DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1941 - 1966

DSB litra CLE

DSB litra CLE
(Retur til oversigt)
Trykluftbremse. Skruebremse. Dynamoanlæg, system Rosenberg, spænding 24 volt, til vognens egenbelysning. Lavtryksvarmeapparater system Pintsch/Weilbach & Cohn. Toilet. Rejsegodsrum 4200 kg. Nærtrafikvogn.

Opbygningen af personvogne med trækasse på DSB's værksteder har kun været et udtryk for mangel på midler til nybygning af stålvogne, og allerede før 2. verdenskrig havde DSB ønsker om at forny personvognsmateriellet på de ikke elektrificerede nærtrafiklinier i københavnsområdet. I årene 1928-34 havde DSB fået bygget 78 FF-vogne (senere litra CR), men disse slog ikke til i Kystbanens tog mellem Helsingør og København, og samtidig var konstruktionen svagere end andet bogiemateriel, da vognkassen ikke var integreret i undervognskonstruktionen. Allerede kort efter de sidste FF-vogne var leveret, begyndte planlægningen af stålbyggede personvogne til nærtrafikken. Imidlertid var der mange andre større og mere presserende investeringer i sidste halvdel af 1930'erne (broer, vogne til fjerntrafikken m.v.), så i første omgang blev det kun til ombygninger af ældre bogiepersonvogne, herunder bl.a. opbygning af 10 midtgangsvogne med rejsegodsrum (litra CXE) på basis af tidligere sidegangsvogne med tagrytter og kedelrum.

Først i 1940 blev projektet med nye stålbyggede personvogne til Nord- og Kystbanen realiseret med den første bestilling af vognkasser hos Scandia. Dette projekt var i princippet ombygninger, og omkostningerne blev formentlig afholdt "over driften", og investeringen krævede således ikke optagelse på finansloven. I første omgang bestilte man 16 vogne, men der var allerede i forbindelse med første bestilling planlagt 112 vogne uden (CG) og 16 med rejsegodsrum (CGE), og bygget i serier af 8 stk. I hver serie skulle man således bygge én vogn med rejsegodsafdeling og 7 uden. CGE-vognen havde forbillede i CXE-vognene (efter 1941 CPE), men modificeret så den passede til CG-vognene. CGE-vognene var da også planlagt til at blive oprangeret i stammer med CG-vogne i tog på Nord- og Kystbanen. Oprangeringen af stammerne blev oftest foretaget så CGE-vognen var i stammens sydligste ende.

Allerede inden de første CG/CGE-vogne var klar til brug var litra ændret til hhv. CL og CLE. Som for alle CL-vogne var de nye CLE-vognes vognkasser bygget hos Scandia, mens apteringen blev foretaget af DSB's egne håndværkere på Centralværkstedet i København. Bogierne var på samme måde som med CL ældre 2,5 m træbogier, der stammede fra sidegangsmateriel, bygget i perioden 1903-1918.

CLE-vognene var indrettet på stort set samme måde som CPE, når man ser bort fra den større endeperron med dobbelte indgangsdøre som tidens mode for nærtrafikvogne tilsagde, og som helt svarede til endeperronen på CL-vognene. Rejsegodsrummet var af samme størrelse som i CPE, og som i disse vogne havde man placeret tjenestekupéen i det ene hjørne. I modsætning til CPE skete adgangen fra passagerafdelingen til rejsegodsrummet i CLE-vognene ikke gennem tjenestekupeen, men direkte gennem en dør. Selve passagerafdelingen var delt i to med ét fag til ikke rygere og resten til rygere. Den lille ikkeryger kupé kunne også anvendes til postforsendelser o.l., idet skydedøren mellem de to kupéer kunne aflåses. I vognenes modsatte ende havde man anbragt toilettet med adgang fra endeperronen.

CLE-vognene blev bygget samtidig med CL-vognene, og derfor blev forskelle mellem de enkelte serier CL-vogne også gennemført på CLE-vognene. Bygningen af serie I-VIII, hvor der i hver serie blev bygget to CLE-vogne, var afsluttet i 1952. Som med CL-vognene gik der derefter nogle år, inden der igen blev leveret CLE-vogne (serie IX-X, leveret i 1958).

Alle disse 22 CLE-vogne blev oprindelig udelukkende anvendt på Sjælland-Falster. Oprindelig anvendt i stammer oprangeret med CL-vogne, men senere også i stammer med andre vogne. Først "senere" blev vogntypen sendt til Jylland, og dér benyttet i alle former for mindre tog, hvor der var brug for et mindre rejsegodsrum.

En sidste levering (XIV) blev leveret i 1963 på 8 vogne, formentlig for at kunne erstatte toakslede rejsegodsvogne og CPE-vogne, der efterhånden var tjenstlige til større reparationer af vognkasserne. Disse vogne fik bogier med rullelejer fra CR-vogne, der blev udrangeret til lejligheden. Indvendig var disse 8 vogne udstyret med lysstofrørsbelysning, og havde vægbeklædning af "formica". Trods disse moderniteter havde vognene stadig DSB's højryggede lædersæder "opfundet" i 1930'erne. Endvidere var serie XIV forberedt til udstyrelse med styreledninger for MO-tog, men dette blev aldrig til noget.

Alle 30 CLE-vogne var i drift til 1970'erne, og vognene blev sammen med CL overflødige i Nordsjælland i forbindelse med Nordbanens elektrificering i 1968, og leverancen af Bn-vognsmateriel fra 1971. I første omgang betød dette at mange CLE blev forvist til Jylland, for det var først senere i 1970'erne at de mange CLE forsvandt. De sidste CLE forsvandt i 1982, da de kun 19 år gamle vogne fra 1963 blev udrangeret i forbindelse med leveringen af MRD-vognene. To CLE-vogne blev i 1981 solgt til Frederiksværkbanen, der benyttede disse to indtil omkring 1990.

Der er bevaret påfaldende mange CLE-vogne (6), og de er alle i drift i forskellige veterantog. Sydfynske Veteranjernbane i Fåborg har overtaget den ene af de to CLE, der i nogle år kørte på HFHJ. Den anden af HFHJ's vogne havnede hos Østsjællandske Jernbaneklub i Køge. Veterantog Vest under Dansk Jernbaneklub benytter en vogn af seneste serie fra 1963, mens Jernbanemuseets Museumstog for nylig (2002) har istandsat endnu én. Herudover eksisterer der en vogn i Storbritannien hos Nene-Valley Railway, grønmalet og vist nok stadig i brug, og en i Slesvig.
(UTJ)


Længde:
20,22 m.
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
 
Taravægt:
28,4 tons
Bogietapafs.:
12,7 m.
Kupeer:
2
Pladser 2. kl.:
61
Antal:
30 stk.
Akselafstand:
2,5 m.
Beklædning:
Stål
Hastighed:
100 km/h

Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB CLE 1592CLE 1592Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1692.
DSB CLE 1593CLE 1593Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1693.
DSB CLE 1594CLE 1594Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1694.
DSB CLE 1595CLE 1595Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1695.
DSB CLE 1596CLE 1596Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1696.
DSB CLE 1597CLE 1597Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1697.
DSB CLE 1598CLE 1598Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1698.
DSB CLE 1599CLE 1599Scandia1945Omlitreret 1948 til CLE 1699.
DSB CLE 1670CLE 1670Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 670.
DSB CLE 1671CLE 1671Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 671.
DSB CLE 1672CLE 1672Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 672. Solgt 1982 til DJK (D-maskinegruppen). I drift 1982-98. 1998 til DJK (VtV). Bramming 2005-23.
DSB CLE 1673CLE 1673Scandia1963Omlitreret 1968 til Cle 673.
DSB CLE 1674CLE 1674Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 674. Ejes af Nene Valley Railway, UK.
DSB CLE 1675CLE 1675Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 675.
DSB CLE 1676CLE 1676Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 676. Ejes af Jernbanemuseet.
DSB CLE 1677CLE 1677Scandia1963Omlitreret 1967 til Cle 677.
DSB CLE 1678CLE 1678Scandia1958Omlitreret 1967 til Cle 678. 1991 til Jernbanemuseet. Randers 1992-99. Cvk Kh 2002. I drift fra 2002. Randers 2007-11. Odense 2016-18. I drift 2007-18.
DSB CLE 1679CLE 1679Scandia1958Omlitreret 1967 til Cle 679.
DSB CLE 1680CLE 1680Scandia1958Omlitreret 1967 til Cle 680. Ejes af ØSJK. I drift 2002-06. Køge 2002-19.
DSB CLE 1681CLE 1681Scandia1958Omlitreret 1968 til Cle 681. 1990 til SFVJ. Fåborg 2002-06. Pejrup 2008.
DSB CLE 1682CLE 1682Scandia1958Omlitreret 1967 til Cle 682.
DSB CLE 1683CLE 1683Scandia1958Omlitreret 1967 til Cle 683.
DSB CLE 1684CLE 1684Scandia1952Omlitreret 1966 til Cle 684. I drift fra 1953.
DSB CLE 1685CLE 1685Scandia1952Omlitreret 1967 til Cle 685. I drift fra 1953.
DSB CLE 1686CLE 1686Scandia1951Bogier fra CSS 3008. Omlitreret 1968 til Cle 686.
DSB CLE 1687CLE 1687Scandia1951Bogier fra CSS 3023. Omlitreret 1968 til Cle 687.
DSB CLE 1688CLE 1688Scandia1949Bogier fra CM 2223. Omlitreret 1968 til Cle 688.
DSB CLE 1689CLE 1689Scandia1949Bogier fra CM 2216. Omlitreret 1967 til Cle 689.
DSB CLE 1690CLE 1690Scandia1949Bogier fra CM 2243. Omlitreret 1967 til Cle 690.
DSB CLE 1691CLE 1691Scandia1949Bogier fra CM 2210. Omlitreret 1967 til Cle 691.
DSB CLE 1692CLE 1692Scandia1945Omlitreret 1948 fra CLE 1592. Omlitreret 1967 til Cle 692. I drift fra 1946.
DSB CLE 1693CLE 1693Scandia1945Omlitreret 1948 fra CLE 1593. Omlitreret 1967 til Cle 693. I drift fra 1946.
DSB CLE 1694CLE 1694Scandia1945Omlitreret 1948 fra CLE 1594. Omlitreret 1967 til Cle 694. I drift fra 1946.
DSB CLE 1695CLE 1695Scandia1945Omlitreret 1948 fra CLE 1595. Omlitreret 1967 til Cle 695. I drift fra 1946.
DSB CLE 1696CLE 1696Scandia1943Omlitreret 1948 fra CLE 1596. Omlitreret 1967 til Cle 696. I drift fra 1944.
DSB CLE 1697CLE 1697Scandia1943Omlitreret 1948 fra CLE 1597. Omlitreret 1967 til Cle 697. I drift fra 1944.
DSB CLE 1698CLE 1698Scandia1943Omlitreret 1948 fra CLE 1598. Omlitreret 1968 til Cle 698. I drift fra 1944.
DSB CLE 1699CLE 1699Scandia1943Omlitreret 1948 fra CLE 1599. Omlitreret 1968 til Cle 699. I drift fra 1944.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak