DSB damplokomotiver

DSB Litra G

DSB Litra G (III)
601 - 651

(Retur til oversigt)

I 1884 var Busses nye godstogsmaskine færdigtegnet, og der anskaffedes 8 stk. af den nye litra G. Maskinen lignede meget de tidligere G-maskiner af "Long-Boiler" typen, men der var dog indført visse af Busses nyheder såsom: udvendige gliderkasser, udvendige Allan-styringer, førerhuse med næsten fladt trætag, vakuumbremse på både maskine og tender, 2 stk. sikkerhedsventiler på fyrkassen og tendere magen til A-maskinernes.
De første 14 af disse nye G-maskiner leveredes til de jysk-fynske statsbaner i 1884 og 88. I 1896 begyndte en større leverance af nye G-maskiner til DSB. De første 9 af disse blev leveret af Esslingens italienske fabrik i Saronno nær ved Milano. Fabrikationsnumrene er Esslingens egne. I løbet af årene 1896-1901 leveredes der i alt 51 nye G-maskiner, som sammen med de tidligere leverede danede en klasse på i alt 74 næsten ens godstogsmaskiner.

Kedeltrykket var oprindelig kun på 10 kg/cm², men det blev ved fornyelse af kedlerne sat op til 12 kg/cm². I løbet af årene 1912-25 blev alle disse g-maskiner forsynet med overhedere, nogle af dem af smårørstypen (kun 2 elementer i hvert røgrør), men de fleste af dem var af storrørstypen (4 elementer i hvert røgrør). 29 af disse G-maskiner overlevede begge verdenskrige og blev forsynet med trykluftudrustning og -bremse. Ved denne lejlighed fik de G-maskiner, som på daværende tidspunkt befandt sig vest for Storebælt, sandkasse ved domen under en oladejernskappe sammen med denne, mens maskinerne øst for Storebælt fik hver 2 små runde "bolsjedåser", én foran og én bag ved domen. Disse indførtes af hensyn til baglænskørslen på Slangerupbanen, hvor maskinerne ikke kunne vendes.

G-maskinerne kom i deres meget lange levetid til at køre på næsten alle statsbanestrækninger. På Sjælland kørte de på hovedlinierne fra ca. 1896 til 1930, og på den østjyske længdebane kørte de helt fra 1884 til 1945; de sidste år dog kun som trækkraft for lokale godstog.
(BAY)

Tegning af DSB litra G


Længde:
13,384 m.
Tjenestevægt:
32,3 tons
Tomvægt:
28,7 tons
Tendervægt:
24,2 tons
Kedeltryk:
12 atm
Drivhjulsdiam.:
1,384 m.
Kul:
3,5 tons
Vand:
10 m³
Hastighed:
45 km/h
Antal:
51 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB G 601G 601
Saronno1896Bestilt 20/5-96. Kostede 34.600,- kr. 1 maskinsektion 1897. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-36. Næstved 1925-27. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat august 1933 i 1 distrikt. 1 distrikt 1936. Udrangeret 31/1-36.
DSB G 602G 602
Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1897. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Gb 1926. Overheder fra 1923. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat 1940. Slagelse 1941-42. Gb 1943-44. Slagelse 1945. Gb 1946. Slagelse 1947. Trykluftbremse fra 1948. Gb 1948 (hensat). Gb 1949-50. Slangerupbanen 1951. Gb 1952-53. Slangerupbanen 1953. Gb 1954. Slagelse 1955. Gb 1959-63. 1960-63 varmemaskine for vandspulingsanlægget på Gb. Gb 1965 (hensat). Udrangeret 12/12-68 og overdraget til Jernbanemuseet. Gb 1969-71. Malet 1970 på Cvk Kh. Istandsat med dele af 615 og 633. Næstved 1973. Ophugget 1977 i Næstved.
DSB G 603G 603
Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1896. 1 kreds 1910-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-40. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Hensat 1940. Aalborg 1941-44. Udlejet 1945-46 til TKVJ. Aalborg 1947. Trykluftbremse fra 1948. Århus 1948. Hobro 1949. Nyborg 1950. Cvk Ar 1952. Viborg 1953. Odense 1954. Viborg 1954-55. Udrangeret 22/10-57.
DSB G 604G 604Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1897. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-37. Roskilde 1920. Næstved 1925. Kedeltryk 12 fra 1927. 1929-36 udstyret med aggregat for kørsel med ukrudtstoget. Udrangeret 1/2-37 og 24/2-37.
DSB G 605G 605Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1897. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Østerbro 1920. Overheder fra 1923. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1926. Næstved 1927-28. Hensat august 1933 i 1 distrikt. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Hensat 1940. Århus 1941. Korsør 1942-44. Slagelse 1945. Cvk Kh 1946. Skælskør 1947. Slagelse 1948. Trykluftbremse fra 1949. Gb 1949. Udrangeret 1950. Solgt 1950 til HFHJ 10.
DSB G 606G 606
Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1897. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Kedeltryk 12 fra 1926. Helsingør 1941. Gb 1942. Cvk Kh 1943. Trykluftbremse fra 1944. Gb 1945-48. Slagelse 1949. Gb 1950-51. København L 1953-54 (hensat). Udrangeret 24/6-54. 1954-59 fast togforvarmningsmaskine ved pakhuset på Gb. Udrangeret 4/11-59. Gb 1960.
DSB G 607G 607Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1897. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-37. Østerbro 1920. Næstved 1925. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat august 1933 i 1 distrikt. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 608G 608
Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1898. 1 kreds 1910-15. Overheder 1917. 1 distrikt 1918-40. Gb 1920 og 26. Kedeltryk 12 fra 1927. S-rep 12/9-28 på Cvk Kh. Udstyret 1936 med de til ukrudtssprøjtetogets betjening nødvendige apparater. 1937-40 "Ukrudtstoget". Hensat 1940. Helsingør 1941 (hensat). Gb 1942. Slagelse 1942-43. Cvk Kh 1945. Udlejet periodevis 1945-46 til Bodal tørvemose. Trykluftbremse fra 1946. Udlejet 1946-47 til HTJ. 1947-59 igen anvendt i "Ukrudtstoget". Slagelse 1948. Gb 1949-51. Slangerupbanen 1952. Gb 1953-55. 1 distrikt 1956-57. Gb 1958-59. Udrangeret 4/11-59.
DSB G 609G 609
Saronno1896Bestilt 20/5-96. 1 maskinsektion 1898. 1 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Korsør 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Udrangeret 22/8-38. 1938-53 fast togforvarmningskedel.
DSB G 610G 610Breda18981 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-38. Østerport 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat 23/2-28. I drift 21/10-29. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Udrangeret 22/8-38. 1938-55 fast togforvarmningskedel.
DSB G 611G 611
Breda18981 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. S-rep 12/11-28 på Cvk Kh. Gb 1940-42 (hensat). Udlejet 1942 til TKVJ. Saboteret 19/10-44 på Gb. Gb 1945. Korsør 1946. Cvk Kh 1947. Trykluftbremse fra 1948. Gb 1948. Kørte 1/4 1948 "Indvielsestoget" på Slangerupbanen. Gb 1949. Slangerupbanen 1950. Gb 1951-55 og 1958-59. Kørte 1/9-57 særtog for engelsk jernbaneklub Kh-Næstved-Skælskør-Slagelse-Kh (med over 90 km/t nord for Ringsted, meldt nedbrudt i Roskilde). Udstillet juli 1959 på Østerport. Udrangeret 19/08-59. 1959-65 fast togforvarmningskedel i Roskilde. Udrangeret 20/4-65. Solgt 1965 til ophugning til Levin & Co.
DSB G 612G 612Breda18981 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-36. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Udrangeret 31/1-36.
DSB G 613G 613
Breda18981 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-37. Overheder fra 1924. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat 14/4-34 på Cvk Kh. Udrangeret 23/6-37. 1937-59 fast togforvarmningskedel. Roskilde 1957.
DSB G 614G 614Breda18981 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-38. Østerport 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 1 distrikt 1938 (hensat). Udrangeret 22/8-38.
DSB G 615G 615
Breda18981 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. S-rep 30/4-31 på Cvk Kh. Gb 1940-41 (hensat). Skælskør/Næstved 1942. Gb 1943 (hensat). Gb 1944. Korsør 1945. Slagelse 1946-48. Gb 1950 (hensat). Cvk Kh 1951. Med i filmen "Fra den gamle Købmandsgård" i 1951. Slagelse 1952-53. Udrangeret 1954. Fra 1954 fast togforvarmningskedel i Slagelse. Gb 1960. Korsør 1963. Udrangeret 12/12-68. Slagelse 1969-70. Århus 1970. Solgt 1970 til Løgstrup til ophugning. Ophugget 1970 i Frederikshavn.
DSB G 616G 616
Breda18985 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Østerbro 1920. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat 15/6-28. I drift 15/6-29. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Hensat 1940. Struer 1941-42. Cvk Ar 1943. Udlejet fra 6/7-43 til TKVJ. Århus 1944. Udlejet 12/3-45 til VVGJ. Aalborg 1946. Udlejet 25/3-47 til HV. Trykluftbremse fra 1947. Randers 1948. 2 distrikt 1949. Nyborg 1950-52. Slangerupbanen 1952. Nyborg 1953. Nyborg 1954 (hensat). Udrangeret 21/12-54.
DSB G 617G 617Breda18985 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Kedeltryk 12 fra 1927. Næstved 1927-28. Gb 1941. Cvk Kh 1942. Beskadiget 1941/42 ved uheld på Lersøen. Udrangeret 1942. 1942-54 fast togforvarmningskedel.
DSB G 618G 618
Breda18985 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-38. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Udrangeret 1938. 1938-54 fast togforvarmningskedel. Slagelse 1954?
DSB G 619G 619Breda18985 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-37. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat 15/3-28. I drift 20/10-29. Hensat oktober 1933. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 620G 620Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918-39. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Gb 1926. Hensat 1932. 1 distrikt 1937. Udrangeret 2/10-39 grundet kassabel fyrkasse. Ophugget på Cvk Kh. Tender ombygget 1940 til Slamvogn 3.
DSB G 621G 621Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-38. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 19227. Hensat 12/9-28. I drift 29/6-29. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Udrangeret 22/8-38. 1938-52 fast togforvarmningskedel.
DSB G 622G 622
Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 19227. S-rep 4/2-28 på Cvk Kh. Hensat 8/2-28. I drift 1/4-30. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Hillerød 1941 (hensat). S-rep 6/1-18/2 1942 på Cvk Kh. 1942 til 2. Distrikt. Udlejet 1942-44 til TKVJ. Batteribelysning fra 1944. Udlejet 1945 til VNJ. Viborg 1946. Udlejet 15/3-47 til TKVJ. Trykluftbremse fra 1948. Hobro 1948. Aalborg 1949. Nyborg 1950-53. Viborg 1954. Udrangeret 21/12-54.
DSB G 623G 623Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-34. Næstved/Slagelse 1926. Kedeltryk 12 fra 19227. 1 distrikt 1934 (hensat). Udrangeret 8/1-35. Ophugget 1935 på Cvk Kh.
DSB G 624G 624
Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Kalundborg 1920. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Hensat 1940. Aalborg 1941. Århus 1942-43. Udlejet fra november 1943 til VLTJ. Udlejet 1944 til VLTJ. Udlejet 1946 til TKVJ. Gb 1947. Trykluftbremse fra 1948. Slangerupbanen 1948. Slagelse 1949. Gb 1950. Slagelse 1950. Gb 1952-53. Korsør 1954 og 58. Slagelse 1959. Udrangeret 19/8-59. 1959-64 fast togforvarmningsmaskine på Belvedere. Gb 1964-67 (hensat). Ophugget 1968.
DSB G 625G 625
Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 1 distrikt 1937 (hensat). Slagelse 1941. Århus 1942-44. Udlejet 1944 til VNJ. Fredericia 1945. Trykluftbremse fra 1947. Århus 1946-49. Cvk Ar 1950. Viborg 1951. Nyborg 1952-54. Fåborg 1955-56. Udrangeret 9/1-57. Solgt 1957 til HTJ 625. Solgt 1978 til DJK som G 625. Høng 1981. 1991 til D-maskinegruppen. Roskilde 1993-94. Næstved 1994. Flyttet 20/3-99 fra Næstved til Hvalsø. Holbæk 1999. Tølløse 2001. Brandskadet 6/2-05 ved brand i remisen i Nykøbing Sj. 1/3-08 til Marslev.
DSB G 626G 626Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918-36. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Udrangeret 31/1-36.
DSB G 627G 627
Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Kalundborg 1920. Gb 1925-26. Kedeltryk 12 fra 1926. 1 distrikt 1937-38 (hensat). Hensat 1940. Korsør 1941. Gb 1942. Slagelse 1942-43. Gb 1944. Cvk Kh 1945. Slagelse 1946. Trykluftbremse fra 1947. Udlejet 1947-48 til KSB. Slagelse 1950-52. Gb 1953. Udrangeret 17/3-54.
DSB G 628G 628Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-36. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Udrangeret 31/1-36.
DSB G 629G 629Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. Overheder 1916. 1 distrikt 1918-40. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat august 1933 i 1 distrikt. 1 distrikt 1934 (hensat). Udrangeret 8/1-35. Ophugget 1935 på Cvk Kh.
DSB G 630G 630Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. Overheder 1917. 1 distrikt 1918-37. Kedeltryk 12 fra 1927. Slagelse 1935. Udlejet juli-august 1935 til SFJ. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 631G 631Breda18981 distrikt 1900. 5 kreds 1910-15. Overheder 1915. 1 distrikt 1918-36. Kalundborg 1920. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Udrangeret 31/1-36.
DSB G 632G 632
Breda19005 kreds 1910-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-40. Kalundborg 1920. Næstved 1927-28. Kedeltryk 12 fra 1927. Gb 1941. Langå 1942. Viborg 1943-48. Trykluftbremse fra 1948. Århus 1949. Nyborg 1949-51. Med i filmen "Fra den gamle købmandsgård" i 1951. Fredericia 1952. Viborg 1953 (hensat). Viborg 1954. Udrangeret 21/12-54.
DSB G 633G 633
Breda19005 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Næstved 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Hensat 31/1-28. I drift 1/10-29. 1 distrikt 1938 (hensat). Hensat 1940. Viborg 1941. Brande 1942. Angrebet 30/9-42 af allieret fly med tog 502 mellem Blåhøj og Filskov - forsinkelse 16 minutter. Viborg 1943-45. Herning 1946. Trykluftbremse fra 1947. Korsør 1947. Udlejet 1947-48 til KSB. Slangerupbanen 1948. Slagelse 1949-50. Gb 1951 (hensat). Udrangeret 29/11-51. 1953-67 fast togforvarmningskedel (1956: Nordisk Kabel- og Trådfabrikker, Øresundsvej. 1963-64: Roskilde). Udrangeret 12/12-68. Gb 1969. Århus 1969-70 (hensat). Ophugget i Frederikshavn?
DSB G 634G 634Breda19005 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-29. Roskilde 1920. Overheder fra 1923. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 14/1-29 hensat udtørret. 11/5-29 til Nyborg. 2 distrikt 1932-37. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 635G 635Breda19005 kreds 1910-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-29. Gb 1926. Kedeltryk 12 fra 1926. 2 distrikt 1932-37. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 636G 636
Breda19005 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-29. Kalundborg 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 2 distrikt 1932-40. 1938 Thybanen. S-rep 18/2-27/3 1941 på Cvk Ar. Langå 1941. Viborg 1942-48. Trykluftbremse fra 1947. Påkørte 25/8-49 tærskeværk i overkørsel i Aalestrup. Århus 1949. Nyborg 1949-55. Fåborg 1957. Udrangeret 22/10-57.
DSB G 637G 637
Breda19005 kreds 1910-15. Afsporet 22/1-16 ved Forlev. Stødte 14/9-19 sammen med K 525 i Roskilde. 1 distrikt 1918-26. Slagelse 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. 3 distrikt 1926-29. Langå 1927. 1 distrikt 1928. 16/7-28 hensat udtørret. 11/5-29 til Nyborg. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. Århus 1941. Århus 1942-43. Aalborg 1944. Cvk Ar 1945. Århus 1946-47. Trykluftbremse fra 1947. Aalborg 1948-49. Skanderborg 1950 (hensat). Udrangeret 25/4-50 og 23/7-52.
DSB G 638G 638Breda19005 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-26. Overheder fra 1923. Roskilde 1926. Kedeltryk 12 fra 1926. 3 distrikt 1926-29. Struer 1927. Langå 1930. 2 distrikt 1931-34. Udrangeret 8/1-35. Var april/maj 1935 hensat i Holstebro uden tender med brugbart inventar fjernet. Tender ombygget 1935/36 til transport af kalkslam i Roskilde.
DSB G 639G 639Breda19005 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-23. Overheder fra 1923. Kedeltryk 12 fra 1926. 3 distrikt 1926-29. Skanderborg 1927-30 (hensat). 2 distrikt 1932-37. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 640G 640Breda19005 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-23. 3 distrikt 1926-29. Struer 1927. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. Viborg 1941-53. 12 kg kedeltryk fra 1945. Trykluftbremse fra 1947. Skanderborg 1954 (hensat). Udrangeret 25/6-54.
DSB G 641G 641Breda19005 kreds 1910-15. Overheder 1917. 1 distrikt 1918-23. 3 distrikt 1926-29. Struer 1927. Langå 1930. 2 distrikt 1932-34. Udrangeret 8/1-35. Var april/maj 1935 hensat i Skanderborg uden tender med brugbart inventar fjernet. Tender ombygget 1937 til Brovægtsprøvevogn 2.
DSB G 642G 642Borsig19015 kreds 1910-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-23. Kedeltryk 12 fra 1927. 3 distrikt 1926-29. Cvk Ar 1927. Cvk Ar 1930. Skanderborg 1930. 2 distrikt 1932-37. S-rep 11/2-33 på Cvk Ar og hensat. I drift 10/1-34. Udrangeret 11/11-37 grundet kassabel fyrkasse.
DSB G 643G 643Borsig19015 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-23. Kedeltryk 12 fra 1927. 3 distrikt 1926-29. Struer 1927. Skanderborg 1930. 2 distrikt 1932-40. Skjern 1936. S-rep 5/7-1/10 1940 på Cvk Ar. Viborg 1941-42. Cvk Ar 1943-44. Viborg 1945. Cvk Ar 1946. Trykluftbremse fra 1947. Viborg 1947-54. Brande 1955 (hensat). Udrangeret 29/7-55.
DSB G 644G 644
Borsig19015 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. Skanderborg 1916. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920. Herning 1923. Kedeltryk 12 fra 1924. Skanderborg 1930. 2 distrikt 1932-40. S-rep 9/11-40 - 27/1-41 på Cvk Ar. Brande 1941-43. Tønder 1944. Viborg 1945. Udlejet 1946 til TKVJ. Cvk Ar 1947. Trykluftbremse fra 1947. Viborg 1948. Udlejet 1949 til SFJ. 3/3-49 fra SFJ til Nyborg. Nyborg 1950-54. Viborg 1954-55. Udrangeret 29/7-55. 1955-57 fast togforvarmningskedel på Cvk Kh.
DSB G 645G 645
Borsig1901Struerkredsen 1908. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. 3 distrikt 1918-29. Skanderborg 1916 og 20. Struer/Skanderborg 1920. Struer 1923. Skanderborg 1927-30 (hensat). 2 distrikt 1932-37. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Udrangeret 24/2-37.
DSB G 646G 646
Borsig1901Struerkredsen 1908. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. 3 distrikt 1918-29. Kedeltryk 12 fra 1924. Skanderborg 1916, 20 og 27. Skanderborg 1927-30 (hensat). 2 distrikt 1932-40. S-rep 15/7-2/9 1940 på Cvk Ar. Randers 1941. Udlejet 1942-44 til TKVJ. Aalborg 1945-47. Trykluftbremse fra 1947. Aalborg/Viborg 1948. Udlejet 27/9-26/11 1948 til SFJ. Udlejet 14/1-49 til SFJ. Nyborg 1950-54. Fåborg 1954-56. Udrangeret 22/10-57.
DSB G 647G 647Borsig1901Struerkredsen 1908. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. 3 distrikt 1918-29. Skanderborg 1916, 20 og 23. Kedeltryk 12 fra 1927. 2 distrikt 1932-40. Brande 1941. Viborg 1943-46. Cvk Ar 1947. Trykluftbremse fra 1947. Viborg 1948. Odense 1949. 1/3-49 fra SFJ til Cvk Ar. Odense 1950-51. Nyborg 1952-54. Udrangeret 21/12-54.
DSB G 648G 648
Borsig1901Struerkredsen 1908. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. Skanderborg 1916. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920. Skanderborg 1923 og 27. Kedeltryk 12 fra 1925. Brande 1927-30 (hensat). 2 distrikt 1932-40. S-rep 27/12-40 - 18/2-41 på Cvk Ar. Viborg 1941. Brande 1943-46. Udlejet 1947 til VVGJ og SFJ. 2 distrikt 1948. Viborg 1949-52. Udrangeret 23/7-52.
DSB G 649G 649
Borsig1901Struerkredsen 1908. 26/9 1909 afsporet ved Roskildevej. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. 3 distrikt 1918-29. Skanderborg 1920. Struer 1923. Kedeltryk 12 fra 1925. Skanderborg 1927. 2 distrikt 1932-40. Hensat 1940. S-rep 11/5-3/7 1940 på Cvk Ar. Brande 1941. Struer 1942-43. Brande 1944. Udlejet 24/3-45 til VVGJ. VVGJ 1946. Trykluftbremse fra 1946. Viborg 1947-49. Nyborg 1950-53. Skanderborg 1954 (hensat). Udrangeret 25/6-54.
DSB G 650G 650
Borsig1901Struerkredsen 1908. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. Overheder 1915. 3 distrikt 1918-29. Skanderborg 1916, 20, 23 og 27. Kedeltryk 12 fra 1924. Brande 1930. 1938 Thybanen. 2 distrikt 1932-40. Hensat 1940. S-rep 10/12-40 - 27/1-41 på Cvk Ar. Århus 1941-45. Horsens 1946. Udlejet 1947 til HV. Retur 25/3-47. Trykluftbremse fra 1947. Århus 1947-48. 2 distrikt 1949. Viborg 1950-53. Århus 1954 (hensat). Udrangeret 25/6-54.
DSB G 651G 651Borsig1901Struerkredsen 1908. 5 kreds 1910-13. 2 kreds 1913-15. 3 distrikt 1918-29. Skanderborg 1916, 20 og 23. Kedeltryk 12 fra 1925. Skanderborg 1930. 2 distrikt 1932-37. Udrangeret 24/2-37.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak