Vejle - Give Jernbane - VGJ. Historien og det rullende materiel

Vejle - Give Jernbane

Anlægget af en smalsporet jernbane fra Vejle til Give med et statstilskud på op til 100.000,- kr. blev vedtaget ved lov af Rigsdagen den 12. april 1889. Det var tredje gang man forsøgte; i 1882 og 1887 var forslaget blevet afvist. Lovteksten blev senere ændret til en normalsporet bane, og den 15. juni 1892 blev der udstedt koncession til ”Vejle-Give Jernbaneselskab” med åbning senest 1. maj 1896.
Ingeniørfirmaet Gluud, Werner og Winkel byggede uden de helt store problemer banen, der kunne åbne for ordinær drift den 2. august 1894.
For bl.a. at spare tilslutningsafgiften til DSB etablerede VGJ sig med egen station – Vejle Nord – lidt nord for statsbanernes station, dog forbundet med et overleveringsspor. I 1897 blev stationsområdet kraftigt udvidet, da den nye privatbane til Vandel (VVGJ) fik endestation her. Fra Vejle N påbegyndtes stigningen op gennem Grejsdalen til Grejsdal station efterfulgt af Højgaard holdeplads, Hørup holdeplads, Jelling station, Mølvang holdeplads, Gadbjerg station, Farre station og Give station.
Af rullende materiel blev der ved banens start anskaffet to lokomotiver fra Jung samt 16 vogne fra Görlitz og 4 vogne fra Smedemester Mørch i Frederikshavn. To lokomotiver viste sig hurtigt at være for lidt, og da Vandelbanen åbnede havde man næsten permanent en maskine til låns herfra. I 1907 købte VGJ en brugt maskine fra FFJ (nr 10) for ca. 20.000,- kr. og fra 1912 lejede banen DSB H 41 for 500,- kr. årligt. Antallet af vogne blev også hurtigt forøget ved indkøb fra både Gørlitz, Vulcan og Scandia. Fra starten havde materiellet ejendomsmærket VGB men dette blev i 1906 ændret til VGJ.
I hovedparten af VGJs tid som privatbane kørtes der 3 togpar dagligt, og køretiden var ca. 1½ time for den 30 kilometer lange strækning.
I 1908 besluttedes det at DSB skulle forlænge banen fra Give til Herning samt overtage strækningen Vejle – Give. Anlægget af Give – Herning delen blev påbegyndt i 1911 og den 1. januar 1914 åbnede banen. Staten havde i 1912 overtaget ejerskabet af VGJ men først den 1. oktober 1914 overtog staten også driften af banen, hvorved VGJ ophørte med at eksistere.

- VGJ damplokomotiver
- VGJ person- og rejsegodsvogne
- VGJ godsvogne

Læs mere om Vejle-Give Jernbane her:
Wikipedia
Danske jernbaner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak