Horsens Vestbaner - HV. Historien og det rullende materiel

Horsens Vestbaner

Den smalsporede privatbane Horsens-Tørring Banen (HTB) åbnede for drift i 1891. I begyndelsen af 1900-tallet anlagde DSB flere strækninger i Midtjylland bl.a. Give-Herning i 1914 og Brande-Funder i 1920. I Horsens ville man gerne forbindes vestpå med disse strækninger og allerede i 1908 indeholdt Jernbaneloven af 27. maj 1908 en normalsporet bane fra HTB´s endestation i Tørring til DSB stationen Thyregod på Give-Herningbanen. Det synes man åbenbart ikke var nok, så Jernbaneloven af 20 .marts 1918 indeholdt en normalsporet bane fra HTB stationen i Rask Mølle til DSB stationen i Ejstrupholm på Brande-Funder banen. Derudover indeholdt loven en ombygning af Horsens-Tørring Banen fra smalspor (1.000 mm) til normalspor.

Eneretsbevilling blev givet i 1919 men bl.a. på grund af varemangel og valutauro efter 1. verdenskrig kom anlægsarbejdet først i gang i 1923. Tørringbanen stod selv for ombygningen af banen til normalspor uden afbrydelse af den daglige drift. Det var nok ikke den mest effektive måde at ombygge en jernbane på og der skulle gå helt frem til den 15. april 1929 før normalsporet drift kunne påbegyndes mellem Horsens og Tørring. Driften på de to nye delstrækninger til hhv. Thyregod og Ejstrupholm blev påbegyndt den 11. maj 1929.
En anden årsag til, at det tog 6 år at fuldføre hele byggeriet var uden tvivl, at man afventede åbningen af den nye store DSB station i Horsens, der åbnede den 16. april 1929. Samme dag blev både den gamle DSB station og HTB´s ditto i byen nedlagt. Ved samme lejlighed skiftede Horsens-Tørring Banen navn til Horsens Vestbaner A/S (forkortet HV).

Der blev købt stort ind af helt nyt materiel til åbningen: 3 1C-koblede damplokomotiver fra Henschel (samt endnu et året efter), 4 enkeltrettede motorvogne fra Triangel, 10 person-, post- og rejsegodsvogne fra Scandia samt 31 åbne og lukkede godsvogne ligeledes fra Scandia. En enkelt sneplov blev der også råd til. Fra TKVJ blev indkøbt 9 brugte åbne vogne bygget af Scandia i 1916.

De 4 privatbaner i Horsens (HV, HBS, HJJ og HOJ) fik fuld optagelse på DSB stationen og fælles hovedkontor, remise og værksted på vestsiden af stationen. Fra Horsens fulgtes de to banestrækninger for hhv. HV og HBS ad til Lund station, hvilket gav anledning til en del kapkørsel banerne imellem.

Stationer og trinbrætter på Horsens Vestbaner:
Horsens station (DSB), Bygholm trinbræt, Lund station, Kørup station, Vrønding Østermark trinbræt, Vrønding station, Flemming station, Honum Skov trinbræt, Rask Mølle station. Sydgrenen til Thyregod:
Rask Mølle station, Dortheasminde station, Uldum station, Hesselballe trinbræt, Ølholm station, Tørring station, Haustrupvejen trinbræt, Vonge station, Kollemorten station, Haarsbjerg trinbræt, Vesterlund station, Thyregodlund trinbræt, Thyregod station (DSB). Nordgrenen til Ejstrupholm: Rask Mølle station, Aale station, Aale Vestermark trinbræt, Hjortsvang station, Linnerup trinbræt, Flaaris trinbræt, Klovborg station, Gribstrup Skole trinbræt, Gribstrup trinbræt, Krondal Holdeplads, Lerret trinbræt, Kjærsgaard trinbræt, Nørre Snede station, Bjørnskov trinbræt, Thorlund holdeplads, Holmegaardene trinbræt, Ejstrupholm station (DSB).

Motorvognene kører de fleste persontog mens damplokomotiverne tager sig af godstrafikken. Selv med nyt spor, nyt materiel, udvidet køreplan, nye trinbrætter og forbindelser i 3 retninger, kan man ikke præstere et overskud på driften. “Heldigvis” udbryder 2. verdenskrig i 1939 og der bliver hurtigt rigtig meget at køre med. Især brunkul fra de store midtjyske lejer fylder godt. Under krigen køres daglige brunkulssærtog med DSB D-maskiner og nu er der pænt overskud i regnskaberne.

Efter krigen går det hurtigt ned ad bakke igen og allerede omkring 1950 mærker HV den stigende konkurrence fra landevejstrafikken. I 1951 sammensluttes de 4 Horsensbaner i et fælles selskab kaldet Horsens Privatbaner. Det rullende materiel kunne nu benyttes i flæng selvom det beholdt de enkelte baners initialer. En større omlitrering i 1953 inddelte hver banes materiel i sin egen nummergruppe. To Scandia skinnebusser med bivogne blev indkøbt i 1952 og året efter fulgte to 375 hk diesellokomotiver fra Frichs i Århus.

Op gennem 1950´erne leverer HV´s rutebiler pæne overskud og på en ekstraordinær generalforsamling i 1957 bliver det - noget overraskende - besluttet at nedlægge banens persontrafik og lade rutebilerne overtage trafikken. Dermed bliver den 31. december 1957 den sidste dag i HV´s historie med persontrafik i plantog. Godstogstrafikken fortsætter nogle år endnu men den 31. marts 1962 kaster HV håndklædet i ringen og nedlægger sig selv.

HV/HTB lejede i 1926 2 åbne godsvogne til transport af kul fra Polen og indregistrerede dem hos DSB som litra ZØ 501271-501272. Omkring 1927 indkøbte HV 20 normalsporede åbne godsvogne litra T fra DSB til transport af bl.a. skinner fra havnen i Horsens. I 1957 lejede HV 29 godsvogne fra andre baner og litrerede dem L 1-29.

- HV damplokomotiver
- HV motorlokomotiver
- HV person- og rejsegodsvogne
- HV godsvogne

Læs mere om Horsens Vestbaner her:
Wikipedia
EVP om HV
Danske jernbaner
Signalposten 1981/1
Signalposten 1981/2
Signalposten 1981/3

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak