Lokomotivfabrikker

Orenstein
Orenstein & Koppel, Berlin-Drewitz, Tyskland
Retur til oversigt
De to tyskere Benno Orenstein og Arthur Koppel grundlagde den 1. april 1876 virksomheden Orenstein & Koppel OHG. Virksomheden, der fik til huse i Berlin-Schlachtensee, slog hurtigt sit navn fast indenfor produktion af materiel og andet udstyr til tyske smalspors- og industribaner. Virksomheden byggede i de første år blandt andet tipvogne, jernbanespor og sporskifter, men selve produktionen af damplokomotiver foregik ikke på virksomheden i Berlin. I stedet sendte fabrikken i de første år bestillingerne på damplokomotiver videre til underleverandører – herunder den tyske lokomotivproducent Jung.

Virksomheden splittes op i to
Af uvisse årsager besluttede de to grundlæggere af Orenstein & Koppel omkring 1885, at opsplitte virksomheden i to dele. Det blev således aftalt, at Benno Orenstein videreførte det oprindelige firma Orenstein & Koppel og satsede på produktionen til det indenlandske – altså tyske – marked. Arthur Koppel derimod satsede på det oversøiske marked med udgangspunkt i sit nye firma Arthur Koppel.

Arthur Koppel købte derfor i 1905-06 et større landområde ved Beaver River i den amerikanske stat Pennsylvania. På grunden blev opført et industrianlæg, hvor der byggedes jernbanemateriel. I løbet af få år havde fabrikken fået etableret salgskontorer i flere større amerikanske byer. Imidlertid døde Arthur Koppel i 1908, hvilket medførte at de to virksomheder Orenstein & Koppel og Arthur Koppel fusionerede. Produktionen i USA fortsatte helt frem til 1917, hvor den amerikanske regering besluttede at indtræde i 1. verdenskrig på engelsk-russisk-fransk side. Det bevirkede at al fjendtlig ejendom blev beslaglagt, herunder altså også tysk ejendom. Derfor blev den amerikanske afdeling af Orenstein & Koppel overtaget af amerikanske interesser, ligesom flere af den amerikanske afdelings ledere af tysk oprindelse blev interneret.

Werk-Nowawes i Berlin (indtil 1938)
Som nævnt byggede virksomheden Orenstein & Koppel i de første år ikke selv lokomotiver, men den strategi skiftede fabrikken ud i 1892, idet man begyndte at producere entreprenørlokomotiver under firmabetegnelsen Märkische Lokomotivfabrik. Märkische Lokomotivfabrik, der var en selvstændig underafdeling, blev i 1890erne indlemmet i Orenstein & Koppel, men opererede i nogle år herefter stadig under det tidligere firmanavn. Den store efterspørgsel på Orenstein & Koppels produkter betød samtidig, at værkstederne i Berlin-Schlachtensse udbyggedes i årene 1892-93, ligesom man i nærheden af banegården Drewitz i Berlin opførte et helt nyt fabrikskompleks. Produktionen af lokomotiver i det nye fabrikskompleks ved Drewitz startedes op den 1. april 1899 under firmanavnet Aktiegesellschaft für Feld- & Kleinbahnen-Bedarf, vormals Orenstein & Koppel. Fabriksanlægget fik i 1907 navnet Werk Nowawes. I årene lige før århundredeskiftet begyndte Orenstein & Koppel ligeledes at bygge materiel til normalsporede jernbaner, ligesom der i værkstederne blev bygget såvel damp- som elektriske lokomotiver. Orenstein & Koppel var en meget alsidig virksomhed, idet man også fabrikerede signalanlæg og spormateriel. I 1902 startede man desuden på produktionen af entreprenørmateriel – herunder gravemaskiner. I kommende år blev omsætningen af gravemaskiner en af virksomhedens helt store succeser.

I 1900-tallets første årtier havde Orenstein & Koppel stor succes. Således kunne lokomotiv nummer 10.000 rulle ud fra virksomheden i 1924. I løbet af årene fandt virksomhedens produkter frem til såvel det tyske som udenlandske marked. I udlandet kunne man således finde Orenstein & Koppel-maskiner i blandt andet Frankrig, Schweiz, Portugal og Storbritannien. Men virksomheden fik også en fod indenfor på det danske marked, idet Gribskovbanen og Kagerup-Helsinge Banen i 1896 og 1899 fik leveret i alt fire damplokomotiver. Også Vemb-Lemvig Jernbane fik i årene op til århundredeskiftet leveret lokomotiver fra Orenstein & Koppel. Bygningen af disse lokomotiver skete i nogle meget omskiftelige år for den berlinske virksomhed, hvor produktionsresultatet ikke altid var i top. Maskinerne til Lemvigbanen var således dårligt håndværk, og efter leveringen måtte flere fejl udbedres. Udover leveringerne til de danske privatbaner, så lykkedes det også virksomheden at afsætte lokomotiver til danske entreprenører og andre private selskaber herunder Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker, Sukkerfabrikken Vestsjælland og Det danske Hedeselskab.

Også i Sønderjylland – der indtil 1920 var en del af Tyskland – kom der til at køre Orenstein & Koppel-maskiner, idet Kleinbahn des Kreises Hadersleben (Haderslev Amts Jernbaner) og Kleinbahn des Kreises Apenrade (Aabenraas Amts Jernbaner) i år 1900 anskaffede seks smalsporede damplokomotiver. Størsteparten af disse lokomotiver kørte endnu på banerne til midt i 1920erne. Lidt længere sydpå – på Als – anskaffede Alsener Kreisbahn (Amtsbanerne paa Als) to damplokomotiver fra Orenstein & Koppel i 1913. Et af disse lokomotiver var i drift helt op til afviklingen af de smalsporede alsiske jernbaner i 1933.

Hos Deutsche Reichsbahn (DRG) anskaffede man også lokomotiver hos Orenstein & Koppel. Således leverede fabrikken flere maskiner af typerne Baureihe 44 og 50 til De tyske Rigsbaner, ligesom virksomheden var med til at udvikle og bygge S-tog til den berlinske nærtrafik.

Werk-Nordhausen – en filial (1912-42)
Gennem årene overtog Orenstein & Koppel flere konkurrerende virksomheder. Den 8. juni 1912 overtog man således Maschinenfabrik Montania AG vorm. Gerlach & König – eller Werk-Montania, som fabrikken også benævntes. Efter overtagelsen skiftede virksomheden navn til Orenstein & Koppel, Arthur Koppel, Maschinenfabrik Montania, Nordhausen, men i 1916 måtte der et nyt navnskifte til. Det viste sig nemlig, at en virksomhed i Hamborg havde patent på navnet Montania, og derfor skiftede fabrikken i Nordhausen navn til Orenstein & Koppel AG – Nordhausen.

Som følge af 1. verdenskrigs afslutning skete en række mærkbare ændringer for Werk-Nordhausen blandt andet som følge af et vigende eksportmarked. Det betød blandt andet at virksomheden i slutningen af 1925 måtte indstille produktionen i tre måneder. Imidlertid lykkedes det virksomheden at afsætte flere diesellokomotiver i løbet af 1920-30erne. Først i januar 1942 blev det sidste lokomotiv – som følge af krigen – afleveret fra Werk-Nordhausen; maskinen havde byggenummer 9.371. I samme ombæring blev 421 lokomotiver, der på dette tidspunkt var under bygning på Werk-Nordhausen, overflyttet til Prag for færdigbygning. Efter krigens ophør blev produktionen på Werk-Nordhausen ikke genoptaget.

I 1930 havde Orenstein & Koppel tillige overtaget aktiemajoriteten i Dessauer & Gothaer Waggonfabrik. Orenstein & Koppel havde derfor mange filialer spredt rundt i Tyskland.

Werk-Babelsberg (1938-45)
I 1938 skiftede Werk-Nowawes navn til Werk-Babelsberg, da området hvor fabrikskomplekset var placeret skiftede navn til Babelsberg. I begyndelsen af 1930erne var den nazistiske fører Adolf Hitler kommet til magten i Tyskland. En af følgerne af dette magtskifte var, at al jødisk ejendom blev konfiskeret og da Orenstein & Koppel var jødisk ejet blev virksomheden nationaliseret og omdannet til en statsejet virksomhed. Den 1. april 1940 skiftede virksomheden – for at fuldføre omdannelsen til en statsejet virksomhed – navn til Maschinenbau und Bahnbedarfs AG MBA, vormals Orenstein & Koppel. I 1941 blev navnet Orenstein & Koppel fjernet fra firmanavnet og virksomheden kom herefter til at hedde MBA. Utroligt nok overlevede fabriksanlægget de allieredes luftangreb på Berlin under 2. verdenskrig, men efter Sovjetunionens indtagelse af Berlin blev dele af fabriksanlægget demonteret og sendt øst på. Kun administrationsbygningen var blevet ødelagt under krigen, som følge af en brand.

I Østtyskland – LOWA Lokomotivbau Karl Marx
Produktionen i Babelsberg blev hurtigt genoptaget efter afslutningen af verdenskrigen. Således blev produktionen af lokomotivkedler allerede startet op i 1946 og den 30. april 1947 rullede det første lokomotiv ud af værkstedshallerne siden afslutningen af krigen. Imidlertid var virksomheden endt i den sovjetiske besættelseszone, hvilket betød at fabrikken den 18. marts 1948 blev omdannet til et folkeejet selskab under navnet LOWA Lokomotivbau Karl Marx – eller LKM som virksomheden også kom til at hedde. Arbejdet i Babelsberg blev koncentreret om bygning af damp- og diesellokomotiver helt frem til fabrikkens lukning i 1976.

I Vesttyskland - Werk Dortmund-Dorstfeld
Selvom hovedfabrikken i Babelsberg blev overtaget af staten og under Den kolde Krig endte på den kommunistiske side af jerntæppet, så overlevede navnet Orenstein & Koppel i Vesttyskland. Allerede i 1949 havde resterne af Orenstein & Koppel i Vesttyskland genoptaget produktionen og virksomheden blev yderligere styrket da man i 1950 fusionerede med Lübecker Maschinenbau AG LMAG. Efter fusionen fik det nye firma navnet Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG. Fra 1950 genoptog man produktionen af lokomotiver i Dortmund-Dorstfeld. Først i 1981 sluttede produktionen af lokomotiver. Alt i alt nåede Orenstein & Koppel – under skiftende navne mv. – at bygge over 33.000 lokomotiver indtil produktionen afsluttedes i begyndelsen af 1980erne.

Orenstein & Koppel – som virksomheden nu igen hedder – har i dag udelukkende helliget sig produktionen af diverse gravemaskiner. Et produkt som virksomheden startede med at producere allerede i 1902 og som man gennem årene har videreudviklet. Orenstein & Koppel er i dag en velrenommeret virksomhed indenfor produktionen af entreprenørredskaber.
(LC)

Byggenummer År Enhed Tegning
HAJ 91HAJ 91
1900HAJ 10HAJ 10
1900HAJ 11HAJ 11
4221899VLTJ 1VLTJ 1
4471899GDS 6GDS 6
4481899GDS 7GDS 7
5021901Schon lokSchon lok
5391900AaAJ 5AaAJ 5
5831900VLTJ 2VLTJ 2
5841900AaAJ 6AaAJ 6
5851900AaAJ 7AaAJ 7
5861900AaAJ 8AaAJ 8
5871900AaAJ 9AaAJ 9
5881900AaAJ 10AaAJ 10
5891900AaAJ 11AaAJ 11
6111901MÅLERÅSMÅLERÅS
7151900Ström lokStröm lok
9301902Separator lokSeparator lok
12931904Kuhrt lokKuhrt lok
12971905Balke lokBalke lok
15671905BBJ 1BBJ 1
15681905BBJ 2BBJ 2
16111906Göta IGöta I
18151906Klagshamn 6Klagshamn 6
18471906BBJ 3BBJ 3
19461906Göta IIGöta II
19511906Maltesholm 2Maltesholm 2
24971908Klagshamn 7Klagshamn 7
25251908Bomke lokBomke lok
26451907Skutskär lokSkutskär lok
27991908Hägghult lokHägghult lok
28031908RB OdinRB Odin
28081908Göta IIIGöta III
28901908Dierling lokDierling lok
29931908RB VemorkRB Vemork
31671909Entreprenør lokEntreprenør lok
33621909Weber lokWeber lok
34871909de Vries lokde Vries lok
43381910Hedeselskab lokHedeselskab lok
43551911Heinke lokHeinke lok
47301911Cementa 8Cementa 8
47471911Göteborg lokGöteborg lok
48881911Entreprenør lokEntreprenør lok
49061911Maltesholm 4Maltesholm 4
50911912Allerød lokAllerød lok
51361912Göteborg lokGöteborg lok
56581912Untra 1Untra 1
56591912Untra 2Untra 2
56801912Vulcan lokVulcan lok
57421912Berendsen lokBerendsen lok
58441912DdS GS 6DdS GS 6
59621913Untra 3Untra 3
61231913Kiehntopf lokKiehntopf lok
62431913LKAB 8LKAB 8
62841913Entreprenør lokEntreprenør lok
63301913Untra 4Untra 4
63311913Lind lokLind lok
65361913ABA 21ABA 21
65371913ABA 22ABA 22
66201913Orenstein 6620Orenstein 6620
67341916OKB 1OKB 1
68241915Hammersholt 6Hammersholt 6
68811913LKAB 9LKAB 9
70811913LKAB 10LKAB 10
70861914Entreprenør lokEntreprenør lok
72311916SRJ 31SRJ 31
72321916SRJ 32SRJ 32
72501914Göteborg lokGöteborg lok
73011914Göta IVGöta IV
73971917Hellefors lokHellefors lok
74331914Vesterborg lokVesterborg lok
74431919Strä lokSträ lok
74571921Hedeselskab lokHedeselskab lok
74581921Hedeselskab lokHedeselskab lok
74591921Hedeselskab lokHedeselskab lok
77691918SRJ 33SRJ 33
77701918SRJ 34SRJ 34
78661914LKAB 13LKAB 13
78671914LKAB 11LKAB 11
78681914LKAB 12LKAB 12
79611917NKlJ 21NKlJ 21
79611917NKlJ 22NKlJ 22
81611916OKB 3OKB 3
81621916OKB 4OKB 4
82011916OKB 2OKB 2
82021916OKB 5OKB 5
82031916OKB 6OKB 6
82041916OKB 7OKB 7
82051916OKB 8OKB 8
83201920KFA 4KFA 4
86341919Vänersborg lokVänersborg lok
86351920Jönköping lokJönköping lok
86691920NOJ 29NOJ 29
89781921NSB 61a 2500NSB 61a 2500
90471919Klagshamn 9Klagshamn 9
90481919Klagshamn 10Klagshamn 10
92241921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92251921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92381921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92401921Hedeselskab lokHedeselskab lok
93181920Hedeselskab lokHedeselskab lok
93191920Hedeselskab lokHedeselskab lok
93501920DdS MS B 5DdS MS B 5
94771922Petro lokPetro lok
94781922Petro lokPetro lok
94791922Entreprenør lokEntreprenør lok
97741921ElseElse
97911922Carl Hansen lokCarl Hansen lok
97921922Carl Hansen lokCarl Hansen lok
97931922Monberg lokMonberg lok
98391922NSB 61a 3085NSB 61a 3085
99051928ST 10ST 10
100451924NSB 61a 3386NSB 61a 3386
102471928VG 5VG 5
102761922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102771922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102781922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102791922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102801922Hedeselskab lokHedeselskab lok
104931923Hedeselskab lokHedeselskab lok
105481923Avesta lokAvesta lok
105971923DdS SS B 1DdS SS B 1
107471923Smedjebacken 5Smedjebacken 5
111951926Göta VGöta V
114201927DdS SS B 2DdS SS B 2
116711928Boliden lokBoliden lok
117401928Boliden lokBoliden lok
120871930Hedeselskab lokHedeselskab lok
121071930Hedeselskab lokHedeselskab lok
121351930Boliden lokBoliden lok
121371930Boliden lokBoliden lok
121601930Hedeselskab lokHedeselskab lok
122061930Domnarvet 5Domnarvet 5
122091930Hedeselskab lokHedeselskab lok
122971931Hedeselskab lokHedeselskab lok
123511931Hällekis 5Hällekis 5
125781934Möller lokMöller lok
130881937Granit lokGranit lok
130881937Granit lokGranit lok
132291939Hällekis 7Hällekis 7
211051938DSB Traktor 3DSB Traktor 3
260101959LJ M 13LJ M 13
260371960LJ M 8LJ M 8
260581960SB T 3SB T 3
260701960VNJ KF 16VNJ KF 16
260871960LJ M 17LJ M 17
260951960LJ M 16LJ M 16
264021965ARAIL TR70009ARAIL TR70009
266591968KFA traktorKFA traktor
APB M 1

Jernbanebøger

Strejftog VII, Gennem Danmark med Dancker

Strejftog VII, Gennem Danmark med Dancker
Pris 280 kr.

Læs mere

DSB plakat 1959

DSB plakat 1959
DSB plakat 1959 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen