Hvilken DSB-station?

af Asger Christiansen, tirsdag 04. maj, 2021, 14:55 (39 dage siden)

I Den Gamle Bys billedarkiv har vi dette foto. Det er tydeligvis ikke fra Århus - så billedet hører ikke hjemme i vores arkiv.

Men hvilken station er det, vi ser? (det er ikke en gættekonkurrence, men et ønske om opklaring)

[image]

Hvilken DSB-station?

af hummel_62, tirsdag 04. maj, 2021, 16:47 (39 dage siden) @ Asger Christiansen

Samme station som brugt i Soldater kammerater film.?

Hvilken DSB-station?

af Niels Munch @, tirsdag 04. maj, 2021, 17:07 (39 dage siden) @ hummel_62

Samme station som brugt i Soldater kammerater film.?

I filmen "Soldaterkammerater på sjov" optræder Skævinge station på Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbane (HFHJ) som "Munkedal".

Og den er det ikke.

Avatar

Hvilken DSB-station?

af Morten Flindt Larsen, København K, tirsdag 04. maj, 2021, 17:29 (39 dage siden) @ Niels Munch

Samme station som brugt i Soldater kammerater film.?


I filmen "Soldaterkammerater på sjov" optræder Skævinge station på Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbane (HFHJ) som "Munkedal".

Og den er det ikke.

Nok heller ikke "Munchedal", så. Hvad med Stilling 2. hovedbygning. Den 3. blev taget i brug i juni 1924.

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen, Esq.

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Hvilken DSB-station?

af Oversmeden, tirsdag 04. maj, 2021, 18:07 (39 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Nok heller ikke "Munchedal", så. Hvad med Stilling 2. hovedbygning. Den 3. blev taget i brug i juni 1924.

I bogen "forsvundne stationer" fra 1988 ses på s. 60 et foto af Stilling og det kunne være taget ca. i den ende hvor damplokomotivet holder.
Det stemmer nogenlunde med kurven (som jeg kan bedømme).
Tidligere tanker om Fårup tror jeg ikke på - der er strækningen for lige.

Hvilken DSB-station?

af Oversmeden, tirsdag 04. maj, 2021, 18:28 (39 dage siden) @ Oversmeden

Ved nærmere kik - Stilling station - så mangler en skorsten på hovedbygningen.

Meeen, hvad med metropolen Pjedsted?
Der er 3 skorstene på stationsbygningen visse fotos og den ligger i en kurve.
Lidt nyere fotos her - Ældre tråd

Avatar

Hvilken DSB-station?

af Morten Flindt Larsen, København K, tirsdag 04. maj, 2021, 18:35 (39 dage siden) @ Oversmeden

Næh, alligevel ikke Stilling. Gavlvinduet stemmer ikke.

Det stemmer derimod med Tvingstrup (1.).

Og så er billedet fra senest 1926, hvilket stemmer med damemoden.

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen, Esq.

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Hvilken DSB-station?

af UTJ, onsdag 05. maj, 2021, 09:40 (39 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Det stemmer også med gruset og vognenes tagudstyr. lå Tvingstrup I vestligt for Tvingstrup II?

--
ئۇلغىك

Hvilken DSB-station?

af Hans T. Møller @, onsdag 05. maj, 2021, 07:53 (39 dage siden) @ Asger Christiansen

Hej Asger

Et interessant billede, men jeg kan ikke umiddelbart se, hvor det er taget.

Hvad gør man så? Vi har før forsøgt at ”brainstorme” her i forum. Første skridt kan være at sætte ord på billedet: Hvad er det vi ser?

Vi befinder os på en station, der ligger på en hovedstrækning - togets størrelse og pladsforholdene på stationens terræn taler for det. I baggrunden ligger et bakkedrag, som strækningen gennemskærer.

Kigger vi på skyggen af godsvognene til venstre, så er den ret kort. Mon ikke billedet er taget sidst på formiddagen eller først på eftermiddagen? I givet fald ser vi mod vest, eventuelt vest-sydvest, hvis det er formiddag eller vest-nordvest, hvis det er eftermiddag.

Stationsbygningen ligger da nord for sporene.

Årstal? Tagryttervogne og folks påklædning peger for mig at se på mellemkrigstiden, måske første halvdel.

Det er sommer - vinduer står åbne, folk er let påklædt.

Det er en festlig lejlighed - flaget er hejst, og jeg tror ikke at alle menneskene på perronen skal med toget. De venter snarere på en eller flere prominente rejsende.

Og når billedet er så pilskævt, så skyldes det måske, at fotografen står på taget af en vogn og skyder, inden toget er standset helt.

Ideen med ”brainstorming” er jo at sætte tanker i gang hos hinanden og på den måde nå frem til en løsning. Nu må vi se, om det lykkes?

Bedste hilsner

Hvilken DSB-station?

af cm @, onsdag 05. maj, 2021, 08:24 (39 dage siden) @ Hans T. Møller

Jeg synes at jeg aner et "DSB" med krone i flaget. Så der er vel tale om en statsbane og ikke en privatbane?
mvh
Chr

--
[image]

Hvilken DSB-station?

af Niels @, Aarhus, onsdag 05. maj, 2021, 09:12 (39 dage siden) @ Hans T. Møller

Til brainstormen:


Hvad gør man så? Vi har før forsøgt at ”brainstorme” her i forum.

God ide!

Vi befinder os på en station, der ligger på en hovedstrækning - togets størrelse og pladsforholdene på stationens terræn taler for det. I baggrunden ligger et bakkedrag, som strækningen gennemskærer.

Enig - Det er - jvf. cm,s indlæg - et DSB flag, der ses på flagstangen


Kigger vi på skyggen af godsvognene til venstre, så er den ret kort. Mon ikke billedet er taget sidst på formiddagen eller først på eftermiddagen? I givet fald ser vi mod vest, eventuelt vest-sydvest, hvis det er formiddag eller vest-nordvest, hvis det er eftermiddag.

Stationsbygningen ligger da nord for sporene.

Årstal? Tagryttervogne og folks påklædning peger for mig at se på mellemkrigstiden, måske første halvdel.

Det er sommer - vinduer står åbne, folk er let påklædt.

Det er en festlig lejlighed - flaget er hejst, og jeg tror ikke at alle menneskene på perronen skal med toget. De venter snarere på en eller flere prominente rejsende.

Enig - folk står og ser i den samme retning - mod de åbne døre i toget - der er nogen på vej til at stige af eller på toget

Og når billedet er så pilskævt, så skyldes det måske, at fotografen står på taget af en vogn og skyder, inden toget er standset helt.

Toget er nu nok standset - der ses flere åbne døre, men det er jo af mindre væsentlig betydning for stedfæstelsens ;-)

Venlige hilsner

Niels H

--
Niels

Hvilken DSB-station?

af UTJ, onsdag 05. maj, 2021, 09:38 (39 dage siden) @ Niels

Toget er nu nok standset - der ses flere åbne døre, men det er jo af mindre væsentlig betydning for stedfæstelsens ;-)

Fotografen står på vogntaget - på den tid havde mange vogne gavlstiger, enten på grund af tyske slutsignalholdere eller på grund af olielamper. Den ene vogn i toget er en CN-vogn (CMK efter 1941).

--
ئۇلغىك

Hvilken DSB-station?

af Ole Lund Jensen, onsdag 05. maj, 2021, 09:34 (39 dage siden) @ Hans T. Møller

Heller ikke jeg kan stedfæste billedet, men også jeg havde tænkt mig at "tænke højt" om, hvad jeg ser. Så jeg vil fortsætte i det spor.

Vi er jo på en statsbanestation, og uden at være kyndig udi hattemode, tænker jeg 1920erne.

Når billedet er endt i arkiv i Aarhus, er det jo nærliggende at tro, at det stammer fra en dagsudflugt, som kunne gøres fra Aarhus.

Jeg synes de to spor løber sammen i det fjerne, så vi må jo befinde os på en enkeltsporet strækning, som i øvrigt er grusballasteret.

Maskinen for toget ser større ud end en D- eller K-maskine, så jeg tænker vi befinder os på en hovedbane, der endnu er enkeltsporet og endnu er grusballasteret. Det er svært at se, men jeg synes det ser ud til, at det er spor 2, der er gennemgående spor. Perronen har jo i øvrigt en pæn bredde og er endda forsynet med bænke, så vi er ikke på en hvilken som helst liden landstation.

Banens stangrække befinder sig ude til venstre, og den har en beskeden mængde tråde.

Jævnfør ovenstående om udflugt fra Aarhus, tænker jeg befinder sig i Jylland, og et godt bud kunne være den østjyske længdebane mellem Lunderskov og Frederikshavn. Syd for Lunderskov er terrænet ikke kuperet, så der kan det ikke være.

Fotografen må have stået på vogntaget, og toget må derfor være bragt til standsning, og jeg tænker der er tale om et udflugtstog.

Jeg tænker videre...

Med venlig hilsen

Ole Lund Jensen

Hvilken DSB-station?

af Georg Schmidt, onsdag 05. maj, 2021, 09:51 (38 dage siden) @ Hans T. Møller

Umiddelbart tænkte jeg på Værslev set mod vest, men bakken i baggrunden synes lidt for høj.
M v h
Georg

Hvilken DSB-station?

af Jan-Eddie Mathiasen @, Odense, onsdag 05. maj, 2021, 10:02 (38 dage siden) @ Georg Schmidt

Umiddelbart tænkte jeg på Værslev set mod vest, men bakken i baggrunden synes lidt for høj.
M v h
Georg

Ifgl.det ældste målebordsblad på denne side kunne Georg godt have ret.
Med venlig hilsen

Jan-Eddie

Hvilken DSB-station?

af Oversmeden, onsdag 05. maj, 2021, 10:14 (38 dage siden) @ Georg Schmidt

Umiddelbart tænkte jeg på Værslev set mod vest, men bakken i baggrunden synes lidt for høj.

Det kunne det være......men så har "guds hånd" (eller andre med stor magt) vendt toiletbygning 90 grader siden S/H billedte blev taget.
Der er et fint foto et godt stykke nede på denne side - Værslev - scroll ned

Hvilken DSB-station?

af Jan-Eddie Mathiasen @, Odense, onsdag 05. maj, 2021, 09:54 (38 dage siden) @ Hans T. Møller

Det ser ud som om der er et sporskifte i det fjerne. Hvis jeg ser rigtigt er det en enkeltsporet strækning. Spor 1 er krydsningssporet og spor 2 er hovedsporet. Usædvanligt at hovedsporet ikke ligger nærmest stationsbygningen. Der er grusballast i hovedsporet. Hvis det er jyske længdebane er det før dobbeltsporet. Observationen med DSB-flaget er korrekt - det er et splitflag. Der er en (vej?)underføring ved skiftet ind til læssesporet. Telefon/telegrafmaster på sydsiden af sporet (10 tråde?) En del skifter i vestenden af læssesporet (privat sidespor?) Ingen belysning på perron 2. Stangrækken på sporets nordside indikerer 3-faset vekselstrøm, men antallet af porcelænsklokker på østgavlen er forvirrende ligesom stangrækken består af dobbeltmaster. Langs stationsbygningens facade under tagudhænget er ført strøm? til perronlamper der sidder på bygningen.
Med venlig hilsen
Jan-Eddie

Hvilken DSB-station?

af Niels Munch @, onsdag 05. maj, 2021, 10:31 (38 dage siden) @ Asger Christiansen
redigeret af Niels Munch, onsdag 05. maj, 2021, 11:07

[image]

Jeg har bladret lidt i "Forsvundne stationer" og især kigget efter stationsbygninger uden egentligt tagudhæng ved gavlen, og er faldet over Rindsholm.

Jeg er så nødsaget til at forudsætte, at Rindsholms karnap tilkom senere end Asgers billede.

En sporplan (1943) dukkede op her: https://www.sporskiftet.dk/forum/modeljernbaner/landskab-og-bygninger/rindsholm-station - og beliggenheden i f.t. verdenshjørner etc. synes at kunne passe.

PS: Sidesporet til Rindsholm Mølle grener fra bag godsvognene t.v. i billedet.

I splitflaget læses - som allerede konstateret - D.S.B. med krone; i øvrigt havde privatbaner, der var kongeligt indviet, f.eks. Østbanen, også ret til at flage med splitflag - uden insignier.


M.v.h.
Niels

Hvilken DSB-station?

af NielsJ_Esbjerg, Esbjerg, onsdag 05. maj, 2021, 11:54 (38 dage siden) @ Niels Munch

Måske lidt nemmere at se :)
[image]

Avatar

Hvilken DSB-station?

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 05. maj, 2021, 11:57 (38 dage siden) @ Asger Christiansen

Jeg har tidligere været "konsulteret" vedrørende billedet og skrev følgende:

"Jeg har ikke noget umiddelbart bud. Men vi skal formentlig lede efter en statsbanestation, idet der står "D. S. B." på flaget. Til gengæld er den anden flagstang (den yderst til højre) ret speciel: Jeg mindes ikke at have set skråtstillede flagstænger af den art på "små" stationer. Normalt har stationer kun én flagstang. Den viste flagstang må i øvrigt sidde på en bygning af en slags (uden for billedet). Men hvilken bygning? Der ses jo i forvejen både pakhus, hovedbygning og retiradebygning."

Den skrå flagstang kunne måske sidde på et signalhus af en slags - men det vil stadigvæk være ret enestående med en sådan ikke-lodret flagstang på en landstation.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Hvilken DSB-station?

af Niels Buch @, onsdag 05. maj, 2021, 12:15 (38 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Hej

Med fare for at blive skudt ned med det samme, så dette input:

Jeg hæfter mig ved de mange mennesker på perronen og som ikke virker som personer der skal ud at rejse eller lige er stået af toget. Det virker mere som om det har modtaget en vigtig person på stationen. De mange tagryttervogne fik mig til at tænke på en artikel her på hjemmesiden, om en kongerejse rundt i Danmark i 1908, hvor toget også har en del tagryttervogne. Men som sagt det er i 1908 og ikke i den periode vi mener billedet er taget i.

Men kunne det tænkes at man lige har modtaget en regent på stationen?? Det kunne måske også forklare den ekstra flagstang. Regenten må så have forladt stationen siden flaget er taget ned, men byens borgere er blevet på stationen.

Så er det bare lige at finde ud af hvor en regent eller anden vigtig person har været på besøg.

Hilsen
Niels

Hvilken DSB-station? - Lidt om brainstorming

af Hans T. Møller @, onsdag 05. maj, 2021, 19:22 (38 dage siden) @ Niels Buch

Hej

Med fare for at blive skudt ned med det samme, så dette input:

Kære Niels Buch

"Brainstorming" er ikke raketvidenskab, men det er et grundliggende princip, at man ikke "skyder noget ned", uanset hvor urimelige andres input forekommer én.

Dels kan mærkelige idéer og forslag vise sig ved nærmere eftersyn ikke være så mærkelige endda, dels kan de måske inspirere til idéer og forslag, som kan bruges til noget.

Jeg har sommetider været moderator i brainstorming-møder, da jeg var erhvervsaktiv, og kunsten var egentlig at skabe en stemning af "anything goes". Så kunne man altid sortere i idéer og forslag bagefter.

Bedste hilsner

Hvilken DSB-station? - Lidt om brainstorming

af Gert @, Aalborg, onsdag 05. maj, 2021, 21:47 (38 dage siden) @ Hans T. Møller

Selv i den skøreste og vilde ide kan der ligge kimen til noget brugbart!

Avatar

Hvilken DSB-station? - edit

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 05. maj, 2021, 12:39 (38 dage siden) @ Asger Christiansen

Der er to elementer, der gør bygningen speciel:

[image]

Rød firkant: Tagfladen går ikke ud over gavlens murværk. Det er sjældent.

Grøn cirkel: Som oftest er hjørnerne på disse landstationsbygninger bygget som søjler, der er trukket frem i forhold til de to murværksflader. Det er ikke tilfældet her og det er også sjældent.

Jeg har kastet et blik på bygningerne på Assensbanen og Skive-Glyngøre, og det er med stor sandsynlighed ingen af dem, vi ser på billedet. Edit: Jeg har også kigget Ole E. Mogensens bøger om signalhuse henholdsvis "Den forsvundne landstation" igennem - uden held.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Hvilken DSB-station?

af Niels Munch @, onsdag 05. maj, 2021, 12:56 (38 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Jeg må - indtil andet er bevist - insistere på mit forslag om Rindsholm, jf. mine argumenter ovenfor.

Rindsholm har en gammel kro (grundlagt 1315), som bl.a. har et selskabslokale "Kongestuen". Jeg vil ikke udelukke royale besøg i Rindsholm, f.eks. ved markering af årsdagen for slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849, hvor dragonerne afværgede et preussisk angreb på Viborg.

Desuden var Rindsholm centrum for årlige gymnastikstævner for hele Viborg Amt.

[image]

Om sidesporet til Rindsholm mølle, der synes at afgrene bag godsvognene til venstre, siger jernbanekilder.dk:

"For mølleejer Laursen til Rindsholm Mølle deklaration apr. 1925 og apr. 1926, tinglyst 01.07.1925, ibrugtaget __.__.1926, nævnt i 1933, ikke nævnt i/nedlagt før 1962."

Så vi er måske i 1929?

Til sammenligning har jeg lånt Holgers fine billede af Rindsholm Station, hvor det hele, inkl. skorstene og deres placering stemmer; karnappen må så være en senere tilbygning.

[image]
Rindsholm, 21. okt. 1970 (foto: HBDS).

Håber på tilgivelse for lånet.


M.v.h.
Niels

Avatar

Hvilken DSB-station?

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 05. maj, 2021, 13:01 (38 dage siden) @ Niels Munch

Jeg må - indtil andet er bevist - insistere på mit forslag om Rindsholm, jf. mine argumenter ovenfor.

Rindsholm har en gammel kro (grundlagt 1315), som bl.a. har et selskabslokale "Kongestuen". Jeg vil ikke udelukke royale besøg i Rindsholm, f.eks. ved markering af årsdagen for slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849, hvor dragonerne afværgede et preussisk angreb på Viborg.

Desuden var Rindsholm centrum for årlige gymnastikstævner for hele Viborg Amt.

[image]

Om sidesporet til Rindsholm mølle, der synes at afgrene bag godsvognene til venstre, siger jernbanekilder.dk:

"For mølleejer Laursen til Rindsholm Mølle deklaration apr. 1925 og apr. 1926, tinglyst 01.07.1925, ibrugtaget __.__.1926, nævnt i 1933, ikke nævnt i/nedlagt før 1962."

Så vi er måske i 1929?

Til sammenligning har jeg lånt Holgers fine billede af Rindsholm Station, hvor det hele, inkl. skorstene og deres placering stemmer; karnappen må så være en senere tilbygning.

[image]
Rindsholm, 21. okt. 1970 (foto: HBDS).

Håber på tilgivelse for lånet.


M.v.h.
Niels


[image]

Hvilken DSB-station? Rindsholm

af UTJ, onsdag 05. maj, 2021, 13:13 (38 dage siden) @ Niels Munch

Det er vinduet i gavlen der afgør det - det er ikke ret almindeligt. Det kan nok kun være Rindsholm. Kedelvognene, CN, blev leveret fra 1908 og frem til 1924, men mon ikke fotografiet er fra 1920'erne, da tagryttervognene ikke var rigtig talrige før første halvdel af 1920'erne.

--
ئۇلغىك

Hvilken DSB-station?

af Hans T. Møller @, onsdag 05. maj, 2021, 13:16 (38 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Jeg tror faktisk, at du har ret. På gadesiden af den nu nedrevne stationsbygning i Rindsholm skråner terrænnet ret brat nedad, og det kan forklare, at man har anbragt flagstangen med det hejste splitflag klos op ad bygningen.

De arkitektoniske detaljer og sporplanen stemmer fint.

Bedste hilsner

Hvilken DSB-station - løst

af Asger Christiansen, onsdag 05. maj, 2021, 13:48 (38 dage siden) @ Hans T. Møller

Jeg tror på, at billedet viser Rindsholm station. Tak til alle for de mange overvejelser.

Rindsholm Kro tiltrak (og gør det stadig) mange gæster - en del kom toget

Hvilken DSB-station - løst

af morten t, onsdag 05. maj, 2021, 16:47 (38 dage siden) @ Asger Christiansen

Her et billede oppefra, det ser rigtigt ud
[image]

Vh Morten

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen