Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Maglemølle Papirfabrik, Næstved
Af: Tommy Nilsson
Synes du om artiklen?
Del den!

Den første Maglemølle Papirfabrik åbnede i Næstved i 1875. Den blev anlagt i Rådmandsengen ved Susåen ved den gamle Maglemølle, hvis historie går mere end 800 år tilbage. Der var fra begyndelsen stor konkurrence fra andre papirfabrikker og i 1889 blev Maglemølle Papirfabrik en del af De forenede Papirfabrikker. I de første år produceredes især tapetpapir og fra 1899 også avispapir.

Hestebane fra Nestved Banegaard til Maglemølle Hestebane fra Nestved Banegaard til (gamle) Maglemølle dateret ca. 1874. Klik på tegningen for større version. Arkiv Henning Petersen.

Gamle Maglemølle

I 1909 var Maglemølle Papirfabrik en af de største papirfabrikker i Europa med 6 papirmaskiner og omkring 350 ansatte. Fabrikken producerede halvdelen af al papir i Danmark, bl. a. posepapir, silkepapir, glittet papir, kulørt papir, tapetpapir, tykkere pakpapir, emballagepapir og ikke mindst avispapir. Udbygningen af fabrikken fortsatte med eget træsliberi og nye større papirmaskiner men i 1930´erne kunne konkurrencen fra udenlandske fabrikker mærkes for alvor og produktionen af avispapir blev indstillet. Fabrikken var endvidere ved at være gammel og utidssvarende, og De forenede Papirfabrikker besluttede derfor, at der skulle opføres en helt ny papirfabrik ved havnen i Næstved.

Byrådet i Næstved og De forenede Papirfabrikker enedes om at bygge en helt ny havn i Næstved med tilhørende kanal til Karrebæksminde samt en privat industrihavn ”Ny Maglemølle”.

Ny Maglemølle

Ny Maglemølle blev opført i perioden 1936-1938 efter tegninger af arkitekt Knud Henningsen, der havde specialiseret sig i industribyggeri.
Den 21. maj 1938 blev havnen officielt indviet med deltagelse af kongeskibet Dannebrog og kort tid herefter blev produktionen af pakpapir igangsat på to store helt nye papirmaskiner.
Råvarerne blev leveret med skib til den 375 m lange kaj i to etager med kranspor til fabrikken. I fabrikken blev de forarbejdet til papir i hollænderiet og i shedtagehallerne. Herefter blev papiret transporteret ud i landet via et jernbanespor, der førte op til DSB stationen i Næstved.

Ny Maglemølle

Gamle Maglemølle var fortsat i drift og det blev besluttet, at indkøbe et lokomotiv og et antal vogne til at varetage de interne transporter mellem de to fabrikker. Fra Schwartzkopff i Berlin indkøbtes derfor en lille rangertraktor af typen Köf og fra DSB indkøbtes 50 godt brugte åbne godsvogne, der blev ombygget til det nye formål.

Sporplan Næstved havnebane januar 1963
Sporplan Næstved havnebane januar 1963.
Klik på tegningen for større version.
Arkiv Henning Petersen.

I sidste halvår af 1940 ledte papirfabrikken efter et damplokomotiv og valget faldt på NTJ 6. Ordreskrivelsen om købet gik fra papirfabrikken i september 1940, hvorfor maskinen må formodes leveret omkring oktober måned samme år. Maskinen havde fået hovedeftersyn i 1930. Prisen på 16.000 kr. var frit leveret i Varde, men inkl. 1 sæt forløbere.
Papirfabrikken havde imidlertid undersøgt markedet for andre damplokomotiver. Der kendes følgende muligheder:
1: Et ildløs lokomotiv fra BMAG, der dog ikke kunne levere et sådan.
2: En brugt L-maskine fra firmaet Vald. Røssel. Lokomotivet var årgang 1877 og kunne leveres i Ribe, men det havde været hensat igennem nogle år.
3: Et Cockerill-lokomotiv – type 1-B-0 med tender – fra firmaet Th. Ammentorp-Schmidt i København. Maskinen havde ikke kørt siden 1938.
4: Køb af en brugt DSB G-maskine, men uden tender. Maskinen skulle ombygges til ildløst lokomotiv.

Op gennem 1950´erne og 1960´erne blev Ny Maglemølle udvidet med større maskiner til produktion af bl.a. papir til ugeblade og telefonbøger (og i den anden ende af skalaen - toiletpapir).
I årene 1965-71 blev Gamle Maglemølle gradvist afviklet og et par af papirmaskinerne blev overflyttet til Ny Maglemølle. I 1971 fik fabrikken sit oprindelige navn tilbage - Maglemølle Papirfabrik, og på det gamle fabriksområde blev der nu udelukkende forarbejdet træ til papirproduktionen. Denne forarbejdning blev indstillet i 1980. Da der ikke længere var transporter mellem de to fabrikker, blev lokomotiver og vogne hensat og senere solgt.

Maglemølle

Maglemølle

I 1980´erne kom der fokus på genbrugspapir og De forenede Papirfabrikker anlagde derfor et afsværtningsanlæg på Maglemølles areal med det formål, at påbegynde en produktion af genbrugspapir. Den svenske papirkoncern Stora Papyrus AB opkøbte i 1990 De forenede Papirfabrikker, der udover Maglemølle Papirfabrik også omfattede Dalum Papirfabrik i Odense. Produktionen af genbrugspapir blev efter et par år flyttet til Dalum Papirfabrik og der var nu kun afsværtningsanlægget tilbage i drift i Næstved, der fortsatte under navnet Dalum Papir.

Maglemølle

Transporten af papir til genbrug til anlægget i Næstved samt det afsværtede papir til Dalum foregik i bloktog med lukkede godsvogne. Maglemølle Papirfabrik lå et stykke vej fra Næstved station og var forbundet med stationen via et langt havnespor, der snoede sig ned gennem Næstved by. Sporet var ikke i god stand og der indløb flere og flere klager over trafikken på sporene, der standsede den øvrige trafik. Resultatet blev, at i 2007 overgik transporterne til lastbil.

Maglemølle

Med udgangen af 2012 var det slut idet Dalum Papir og herunder fabrikken i Næstved lukkede: "Vi har været glade for at producere papir i Danmark, der har meget fine traditioner for papirfremstilling og veluddannet arbejdskraft, men et nedadgående marked gør det nødvendigt at strømline produktionen og at reducere antallet af fabrikker," siger direktør Peter Lønborg Nielsen, Dalum Papir.


Gamle Maglemølle 2022

Gamle Maglemølle 2022

Lokomotiver
MM 1

MM 1: Rangertraktor bygget af Schwartzkopff i 1937. Læs mere her om MM 1.
MM 2

MM 2: Købt 1940 fra NTJ 6 for 16.000,- kr. Kørte maj 1964 særtog for DJK. Udrangeret og ophugget 1971.


MM 2

MM 2

MM 2

MM 2

MM 2

Vogne
Til interne transporter mellem Gamle Maglemølle og Ny Maglemølle indkøbtes i 1936 50 brugte åbne godsvogne fra DSB af litra KJ og litra KM (bygget 1881-91). Vognene blev nummereret 1-50 men desværre er det gået tabt i historien, hvilke DSB vogne, der fik hvilke MM-numre.

I 1961 blev indkøbt yderligere 7 PF vogne fra den netop nedlagte Næstved-Præstø-Mern Jernbane (NPMB) til erstatning for nogle af de ældste oprindelige vogne, der var ved at gå i opløsning. Alle 7 tidligere NPMB-vogne var bygget af den svenske vognfabrik Arlöf i 1913. Længden var 8,95 m. og akselafstanden 4,2 m.

MM 51: Købt 1961 fra NPMB PF 150. Fandtes på MM i 1978.
MM 52: Købt 1961 fra NPMB PF 152. Fandtes på MM i 1978.
MM 53: Købt 1961 fra NPMB PF 155.
MM 54: Købt 1961 fra NPMB PF 156. Fandtes på MM i 1972.
MM 55: Købt 1961 fra NPMB PF 161.
MM 56: Købt 1961 fra NPMB PF 165. Fandtes på MM i 1974.
MM 57: Købt 1961 fra NPMB PF 172. Fandtes på MM i 1978.

Maglemølle Vogn 6 1972

Maglemølle Vogn 13 1972

Maglemølle Vogn 14 1972

Maglemølle Vogn 24 1972

Maglemølle Vogn 33 1972

Maglemølle Vogn 54 1972

Maglemølle Vogn 56 1972

Maglemølle vogn

Maglemølle vogn

Maglemølle vogn

Udover de i alt 57 åbne fladvogne havde Maglemølle Papirfabrik også to kultransportvogne med bundtømning. De er set på fabrikkens område i 1961 men der haves ikke yderligere oplysninger om dem. De var sandsynligvis bygget af vognfabrikken Arlöf i Sverige.

Maglemølle kulvogn

Links:
Overenskomst mellem Sjællandske Jernbaneselskab og Maglemølle 1873 (pdf).
Diverse skrivelser 1873-94 (pdf) samlet af Henning Petersen.

Tak til Henning Petersen, Næstved for supplerende oplysninger og billeder.

Synes du om artiklen?
Del den!
Næste artikel:
Valby Gasværk
ContecRailDSB MY 1111Indsend billederBillige jernbane T-shirts


Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak