DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1941 - 1966

DSB litra CPS

DSB litra CPS
(Retur til oversigt)
Styrevogn for motorvogne litra MO. Trykluftbremse. Skruebremse. Dynamoanlæg, system Pintsch, spænding 24 volt, til vognens egenbelysning. Lavtryksvarmeapparater system Weilbach & Cohn. Toilet

Litra CPS opstod i 1956 som en ombygning af fire CP-vogne. Man udvalgte fire vogne der oprindelig var ombygget fra CMK-vogne, og da man ikke omnummerede vognene, blev der ikke tale om "egen" nummerserie. Ombygningen var forholds enkel, idet man byggede endeperronen modsat tjenestekupéenden om til førerrum, men i øvrigt lod vognene forblive uændrede. På undervognen blev der monteret sneplove, der samtidig fungerede som banerømmere i de snefrie perioder. På grund af sandingssystemet og andet, blev bogierne modificeret i mindre grad, men generelt var der tale om en meget begrænset ombygning. Samtidig med indretningen af de fire styrevogne udstyrede DSB 7 CP-vogne med styreledninger, så man havde passende mellemvogne til tog oprangeret med CPS-vogne. CPS blev DSB's anden type styrevogne (idet der ses bort fra de to vogne, FG, der blev overtaget med Slangerupbanen) efter CRS, der opstod i et større antal fra 1950 og frem. CPS blev i de 15 år vognene eksisterede, benyttet i Jylland-Fyn, hvor løbene enten skete over en kortere strækning eller hvor der skulle ske skift af kørselsretning under turen. CPS-vognene var således i de første år indsat på DSB's rute til Mors (Glyngøre-Århus Havn), hvor der ved skiftet i køreretning i Langå kunne spares tid til glæde for både de rejsende og besvær i forbindelse med omløb. Togene var oprangeret oprangeret af MO-AV (261-263)-CP-CPS, dog i mindre benyttede tog uden CP-vognen. At man ikke benyttede CRS skyldtes formentlig, at man gerne ville tilbyde højryggede sæder, samt at oprangeringen med CR-materiel og stålvogne ikke var hensigtsmæssig, da CR-vognenes vognkasse ikke var integreret i undervognskonstruktionen på samme måde som på CP-vognene. Overskydende CPS kunne f.eks. være indsat på Randers-Ryomgård og evt. Århus-Grenå, ofte i tog oprangeret MO-CPS. Efter leverancen af CLS-vogne i 1962 til Jylland-Fyn, blev CPS-vognene fortrængt fra Glyngørebanen, og kunne derefter ses på Fyn i tog fra Odense til henholdsvis Svendborg og Assens. Da DSB byggede ti Bhs i 1968/69 og efter Assensbanen var nedlagt for persontrafik i 1966, blev CPS-vognene efterhånden fortrængt til kun at være indsat på Randers-Ryomgård, og da denne strækning mistede persontrafikken i 1971, ophørte brugen. Vognene blev kort herefter udrangeret som de sidste styrevogne i daglig drift med trækasse. Ingen vogne er bevaret.
(UTJ)


Længde:
17,81 m.
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
 
Taravægt:
30,1 tons
Bogietapafs.:
11,58 m.
Kupeer:
2
Pladser 2. kl.:
70
Antal:
4 stk.
Akselafstand:
2,1 m.
Beklædning:
Plade
Hastighed:
100 km/h

Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB CPS 3228CPS 3228Scandia1910Ombygget 1956 fra CP 3228. Udrangeret 1971.
DSB CPS 3229CPS 3229Scandia1913Ombygget 1956 af Cvk Ar fra CP 3229. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 i Hobro.
DSB CPS 3235CPS 3235Scandia1910Ombygget 1956 af Cvk Ar fra CP 3235. Udrangeret 1972. Ophugget 1972 af ophuggeren på Hobro station.
DSB CPS 3239CPS 3239Scandia1908Ombygget 1956 fra CP 3239. Udrangeret 1971.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak