HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Niels Munch @, mandag 01. februar, 2016, 12:48 (1895 dage siden)

God dag i Forum,

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv sætter mekaniker Anton Hansen, Søndergade 21 i Sakskøbing, i forbindelse med industrimotorlok med udgangspunkt i, at Anton Hansen (1899 - 1983) har installeret motor i en "Grønlandsfarer", som i 1929 blev prøvesejlet i Smålandsfarvandet - se billedstriben her: http://www.arkiv.dk/soeg?searchstring=Anton+Hansen+saksk%C3%B8bing&registreringstyp... .

Blandt billederne falder dette futuristiske lok i øjnene:

[image]
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, billede nr. B64.

Det giver mig associationer til Jens Lyns og Dr. Zarkovs rumskib; men modsat d'herrer, der ofte sås i underbukser, har lokomotivet et tækkeligt skørt, der går så langt ned, at det da må skrabe grus og sten sammen, som ligger i sporet. På billedet, der antages at være taget i Anton Hansens gård, hales det vistnok op på en vogn. Men hvem er modtageren (en morskabspark???).

Et par "tekniske" nærbilleder:

[image]
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, billede nr. B65.

[image]
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, billede nr. B66.

Thyge af Rønnede, der er vor mand udi Ford og Fordson, iler til hjælp med flg.:

"Det er tydeligvis en Fordson model N traktor der har været donor! Det, der ligner en dynamo bagerst, er et komplet bagtøj med bremser fra sådan én!
Har leget lidt med Smed Anton Hansen, han var bla autoriseret Fordson reparatør (eller underforhandler) for Brdr.Clausen i Toreby, der har ombygget adskillige lok til Fordson motor!
Anton Hansen havde værksted i Søndergade 21. Søndergade bliver til Nystedvej syd for jernbanen. Lidt længere ude lå Sakskøbing Stenværk - først på vestsiden, så på Østsiden, her slog roebanen et gevaldigt sving for at komme udenom!
Sakskøbing Stenværk har haft et ukendt motorlokomotiv!
JB-P og jeg så en række tipvogne der i 1958-59 og var enige om at det skulle undersøges nærmere, men det blev det så ikke!"

Tak til Thyge! Fordson model N traktor blev produceret 1929-1945. Under sædet/sadlen ses nogle led af en kraftig drivkæde samt en kædeskærm. Men akselkasser, fjedre og hjul er pakket helt ind!

Der findes et luftfoto af Anton Hansens værksted (foran mejeriet), formentlig fra ult. 1930'erne:

[image]
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, billede nr. B572. Klik på billedet for højere opløsning.

At mekaniker Anton Hansen har rodet med industrilokomotiver, kan ikke udelukkes, idet der foran Søndergade 21 findes afbildet et Pedershaab-lignende lok med gengasanlæg, som muligvis stammer fra Hoffmann & Sønners tidlige arbejder på Fugleflugtslinien:

[image]
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv, billede nr. B67.

I industribanekredse grunder vi meget over denne sag. Men med Forums samlede ekspertise bør en løsning af denne gåde kunne komme nærmere!

PS: Den "Grønlandsfarer" båd, der ses på billedstriben (1. link), ville jeg nødig sejle på Grønland med, endskønt de bredskuldrede bajere ser sympatiske ud .....


Bedste hilsener
Niels

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Thyge @, Rønnede, mandag 01. februar, 2016, 14:39 (1895 dage siden) @ Niels Munch

Hej!
Hvad med dette?
Lokoet ligner det sidste billede, men med hjemmelavet førerhus; er angivet som hørende
til Sukkerfabrikken, men det tror jeg absolut ikke på! ( Her var ikke tipvogne med træ vange!
desuden er det angivet som værende fra 1960-66, netop i den periode jeg kom hyppigt på fabrikken!
og jeg har aldrig hverken set eller hørt om det!
[image]

Med venlig hilsen

Thyge

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Niels Munch @, mandag 01. februar, 2016, 15:05 (1895 dage siden) @ Thyge
redigeret af Niels Munch, mandag 01. februar, 2016, 15:32

Hej Thyge,

Dette lokomotiv er bestemt som Hoffmann L 33 (nummeret kan læses på førerhuset), der formentlig deltog ved anlæg af Rødbymotorvejen under krigen.

Peter Andersen har oplyst: "Hoffmann & Sønner byggede selv 6 lokomotiver i Brabrand: L 30 i 1942, L 31-L 32 i 1943, L 33-L 34 i 1944 og L 35 i 1946. Om alle var ens, vides ikke."

Bent Hansen har suppleret: "L 33 bygget af Hoffmann & Sønner 1944 efter Pedershåbtegner og med dele fra Pedershåb Makinfabrik.
1944 som ny til Lolland til motorvejsbyggeri. Det var Hoffmanns arbejde nummer 5, og det stod på 1942 - 51.
1946 til Brunkullene i Søby.
1950 noteres den som have værende i Kraghave og
1951 går den til Karup. Allerede
1952 går den til Hoffmanns oplagsplads i Brabrand ved Århus. Ophugget omkring 1965. 6,5 t."

Atter et vidnesbyrd om, at lokalarkiverne ofte gætter, når de tekster deres billeder. Dette lok har dog ikke været på prøvesejlads i Smålandshavet :-P !

M.v.h.
Niels

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Thyge @, Rønnede, fredag 05. januar, 2018, 17:35 (1191 dage siden) @ Niels Munch

Hej!
Nej jeg har IKKE løsningen! men fandt et billede af Sakskøbing Stenværk på Kgl biblioteks luftfoto

[image]

Billedet er et udsnit af større, men bemærk traktoren
[image]

Hele graven der jo lå nærmest i Anton Hansens Baghave ( lige til modelbanen)
[image]

Udsnit af rampen
[image]

udsnit med gravemaskine.
Ja hvad kan man ikke få ud af eet foto!

Med venlig hilsen
Thyge

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (+1 foto)

af Niels Munch @, lørdag 06. januar, 2018, 11:35 (1190 dage siden) @ Thyge

Hej Thyge,

Motorlokomotivet, der ses på "dit" udaterede luftfoto: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object326332 - kan meget vel være dette:

[image]
Motordræsine efterladt i P. Hansens Grusgrav. Motorvognen har været i brug i 1940'erne ved motorvejsbyggeriet omkring Sakskøbing.
Årstal: 1963. Fotograf: Henrichsen, Peter. Arkiv: Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv - Nummer: B20108.


Der er flere fotos fra P. Hansens Grusgrav her:
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=%22P.+Hansens+grusgrav%22&registreringstypegruppe=2 .


Bedste hilsener
Niels

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Niels Munch @, onsdag 05. februar, 2020, 01:53 (431 dage siden) @ Niels Munch

Go' aften i Forum,

Her på "Spor 2" knækkes vel 99% af de stillede gåder, hvad enten stilleren kender svaret eller ej. Så meget desto mere udfordrende er det, når en endelig løsning ikke nås.

Det er tilfældet i denne sag om det futuristiske industrilok, angiveligt fotograferet ved Anton Hansens værksted i Sakskøbing, hvor vi står med en ubekræftet teori. Lokalarkivet har - efter min forespørgsel om evt. flere billeddata - fjernet billederne fra arkiv.dk (!).

I håb om nyt "skred" i sagen, sætter jeg billederne her igen, først "Jens Lyn-loket":

[image]
Billede nr. B64.

[image]
Billede nr. B65.

[image]
Billede nr. B66.

Der er en teori om, at det kan dreje sig om loket fra købmand P. Hansens grus- og stengrav i Sakskøbing:

[image]
Motorlok i P. Hansens grusgrav 1963. Fotograf: Henrichsen, Peter. Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv - Billede nr. B20108.

..... men den teori er altså endnu ikke bekræftet.


Om det Pedershaab-lignende lok foran Anton Hansens forretning:

[image]
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv - Billede nr. B67.

..... har Peter Andersen, IBK, oplyst:

"Der er tale om et af Hoffmanns hjemmebyggede lokomotiver med Bur-Wain motor. Det var større end et normalt Pedershaab lokomotiv, og i alt blev bygget 6 stk. i 1942-1946 (nr. L 30 - L 35). Formentlig er det af lokomotiverne fra remisebranden i Maribo, der er blevet repareret i Sakskøbing [og/eller fået påmonteret gengas-anlæg*].
Ligesom Carl Nielsen i Fruens Bøge har Hoffmann & Sønner fået leveret dele (bl.a. akselkasser ) til deres hjemmelavede lokomotiver under krigen.
Ved remisebranden i Maribo 1944 fandtes der bl.a. 6 lokomotiver, hvoraf ét var leveret en uge tidligere fra Hoffmanns værksted i Brabrand."

*Min tilføjelse.


Bedste hilsener
Niels

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Bent Hansen @, onsdag 05. februar, 2020, 08:35 (430 dage siden) @ Niels Munch

Hej.

Først en uvedkommende morsomhed. Statistikken med de 99 % succes på mediet her kunne jeg sagtens ødelægge ved at bringe de henved to hundrede ubestemte lokomotiver, der er i mit arkiv. Af dem, jeg samen med Svend Guldvang indskrev for henved 60 år siden, er der ikke flere tilbage, der ikke er løst, men der kommer stadig nye til. Nogle ligger i 40 år, før "de giver sig."

Dernæst en anden uvedkommende betragtning. Er det rigtigt at bringe dette nye indlæg fra 5.2.d. å. i en flere år gammel tråd? Finder du den? Er det hensigtsmæssigt, hvis mediet her skal bruges som historisk forskningskilde? Jeg bruger ikke selv mediet til forskning, uden jeg opfordres. Jeg finder det for tungt at danse med.

Og så til sagen. Jeg har ikke mere nyt om den sag. Jeg har for længst henlagt den. Der er nemlig nok andet at rive i, der kan gå hen og give mere glæde, når sagerne løses.

Sagen her kan gå hen og løse sig, hvis vi en dag finder billeder med udførlig oplysninger, hvor det aktuelle lokomotivr ses i sving under et eller andet arbejde. Det kan godt ske. Der dukker jævnligt fotos op, som Alfred Hansen eller P. S. Eilertsen havde søgt i årevis. Jeg kunne godt have ondt dem at være med endnu.

Lokomotivet står jo på et slæbested, ser det ud til. Derfor bestemte arkivet det som en båd. Da det nu er lykkedes Niels at overbevise dem om, at det er et lokomotiv og ikke en båd, kan det være grunden til, at billedet er fjernet.

Jeg skal ikke gætte, men min erfaring siger mig, at de små lokomotivbyggere ofte byggede lokalt. Derfor er Per Topps forslag om P. Hansens grusgrav måske noget at arbejde videre med?

Noget andet er, at billederne oprindelig var angivet som både til Grønland. Er lokomotivet virkelig bygget tll Grønland, er der ikke så meget andet end Ivigtut, der kan komme på tale på det tidspunkt? Men søger man her og også på teglværket Grønland, er der ikke i øjeblikket brugbare resultater. Kig også på Kryolitfabrikken Øresund i København, der havde spor, men næppe lokomotiver?

Mvh. BH.

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Niels Munch @, onsdag 05. februar, 2020, 09:56 (430 dage siden) @ Bent Hansen

Gode Bent,

Tak for dit indlæg og for uvedkommende morsomheder/betragtninger, hvor jeg tillader mig at opfatte den første som svar på min "uvedkommende morsomhed" om forums succesrate.

Og til betragtningen: Hvad enten du hægter et indlæg på en gammel tråd eller åbner en ny, så bliver de vist i spalten t.h. under "seneste indlæg". Og dér vil de blive "spammet underud" lige hurtigt - eller lige langsomt. I øvrigt har disse fora en velfungerende søgefunktion.

Hvilke medier, du bruger i din "forskning", er din sag; men dette forum har trods alt nu & da fået identificeret et par billeder - selv med industribanemotiv, endskønt forums brugere generelt næppe ser sig hjemmehørende i "industribanesegmentet".

Det korte af det lange: Vi er ikke kommet "Jens Lyn" lokomotivet nærmere. Men tak, fordi du har brugt af din sparsomme tid på sagen.

M.v.h.
Niels

Avatar

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, onsdag 05. februar, 2020, 12:15 (430 dage siden) @ Niels Munch

[image]
Billede nr. B66.

Der er en teori om, at det kan dreje sig om loket fra købmand P. Hansens grus- og stengrav i Sakskøbing:

[image]
Motorlok i P. Hansens grusgrav 1963. Fotograf: Henrichsen, Peter. Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv - Billede nr. B20108.

..... men den teori er altså endnu ikke bekræftet.

Der er ikke samme lokomotiv. Nu er de en anelse utydelige/uskarpe, men koblingshus og gearkasse er ikke det samme. Og differentiale mm bagerst er også helt anderledes.
Umiddelbart hælder jeg til at Jens Lyn er bygget over en Ford A motor med en 4 trins Ford AA gearkasse (Lastvogn) men jeg er lidt usikker på koblingsarmen der går ind. Det er sgu for længe siden jeg har stået og set på sådan en Ford A gearkasse til at jeg lige kan huske det. Imidlertid havde Ford et fint program med at levere industrimotorer og du havde jo Ford værksteder og reservedele "allevegne" så det var et oplagt valg.
"Vraget" har et anderledes koblingshus til en start og så mangler hele differentialet med reduktionsgear.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Niels Munch @, onsdag 05. februar, 2020, 12:31 (430 dage siden) @ Michael Deichmann

Hej Michael,

Tak for dine betragtninger, som jeg ikke kan bestride.

Thyge af Rønnede, der har gjort det i Ford og Fordson, har i mit startindlæg bidraget med dette udsagn om "Jens Lyn":

"Det er tydeligvis en Fordson model N traktor der har været donor! Det, der ligner en dynamo bagerst, er et komplet bagtøj med bremser fra sådan én!"


M.v.h.
Niels

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Oversmeden, onsdag 05. februar, 2020, 12:49 (430 dage siden) @ Niels Munch

Thyge af Rønnede, der har gjort det i Ford og Fordson, har i mit startindlæg bidraget med dette udsagn om "Jens Lyn":

"Det er tydeligvis en Fordson model N traktor der har været donor! Det, der ligner en dynamo bagerst, er et komplet bagtøj med bremser fra sådan én!"

Bagtøj etc. kan jo være blevet skiftet i tidsrummet imellem de to billeder er taget.
Jeg har ingen idé om hvor ofte motorer/transmissioner blev skiftet på industribanelok.
DSB kunne godt finde på "lidt af hvert" når de mindre motorer gik itu eller det kneb med reservedele.

Avatar

HJÆLP til identifikation af industrimotorlok (5 fotos)

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, onsdag 05. februar, 2020, 13:21 (430 dage siden) @ Niels Munch

Thyge af Rønnede, der har gjort det i Ford og Fordson, har i mit startindlæg bidraget med dette udsagn om "Jens Lyn":

"Det er tydeligvis en Fordson model N traktor der har været donor! Det, der ligner en dynamo bagerst, er et komplet bagtøj med bremser fra sådan én!"

Ja jeg må indrømme at jeg ikke lige genlæste hele tråden, men det giver jo god mening.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen