Braysseys lokomotiver i Danmark mv.

af Steffen Dresler @, søndag 28. juni, 2020, 23:00 (14 dage siden) @ Steffen Dresler

Godaften

Jeg blev lidt nysgerrig efter de sidste bemærkninger i tråden, så jeg besluttede at lave en ”Revision” af dette på baggrund af de allerede viste/kendte data.
Ved at gennemse det tilrådighedværende materiale (se nederst) mener jeg at have fundet nogle forklaringer, kunne ændre datoer (med fed skrift), men også fundet en del spørgsmål. Især vedr. udrangeringer er der spørgsmål.

[image]
De byggenumre efterfulgt af “?” skal absolut tages med et vist forbehold.

Jf. skrivelse dateret 11. december 1882 fra Overmaskinmesteren til Maskinmesteren for Værkstedstjenesten ”agtes kasseret i hvert af de følgende Aar”:
• 1883 Loko nr. 1, 2, 3, 4 og 7.
• 1884 Loko nr. 5, 6, 8, 11 og 12.
• 1885 Loko nr. 9, 10, 13 og 15.
• 1886 Loko nr. 14, 19 og 20 og
• 1887 Loko nr. 16, 17 og 18.

* Ej anført med kørte Mil for Driftsårene som anført, hvorfor de pgl. maskiner må have været hensat samme år eller året før. Der er ingen bemærkning herom i Driftsrapporterne.

** Jf. skr. fra Overmaskinmesteren til Maskinmesteren for Værkstedstjenesten dateret 23. januar 1883 kunne det se ud som om, at nr. 1, 2, 3, 4 og 7 alle er ophuggede i 1883, da der anmodes om at de indvundne dele ved ophugningen sendes på lager når gennemført. Hvis dette er korrekt er informationerne vedr. udrangering for nr. 1, 2 og 4 i skemaet forkerte og bør rettes til 1883.

De resterende maskiner er udrangerede jf. bemærkning i Driftsmaterielfortegnelserne (fra og med 1879) med anført år, udeladt i antallet af maskiner for litra de forskellige år eller ved selvstændig skrivelse med tilladelse fra Maskinchefen (udrangeringsskrivelse).

Vedr. ”Spørgsmålstegn (?) ved flere lokomotiver i skemaet angående år for montering af Injektor og førerhus (benævnt Skærm/Tag i Driftsrapporterne) skyldes dette sandsynligvis, at disse ændringer ikke mere er specifikt nævnt i ”Beretning om Driften”, da ændret rapporteringsskema bliver anvendt fra og med 1870. Men det anses for absolut givet, at de maskiner med? har haft førerhus (bl.a. billede konfirmation af JFJ nr. 7) og Injektor monterede. Årsagen til ikke nævnt kunne være, at man ikke mere har anset det som været en nymontering/ændring set i Driftsrapports rapporteringsmæssig forstand.

(1) Lokomotiverne nr. 15 og nr. 16 er leveret 17. november 1865 pr. skib til Aarhus, men kun med en tender jf. samtidige lastelister. Jf. en materieloversigt fra 1869, er lokomotiv nr. 16. opført med en ny tender med samme nr. i 1869. Denne tender er af Type IA og bygget hos Robert Stephenson & Co. Den er i princippet magen til de tendere, leverede sammen med lokomotiverne nr. 21 – 26, 45 – 49 og 27 – 36, 43 og 44. Men ud fra Overmaskinmester J. Blair skrivelse C 541 af maj 1870, bliver tenderen tilkoblet lokomotiv nr. 17 og skulle derfor have driftsnummer 17. Men ud fra den senere anvendelse af overkomplette Canada tendere til brovægtsprøvevogne (med samme nr.), passer nr. 16 bedst og nr. 17 blev jo også leveret med tender.
Da der blev givet tilladelse til ophugning af nr. 16, blev tenderes efter ordre hensat som reserve.
(2) Tenderne fra Nr. 6 og 18 anvendt som belastningsvogne ved broprøver.
(3) Der blev givet tilladelse til ophugning af tender nr. 14 den 12-09-1889.

Man skal bemærke, at fra og med Driftsmaterielfortegnelsen af 1. januar 1882 med tillæg af 21. december 1882 tilkommer yderligere en ”Nye Litra A” med nr. 129 – 134 (oprindelig ønsket nr. 117 – 122), type 2´-B-0n2T2 byggede hos bl.a. Borsig i Tyskland fra 1882 ff. Det var de lokomotiver, der bl.a. skulle afløse de sidste Canada-maskiner og litra B (Stephenson 1868).

Kilder/Litteratur:
Det anvendte kildemateriale i.f.m. ovennævnte skemarevision samt tilføjelser/ændringer/bemærkninger har været:

• Beretninger om de Jysk-Fyenske Jernbaners drift 1867-74/De Danske Statsbaners Drift 1875-78.
• De danske Statsbaner Driftsmateriel af 1. April 1879-1884/Driftsmateriellet Maskinforvaltningen for Jylland og Fyn 1. april 1887.
• Udrangeringsskrivelser, Danske Statsbaner, Maskinforvaltningen for Jylland og Fyn, Overmaskinmesteren, diverse år.
• ”En gammel jernbanemands erindringer 1854-1882”, H.H.A. Rambusch, J.L. Lybeckers forlag 1916. Afsnit Jylland, Fyen, Lokomotiver.
• ”Danske Statsbaners Lokomotiver 1847-1959, Historisk oversigt”, side 14, J. Steffensen, G. Wienecke og A. Gregersen. Dansk Lokomotivmands forening 1959 samt rettelser af 20-11-1962, samme forfattere.
• ”Danmarks Damplokomotiver”, William Bay, Herluf Andersens forlag 1977, side 58-60 samt ”Supplement/rettelser til Danmarks Damplokomotiver”, side 3 p. 59, Hans Alkjær, Signalpostens forlag 1979.
• ”Canada-lokomotiverne”, Asger Christiansen, Årsskrift for jernbanemuseets venner 1994 samt bemærkning på internetsiden ”jernbanen” historiske forum.
• ”De Jysk-Fynske Canada-lokomotiver og tilpasningen til danske forhold”, Steffen Dresler og Henrik Harnow, Jernbanehistorie 2015, Danmarks Jernbanemuseum.

Da det tidligere i en del af det her opgivne kildemateriale – bortset fra grunddata fra de officielle skrivelser/udgivelser samt førstehåndsberetninger – normalt ikke var standard at opgive hvorfra informationerne stammede fra og at der ikke er anvendt et noteværk, kan det være svært at afgøre hvilke informationer, der har ligget til grund for noget af det skrevne i disse kildematerialer og anvendt i dette skema.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen