Lokaltog A/S - LT. Historien og det rullende materiel

Lokaltog A/S

Lokaltog A/S blev dannet den 1. juli 2015 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 ved en fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S.
Lokaltog A/S forestår drift og vedligeholdelse af ni lokalbanestrækninger samt trafikstyring af Lemvigbanen. Hovedparten af Lokaltogs indtægter stammer fra kontrakter med Hovedstadens Lokalbaner A/S og Trafikselskabet Movia. Kontrakterne omfatter offentlig servicetrafik samt vedligehold af infrastruktur og ejendomme. Der er endvidere mellem Hovedstadens Lokalbaner A/S og Lokaltog A/S indgået operatørkontrakt, administrationsaftale samt aftale om materielleje.
Lokaltog A/S har som det eneste jernbaneselskab i Danmark intet Vehicle Keeper Marking (VKM) og materiellet omtales derfor blot som tilhørende "Lokaltog".

Uddrag fra Årsrapport 2015:
Lokaltog A/S beskæftiger 453 ansatte. Virksomhedens fællesfunktioner er hovedsaligt placeret i Næstved og Hillerød, mens daglig drift og vedligeholdelse i vid udstrækning er placeret på de enkelte strækninger. Lokaltog A/S er 100 % ejer af fem leasingselskaber, som har til formål at udleje henholdsvis ejendomme og rullende materiel. Endvidere er Lokaltog A/S 100 % ejer af Infrastrukturselskabet LJ A/S, som er ejer af Infrastrukturen i Region Sjælland. Lokaltog A/S ejer endvidere 78,7 % af Hovedstadens Lokalbaner A/S, som er ejer af infrastrukturen i Region Hovedstadsområdet.

Link til Lokaltog A/S.

Lokaltog lokomotiver og motorvogne
Lokaltog personvogne
Lokaltog tjenestegodsvogne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak