Hvorfor er førerhuset bagest?

af Krabsen, 27/5 2023, 14:47 (281 dage siden)

Er der nogen faglig begrundelse for, at førerhuset ved damplokomotiver er bagest i den primære køreretning, mens det ved diesel og el som regel er forrest? Det kan vel ikke andet end svække udsigten til signaler m.v.

Det sikrer naturligvis, at lokomotivføreren får mest muligt røg og damp i hovedet :-P

De kører jo ofte baglæns, hvis der ikke er drejeskiver til rådighed, så en teknisk begrundelse kan der vel ikke være.

Eller skyldes det et levn fra da trækkraften var heste og i øvrigt en konservativ branche...

Avatar

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Morten Flindt Larsen, København K, 27/5 2023, 15:07 (281 dage siden) @ Krabsen

Er der nogen faglig begrundelse for, at førerhuset ved damplokomotiver er bagest i den primære køreretning, mens det ved diesel og el som regel er forrest? Det kan vel ikke andet end svække udsigten til signaler m.v.

Det sikrer naturligvis, at lokomotivføreren får mest muligt røg og damp i hovedet :-P

De kører jo ofte baglæns, hvis der ikke er drejeskiver til rådighed, så en teknisk begrundelse kan der vel ikke være.

Eller skyldes det et levn fra da trækkraften var heste og i øvrigt en konservativ branche...

Det er vel fordi, at det med førerhuset forrest ville være upraktisk for lokomotivfyrbøderen at skulle bevæge sig langs kedlen med skovlefulde af kul fra tenderen til fyret.

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Steffen Dresler, 27/5 2023, 15:44 (281 dage siden) @ Krabsen

De nok mest kendte ”Cab forward” var nok Southern Pacifics AC type Mallet lokomotiver, der dog alle var oliefyrede.

Som jeg forstår årsagen til dette, var det bl.a. de mange og lange tunneller og dybe gennemskæringer, der gjorde det ønskeligt at lokomotivpersonalet befandt sig forrest og derfor ikke blev generet af den nedslåede røggas, sekundær damp. På nogle strækninger kørte man faktisk med gasmasker på retvendte maskiner.

De forsøg DR lavede med BR 05 med førerhuset forrest med kulstøvsfyring stoppede, da det var svært at transportere kulstøv fra den efterhængte tender og frem under et vist tryk til forstøveren med blæser i førerhuset med kedlens fyrkasse. Og modsat med bagkedlen (fyrkasse til indfyring) bagest med betjening af en fyrbøder, var kommunikation, herunder sikkerhed, næsten ikke eksisterende.

Med tanklokomotiver derimod, var de jo ofte udformet således, at de kørte lige godt retvendt som ikke retvendt (f.eks. DSB litra O og S). Men når der skulle medbringes både vand og brændstof (olie, kul, koks mv.) på maskinen, blev maskinernes rækkevidde jo betragteligt formindsket, f.eks. litra S kun en "dobbelt Hillerød" før der skulle bunkres kul. Vand kunne tages under ophold i Hillerød eller Kn på perronen.

Indledningsvis tror jeg at den naturlige udvikling af lokomotiverne med det større og større (længere) kedler ikke gav anledning til problemer, men at man altså gjorde forsøg med førerhuset forrest, men at den tekniske udfordring gjorde det ikke formålstjenstligt.

Mvh

Steff

Avatar

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Morten Flindt Larsen, København K, 27/5 2023, 18:05 (281 dage siden) @ Steffen Dresler

Hvad angår de tyske lokomotiver, så er det sikkert noget, som Føreren har bestemt.

(jeg lusker af igen)

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Steffen Dresler, 27/5 2023, 18:09 (281 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Tror du virkelig at det kun var føreren der havde noget at sige, hvad med fyrbøderen??:-)

Avatar

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Morten Flindt Larsen, København K, 27/5 2023, 18:14 (281 dage siden) @ Steffen Dresler

Tror du virkelig at det kun var føreren der havde noget at sige, hvad med fyrbøderen??:-)

Der Dicke?

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Steffen Dresler, 27/5 2023, 19:39 (281 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Det er ham i cirklen:-) !

[image]
Fabriksfoto BORSIG

Steff

Hvorfor er førerhuset bagest?

af ivar, 28/5 2023, 00:09 (281 dage siden) @ Steffen Dresler

Dem, der passede fyret handlede vel kun efter nærmere ordre;-) ;-)

Hvorfor er førerhuset bagest?

af model65, Vejle, 28/5 2023, 21:37 (280 dage siden) @ Steffen Dresler

Blev der taget vand ved perronen på Kn - Nørreport?
Det er nyt for mig!
Jeg troede at det skete på Kh - Københavns Hovedbanegård eller på Kk - Østerport.

--
Hilsen Peter

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Steffen Dresler, 28/5 2023, 21:55 (280 dage siden) @ model65

Hej Peter

Stavefejl, sorry, selvfølgelig Kh.

Fortsat god pinse

Steff

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Claus E. Hansen, 27/5 2023, 15:54 (281 dage siden) @ Krabsen

Tænker at det måske også kan have noget med at gøre, at så er det nemmere at holde øje med maskinen under kørslen. Førhen kunne man under kørslen gå ud foran på damplokomotivet og gå det efter. Dette findes der i hvert fald optagelser med i filmen med PR-maskinen, mener jeg det er. Men den var helt sikkert ikke gået i dag.

Mvh
Claus

--
[image]

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Ladvogn, 27/5 2023, 19:56 (281 dage siden) @ Krabsen

Der findes en amerikansk type, camelback, hvor førerrummet er midt på kedlen.
Fyrbøderen har en overdækket platform ved kedlens bagende.

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Hans T. Møller, 28/5 2023, 08:19 (280 dage siden) @ Krabsen

Er der nogen faglig begrundelse for, at førerhuset ved damplokomotiver er bagest i den primære køreretning, mens det ved diesel og el som regel er forrest? Det kan vel ikke andet end svække udsigten til signaler m.v.

Det sikrer naturligvis, at lokomotivføreren får mest muligt røg og damp i hovedet :-P

De kører jo ofte baglæns, hvis der ikke er drejeskiver til rådighed, så en teknisk begrundelse kan der vel ikke være.

Eller skyldes det et levn fra da trækkraften var heste og i øvrigt en konservativ branche...

God morgen i forum

Jeg tror, at der er gode tekniske grunde til, at man helst kører med kedlen forrest, men desværre kan jeg ikke finde kilder og litteratur at henvise til. Så lad os bare kalde det følgende: "hypoteser":

I William Erik Dancker-Jensens bog: "Damptog gennem Danmark" fra 1996, står der under omtalen af HFHJ nr. 9 på side 77: "[S]elvom det er et tenderlok så vendte man den som regel i Hillerød. Det er jo sådan, at selvom maskinen kører lige godt forlæns og baglæns, vil man helst have skorstenen foran." Der er ikke nogen forklaring, men Dancker kørte som fyrbøder, og det er lettere at holde øje med røgen, samtidig med at man assisterer lokomotivføreren med udkig, når skorstenen er forrest.

Føreren har også lettere ved at holde øje med diverse instrumenter samtidigt med, at han holder udkig - men man kan selvfølgelig flytte dem.

Lokomotiver med slæbetender må som regel ikke køre så hurtigt baglæns som forlæns. Tenderen kan ikke optage de kræfter, som lokomotivet udsættes for, når det løber ind i en kurve, gennem sporskifter o.s.v., og styre det, sådan som en truck kan.

Hvis lokomotivet kører op ad bakke og må arbejde hårdt og bruge meget vand, ligger der måske en lille sikkerhed i, at vandet i kedlen løber bagud og dækker fyrkassen, så den ikke blottes,

Ellers må nogle "hard core" lokomotivmænd her i forum gerne give deres besyv med. Hvorfor vendte man for eksempel S-maskinerne i Helsingør, så de altid kørte med kedlen forrest?

Bedste hilsner

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Ventrikel, 28/5 2023, 08:52 (280 dage siden) @ Hans T. Møller

Her et eksempel på førerhus i front.
[image]

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Krabsen, 28/5 2023, 09:23 (280 dage siden) @ Hans T. Møller

Tak for gode argumenter og forklaringer.

Hovedkonklusionen må vel være den banale, at 'erfaringen gennem årene blev, at det totalt set er det mest hensigtsmæssige at have kedel m.v. - og dermed alle instrumenter og håndtag - foran føreren i køreretningen."

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Bent Hansen, 28/5 2023, 15:02 (280 dage siden) @ Krabsen

Hej.
Det skete, at damplokomotiver på Fredericia - Esbjerg - Struer foran godstog gjorde hele turen, selv om der var depoter både i Lunderskov og Esbjerg. I Esbjerg kørte lokomotivet samme vej ind og ud ad stationen, og her har jeg hørt lokomotivpersonalet sige, at de var glade for at have den varme ende i front på den længste tur, nemlig Esbjerg - Struer. Derfor fik de personalet på mdt Fa til at vende maskinen, så den kørte retvendt fra Esbjerg til Struer. Argumentet holder vel kun om vinteren.

Den lille Indiske maskine kører med førerhuset bagerst på de fleste billeder, jeg har set banen.

Lokomotivets udseende kan skyldes tradition. De første lokomotiver var naturligvis industribanelokomotiver, og de kørtes som de heste, de afløste. Føreren gik vi siden af, men bag lokomotivet, og ved hjælp af lange stænger bagud kunne han betjene sit lokomotiv.

Traditionerne fortsatte med Stephenson. Målene på hans første lokomotiver blev det britiske fritrumsprofil. Godt skorstenen var så høj på raketten. Briterne er traditionelle folk. Det var vel kun på sporvidderne, man skejede ud, for dem var der penge i.

Mvh. BH.

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Peter Roland Hansen @, 29/5 2023, 11:04 (279 dage siden) @ Bent Hansen

Det er også lettere at betjene lokomotivet når kedlen er foran, idet regulatoren sidder på kedlen. Det samme gælder styringen , som står foran lokofører, når lokomotivet kører retvendt (med kedlen forrest, Bremsehåndtagene er ligeledes bedre tilgængelige .

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Steffen Dresler, 29/5 2023, 13:10 (279 dage siden) @ Peter Roland Hansen

Hej Peter

Prøv lige at se billedet i dette link af DRG BR 05 003:

https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=74800

Lokoføreren betjener her let og elegant regulatoren og førerbremseventilen ses til venstre. Jeg tror at det er teknikaliteter, MEN at det er indfyringen der gav problemerne især med kul. For så var fyrkassen bagest a.h.t. tender med kul, mens regulatoren skulle gå gennem rundkedlen og gennem røgkammeret. Sidstnævnte kunne såmen nok også have være løst. Om stangen for styringen med spindel går den ene eller den anden vej tror jeg ikke spiller nogen rolle.

HVIS det havde været en god og BRUGBAR ide, havde alle de store konstruktører (CME´er) i både England, USA, Frankrig og Tyskland kørt med cap forwards. Og kun en gang - hvad jeg lige kan få øje på - var det faktisk udelukkende Southern Pacific oliefyrede Mallet godslokomotiver type AC, der af helt praktiske årsager (udsyn/kvælning) kørte med dette. De resterende senere "kæmpelokomotiver" fra samme periode (Challengers, Bog Boys, PRP etc), havde jo det "almindelige layout"! Og de var jo enten kul, kulstøv eller oliefyrede.

Og sikkerhedsmæssigt (udsyn) tror jeg ikke det har være det afgørende, man har jo alligevel ikke en kinamands chance for at stoppe med de hastigheder og togvægte der kørtes med. Men det blev forsøgt og opgivet igen bl.a. af de problemer man havde med BR 05 med kulstøvsfyring mv.

Fortsat god pinse til alle

Steff

Hvorfor er førerhuset bagest?

af Niels Munch, 29/5 2023, 13:35 (279 dage siden) @ Steffen Dresler

Hej,

Det hører vel med til "Cab Forward historien", at italienerne i 1900-1906 byggede i alt 43 Cab Forwards, som angiveligt var i drift til i 1930'erne:

[image]

Kilde med nærmere beskrivelse: https://en.wikipedia.org/wiki/FS_Class_670 .

Et "kæmpelokomotiv" er her næppe tale om.

M.v.h.
Niels

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak