Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Maribo Sukkerfabrik
Af: Tommy Nilsson
Synes du om artiklen?
Del den!Storkøbmand C. A. Quade fra Maribo stiftede i 1896 sammen med to store københavnske firmaer A/S Maribo Sukkerfabrik. Arbejdet med at opføre fabrikken vest for Maribo gik med det samme i gang og i september 1897 kunne den første roekampagne påbegyndes. Grundet store udgifter og begyndervanskeligheder blev Maribo Sukkerfabrik allerede den 1. april 1898 solgt til De danske Sukkerfabrikker og blev dermed en del af en langt større koncern.

Maribo Sukkerfabrik ca 1908

Maribo Sukkerfabrik ca 1920

Samtidig med åbningen af Maribo Sukkerfabrik åbnedes også de første 32 kilometer smalsporede roebaner syd for Maribo. I 1900 anlagdes der en forbindelsesbane til roebanerne ved Græshave saftstation under Nakskov Sukkerfabrik - og senere udbyggedes banenettet med en forbindelse til Sakskøbing Sukkerfabrik. Denne forbindelse bevirkede, at Maribofabrikkens baner efter nedlæggelsen af Maribo Sukkerfabrik i 1962 blev overtaget af Sakskøbing Sukkerfabrik og kørte herunder indtil nedlæggelsen af Sakskøbings baner i 1965. Den ret store banegård, som lå syd for Maribo Sukkerfabrik, anvendtes derefter i nogle år efter nedlæggelsen af selve fabrikken - bl.a. til opstilling af direkte tog herfra til Sakskøbing Sukkerfabrik.

Maribo Sukkerfabrik ca 1930

Til at varetage driften på roebanerne indkøbtes to damplokomotiver fra Krauss & Cie i Tyskland mens den lokale fabrik i Maribo - Vognfabrikken Vulcan - leverede 120 bogieroevogne. I 1922 havde Maribo Sukkerfabrik 85 kilometer bane, fem lokomotiver og 345 vogne. Derudover havde roeavlerne yderligere to lokomotiver og 64 vogne. I 1954 var tallene 100 kilometer bane, seks lokomotiver og 393 vogne mens avlerne havde et lokomotiv og 72 vogne.

Maribo Sukkerfabrik 1958

I begyndelsen af 1960´erne blev økonomien stram og De danske Sukkerfabrikker besluttede at lukke Maribo Sukkerfabrik og flytte produktionen til Sakskøbing Sukkerfabrik. Ved afslutningen af roekampagnen 1962/63 blev Maribo Sukkerfabrik derfor nedlagt og det meste af det rullende materiel overført til Sakskøbing Sukkerfabrik. Det meste af banenettet blev dog liggende og blev fortsat anvendt - nu gik trafikken blot til Sakskøbing i stedet. Dette fortsatte indtil 1965, hvor Sakskøbing Sukkerfabrik nedlagde sit jernbanenet og flyttede trafikken til landevejene.

Maribo Sukkerfabrik 2014

Lokomotiv oversigt
Damplokomotiver
DdS MS 3
DdS MS 3

Bagnall 1905
DdS MS B 1
DdS MS B 1

Krauss 1897
DdS MS B 2
DdS MS B 2

Krauss 1897
DdS MS B 3
DdS MS B 3

Krauss 1913
DdS MS B 4
DdS MS B 4

Krauss 1912
DdS MS B 5
DdS MS B 5

O&K 1920
DdS MS C 5
DdS MS C 5

Henschel 1910
DdS MS Da 7
DdS MS Da 7

Henschel 1921


Motorlokomotiver
DdS MS 4
DdS MS 4

DdS 1953
DdS MS 5
DdS MS 5

DdS 1955
DdS MS 6
DdS MS 6

Pedershåb 1934
DdS MS 7
DdS MS 7

Gloslunde 1952
DdS MS 8
DdS MS 8

DdS 1954
DdS MS 9
DdS MS 9

DdS 1956
DdS MS 10
DdS MS 10

Pedershåb 1943


Synes du om artiklen?
Del den!
Næste artikel:
Nakskov Sukkerfabrik

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak