Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III (epilog m. fotos)

af Niels Munch, 5/6 2014, 11:40 (3690 dage siden)
redigeret af Niels Munch, 5/6 2014, 11:59

God formiddag,

Havneanlæggets 2 slidere, JACOB og OSCAR fik, som det ses af deres CV i del I hhv. del II, en ret alsidig karriere, inden de i trediverne måtte lade livet, fortrinsvis med anlægsarbejder, men også med f.eks. mergelkørsel:

[image]
JACOB - Arbejdermuseets billedsamling F20070221060 - Tipvognsbane som blev anvendt ved opdæmningen i forbindelse med opførelsen af Tangeværket (Gudenaacentralen) fra 1918-21.

[image]
OSCAR - Årre Mergelleje (driftstid 1910-1918), entreprenør Iversen & Petersen, Århus (arkiv: BH).

Ved vort besøg på Anholt i august 2012 virkede havneområdet ret nyasfalteret, og de eneste skinner, jeg kunne finde, var dette ukurante profil, ad hvilket øens SAR-båd søsættes:

[image]
Anholt Havn, slæbested for SAR-båden, 24.08.2012 (nm).

Besættelserne
Rygter om, at tyskerne under 2. verdenskrig anlagde en "Feldbahn" på øen, har ikke kunnet eftervises; men en radarinstallation havde de dog.

Anholt har tidligere været besat i 5 år, 1809-14, nemlig under Napoleonskrigene, hvor englænderne ude ved Anholt Fyr anlagde garnisonen "Fort York" med knap 400 mand for bl.a. derigennem at kunne opretholde sø-herredømmet i Kattegat, for hvilket fyrene var vigtige:

[image]
Anholt Fyr 22.08.2012 (nm). Kasematten omkring fyrets sokkel er en reminiscens fra Fort York.

Danskerne forsøgte i 1811 med ca. 1.000 mand et sørgeligt befrielsesforsøg, og englænderne blev der indtil Kielerfreden.

Der har naturligvis ikke meget med jernbaner at gøre; men er man på Anholt, bør man unde sig den godt 7 km lange travetur fra byen gennem Ørkenen til fyret, hvor man "et eller andet sted derude" krydser banetracéen til Pakhusbugten!

Kommunikationer
Der er færgeforbildelse mellem Grenå og Anholt Havn, men sejlplanen er sådan, at den ikke kan anvendes som daglig pendlerforbindelse:

[image]
M/F ANHOLT 20.08.2012 (nm).

Så kan man - som vi - benytte flyruten Roskilde-Anholt-(Læsø):

[image]

[image]
'Lufthavnsterminalen' på Anholt, 23.08.2012 (nm).

"Den flyvende Tømrer" fra Grenå har sit rullende værksted parkeret her, og så flyver han til og fra i sit sportsfly.

Under opholdet boede vi på B&B hos "Hele Molevitten", i hvis restaurant der var fotos på væggene af Dronning Margrethes, Prins Henriks og Kongeskibets besøg på Anholt i 2011, hvor man på forskellig vis markerede 200-året for det ulykkelige befrielsesforsøg:

[image]
Anholt Havn med "Hele Molevitten" 20.08.2012 (nm).

Det var i øvrigt næsten gået galt ved Roskilde-freden i 1658, hvor vi måtte afstå Skåne, Halland & Blekinge. Anholt hørte egentlig under Morup Sogn i Halland; men det siges, at øen da ved et tilfælde forblev dansk, idet en af de danske forhandlere satte sit krus øl på landkortet, så det dækkede Anholt!

[image]

Anholt - nok et besøg værd!


Med tak til Anholt Museum, Danmarks Fotomuseum, Bent Hansen og Thomas Boberg.

Bedste hilsener
Niels

Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III (epilog m. fotos)

af Gert, Aalborg, 5/6 2014, 12:33 (3690 dage siden) @ Niels Munch

Anholt er et fantastisk sted!. Nu er det ganske vist mere end 25 år siden, jeg tilbragte en række sommerferier der i telt på Sønderstrand, Men anbefales kan det bestemt.
Jernbaner - ja man kan gå på jagt efter de tilbageværende tegn i landskabet. Den tyske radarstation var placeret på "Bjerget" ikke langt fra søværnets nuværende. Det var en radar af FREYA typen tilhørende Luftwaffe. Om marinen også havde en, er jeg ikke klar over. Mig bekendt har tyskerne ikke haft større byggearbejder i gang på øen, så de har næppe haft behov for nogen entreprenørbane.

Gert

Avatar

Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III (epilog m. fotos)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, 5/6 2014, 13:18 (3690 dage siden) @ Niels Munch

men er man på Anholt, bør man unde sig den godt 7 km lange travetur fra byen gennem Ørkenen til fyret, hvor man "et eller andet sted derude" krydser banetracéen til Pakhusbugten!

Kære Niels

Måske var det lige her, banen til Pakhusbugten lå.....

Bedste hilsner

Thomas

[image]
Ørkenen på Anholt 4. juli 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III (epilog + 1 foto)

af Niels Munch, 4/9 2014, 17:44 (3599 dage siden) @ Niels Munch

Kystdirektoratet har under overskriften "Vandbygningsvæsenet i billeder" foreløbig lagt over 350 historiske fotos på nettet:

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/vandbygningsvaesenet-i-billeder.html

..... herunder dette:

[image]
Vandbygningsvæsenets fotosamling No. 128: 23.07.1900 Fra Anholt (arbejdssporet).

Lokomotivet med de gotiske sidevinduer er utvivlsomt "JACOB", Krauss 558/1876, som jo var det ene af havnens 2 anlægslokomotiver.

Bedste hilsener
Niels

Avatar

Ø-ferie med jernbane-abstinenser, del III (epilog + 1 foto)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, 5/9 2014, 21:10 (3598 dage siden) @ Niels Munch

Kystdirektoratet har under overskriften "Vandbygningsvæsenet i billeder" foreløbig lagt over 350 historiske fotos på nettet

Kære Niels

Herligt - og tak for kigget. Så må jeg jo hellere til at tjekke for eventuelle "havnebanefotos".

Bedste hilsner

Thomas

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak