Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Nakskov Sukkerfabrik
Af: Tommy Nilsson
Synes du om artiklen?
Del den!I årene 1882-83 opførte A/S De danske Sukkerfabrikker Nakskov Sukkerfabrik. På grund af de ofte store afstande på Vestlolland blev der opført lokale saftstationer i Græshave, Horslunde, Majbølle, Stokkemarke og Vesterborg, hvorfra den pressede roesaft i rørledninger blev pumpet til fabrikken i Nakskov. Ved åbningen af Nakskov Sukkerfabrik blev der etableret et normalsporet forbindelsesspor til Lollandsbanens station og rangeringen på dette spor blev foretaget af Lollandsbanen. Til intern brug på fabrikkens område blev der indkøbt omkring 25 brugte åbne entreprenørvogne.

Nakskov Sukkerfabrik 1883

Nakskov Sukkerfabrik 1883

I 1893 påbegyndtes bygningen af et smalsporet 700 mm net af roebaner udgående fra bl.a. saftstationerne i Græshave, Horslunde og Majbølle ligesom de første spor blev lagt fra Nakskov Sukkerfabrik. Banerne var yderst enkelt anlagt - ofte blot direkte på marken - og trækkraften var heste. De enkelte baner var ikke i forbindelse med hinanden indtil 1900, hvor Græshavebanen blev sat i forbindelse med Maribo Sukkerfabriks banenet.

Horslunde Saftstation 1905

Nakskov Havn 1904

I de følgende år udbyggedes banenettet yderligere bl.a. med en linje tværs gennem Nakskov by og havn, og i 1900 var den samlede længde af hovedbanenettet små 50 kilometer.
Antallet af roedyrkere voksede og det samme gjorde transportmængderne så det kneb for hestene at følge med. De første damplokomotiver blev derfor leveret fra Henschel & Sohn i Tyskland i 1912 ligesom der blev flyttet tilsvarende lokomotiver fra Sakskøbing Sukkerfabrik til Nakskov Sukkerfabrik.

Nakskov Sukkerfabrik 1914

Nakskov Sukkerfabrik 1920

Trafikken gennem Havnegade i Nakskov by blev efterhånden for generende for den øvrige trafik og i 1940 blev der etableret en ny forbindelse, der løb i en bue øst-nord-vest på et 3-strenget spor fælles med Nakskov-Rødby Jernbane ind til Lollandsbanens station, hvor der blev anlagt et nyt spor bag om LJ´s rundremise. Herefter fortsattes på et fælles 3-strenget spor med Nakskov-Kragenæs Banen 1,5 kilometer, hvor roebanen drejede fra og fortsatte på det oprindelige spor. Inde på Nakskov Sukkerfabrik blev store dele af spornettet lagt om, da roetogene nu ankom til fabrikken fra øst og ikke fra vest.

Nakskov Sukkerfabrik 1942

Nakskov Sukkerfabriks to første motorlokomotiver blev indkøbt i 1922 fra Deutz i Tyskland og var udstyret med en benzinmotor på 25 hk. I 1922 havde Nakskov Sukkerfabrik et banenet på 218 km samt 6 lokomotiver og 421 godsvogne. Roedyrkerne ejede 7 lokomotiver og 396 vogne. I 1954 havde fabrikken 17 lokomotiver og 650 vogne mens roedyrkerne disponerede over 10 lokomotiver og 450 vogne. Efter anden verdenskrig blev der foretaget omfattende sporfornyelser, hvor det oprindelige 10 kg/m spor blev udskiftet til 22 kg/m spor. På fabrikken i Nakskov blev et nyt vogntippeanlæg taget i brug. I 1956 lukkede Græshave og Vesterborg Saftstation og en ny større saftstation blev opført på Nakskov Sukkerfabrik. Majbølle Saftstation blev lukket i 1958 og Horslunde Saftstation i 1959.

Nakskov Sukkerfabrik 1959

I midten af 1960´erne stod det klart, at roebanerne var blevet for uøkonomiske i forhold til lastbiler og traktorer, og i december 1967 ankom det sidste tog med roer til Nakskov Sukkerfabrik. Selve fabrikken fortsatte dog produktionen og er i dag den eneste tilbageblevne aktive sukkerfabrik på Lolland.

Nakskov Sukkerfabrik 2015

Lokomotiv oversigt
Damplokomotiver
DdS NS 1
DdS NS 1

Henschel 1912
DdS NS 2
DdS NS 2

Henschel 1912
DdS NS 3
DdS NS 3

Henschel 1911
DdS NS 4
DdS NS 4

Henschel 1910
DdS NS 5
DdS NS 5

Henschel 1913
DdS NS 6
DdS NS 6

Henschel 1910
DdS NS 7
DdS NS 7

Henschel 1910
DdS NS 8
DdS NS 8

Henschel 1912


Motorlokomotiver
DdS NS O I
DdS NS O I

Deutz 1922
DdS NS O II
DdS NS O II

Deutz 1923
DdS NS O III
DdS NS O III

Deutz 1921
DdS NS 10
DdS NS 10

Gloslunde 1948
DdS NS 11
DdS NS 11

Pedershåb 1958
DdS NS 12 (I)
DdS NS 12 (I)

Jönköping 1920
DdS NS 12 (II)
DdS NS 12 (II)

Pedershåb 1943
DdS NS 13
DdS NS 13

Pedershåb 1943
DdS NS 14 (I)
DdS NS 14 (I)

DdS 1944
DdS NS 14 (II)
DdS NS 14 (II)

Pedershåb 1944
DdS NS 15 (I)
DdS NS 15 (I)

Gmeinder 1923
DdS NS 15 (II)
DdS NS 15 (II)

Pedershåb 1944
DdS NS 16 (I)
DdS NS 16 (I)

Gmeinder 1923
DdS NS 16 (II)
DdS NS 16 (II)

DdS 1954
DdS NS 17
DdS NS 17

Pedershåb 1947
DdS NS 18
DdS NS 18

Pedershåb 1947
DdS NS 19
DdS NS 19

Kastrup 1949
DdS NS 20
DdS NS 20

DdS 1950
DdS NS 21
DdS NS 21

DdS 1953
DdS NS 22
DdS NS 22

Frichs 1959
DdS NS 23
DdS NS 23

Frichs 1959
DdS NS 24
DdS NS 24

DdS 1962
DdS NS 25
DdS NS 25

Frichs 1959

Synes du om artiklen?
Del den!
Næste artikel:
Sukkerfabrikken Nykøbing

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak