Københavns 2. banegård

af Bendix Riis, 6/6 2012, 16:41 (4337 dage siden)

Jeg har for nylig genlæst John Poulsens "Københavns banegårde".
Det er sjovt at se på de gamle billeder, og der dukker mange detaljer frem, som jeg ikke har lagt mærke til, da jeg læste bogen første gang.
På side 43 er der et billede af Klampenborgbanens station, drejeskive og remise.
Tværs over de to spor til remisen går der tilsyneladende et smalspor, som fortsætter hen langs remisen og forsvinder under rækken af toetagers personvogne.
Det ser ud som om, at sporet i den anden ende måske har fortsat ind til det, som hedder lystationens accumulatorskur.
Er der nogle af de meget vidende deltagere på dette forum, som kan forklare, hvad det har været brugt til?

Et andet spørgsmål drejer sig om billedet på side 49.
Der kan man se sporskifte fra det venstre spor under perronhallen til det andet spor. Er denne mulighed for at krydse fra det ene spor på ankomstsiden til det andet, at de dengang nye P-maskiner var for lange til drejeskiven?
Jeg mener at have læst, at man ikke kunne vende P-maskinerne på banegården, men at man måtte sende dem ud på en "lille" tur nord for banegården, hvor det var muligt at vende dem på sportrekanten der.

Københavns 2. banegård

af Steffen Dresler, 6/6 2012, 17:08 (4337 dage siden) @ Bendix Riis

God eftermiddag Bendix.

Ja, den 2. banegård med dets sattelitstationer er virkelig et studie værd.

De omtalte smalspor var, hvis jeg skal tolke DSB oversigtstegning udfærdiget pr. 1911 korrekt, for transport af de tunge akkumulatorer fra opladestationen (lysstationen) og hen til opstillingssporene.
Alt andet lige var de - også dengangng - store akkumulatorer tunge at bakse med, hvorfor en lille letløbende skinnevogn var at foretrække. Om vognen også i et snuptag kunne tage nogle kulkurve med frem for kakkelovnene i vognene ved jeg ikke. Der ligger jo også en kulgård.
[image]

Litra P var en STOR maskine og kunne som du også selv skriver, ikke vendes. Derfor måtte der køres mod Nørrebro, en "skarp vendign" mod Frederiksberg og så med tenderen bagest mod Københavns Banegård.
[image]

Københavns 2. banegård

af Bendix Riis, 6/6 2012, 17:35 (4337 dage siden) @ Steffen Dresler

Elementært doctor Watson.
Tak for svar Steffen.

Billede nr. 2 har jeg ikke set før. Er det fra banegårdens afgangsside?

Københavns 2. banegård

af Steffen Dresler, 6/6 2012, 18:31 (4337 dage siden) @ Bendix Riis

Hej igen Holmes:-)

Jeg tror at billedet er optaget mellem Post- og telegrafbygningen og bygning med tjenestelokaler og vognskur, der ligger før "Station 2" (Nordbanegården) op mod Klampenborgstationen (den der lå over for den nuværende "Grevinde Danner stiftelse").

[image]
Til venstre i billedet det omtalte "skur" (musten), hvorefter der en lille åbning med en lille drejeskive og nogle spor og sluttelig Postbygningen før banegårdsbygningen.
Og så selvfølgelig en P med "noget" CK eller AA væsen efter i afgangssiden.

Københavns 2. banegård, smalsporsbanen ved Remisen.

af Steffen Dresler, 6/12 2019, 13:48 (1598 dage siden) @ Bendix Riis

Kære Bendix Riis m. fl.

Jeg ser stadig efter billeder og tegninger om mit ”yndlings jernbaneområde”, det daværende jernbaneterræn omkring søerne, Åboulevarden, Gyldenløvesgade, Vester Farimagsgade, Vesterport Passage og Gl. Kongevej.

Når man ser på oversigtskort svinger detaljerne ofte en del, pludselig er der tegnet ”et og andet” og i næste ombæring er det fjernet.
På DSB eget (og sikkert sidste) oversigtskort tegnet – muligvis i forbindelse med flytningen af Hovedbanegården til den nuværende – og dateret 1864-1912, findes der detaljer som ikke var på de tidligere. Det vil sige signaler, skure og mindre bygninger, skorstene og minsandten også markeringer ved den store træremise (Mdt. Nordbanegården) næsten overfor Station 3 (Klampenborgbanegaarden) af en ”Fyrgrav”, en ”Kulbro” og en ”Vandkran” næsten klistret op ad remisen.
[image]
Tegning B 2, arkiv DJM

Nede for enden af Kuloplagspladsen (til venstre på tegningen B 2) ved skuret ved Lysstationen og skuret for opbevaring og eller opladning? af akkumulatorer, ses nu indtegnet en ”Askekasse” mellem disse to skure/bygninger. Og så begynder spørgsmålet om den lille smalsporsbane (tegnet gråt på tegning B 2) igen at rumle. For er smalsporbanen så alligevel ikke for noget andet end transport af akkumulatorer, nemlig for borttransport af aske fra fyrgraven og til askekassen? Det skal jo væk fra fyrgraven og netop ved siden af denne er der et spor, hvorpå ses en åben godsvogn for denne transport.

Nu var jo Station 3 (Klampenborgbanegaarden) ved Gyldenløvesgade/Åboulevarden jo en selvstændig station, selvom træremisen (Nordbanegaardens Maskindepot) betjente BÅDE Station 2 (Nordbanegården), Holte stationen og Station 3 (Klampenborgbanegaarden), men hvornår der er kommet en fyrgrav, vandkran og en kulbro beliggende op ad Maskindepotet er ikke beskrevet i det jeg kender til (og nogen har glemt at tage billeder i det område for min skyld!!). Og hvordan er kullene kommet til den lille kulbro og er resultatet af dette sidste endt med at lokomotiverne alligevel blev kulforsynede på det nordlige spor der førtes gennem remisen? Altså direkte fra kuloplagspladsen som også vist på billeder fra ca. 1915??

Så min nu ændrede ”konklusion” er at det er en kul- og aske smalsporsbane og ikke som hidtil troet for transport af akkumulatorer?
På billedet B 1 ses to pilmarkeringer, den venstre for askakassen og den højre for fyrgraven.
[image]
Billedudsnit, arkiv DJM (før jernbanekilder)

Og således beriget med unyttig viden – men absolut politisk korrekt – ønskes alle en god fredag aften og kommende weekend.
Med venlig hilsen
Steffen Desler

Københavns 2. banegård, smalsporsbanen ved Remisen.

af UTJ, 6/12 2019, 14:39 (1598 dage siden) @ Steffen Dresler

Hehe - muligvis en kopi at den plan jeg snublede over på et tidspunkt. Den ligger i sin helhed scannet på jernbanekilder.dk. Planen er med indtegning af den reduktion banegården fik med åbningen af boulevardbanen og nedlæggelse ag hovedstationen. Men kan se "grænse" som jo nok er de arealgrænser som blev udstukket i forbindelse med nedlæggelsen af Klampenborgstationen og nybyggeri inkl gadeanlæg.

Godt at se at den giver lidt nytte - den røg kun med som en kuriositet, idet den lå og flød i Pilestræde.

Københavns 2. banegård, smalsporsbanen ved Remisen.

af Steffen Dresler, 6/12 2019, 15:16 (1598 dage siden) @ UTJ

Go´eftermiddag UTJ

Nej "mit" kort er en kopi af "det originale" uden ændringer direkte fra DJM i sin tid (ca. 3 x 1m). "Dit kort" på jernbanekilder ( http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/9231/viewmode=infoview )
er det samme, MEN med en indtegnet trasse?? der går skråt NE (hvis vi vedtager at N er lige ned). Den ser spændende ud, men hvad det viser ved jeg ikke og det kunne da være andre læsere ved det, dig??

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

Københavns 2. banegård, smalsporsbanen ved Remisen.

af UTJ, 6/12 2019, 15:43 (1598 dage siden) @ Steffen Dresler

"Grænse" må være Vester Farimagsgades oprindelige forløb inden man udvidede med Klampenborgbanegården. Der er sikkert mange versioner.

Københavns 2. banegård, smalsporsbanen ved Remisen.

af Niels Munch, 6/12 2019, 14:47 (1598 dage siden) @ Steffen Dresler

Og således beriget med unyttig viden – men absolut politisk korrekt – ønskes alle en god fredag aften og kommende weekend.


Kære Steff,

Mange tak for din fordybelse i dette interessante emne, såvel nyttig som sikkert også korrekt - både politisk og ellers, men desværre ikke for os alle.

Bedste hilsener & go' weekend
Niels

Københavns 2. banegård, smalsporsbanen ved Remisen.

af Steffen Dresler, 6/12 2019, 15:19 (1598 dage siden) @ Niels Munch

Kære Niels

Tak for info, det kendte jeg ikke til

Æret være hans minde

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

DSB MZ1408
Nymølle Skærvefabrik A/S
Nymølle Skærvefabrik A/S

Læs historien om Europas største gravemaskine, 23 hjemmebyggede lokomotiver, 20 kilometer smalspor, en tunnel under Roskilde landevej, Rockwool fabrikken og meget andet godt i denne artikel om Nymølle Skærvefabrik A/S.

Læs mere
Svenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak