DSB S-tog

DSB S-tog - 2. generation
Kort efter at lovgivningen omkring Køgebugt-, Hareskov- og Luntoftebanen var vedtaget i 1961, begyndte DSB at projektere nyt 2. generations S-banemateriel til de forestående udvidelser. Under projekteringsarbejdet blev elektrificeringen af Holte-Hillerød-strækningen vedtaget, og de særlige krav, som måtte stilles til nyt materiel til denne strækning blev - ligesom den eventuelle anvendelse på tunnelbaner - inddraget i planlægningen. På det tekniske område var der naturligvis siden 30´erne sket en omfattende udvikling, og i de nye tog var mange komponenter lettere og mere moderne udført. omend det grundlæggende traktionssystem var det samme som i 1. generationstogene. Ved indretningen af de nye tog gik man for første gang over til at bygge motor- og styrevogne som helt identiske med hensyn til indretningen og begge vogntyper havde nu tre indstigningsperroner placeret mellem passagerafdelinger med kun to fag sæder. Selve indretningen i de nye tog var i betydelig mere moderne stil, med glasskillevægge. Sæderne var betrukket med blåt plastic og var formet som enkeltsæder.
Som noget nyt var motorvogn og styrevogn indbyrdes forbundet med en kortkobling, der kun kunne adskilles på værkstedet. I førerrumsenderne var de derimod - ligesom de brune S-tog - forsynet med normalt træktøj og puffere. Selve førerrummet var bygget i hele vognens bredde med smalle indstigningsdøre i begge sider. Alle passagerdøre var ikke alene automatisk lukkende men også automatisk oplukkende, således at de rejsende ikke selv skulle trække de tunge skydedøre til side, men blot aktivere døråbningen ved et tryk på håndtaget.

Som noget specielt for S-banemateriellet skulle togene på banen til Hillerød have 1. klasse. Nogle borgmestre í kommunerne langs strækningen Holte–Hillerød var meget optagede af, at de ikke fik S-tog, men at der blot var tale om en modernisering af den eksisterende drift, hvorfor der stadig skulle tilbydes 1. klasse. Derfor blev syv af tovognstogsættene leveret med 1. klasse i styrevognene, som fik litra AS. De havde væsentlig bedre benplads og sæder 2 + 2. Vognene havde kun to indstigningsperroner. 1. klasse ophørte ved køreplansændringen 1. oktober 1972, hvor Hillerødtogene skulle fortsætte som forstærkning til Tåstrup på hverdage. Hertil rakte antallet af 1. klassesvogne ikke. Vognene fortsatte uden ændringer som 2. klassesvogne.

De nye tog blev godt modtaget af passagerer og presse, og betød også i mange henseender en væsentlig komfortforbedring. I årene 1967-74 leveredes 213 nye tovogns-togsæt, som dels betød en nødvendig udvidelse af vognparken dels, at ældre materiel kunne udrangeres. I forbindelse med DSB´s nye design- og komfortforbedringsprogram besluttedes det i 1972 at forbedre rejsemiljøet i S-togene, dels ved at skabe bedre plads og dels ved at ændre det indre design. Allerede i 1973 gik man over til en ny indretning, som betød at de sidste 24 tovognstogsæt fik 2 + 2 sæder i bredden, og at sofaerne var betrukket med stof. Ved at reducere bredden af mellemperronerne var det endda muligt også at øge afstanden mellem sæderyggene. Endvidere fik de 36 nyeste tog skydedøre mellem alle kupeer og mellemperroner. Den nye indretning betød 8 siddepladser færre pr. vogn.
De to sidste leverancer af 2. generations S-tog bestod af 65 tovognssæt helt uden førerrum. De nye motorvogne (MU) og bivogne (FU) blev så indkoblet mellem motorvogne (MM) og styrevogne (FS) på tidligere leverede tovognstog, således at de indgik i fast sammenkoblede 4-vognstog (MM-FU-MU-FS) i driften. Der var kortkobling mellem MM og FU og mellem MU og FS; mellem FU og MU var der normale puffer og træktøj, men på så lille plads, at adskillelse kun kunne ske i værkstedet.
(Teksten stammer delvist fra bogen Københavns S-bane 1934 - 1984, Banebøger 1984)
(Rettelser og tilføjelser af Finn Hørsted)

Lidt om farver og indretning
De første serier MM-FS havde blå dørindersider, blå rammer i skillevægge og skydedøre og sofaer med 2 + 3 pladser betrukket med blåt kunstlæder. Væggene var beklædt med lys lakeret finér med lister i mørkere træ. I 1.kl. vognene litra AS var væggene beklædt med brunt nøddefinér og sorte lister. De havde sorte rammer i skillevægge og skydedøre og sæderne var polstret med det daværende 1.kl. stof i det gamle grå/grønne design. Efter deklasseringen blev sæderne i årenes løb ombetrukket med grå/brun DSB tekstil.
De sidste serier MM-FS fik orange dørindersider, sorte rammer i skillevægge og skydedøre og stofbetrukne enkeltsæder i grå/brun mønstret DSB design og i 2 + 2 opstilling.
De sidste vogne var MU og FU vognene uden førerrum. De leveres i årene 1975-78, var indrettet som de sidste MM-FS og blev brugt til at lave 4-vogntogene MM-FU-MU-FS. Et mindre antal sæt havde forskellig indretning i ende- og mellemvognene da der blev leveret flere MU-FU end der var MM-FS i den seneste udførelse.
I sidste halvdel af 80erne renoveredes alle tilbageværende 2-vognstog. De fik mønstrede stofbetræk på sofaerne (de første domineret af grå og lilla senere med blå grundfarve) og kulørte vægge i forskellige farver eller nuancer fra den ene ende af vognen til den anden. F.eks. rød-orange-gul eller mørkegrøn-lysegrøn-gul. Ret kraftige farver, særligt i de først renoverede tog. Derudover fik de afblændet hjørnevinduerne.
Da det omkring 1990 blev 4-vognstogenes tur til modernisering fik de en noget mere omfattende overhaling. Hver vogn havde typisk to toner af samme farve på væggene i pastel-farvetoner og sædemønstret var nu domineret af en blå grundfarve. Der indbyggedes også tryghedsskabende gavlvinduer mellem vognene. Disse endevægge blev malet hvide og fik spejle mellem vinduerne. Endelig fik de renoverede 4-vognstog nye front-destinationsskilte og som noget nyt også side-destinationsskilte. Renoveringen strakte sig over nogle år. De store cykelsymboler indførtes på alle S tog i 1993.
Af specialbemalinger fandtes et hvidt S-tog med røde døre, et rødt S-tog med hvide døre (1991, i øvrigt det første med store cykelsymboler på dørene -men kun som forsøg) samt diverse reklamevogne (Sprite, Nikoline, "værn om vandet", andre?). Alt sammen var ret kortvarigt i første halvdel af 90erne.
Enkelte endevogne i 4-vognstog blev i de sidste år ombygget med cykelkupé med klapsæder. De kunne udefra kendes på at dørene i enderne havde cykelsymboler og mellemvognene ingen havde.
(Morten Schmidt)

DSB litra MM

DSB litra MM

DSB litra MM
S-tog motorvogn. 4 English Electric banemotorer. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,27 m.
Vægt:
41 tons
Effekt:
4x200 hk.
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
65
Antal:
213 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MM 7501MM 7501
Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2003 og overdraget til Jernbanemuseet. Tåstrup 2006-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7502MM 7502Frichs1967Udrangeret 2000. Til Århus 10/9-00.
DSB MM 7503MM 7503
Frichs1967Beskadiget 24/3-71 af løbske godsvogne nord for Birkerød. Til reparation hos Scandia. I drift 19/12-73. Brændt 18/3-82 i depotværkstedet Tåstrup. Til reparation hos Scandia. I drift 7/7-82. Udrangeret 1999. Til Århus 9/8-00.
DSB MM 7504MM 7504Frichs1968Renoveret 1985. Udrangeret 1999. Solgt 1999 til Ophugget til Henriksen, Århus. Århus 2001.
DSB MM 7505MM 7505
Frichs1968Renoveret 1985. Udrangeret 1999. Solgt 1999 til Ophugget til Henriksen, Århus. Århus 2001.
DSB MM 7506MM 7506Frichs1968Udrangeret 2000. Til Århus 3/9-00.
DSB MM 7507MM 7507Frichs1968Renoveret 1985. Udrangeret 1999. 2000 til Århus. Århus 2001.
DSB MM 7601MM 7601
Frichs1966Udrangeret 2001. Til Holbæk 6/8-01. Afhentet af Jernbanemuseet 7/8-01. Retur til Holbæk 7/11-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7602MM 7602
Frichs1966Beskadiget 25/5-78 ved Langgade. I drift 1/9-78. Sammenkoblet til FS 7133. Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7603MM 7603Frichs1967Nov. 1982 testet i klimalaboratorium i Wien. Udrangeret 2000. Til Århus 1/10-00.
DSB MM 7604MM 7604Frichs1967Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7605MM 7605Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000.
DSB MM 7606MM 7606Frichs1967Beskadiget 25/5-78 ved Langgade. I drift 25/7-79. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7607MM 7607Frichs1967Udrangeret 2000. Til Århus 9/8-00.
DSB MM 7608MM 7608Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7609MM 7609Frichs1967Udrangeret 2003 og overdraget til Jernbanemuseet. Til Kalundborg 4/12-04. Kalundborg 2004-05. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7610MM 7610Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 22/10-00.
DSB MM 7611MM 7611Frichs1967Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7612MM 7612Frichs1967Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7613MM 7613Frichs1967Udrangeret 2000. Til Århus 22/10-00.
DSB MM 7614MM 7614
Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7615MM 7615
Frichs1967Renoveret 1985. Sammenkoblet med FS 7120. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7616MM 7616Frichs1967Brændt 19/3-85 i Emdrup. Udrangeret 2000. Til Århus 12000. Henriksen, Århus 2001.
DSB MM 7617MM 7617
Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7618MM 7618Frichs1967Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7619MM 7619Frichs1967Beskadiget 23/6-86 ved påsat brand på Peter Bangs Vej station. I drift igen marts 1988. Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7620MM 7620Frichs1967Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7621MM 7621Frichs1967Sammenkoblet med FS 7132. Udrangeret 2002. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7622MM 7622Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7623MM 7623Frichs1967Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7624MM 7624
Frichs1967Beskadiget 24/12-79 ved rangeruheld i Ballerup. I drift 6/5-80. Renoveret 1985. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7625MM 7625
Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7626MM 7626Frichs1967Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7627MM 7627Frichs1967Udrangeret 2000.
DSB MM 7628MM 7628Frichs1967Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7629MM 7629
Frichs1967Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7630MM 7630Frichs1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7631MM 7631Frichs1967Scharfenbergkobling 1967-76. Udrangeret 2000. Til Århus 2001.
DSB MM 7632MM 7632Frichs1967Sammenkoblet med FS 7121. Udrangeret 2000. Til Århus 2001.
DSB MM 7633MM 7633Frichs1967Sammenkoblet med FS 7102. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7634MM 7634Frichs1967I drift 1968. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7635MM 7635
Frichs1967I drift 1968. Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7636MM 7636
Frichs1967I drift 1968. Beskadiget 28/8-75 ved rangeruheld i Klampenborg. Til reparation hos Scandia. I drift 14/9-76. Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7637MM 7637
Frichs1967I drift 1968. Brød i brand syd for Hillerød juni 1994 grundet nedfalden køreledning. I drift maj 1995. Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7638MM 7638Frichs1967I drift 1968. Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7639MM 7639Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7640MM 7640
Frichs1968Sammenkoblet med FS 7160. Udrangeret 2000. Til Århus 2000. Henriksen, Århus 2001-03.
DSB MM 7641MM 7641Frichs1968Udrangeret 1999.
DSB MM 7642MM 7642Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7643MM 7643Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7644MM 7644Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7645MM 7645Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7646MM 7646Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7647MM 7647Frichs1968Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7648MM 7648Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7649MM 7649Frichs1968Sammenkoblet med FS 7201. Udrangeret 1999.Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7650MM 7650Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7651MM 7651Frichs1968Renoveret 1985. Sammenkoblet med FS 7006. Brændt 28/11-96 på Kildebakke. Udrangeret 1997.
DSB MM 7652MM 7652Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7653MM 7653Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7654MM 7654Frichs1968Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7655MM 7655Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7656MM 7656
Frichs1968Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7657MM 7657Frichs1968Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7658MM 7658Frichs1968Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7659MM 7659
Frichs1968Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7660MM 7660Frichs1968Brændt 16/8-80 af pyroman i Solrød. Udrangeret og 0phugget 1982.
DSB MM 7661MM 7661
Frichs1968Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7662MM 7662Frichs1968Beskadiget 16/9-69 ved rangeruheld i Enghave. I drift 12/7-72. Udrangeret 2001. Til Århus 2001.
DSB MM 7663MM 7663Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7664MM 7664Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7665MM 7665Frichs1968Udrangeret 2002. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7666MM 7666Frichs1968I drift 1969. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7667MM 7667
Frichs1968I drift 1969. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7668MM 7668
Frichs1968I drift 1969. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7669MM 7669Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7670MM 7670
Frichs1969Beskadiget 25/5-78 ved uheld ved Langgade. Til reparation på Cvk Kh. I drift 18/12-79. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7671MM 7671Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7672MM 7672Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7673MM 7673Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7674MM 7674
Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7675MM 7675
Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7676MM 7676Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7677MM 7677Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7678MM 7678Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7679MM 7679Frichs1969Beskadiget 7/1-79 ved rangeruheld i Vanløse. I drift 28/7-79. Renoveret 1985. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7680MM 7680Frichs1969Udrangeret 2000.
DSB MM 7681MM 7681Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7682MM 7682
Frichs1969Brændt 13/9-84 ved Lersøen. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7683MM 7683Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7684MM 7684Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7685MM 7685Frichs1969Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7686MM 7686
Frichs1969Brandskadet 13/11-02 i Værløse. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7687MM 7687
Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7688MM 7688
Frichs1969Brændt 24/1-95 i Frederikssund. Udrangeret 1996.
DSB MM 7689MM 7689
Frichs1969Udrangeret 2000. Til Århus 2000.
DSB MM 7690MM 7690
Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7691MM 7691
Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7692MM 7692Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7693MM 7693Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7694MM 7694Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7695MM 7695Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7696MM 7696Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7697MM 7697Frichs1969Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7698MM 7698Frichs1969Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7699MM 7699Frichs1969Beskadiget 25/5-78 ved uheld ved Langgade. Til reparation hos Scandia og omb. til DSB FS 7293. I drift 3/3-80.
DSB MM 7700MM 7700
Frichs1969Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7701MM 7701Frichs1969I drift 1970. Brændt 28/6-97 på Kh. Udrangeret 1997.
DSB MM 7702MM 7702Frichs1969I drift 1970. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7703MM 7703Frichs1969I drift 1970. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7704MM 7704Frichs1969I drift 1970. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7705MM 7705Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7706MM 7706Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7707MM 7707Frichs1970Beskadiget 14/2-79 ved rangeruheld i Tåstrup. I drift 19/9-79. Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/1-04. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7708MM 7708Frichs1970Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7709MM 7709
Frichs1970Brændt 1/1-83 ved Friheden. Udrangeret 1983. Cvk Kh 1983-84.
DSB MM 7710MM 7710
Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7711MM 7711Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7712MM 7712
Frichs1970Beskadiget 27/4-83 ved påsat brand. Til reparation hos Scandia. Renoveret 1985. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7713MM 7713Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7714MM 7714Frichs1970Beskadiget 24/12-79 ved rangeruheld i Ballerup. I drift 27/3-80. Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7715MM 7715Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7716MM 7716Frichs1970Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7717MM 7717Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7718MM 7718Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7719MM 7719Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7720MM 7720Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7721MM 7721Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7722MM 7722Frichs1970Sammenkoblet med FS 7236 fra 2001. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7723MM 7723
Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7724MM 7724Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7725MM 7725Frichs1970Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7726MM 7726Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7727MM 7727Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7728MM 7728Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7729MM 7729Frichs1970Afsporet 31/5-78 mellem Ryparken og Emdrup grundet solkurve. I drift 27/6-78. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7730MM 7730Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7731MM 7731Frichs1970Scharfenbergkobling 1972-76. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7732MM 7732Frichs1970Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7733MM 7733Frichs1970I drift 1971. Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7734MM 7734Frichs1970I drift 1971. Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7735MM 7735Frichs1971Udrangeret 2001. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7736MM 7736Frichs1971Udrangeret 2001. Til Århus 2001.
DSB MM 7737MM 7737Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7738MM 7738Frichs1971Udrangeret 2002. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7739MM 7739
Frichs1971Beskadiget 29/12-72 ved uheld i Ballerup. I drift 19/7-74. Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7740MM 7740Frichs1971Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7741MM 7741Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7742MM 7742
Frichs1971Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7743MM 7743
Frichs1971Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7744MM 7744Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7745MM 7745Frichs1971Hvidmalet 1993. Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7746MM 7746Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7747MM 7747Frichs1971Beskadiget 3/2-78 ved rangeruheld på Kh. I drift 11/4-78. Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7748MM 7748
Frichs1971Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7749MM 7749Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7750MM 7750
Frichs1971Afsporet 23/7-81 på Lersøen grundet genstande på sporet. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7751MM 7751Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7752MM 7752
Frichs1971Beskadiget 8/3-83 ved rangeruheld i Hellerup. I drift 2/5-83. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7753MM 7753Frichs1971Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7754MM 7754
Frichs1971Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7755MM 7755
Frichs1971Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7756MM 7756Frichs1971Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7757MM 7757
Frichs1971I drift 1972. Brændt 2/10-00 i Høje Tåstrup. Udrangeret 2000. Til Århus 2001.
DSB MM 7758MM 7758Frichs1971I drift 1972. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7759MM 7759Frichs1972Udrangeret 2004.Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7760MM 7760Frichs1972Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7761MM 7761
Frichs1972Anvendt 1972-73 på Cvk Kh ifm. projektering af nyt værksted i Tåstrup. Afsporet 31/5-83 på Kh. I drift 30/9-83. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7762MM 7762Frichs1972Udrangeret 2003. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7763MM 7763
Frichs1972Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7764MM 7764Frichs1972Sammenkoblet 1995 med FS 7188. Udrangeret 2003. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7765MM 7765Frichs1972Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7766MM 7766Frichs1972Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7767MM 7767Frichs1972Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7768MM 7768Frichs1972Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7769MM 7769Frichs1972I drift 1973. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7770MM 7770Frichs1972Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7771MM 7771Frichs1972Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7772MM 7772Frichs1972Brændt 27/6-97 på Kh. Udrangeret 1997.
DSB MM 7773MM 7773Frichs1972Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7774MM 7774Frichs1972Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7775MM 7775
Frichs1972I drift 1973. Udrangeret 2003. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7776MM 7776Frichs1972I drift 1973. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7777MM 7777Frichs1972I drift 1973. Udrangeret 2006. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7778MM 7778Frichs1972I drift 1973. Udrangeret 2006. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7779MM 7779
Frichs1972I drift 1973. Renoveret 1985. Udrangeret 2006. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7780MM 7780Frichs1972I drift 1973. Renoveret 1985. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7781MM 7781Frichs1972I drift 1973. Renoveret 1985. Udrangeret 2007 og overdraget til Jernbanemuseet. Cvk Kh 2011-17. 2017 til Randers.
DSB MM 7782MM 7782Frichs1972I drift 1973. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7783MM 7783
Frichs1973Brændt 22/12-73 i Enghave. Til reparation hos Scandia. I drift 24/6-76. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7784MM 7784Frichs1973Renoveret 1985. Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7785MM 7785Frichs1973Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7786MM 7786
Frichs1973Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7787MM 7787Frichs1973Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7788MM 7788Frichs1973Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7789MM 7789Frichs1973Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7790MM 7790Frichs1973I drift 1974. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7791MM 7791
Frichs1973I drift 1974. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7792MM 7792Frichs1973I drift 1974. Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7793MM 7793
Frichs1973I drift 1974. Udrangeret 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7794MM 7794
Frichs1973I drift 1974. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7795MM 7795
Frichs1973Udrangeret 2007 og overdraget til DJK. Høje Tåstrup 2007.
DSB MM 7796MM 7796
Frichs1973Udrangeret 2006. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7797MM 7797
Frichs1974Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7798MM 7798Frichs1974Udrangeret 2004. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7799MM 7799Frichs1974Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7800MM 7800Frichs1974Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7801MM 7801Frichs1974Brændt 4/5-75 i Vallensbæk. Til reparation hos Scandia. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7802MM 7802Frichs1974Udrangeret 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7803MM 7803Frichs1974Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7804MM 7804
Frichs1974Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7805MM 7805Frichs1974Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MM 7806MM 7806
Frichs1974Høje Tåstrup 2003 (hensat). Overdraget 2004 til Jernbanemuseet. Odense 2009-11. Ophugget 2012.

DSB litra MU

DSB litra MU

DSB litra MU
S-tog motormellemvogn. 4 English Electric banemotorer. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,34 m.
Vægt:
43 tons
Effekt:
4x200 hk.
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
65
Antal:
65 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MU 8501MU 8501Frichs1975Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8502MU 8502Frichs1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB MU 8503MU 8503Frichs1975Udrangeret 2005. Til Holbæk 19/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8504MU 8504Frichs1975Udrangeret 2002. Til Holbæk 25/11-02.
DSB MU 8505MU 8505Frichs1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB MU 8506MU 8506Frichs1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB MU 8507MU 8507Frichs1975Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8508MU 8508Frichs1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/2-04.
DSB MU 8509MU 8509Frichs1975Udrangeret 2001. Til Holbæk 8/10-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8510MU 8510Frichs1975Brændt 26/12-81 i Klampenborg. Til reparation hos Scandia. I drift 5/7-82. Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8511MU 8511Frichs1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB MU 8512MU 8512Frichs1975Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8513MU 8513Frichs1975I drift 1976. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8514MU 8514Frichs1975I drift 1976. Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/4-04.
DSB MU 8515MU 8515Frichs1975I drift 1976. Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/3-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8516MU 8516Frichs1976Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8517MU 8517Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 12/6-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8518MU 8518Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8519MU 8519Frichs1976Renoveret 1985. Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8520MU 8520Frichs1976Renoveret 1985. Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8521MU 8521Frichs1976Renoveret 1985. Udrangeret 2007 og overdraget til Jernbanemuseet. Cvk Kh 2011-13. Ophugget 2013 på Cvk Kh af DK Multiservice ApS.
DSB MU 8522MU 8522Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB MU 8523MU 8523Frichs1976Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8524MU 8524Frichs1976Renoveret 1985. Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8525MU 8525Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB MU 8526MU 8526Frichs1976Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8527MU 8527Frichs1976Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/4-04.
DSB MU 8528MU 8528Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8529MU 8529Frichs1976Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB MU 8530MU 8530Frichs1976Brændt 21/12-00. Udrangeret 2000. Til Århus 7/1-01.
DSB MU 8531MU 8531Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB MU 8532MU 8532Frichs1976Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8533MU 8533Frichs1976Udrangeret 2007. Til Holbæk 21/3-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8534MU 8534Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07.
DSB MU 8535MU 8535Frichs1976Udrangeret 2007 og overdraget til DJK. Høje Tåstrup 2007.
DSB MU 8536MU 8536Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8537MU 8537Frichs1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8538MU 8538Frichs1976I drift 1977. Udrangeret 2005. Til Holbæk 18/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8539MU 8539Frichs1976I drift 1977. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8540MU 8540Frichs1976I drift 1977. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8541MU 8541Frichs1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB MU 8542MU 8542
Frichs1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8543MU 8543Frichs1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8544MU 8544Frichs1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 19/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8545MU 8545Frichs1977Hvidmalet 1993. Udrangeret 2004. Til Holbæk 17/5-04.
DSB MU 8546MU 8546Frichs1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 29/9-04.
DSB MU 8547MU 8547Frichs1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB MU 8548MU 8548Frichs1977Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/3-03.
DSB MU 8549MU 8549Frichs1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB MU 8550MU 8550
Frichs1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8551MU 8551Frichs1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 29/9-04.
DSB MU 8552MU 8552Frichs1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB MU 8553MU 8553Frichs1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05.
DSB MU 8554MU 8554Frichs1977I drift 1978. Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB MU 8555MU 8555
Frichs1977I drift 1978. Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8556MU 8556Frichs1978Udrangeret 2004. Til Holbæk 15/3-04. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8557MU 8557Frichs1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8558MU 8558Frichs1978Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB MU 8559MU 8559Frichs1978Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB MU 8560MU 8560Frichs1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB MU 8561MU 8561Frichs1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8562MU 8562Frichs1978Udrangeret 2007. Til Holbæk 21/3-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8563MU 8563Frichs1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8564MU 8564Frichs1978Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MU 8565MU 8565Frichs1978Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.

DSB litra AS

DSB litra AS

DSB litra AS
S-tog styrevogn med 1. klasse. Typen blev i 1972 ændret til 2. klasse og omlitreret til FS 7001-7707. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,27 m.
Vægt:
 
Effekt:
-
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
56
Pladser 2. kl:
 
Antal:
7 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB AS 7001AS 7001Scandia1968Beskadiget 1/8-68 i Hellerup. I drift 3/6-70. Omlitreret 1972 til DSB FS 7001.
DSB AS 7002AS 7002Scandia1968Omlitreret 1972 til DSB FS 7002.
DSB AS 7003AS 7003Scandia1968Omlitreret 1972 til DSB FS 7003.
DSB AS 7004AS 7004Scandia1968Omlitreret 1972 til DSB FS 7004.
DSB AS 7005AS 7005
Scandia1968Omlitreret 1972 til DSB FS 7005.
DSB AS 7006AS 7006Scandia1968Omlitreret 1972 til DSB FS 7006.
DSB AS 7007AS 7007Scandia1968Omlitreret 1972 til DSB FS 7007.

DSB litra FS

DSB litra FS

DSB litra FS
S-tog styrevogn. Typen blev omdannet i 1972 fra DSB AS 7001-7007. Sæder ombetrukket 1974. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,27 m.
Vægt:
 
Effekt:
-
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
56
Antal:
7 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FS 7001FS 7001
Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7001. Renoveret 1985. Udrangeret 2003 og overdraget til Jernbanemuseet. Tåstrup 2006-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7002FS 7002Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7002. Udrangeret 2000. Til Århus 10/9-00.
DSB FS 7003FS 7003Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7003. Udrangeret 1999. Til Århus 9/8-00.
DSB FS 7004FS 7004Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7004. Renoveret 1985. Udrangeret 1999. Solgt 1999 til Ophugget til Henriksen, Århus. Århus 2001.
DSB FS 7005FS 7005
Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7005. Renoveret 1985. Udrangeret 1999. Solgt 1999 til Ophugget til Henriksen, Århus. Århus 2001.
DSB FS 7006FS 7006Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7006. Sammenkoblet med MM 7651. Brændt 2/2-96 ved Allerød. Udrangeret 1997.
DSB FS 7007FS 7007Scandia1968Omlitreret 1972 fra DSB AS 7007. Renoveret 1985. Udrangeret 1999.

DSB litra FS

DSB litra FS

DSB litra FS
S-tog styrevogn. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,27 m.
Vægt:
 
Effekt:
-
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
65
Antal:
208 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FS 7101FS 7101
Scandia1967Beskadiget 1/8-68 ved uheld i Hellerup. Til reparation hos Scandia. I drift 3/6-70. Udrangeret 2001. Til Holbæk 6/8-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7102FS 7102
Scandia1967Beskadiget 25/5-78 ved Langgade. I drift 1/9-78. Sammenkoblet med MM 7633. Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02.
DSB FS 7103FS 7103Scandia1967Nov. 1982 testet i klimalaboratorium i Wien. Udrangeret 2000. Til Århus 1/10-00.
DSB FS 7104FS 7104Scandia1967Udrangeret 2001. Til Holbæk 6/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7105FS 7105Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000.
DSB FS 7106FS 7106
Scandia1967Beskadiget 25/5-78 ved Langgade. I drift 25/7-79. Udrangeret 2001. Til Holbæk 10/12-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7107FS 7107Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 9/8-00. Århus 2001.
DSB FS 7108FS 7108Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02.
DSB FS 7109FS 7109
Scandia1967Udrangeret 2003 og overdraget til Jernbanemuseet. Til Kalundborg 4/12-04. Kalundborg 2004-05. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7110FS 7110
Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 22/10-00.
DSB FS 7111FS 7111Scandia1967Udrangeret 2001. Til Holbæk 3/9-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7112FS 7112
Scandia1967Udrangeret 2001. Til Holbæk 8/10-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7113FS 7113Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 22/10-00.
DSB FS 7114FS 7114
Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2002. Til Holbæk 2/9-02.
DSB FS 7115FS 7115Scandia1967Renoveret 1985. Sammenkoblet med MM 7620. Udrangeret 2003. Til Holbæk 16/6-03.
DSB FS 7116FS 7116Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 19/11-00. Henriksen, Århus 2001.
DSB FS 7117FS 7117
Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02.
DSB FS 7118FS 7118Scandia1967Udrangeret 2002. Til Holbæk 10/6-02.
DSB FS 7119FS 7119
Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 22/10-00.
DSB FS 7120FS 7120
Scandia1967Sammenkoblet med MM 7615. Udrangeret 2002. Til Holbæk 4/2-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7121FS 7121Scandia1967Sammenkoblet med MM 7632. Udrangeret 2000. Til Århus 7/1-01.
DSB FS 7122FS 7122Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 22/10-00.
DSB FS 7123FS 7123Scandia1967Udrangeret 2001. Til Holbæk 26/11-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7124FS 7124Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2003. Til Holbæk 15/9-03.
DSB FS 7125FS 7125
Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 10/12-00.
DSB FS 7126FS 7126Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 1/10-00.
DSB FS 7127FS 7127Scandia1967Udrangeret 2000.
DSB FS 7128FS 7128Scandia1967Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02.
DSB FS 7129FS 7129Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 1/10-00.
DSB FS 7130FS 7130
Scandia1967Renoveret 1985. Udrangeret 2000. Til Århus 10/12-00.
DSB FS 7131FS 7131Scandia1967Udrangeret 2000. Til Århus 7/1-01.
DSB FS 7132FS 7132Scandia1967Scharfenbergkobling 1967-76. Sammenkoblet med MM 7621. Udrangeret 2002. Til Holbæk 16/12-02.
DSB FS 7133FS 7133Scandia1967 Udrangeret 2001. 1/3-02 til Holbæk.
DSB FS 7134FS 7134Scandia1967I drift 1968. Udrangeret 2003. Til Holbæk 27/1-03.
DSB FS 7135FS 7135
Scandia1967I drift 1968. Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Udlejet 2001 til SID. Til Holbæk 26/11-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7136FS 7136Scandia1967I drift 1968. Udrangeret 2000. Til Århus 19/11-00.
DSB FS 7137FS 7137Scandia1967I drift 1968. Udrangeret 2001. Til Holbæk 10/12-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7138FS 7138Scandia1967I drift 1968. Udrangeret 2001. Til Holbæk 8/10-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7139FS 7139
Scandia1968Beskadiget 6/1-79 ved rangeruheld i Vanløse. I drift 28/7-79. Udrangeret 2001. Til Holbæk 20/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7140FS 7140
Scandia1968Ødelagt 13/4-83 ved påsat brand ved Skovbrynet. Udrangeret 1983.
DSB FS 7141FS 7141Scandia1968Udrangeret 1999.
DSB FS 7142FS 7142Scandia1968Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7143FS 7143Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 4/2-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7144FS 7144Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 30/9-02.
DSB FS 7145FS 7145Scandia1968Udrangeret 2001. Til Holbæk 20/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7146FS 7146
Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 2/9-02.
DSB FS 7147FS 7147Scandia1968Udrangeret 2000. Til Århus 1/10-00.
DSB FS 7148FS 7148
Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 10/6-02.
DSB FS 7149FS 7149Scandia1968Brændt på Kh 29/6-97. Udrangeret 1997.
DSB FS 7150FS 7150Scandia1968Udrangeret 2001. Til Holbæk 6/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7151FS 7151Scandia1968Renoveret 1985. Sammenkoblet med MM 7506. Udrangeret 2000. Til Århus 3/9-00.
DSB FS 7152FS 7152Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 30/9-02.
DSB FS 7153FS 7153Scandia1968Udrangeret 2001. Til Holbæk 3/9-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7154FS 7154Scandia1968Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Til Holbæk 26/11-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7155FS 7155Scandia1968Udrangeret 2001. Til Holbæk 3/9-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7156FS 7156Scandia1968Udrangeret 2003. Til Holbæk 15/9-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7157FS 7157Scandia1968Renoveret 1985. Udrangeret 2001. Til Holbæk 12/11-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7158FS 7158Scandia1968Udrangeret 2000. Til Århus 20/8-00.
DSB FS 7159FS 7159
Scandia1968Udrangeret 2003. Til Holbæk 16/6-03.
DSB FS 7160FS 7160
Scandia1968Sammenkoblet med MM 7640. Udrangeret 2000. Til Århus 19/11-00. Henriksen, Århus 2001.
DSB FS 7161FS 7161
Scandia1968Udrangeret 2001. Til Holbæk 12/11-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7162FS 7162
Scandia1968Udrangeret 2001. Til Århus 1/4-01.
DSB FS 7163FS 7163Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 25/11-02. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7164FS 7164Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 30/9-02.
DSB FS 7165FS 7165Scandia1968Udrangeret 2002. Til Holbæk 27/1-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7166FS 7166
Scandia1968I drift 1969. Udrangeret 2001. Til Holbæk 26/11-01.
DSB FS 7167FS 7167Scandia1968I drift 1969. Udrangeret 2001. Til Holbæk 12/11-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7168FS 7168
Scandia1968I drift 1969. Udrangeret 2002. Til Holbæk 22/4-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7169FS 7169Scandia1969Udrangeret 2001. Til Holbæk 6/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7170FS 7170Scandia1969Beskadiget 25/5-78 ved uheld ved Langgade. Til reparation på Cvk Ar. I drift 18/12-79. Udrangeret 2001. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7171FS 7171Scandia1969Udrangeret 2001. Til Holbæk 12/11-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7172FS 7172Scandia1969Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02.
DSB FS 7173FS 7173Scandia1969Udrangeret 2001. Til Holbæk 3/9-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7174FS 7174Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 22/4-02.
DSB FS 7175FS 7175
Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 25/8-03
DSB FS 7176FS 7176Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 2/9-02.
DSB FS 7177FS 7177Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 25/11-02.
DSB FS 7178FS 7178Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 16/12-02.
DSB FS 7179FS 7179
Scandia1969Beskadiget 7/1-79 ved rangeruheld i Vanløse. I drift 28/7-79. Beskadiget 26/4-83 ved påsat brand. Til reparation hos Scandia. Renoveret 1985. Udrangeret 2002. Til Holbæk 10/6-02.
DSB FS 7180FS 7180Scandia1969Udrangeret 2000.
DSB FS 7181FS 7181
Scandia1969Beskadiget 19/8-91 ved kollision på Dybbølsbro. Udrangeret 2002. Til Holbæk 30/9-02.
DSB FS 7182FS 7182
Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 22/4-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7183FS 7183Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 15/9-03.
DSB FS 7184FS 7184Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 27/1-03.
DSB FS 7185FS 7185Scandia1969Udrangeret 2004. Til Holbæk 15/3-04.
DSB FS 7186FS 7186Scandia1969Brandskadet 13/11-02 i Værløse. Udrangeret 2002. Til Holbæk 16/12-02.
DSB FS 7187FS 7187Scandia1969Udrangeret 2001. Til Holbæk 10/12-01. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7188FS 7188Scandia1969Sammenkoblet 1995 med MM 7764. Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/11-03.
DSB FS 7189FS 7189Scandia1969Udrangeret 2000. Til Århus 20/8-00.
DSB FS 7190FS 7190Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 25/8-03.
DSB FS 7191FS 7191Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 10/6-02.
DSB FS 7192FS 7192
Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 25/8-03.
DSB FS 7193FS 7193
Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 29/9-03.
DSB FS 7194FS 7194Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 16/12-02. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7195FS 7195Scandia1969Udrangeret 2001. Til Holbæk 20/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7196FS 7196Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 7/4-03.
DSB FS 7197FS 7197Scandia1969Udrangeret 2002. Til Holbæk 4/2-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7198FS 7198Scandia1969Udrangeret 2003. Til Holbæk 27/1-03.
DSB FS 7199FS 7199Scandia1969Beskadiget 25/5-78 ved uheld ved Langgade. I drift 20/7-78 tilkoblet MM 7705. Omlitreret 1980 til DSB FS 7205.
DSB FS 7200FS 7200Scandia1969Brændt 9/4-84 i Valby. Genopbygget af Scandia. I drift 1986. Udrangeret 2001. Til Holbæk 1/3-02.
DSB FS 7201FS 7201Scandia1969I drift 1970. Sammenkoblet med MM 7649 fra 1997. Udrangeret 2003. Til Holbæk 4/7-03.
DSB FS 7202FS 7202
Scandia1969I drift 1970. Udrangeret 2003. Til Holbæk 12/5-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7203FS 7203Scandia1969I drift 1970. Udrangeret 2003. Til Holbæk 7/4-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7204FS 7204Scandia1969I drift 1970. Udrangeret 2003. Til Holbæk 29/9-03.
DSB FS 7205FS 7205Scandia1969Omlitreret 1980 fra DSB FS 7199. Udrangeret 2003. Til Holbæk 7/4-03.
DSB FS 7205FS 7205Scandia1970Ødelagt 7/9-73 ved uheld ved Østerport. Udrangeret og Ophugget 1974.
DSB FS 7206FS 7206Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 4/7-03.
DSB FS 7207FS 7207Scandia1970Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/1-04. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7208FS 7208Scandia1970Udrangeret 2002. Til Holbæk 2/9-02.
DSB FS 7209FS 7209Scandia1970Sammenkoblet med MM 7728 fra 1995. Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/11-03.
DSB FS 7210FS 7210
Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/11-03.
DSB FS 7211FS 7211Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 10/12-03.
DSB FS 7212FS 7212
Scandia1970Renoveret 1985. Brændt 22/3-02 ved Albertslund. Udrangeret 2002. Til Holbæk 22/4-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7213FS 7213
Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 29/9-03.
DSB FS 7214FS 7214
Scandia1970Udrangeret 2002. Til Holbæk 4/2-02. Ophugget 2002 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7215FS 7215Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 21/7-03.
DSB FS 7216FS 7216Scandia1970Udrangeret 2001. Til Holbæk 20/8-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7217FS 7217Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 4/7-03.
DSB FS 7218FS 7218
Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 7/4-03.
DSB FS 7219FS 7219Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 21/7-03.
DSB FS 7220FS 7220
Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 25/8-03.
DSB FS 7221FS 7221Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 29/9-03.
DSB FS 7222FS 7222Scandia1970Brændt 29/12-00 i Høje Tåstrup. Udrangeret 2001. Til Århus 1/4-01.
DSB FS 7223FS 7223Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 16/6-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7224FS 7224Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 15/9-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7225FS 7225Scandia1970Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/1-04.
DSB FS 7226FS 7226Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 10/12-03.
DSB FS 7227FS 7227Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 21/7-03.
DSB FS 7228FS 7228Scandia1970Brændt 13/6-95. Udrangeret 1995. Henriksen, Århus 1996.
DSB FS 7229FS 7229Scandia1970Afsporet 31/5-78 mellem Ryparken og Emdrup grundet solkurve. I drift 27/6-78. Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/11-03.
DSB FS 7230FS 7230Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 16/6-03.
DSB FS 7231FS 7231Scandia1970Udrangeret 2003. Til Holbæk 10/12-03.
DSB FS 7232FS 7232Scandia1970Scharfenbergkobling 1972-76. Udrangeret 2003. Til Holbæk 21/7-03.
DSB FS 7233FS 7233Scandia1970I drift 1971. Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/2-04.
DSB FS 7234FS 7234
Scandia1970I drift 1971. Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/1-04.
DSB FS 7235FS 7235Scandia1971Beskadiget 28/8-75 ved rangeruheld i Klampenborg. I drift 7/9-76. Udrangeret 2001. Til Holbæk 8/10-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7236FS 7236Scandia1971Sammenkoblet med MM 7722 fra 2001. Udrangeret 2003. Til Holbæk 4/7-03.
DSB FS 7237FS 7237Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/2-04.
DSB FS 7238FS 7238Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7239FS 7239Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/4-04.
DSB FS 7240FS 7240Scandia1971Udrangeret 2003. Til Holbæk 12/5-03.
DSB FS 7241FS 7241Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB FS 7242FS 7242
Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7243FS 7243Scandia1971Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/3-03.
DSB FS 7244FS 7244Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/4-04.
DSB FS 7245FS 7245
Scandia1971Hvidmalet 1993. Udrangeret 2004. Til Holbæk 17/5-04.
DSB FS 7246FS 7246Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 29/9-04.
DSB FS 7247FS 7247Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB FS 7248FS 7248Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7249FS 7249Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB FS 7250FS 7250Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7251FS 7251Scandia1971Udrangeret 2004. Til Holbæk 29/9-04.
DSB FS 7252FS 7252
Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB FS 7253FS 7253Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05.
DSB FS 7254FS 7254Scandia1971Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB FS 7255FS 7255Scandia1971Udrangeret 2003. Til Holbæk 10/12-03. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7256FS 7256
Scandia1971Beskadiget 22/1-79 ved påsat brand. I drift 19/9-79. Udrangeret 2004. Til Holbæk 15/3-04. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7257FS 7257Scandia1971I drift 1972. Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7258FS 7258Scandia1971I drift 1972. Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FS 7259FS 7259
Scandia1972Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FS 7260FS 7260
Scandia1972Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB FS 7261FS 7261Scandia1972Anvendt 1972-73 på Cvk Kh ifm. projektering af nyt værksted i Tåstrup. Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7262FS 7262
Scandia1972Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7263FS 7263Scandia1972Udrangeret 2005. Til Holbæk 19/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7264FS 7264Scandia1972Udrangeret 2002. Til Holbæk 25/11-02.
DSB FS 7265FS 7265Scandia1972Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB FS 7266FS 7266
Scandia1972Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FS 7267FS 7267Scandia1972Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FS 7268FS 7268Scandia1972Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/2-04.
DSB FS 7269FS 7269
Scandia1972I drift 1973. Beskadiget 10/3-82 ved påsat brand i Tåstrup. Udrangeret og Ophugget 1982.
DSB FS 7270FS 7270Scandia1972Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7271FS 7271Scandia1972Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB FS 7272FS 7272Scandia1972Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7273FS 7273Scandia1972Beskadiget 20/12-78 ved påsat brand. I drift 18/4-80. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7274FS 7274Scandia1972Udrangeret 2005. Til Holbæk 19/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7275FS 7275
Scandia1972I drift 1973. Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/3-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7276FS 7276Scandia1972I drift 1973. Brændt 28/2-83 i Tåstrup. Til reparation hos Scandia. I drift 7/7-83. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7277FS 7277Scandia1972I drift 1973. Udrangeret 2006. Til Holbæk 12/6-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7278FS 7278
Scandia1972I drift 1973. Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7279FS 7279Scandia1972I drift 1973. Renoveret 1985. Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7280FS 7280
Scandia1972I drift 1973. Renoveret 1985. Sammenkoblet med MM 7764 og ombygget med enkeltakselbogie (frontbogie) 1990 som forsøg forud for specificering af nye 4. gen. S-tog. Ophugget 2000 i Århus.
DSB FS 7281FS 7281
Scandia1972I drift 1973. Renoveret 1985. Udrangeret 2007 og overdraget til Jernbanemuseet. Cvk Kh 2011-13. Ophugget 2013 på Cvk Kh af DK Multiservice ApS.
DSB FS 7282FS 7282Scandia1972I drift 1973. Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB FS 7283FS 7283Scandia1973Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7284FS 7284Scandia1973Kun 57 pladser. Renoveret 1985. Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7285FS 7285Scandia1973Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB FS 7286FS 7286Scandia1973Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7287FS 7287
Scandia1973Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7288FS 7288
Scandia1973Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7289FS 7289Scandia1973UKun 57 pladser. dr. 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB FS 7290FS 7290Scandia1973Kun 57 pladser. I drift 1974. Brændt 21/12-00. Udrangeret 2000. Til Århus 7/1-01.
DSB FS 7291FS 7291
Scandia1973Kun 57 pladser. I drift 1974. Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB FS 7292FS 7292Scandia1973Kun 57 pladser. I drift 1974. Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7293FS 7293Scandia1973Kun 57 pladser. I drift 1974. Brændt 15/4-76 på Nørreport. Udrangeret og Ophugget 1976.
DSB FS 7293FS 7293
Frichs1969Ombygget 1980 af Cvk Ar fra DSB MM 7699. 65 pladser. I drift 3/3-80. Udrangeret 2007. Til Holbæk 21/3-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7294FS 7294
Scandia1974Kun 57 pladser. I drift 1974. Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07.
DSB FS 7295FS 7295
Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2007 og overdraget til DJK. Høje Tåstrup 2007. Rødekro 2015.
DSB FS 7296FS 7296Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7297FS 7297
Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7298FS 7298Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 18/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7299FS 7299Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7300FS 7300Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7301FS 7301Scandia1974Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7302FS 7302
Scandia1975Kun 57 pladser. Overdraget 2004 til Jernbanemuseet. Roskilde 2007. Odense 2009-11. Ophugget 2012.
DSB FS 7303FS 7303
Scandia1975Kun 57 pladser. Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7304FS 7304Scandia1975Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7305FS 7305Scandia1975Kun 57 pladser. Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FS 7306FS 7306Scandia1975Kun 57 pladser. Banemotorer på alle fire aksler. Udrangeret 2002 og foræret til Skanderborg Festivalen. Skanderborg 2002-20.

DSB litra FU

DSB litra FU

DSB litra FU
S-tog mellemvogn. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,34 m.
Vægt:
 
Effekt:
-
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
65
Antal:
65 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FU 8001FU 8001Scandia1975Afsporet 31/5-83 på Kh. I drift 4/11-83. Udrangeret 2005. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8002FU 8002Scandia1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FU 8003FU 8003Scandia1975Udrangeret 2005. Til Holbæk 19/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8004FU 8004Scandia1975Udrangeret 2002. Til Holbæk 25/11-02.
DSB FU 8005FU 8005Scandia1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB FU 8006FU 8006Scandia1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FU 8007FU 8007Scandia1975Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8008FU 8008Scandia1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/2-04.
DSB FU 8009FU 8009Scandia1975Udrangeret 2001. Til Holbæk 8/10-01. Ophugget 2001 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8010FU 8010Scandia1975Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8011FU 8011Scandia1975Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB FU 8012FU 8012Scandia1975Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8013FU 8013Scandia1975I drift 1976. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8014FU 8014Scandia1975I drift 1976. Udrangeret 2005. Til Holbæk 19/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8015FU 8015Scandia1975I drift 1976. Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/3-03. Ophugget 2003 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8016FU 8016Scandia1975I drift 1976. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8017FU 8017Scandia1975I drift 1976. Udrangeret 2006. Til Holbæk 12/6-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8018FU 8018Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8019FU 8019
Scandia1976Renoveret 1985. Beskadiget 19/8-91 ved kollision på Dybbølsbro. Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8020FU 8020Scandia1976Renoveret 1985. Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8021FU 8021Scandia1976Renoveret 1985. Udrangeret 2007 og overdraget til Jernbanemuseet. Cvk Kh 2011-13. Ophugget 2013 på Cvk Kh af DK Multiservice ApS.
DSB FU 8022FU 8022Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB FU 8023FU 8023Scandia1976Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8024FU 8024Scandia1976Renoveret 1985. Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8025FU 8025Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB FU 8026FU 8026
Scandia1976Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8027FU 8027Scandia1976Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/4-04.
DSB FU 8028FU 8028Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8029FU 8029Scandia1976Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB FU 8030FU 8030Scandia1976Udrangeret 2005. Til Holbæk 9/11-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8031FU 8031Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007.
DSB FU 8032FU 8032Scandia1976Hensat 2006 som støjværn i Klampenborg. Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8033FU 8033Scandia1976Udrangeret 2007. Til Holbæk 21/3-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8034FU 8034Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 29/1-07.
DSB FU 8035FU 8035
Scandia1976Udrangeret 2007 og overdraget til DJK. Høje Tåstrup 2007.
DSB FU 8036FU 8036Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 22/5-06. Ophugget 2006 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8037FU 8037Scandia1976Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8038FU 8038Scandia1976I drift 1977. Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FU 8039FU 8039Scandia1976I drift 1977. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8040FU 8040Scandia1976I drift 1977. Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/4-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8041FU 8041Scandia1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB FU 8042FU 8042
Scandia1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8043FU 8043Scandia1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8044FU 8044Scandia1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 19/4-04.
DSB FU 8045FU 8045Scandia1977Hvidmalet 1993. Udrangeret 2004. Til Holbæk 17/5-04.
DSB FU 8046FU 8046Scandia1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 29/9-04.
DSB FU 8047FU 8047
Scandia1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 22/11-04.
DSB FU 8048FU 8048Scandia1977Udrangeret 2003. Til Holbæk 3/3-03.
DSB FU 8049FU 8049Scandia1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 25/10-04.
DSB FU 8050FU 8050
Scandia1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8051FU 8051Scandia1977Udrangeret 2004. Til Holbæk 29/9-04.
DSB FU 8052FU 8052Scandia1977Beskadiget 8/3-83 ved rangeruheld i Hellerup. I drift 2/5-83. Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB FU 8053FU 8053Scandia1977Udrangeret 2005. Til Holbæk 11/7-05.
DSB FU 8054FU 8054Scandia1977I drift 1978. Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB FU 8055FU 8055
Scandia1977I drift 1978. Udrangeret 2005. Til Holbæk 24/8-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8056FU 8056Scandia1978Udrangeret 2004. Til Holbæk 15/3-04. Ophugget 2004 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8057FU 8057Scandia1978Brændt 2/10-00 i Høje Tåstrup. Udrangeret 2000. Til Århus 7/1-01.
DSB FU 8058FU 8058Scandia1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 18/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8059FU 8059Scandia1978Udrangeret 2004. Til Holbæk 16/8-04.
DSB FU 8060FU 8060Scandia1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 27/7-05.
DSB FU 8061FU 8061Scandia1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 7/12-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8062FU 8062Scandia1978Udrangeret 2007. Til Holbæk 21/3-07. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8063FU 8063Scandia1978Udrangeret 2005. Til Holbæk 5/10-05. Ophugget 2005 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8064FU 8064
Scandia1978Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FU 8065FU 8065Scandia1978Udrangeret 2006. Til Holbæk 2007. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak