detta intressanta ämne.

Hälsningar
Axel L

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak