Silkeborg - Herning Banen - SHB. Historien og det rullende materiel

Silkeborg - Herning Banen

I 1871 åbnede det Jydsk-Fyenske Jernbaneselskab (JFJ) banen fra Skanderborg til Silkeborg, og det varede ikke længe før diskussionen omkring banens videreførsel vestpå begyndte.
I første omgang var man enige om, at banen skulle forlænges til Herning, og derfra måtte man efterfølgende forsøge at finde den bedste rute videre fra Herning til et punkt på den vestjydske længdebane.
Staten - der jo ejede JFJ - var i begyndelsen af 1870´erne ikke interesseret i at anlægge flere baner, og det blev derfor et privat initiativ, der i 1872 søgte koncession på en let bane fra Silkeborg til Herning.
I 1873 vedtog Rigsdagen en anlægslov om koncession af tre private baner: Odense - Svendborg (SFJ), Randers - Grenå (ØJJ) og Silkeborg - Herning (SHB). For SHB´s vedkommende ydede staten endvidere et statstilskud på 80.000,- kr pr. banemil (7,5 km), og derudover tilbød staten at drive banen mod en rimelig betaling. I 1875 påbegyndtes arbejdet og to år senere var banen klar til åbningen, der fandt sted den 28. august 1877.
Silkeborg - Herning banen udgik fra den i 1871 opførte JFJ station i Silkeborg og herefter fulgte Funder holdeplads, Moselund holdeplads, Bording holdeplads, Ikast station, Hammerum station og Herning station.
Tre små B1-koblede lokomotiver blev indkøbt fra Hanomag, og de blev med det samme indlemmet i JFJ´s maskinpark under de identiske JFJ litra L.
Vognmateriellet kom fra Wagenbau i Hamburg og bestod af de sædvanlige forskellige typer, der tidligere var leveret til JFJ. Alle vogne havde litra og numre i JFJ´s system, og det er uvist om de var litreret SHB eller JFJ. Udover 35 vogne fra Wagenbau, leverede Scandia i Randers to sneplove.
I hele privatbane tiden kørtes der dagligt to togpar, der blev videreført hhv. til og fra Skanderborg. Rejsetiden Skanderborg - Silkeborg var 1 time og 25 minutter, og Silkeborg - Herning 2 timer og 5 minutter.
Silkeborg - Herning banen gav underskud, og konstruktionen med en statslig privatbane var i det hele taget en dårlig idé. I Rigsdagen blev i 1879 en anlægslov vedrørende en bane fra Herning til Skjern vedtaget under forudsætning af, at SHB overgik fuldstændigt til staten. Dette skete den 1. november 1879 og dermed sluttede Silkeborg - Herning banen sit korte liv som privatbane, og påbegyndte et nyt som delstrækning i JFJ´s hastigt voksende jernbanenet.

- JFJ damplokomotiv litra L
- SHB person- og rejsegodsvogne
- SHB godsvogne

Læs mere om Silkeborg - Herning Banen her:
Wikipedia
Danske jernbaner
ContecRail
MK-FK Statsbanernes nyeste motorvognstype
MK-FK Statsbanernes nyeste motorvognstype

Den 15. maj 1943 skrev Maskinchefen ved DSB - Civilingeniør Hedegaard Christensen - denne artikel om statsbanernes nye motorvogn litra MK til bladet Ingeniøren. Det første togsæt af litra Mk-FK blev leveret fra Frichs og Scandia samme år.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak