Sydfynske Jernbane - SFJ. Historien og det rullende materiel

Sydfynske Jernbane (Svendborgbanen)

Som den første privatbane på Fyn og den første sidebane til statsbanen Nyborg-Strib ånbedes Odense Svendborg banen for drift den 12. juli 1876. Lovhjemmel for banens anlæg blev givet den 23. maj 1873 og koncessionen, der udstedtes den 20. maj 1874, blev overdraget af udvalget for banens anlæg til Det Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ), der stiftedes den 28. maj i Ringe.
Årsagen til at denne bane blev anlagt privat var, at den daværende regering mente, at staten kun skulle bygge landets hovedbaner, medens private interesser måtte bygge sidelinierne; dog med en vis statsstøtte.
Forholdene udviklede sig således, at Det Sydfyenske Jernbaneselskab ikke alene kom til at bestride trafikken på den sydfyenske hovedbane Odense-Svendborg, men også de øvrige jernbaner på Syd- og Østfyn. Den 1. april 1882 åbnede statsbanen Ringe-Fåborg (RFB) for drift anlagt af SFJ og forpagtet af denne fra starten. Fra den 1. september 1897 drev SFJ statsbanen Ringe-Nyborg (RNB), fra den 1. august 1902 drev SFJ privatbanen Svendborg-Nyborg (SNB), fra den 3. oktober 1906 privatbanen Odense-Nørre Broby-Fåborg (ONFJ) og endelig fra den 25. november 1916 privatbanen Svendborg-Fåborg (SFB).
Alle disse baner blev drevet af SfJ med fælles personale og fælles materielbenyttelse, hvad der gjorde SFJ til en af landets største private jernbaneforvaltninger - at man endvidere havde et vist samarbejde med Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ) og Nordvestfyenske Jernbane (OMB) medvirkede til, at selskabet på flere områder kunne drage virkelig fordel af stordriften bl.a. på det maskintekniske område. SFJ´s maskinafdeling var i adskillige år kendt for sine bemærkelsesværdige arbejder, således byggede maskinafdelingens værksteder damplokomotiver efter egne og fremmede tegninger.
Den 1. december 1939 nedsatte ministeren for offentlige arbejder et udvalg med den opgave at udarbejde forslag til ordning af A/S Det Sydfyenske Jernbaneselskabs forhold. Den 10. marts 1942 afgav dette udvalg betænkning, hvad der resulterede i, at staten skulle overtage Odense-Svendborg banen, indføre statsdrift på Nyborg-Ringe-Fåborg banen og lade staten forpagte de af SFJ drevne privatbaner ("randbanerne": ONFJ, SFB og SNB). Årsagen til dette må søges i banernes vanskelige forhold i trediverne, hvor de dårlige konjukturer påvirkede det store jernbaneselskab med det relativt store omkostningsniveau.
For at SFJ kunne nå at indtjene mest muligt til brug for dækning af pensionsforpligtelser m. v. under den jernbanemæssige højkonjunktur under den anden verdenskrig, besluttedes det at overgangen til staten første skulle ske den 1. april 1949. Dette skete også, men nogen større forbedring af de sydfyenske jernbaneforhold skete ikke - statsovertagelsen blev begyndelsen til enden, ikke for Odense-Svendborg banen, men for de øvrige baner, der havde været drevet af SFJ.
Stationer: Odense, Odense Syd, Fruens Bøge, Hjallese, Lindved, Højby, Årslev, Pederstrup,Ringe, Rudme, Kværndrup, Stenstrup, Stenstrup Syd, Kirkeby, Sørup, Svendborg. (Danske Jernbaner 1847-1972)

- SFJ damplokomotiver
- SFJ motorlokomotiver
- SFJ person- og rejsegodsvogne
- SFJ godsvogne


Odsherreds Jernbane 1899 - 18 maj - 1924
Odsherreds Jernbane 1899 - 18 maj - 1924

Her er tekst og billeder fra jubilæumsskriftet "Odsherreds Jernbane 1899 - 18 maj - 1924", der fortæller om banens forhistorie, anlæggelse og første 25 år. Skriftets annoncer er udeladt men findes i PDF-versionen i Jernbanen.dk´s arkiv.

Læs mere

Danske privatbaner

Læs historien om:
Den Bornholmske Jernbane
Indsend billeder

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak