Lokomotivfabrikker

Orenstein
Orenstein & Koppel, Berlin-Drewitz, Tyskland
Retur til oversigt
De to tyskere Benno Orenstein og Arthur Koppel grundlagde den 1. april 1876 virksomheden Orenstein & Koppel OHG. Virksomheden, der fik til huse i Berlin-Schlachtensee, slog hurtigt sit navn fast indenfor produktion af materiel og andet udstyr til tyske smalspors- og industribaner. Virksomheden byggede i de første år blandt andet tipvogne, jernbanespor og sporskifter, men selve produktionen af damplokomotiver foregik ikke på virksomheden i Berlin. I stedet sendte fabrikken i de første år bestillingerne på damplokomotiver videre til underleverandører – herunder den tyske lokomotivproducent Jung.

Virksomheden splittes op i to
Af uvisse årsager besluttede de to grundlæggere af Orenstein & Koppel omkring 1885, at opsplitte virksomheden i to dele. Det blev således aftalt, at Benno Orenstein videreførte det oprindelige firma Orenstein & Koppel og satsede på produktionen til det indenlandske – altså tyske – marked. Arthur Koppel derimod satsede på det oversøiske marked med udgangspunkt i sit nye firma Arthur Koppel.

Arthur Koppel købte derfor i 1905-06 et større landområde ved Beaver River i den amerikanske stat Pennsylvania. På grunden blev opført et industrianlæg, hvor der byggedes jernbanemateriel. I løbet af få år havde fabrikken fået etableret salgskontorer i flere større amerikanske byer. Imidlertid døde Arthur Koppel i 1908, hvilket medførte at de to virksomheder Orenstein & Koppel og Arthur Koppel fusionerede. Produktionen i USA fortsatte helt frem til 1917, hvor den amerikanske regering besluttede at indtræde i 1. verdenskrig på engelsk-russisk-fransk side. Det bevirkede at al fjendtlig ejendom blev beslaglagt, herunder altså også tysk ejendom. Derfor blev den amerikanske afdeling af Orenstein & Koppel overtaget af amerikanske interesser, ligesom flere af den amerikanske afdelings ledere af tysk oprindelse blev interneret.

Werk-Nowawes i Berlin (indtil 1938)
Som nævnt byggede virksomheden Orenstein & Koppel i de første år ikke selv lokomotiver, men den strategi skiftede fabrikken ud i 1892, idet man begyndte at producere entreprenørlokomotiver under firmabetegnelsen Märkische Lokomotivfabrik. Märkische Lokomotivfabrik, der var en selvstændig underafdeling, blev i 1890erne indlemmet i Orenstein & Koppel, men opererede i nogle år herefter stadig under det tidligere firmanavn. Den store efterspørgsel på Orenstein & Koppels produkter betød samtidig, at værkstederne i Berlin-Schlachtensse udbyggedes i årene 1892-93, ligesom man i nærheden af banegården Drewitz i Berlin opførte et helt nyt fabrikskompleks. Produktionen af lokomotiver i det nye fabrikskompleks ved Drewitz startedes op den 1. april 1899 under firmanavnet Aktiegesellschaft für Feld- & Kleinbahnen-Bedarf, vormals Orenstein & Koppel. Fabriksanlægget fik i 1907 navnet Werk Nowawes. I årene lige før århundredeskiftet begyndte Orenstein & Koppel ligeledes at bygge materiel til normalsporede jernbaner, ligesom der i værkstederne blev bygget såvel damp- som elektriske lokomotiver. Orenstein & Koppel var en meget alsidig virksomhed, idet man også fabrikerede signalanlæg og spormateriel. I 1902 startede man desuden på produktionen af entreprenørmateriel – herunder gravemaskiner. I kommende år blev omsætningen af gravemaskiner en af virksomhedens helt store succeser.

I 1900-tallets første årtier havde Orenstein & Koppel stor succes. Således kunne lokomotiv nummer 10.000 rulle ud fra virksomheden i 1924. I løbet af årene fandt virksomhedens produkter frem til såvel det tyske som udenlandske marked. I udlandet kunne man således finde Orenstein & Koppel-maskiner i blandt andet Frankrig, Schweiz, Portugal og Storbritannien. Men virksomheden fik også en fod indenfor på det danske marked, idet Gribskovbanen og Kagerup-Helsinge Banen i 1896 og 1899 fik leveret i alt fire damplokomotiver. Også Vemb-Lemvig Jernbane fik i årene op til århundredeskiftet leveret lokomotiver fra Orenstein & Koppel. Bygningen af disse lokomotiver skete i nogle meget omskiftelige år for den berlinske virksomhed, hvor produktionsresultatet ikke altid var i top. Maskinerne til Lemvigbanen var således dårligt håndværk, og efter leveringen måtte flere fejl udbedres. Udover leveringerne til de danske privatbaner, så lykkedes det også virksomheden at afsætte lokomotiver til danske entreprenører og andre private selskaber herunder Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker, Sukkerfabrikken Vestsjælland og Det danske Hedeselskab.

Også i Sønderjylland – der indtil 1920 var en del af Tyskland – kom der til at køre Orenstein & Koppel-maskiner, idet Kleinbahn des Kreises Hadersleben (Haderslev Amts Jernbaner) og Kleinbahn des Kreises Apenrade (Aabenraas Amts Jernbaner) i år 1900 anskaffede seks smalsporede damplokomotiver. Størsteparten af disse lokomotiver kørte endnu på banerne til midt i 1920erne. Lidt længere sydpå – på Als – anskaffede Alsener Kreisbahn (Amtsbanerne paa Als) to damplokomotiver fra Orenstein & Koppel i 1913. Et af disse lokomotiver var i drift helt op til afviklingen af de smalsporede alsiske jernbaner i 1933.

Hos Deutsche Reichsbahn (DRG) anskaffede man også lokomotiver hos Orenstein & Koppel. Således leverede fabrikken flere maskiner af typerne Baureihe 44 og 50 til De tyske Rigsbaner, ligesom virksomheden var med til at udvikle og bygge S-tog til den berlinske nærtrafik.

Werk-Nordhausen – en filial (1912-42)
Gennem årene overtog Orenstein & Koppel flere konkurrerende virksomheder. Den 8. juni 1912 overtog man således Maschinenfabrik Montania AG vorm. Gerlach & König – eller Werk-Montania, som fabrikken også benævntes. Efter overtagelsen skiftede virksomheden navn til Orenstein & Koppel, Arthur Koppel, Maschinenfabrik Montania, Nordhausen, men i 1916 måtte der et nyt navnskifte til. Det viste sig nemlig, at en virksomhed i Hamborg havde patent på navnet Montania, og derfor skiftede fabrikken i Nordhausen navn til Orenstein & Koppel AG – Nordhausen.

Som følge af 1. verdenskrigs afslutning skete en række mærkbare ændringer for Werk-Nordhausen blandt andet som følge af et vigende eksportmarked. Det betød blandt andet at virksomheden i slutningen af 1925 måtte indstille produktionen i tre måneder. Imidlertid lykkedes det virksomheden at afsætte flere diesellokomotiver i løbet af 1920-30erne. Først i januar 1942 blev det sidste lokomotiv – som følge af krigen – afleveret fra Werk-Nordhausen; maskinen havde byggenummer 9.371. I samme ombæring blev 421 lokomotiver, der på dette tidspunkt var under bygning på Werk-Nordhausen, overflyttet til Prag for færdigbygning. Efter krigens ophør blev produktionen på Werk-Nordhausen ikke genoptaget.

I 1930 havde Orenstein & Koppel tillige overtaget aktiemajoriteten i Dessauer & Gothaer Waggonfabrik. Orenstein & Koppel havde derfor mange filialer spredt rundt i Tyskland.

Werk-Babelsberg (1938-45)
I 1938 skiftede Werk-Nowawes navn til Werk-Babelsberg, da området hvor fabrikskomplekset var placeret skiftede navn til Babelsberg. I begyndelsen af 1930erne var den nazistiske fører Adolf Hitler kommet til magten i Tyskland. En af følgerne af dette magtskifte var, at al jødisk ejendom blev konfiskeret og da Orenstein & Koppel var jødisk ejet blev virksomheden nationaliseret og omdannet til en statsejet virksomhed. Den 1. april 1940 skiftede virksomheden – for at fuldføre omdannelsen til en statsejet virksomhed – navn til Maschinenbau und Bahnbedarfs AG MBA, vormals Orenstein & Koppel. I 1941 blev navnet Orenstein & Koppel fjernet fra firmanavnet og virksomheden kom herefter til at hedde MBA. Utroligt nok overlevede fabriksanlægget de allieredes luftangreb på Berlin under 2. verdenskrig, men efter Sovjetunionens indtagelse af Berlin blev dele af fabriksanlægget demonteret og sendt øst på. Kun administrationsbygningen var blevet ødelagt under krigen, som følge af en brand.

I Østtyskland – LOWA Lokomotivbau Karl Marx
Produktionen i Babelsberg blev hurtigt genoptaget efter afslutningen af verdenskrigen. Således blev produktionen af lokomotivkedler allerede startet op i 1946 og den 30. april 1947 rullede det første lokomotiv ud af værkstedshallerne siden afslutningen af krigen. Imidlertid var virksomheden endt i den sovjetiske besættelseszone, hvilket betød at fabrikken den 18. marts 1948 blev omdannet til et folkeejet selskab under navnet LOWA Lokomotivbau Karl Marx – eller LKM som virksomheden også kom til at hedde. Arbejdet i Babelsberg blev koncentreret om bygning af damp- og diesellokomotiver helt frem til fabrikkens lukning i 1976.

I Vesttyskland - Werk Dortmund-Dorstfeld
Selvom hovedfabrikken i Babelsberg blev overtaget af staten og under Den kolde Krig endte på den kommunistiske side af jerntæppet, så overlevede navnet Orenstein & Koppel i Vesttyskland. Allerede i 1949 havde resterne af Orenstein & Koppel i Vesttyskland genoptaget produktionen og virksomheden blev yderligere styrket da man i 1950 fusionerede med Lübecker Maschinenbau AG LMAG. Efter fusionen fik det nye firma navnet Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG. Fra 1950 genoptog man produktionen af lokomotiver i Dortmund-Dorstfeld. Først i 1981 sluttede produktionen af lokomotiver. Alt i alt nåede Orenstein & Koppel – under skiftende navne mv. – at bygge over 33.000 lokomotiver indtil produktionen afsluttedes i begyndelsen af 1980erne.

Orenstein & Koppel – som virksomheden nu igen hedder – har i dag udelukkende helliget sig produktionen af diverse gravemaskiner. Et produkt som virksomheden startede med at producere allerede i 1902 og som man gennem årene har videreudviklet. Orenstein & Koppel er i dag en velrenommeret virksomhed indenfor produktionen af entreprenørredskaber.
(LC)

Byggenummer År Enhed Tegning
HAJ 91HAJ 91
1900HAJ 10HAJ 10
1900HAJ 11HAJ 11
3671899Ström lokStröm lok
4221899VLTJ 1VLTJ 1
4471899GDS 6GDS 6
4481899GDS 7GDS 7
4531900Brühl lokBrühl lok
5021901Schon lokSchon lok
5391900AaAJ 5AaAJ 5
5551900Ström lokStröm lok
5691900Ström lokStröm lok
5831900VLTJ 2VLTJ 2
5841900AaAJ 6AaAJ 6
5851900AaAJ 7AaAJ 7
5861900AaAJ 8AaAJ 8
5871900AaAJ 9AaAJ 9
5881900AaAJ 10AaAJ 10
5891900AaAJ 11AaAJ 11
6111901KLJ 3KLJ 3
6371901Sätra lokSätra lok
7151900Ström lokStröm lok
7211901Karpalund lokKarpalund lok
8151902Halmstad lokHalmstad lok
8161902Halmstad lokHalmstad lok
9301902Separator lokSeparator lok
11901903Hjälmare lokHjälmare lok
12931904Kuhrt lokKuhrt lok
12971905Balke lokBalke lok
13631904Husen lokHusen lok
14151906Ström lokStröm lok
14491904Ström lokStröm lok
15021905Menzel lokMenzel lok
15121905Johannsen lokJohannsen lok
15671905BBJ 1BBJ 1
15681905BBJ 2BBJ 2
16021905Danzig lokDanzig lok
16111906Göta IGöta I
17561905Kutzner lokKutzner lok
18151906Klagshamn 6Klagshamn 6
18361906O&K lokO&K lok
18471906BBJ 3BBJ 3
18801906O&K lokO&K lok
19361906Zacharias lokZacharias lok
19401906Caspersen lokCaspersen lok
19461906Göta IIGöta II
19511906Maltesholm 2Maltesholm 2
19721906LKAB 4LKAB 4
20211906LKAB 3LKAB 3
20751906ASEA lokASEA lok
20801906Tingstad lokTingstad lok
22181907Smedjebacken 1Smedjebacken 1
24561907SNS lokSNS lok
24601907Vulcanus lokVulcanus lok
24751907Hoffrichter lokHoffrichter lok
24971908Klagshamn 7Klagshamn 7
25251908Bomke lokBomke lok
26231908SJ BYCF 5SJ BYCF 5
26241908SJ BYCF 1SJ BYCF 1
26451907Skutskär lokSkutskär lok
26561907Domnarvet 2Domnarvet 2
27991908Hägghult lokHägghult lok
28031908RB OdinRB Odin
28081908Göta IIIGöta III
28901908Dierking lokDierking lok
29471908Husen lokHusen lok
29931908RB VemorkRB Vemork
30501908Hedeselskab lokHedeselskab lok
31021908Smedjebacken 2Smedjebacken 2
31041908MHJ 1MHJ 1
31671909Dietrich lokDietrich lok
31691908Domnarvet 3Domnarvet 3
32351909Breslau lokBreslau lok
33621909Weber lokWeber lok
34131909Saarbrücken lokSaarbrücken lok
34651909SJ BYCF 2SJ BYCF 2
34781909Dubrancker lokDubrancker lok
34871909de Vries lokde Vries lok
35591909LKAB 5LKAB 5
36511910Harzer lokHarzer lok
37241910Trävaru lokTrävaru lok
40911910Kuczynsk lokKuczynsk lok
42861911Waltrop lokWaltrop lok
43381910Hedeselskab lokHedeselskab lok
43551911Heinke lokHeinke lok
44331911Kienkopf lokKienkopf lok
44851911Aare lokAare lok
44891911O&K lokO&K lok
47301911Cementa 8Cementa 8
47471911Göteborg lokGöteborg lok
48311911Vattenfall lokVattenfall lok
48451911Hedeselskab lokHedeselskab lok
48641911Hedeselskab lokHedeselskab lok
48831911Hedeselskab lokHedeselskab lok
48881911Klüver lokKlüver lok
48901911LKAB 6LKAB 6
49061911Maltesholm 4Maltesholm 4
50911912Allerød lokAllerød lok
51361912Göteborg lokGöteborg lok
52521912SJ BYCF 6SJ BYCF 6
52531912SJ BYCF 7SJ BYCF 7
53061912Hedeselskab lokHedeselskab lok
53141912Stockholm 2Stockholm 2
53401912Herräng lokHerräng lok
54221912Kempf lokKempf lok
56251912Greiner lokGreiner lok
56581912Untra 1Untra 1
56591912Untra 2Untra 2
56721912LBB 1LBB 1
56801912Vesterborg lokVesterborg lok
57421912Berendsen lokBerendsen lok
57521912LKAB 7LKAB 7
57721913SJ BYCF 8SJ BYCF 8
57911912Vesterborg lokVesterborg lok
58441912DdS GS 6DdS GS 6
58961912Nyberg 1Nyberg 1
58971912Nyberg 2Nyberg 2
59331913Fjällveden 1Fjällveden 1
59621913Untra 3Untra 3
61231913Kiehntopf lokKiehntopf lok
61261913Brøchner lokBrøchner lok
62151913SJ BYCF 9SJ BYCF 9
62241913Untra 8Untra 8
62251913Untra 9Untra 9
62381913Kiehntopf lokKiehntopf lok
62431913LKAB 8LKAB 8
62811913Dalgas lokDalgas lok
62821913Dalgas lokDalgas lok
62831913Dalgas lokDalgas lok
62841913Dalgas lokDalgas lok
62851913Dalgas lokDalgas lok
63301913Untra 4Untra 4
63311913Lind lokLind lok
64191914BaggerkesselBaggerkessel
65361913ABA 21ABA 21
65371913ABA 22ABA 22
66161913Mälardalen lokMälardalen lok
66191913SJ BYCF 10SJ BYCF 10
66201913SJ BYCF 11SJ BYCF 11
66301913Libauer lokLibauer lok
66311913Peraldo lokPeraldo lok
66871913H&S lokH&S lok
66881913H&S lokH&S lok
66891913H&S lokH&S lok
66901913H&S lokH&S lok
67031913Andersson lokAndersson lok
67341916OKB 1OKB 1
67601914Untra 7Untra 7
67701915Andersson lokAndersson lok
68111914Greiner lokGreiner lok
68241915Hammersholt 6Hammersholt 6
68321913Klara 2Klara 2
68811913LKAB 9LKAB 9
69021914SJ BYCF 12SJ BYCF 12
69051914SJ BYCF 13SJ BYCF 13
69341913Vestindisk lokVestindisk lok
70551914Pershytte lokPershytte lok
70811913LKAB 10LKAB 10
70861914Ramseyer lokRamseyer lok
72311916SRJ 31SRJ 31
72321916SRJ 32SRJ 32
72501914Göteborg lokGöteborg lok
72741916Guldsmedshytte lokGuldsmedshytte lok
72901920Sulfit ångpannaSulfit ångpanna
72991915Trävaru lokTrävaru lok
73001915LBB 2LBB 2
73011914Göta IVGöta IV
73751916Hedeselskab lokHedeselskab lok
73761916Hedeselskab lokHedeselskab lok
73871919AJMA lokAJMA lok
73891919Vattenfall 1Vattenfall 1
73971917Hellefors lokHellefors lok
74021915Nielsen lokNielsen lok
74041915Smedeby lokSmedeby lok
74331914Vesterborg lokVesterborg lok
74421919Steinbach lokSteinbach lok
74431919Strä lokSträ lok
74571921Hedeselskab lokHedeselskab lok
74581921Hedeselskab lokHedeselskab lok
74591921Hedeselskab lokHedeselskab lok
74881919Haga lokHaga lok
76961919Tunaberg lokTunaberg lok
77671914Stafsjö 3Stafsjö 3
77691918SRJ 33SRJ 33
77701918SRJ 34SRJ 34
78661914LKAB 13LKAB 13
78671914LKAB 11LKAB 11
78681914LKAB 12LKAB 12
79611917NKlJ 21NKlJ 21
79611917NKlJ 22NKlJ 22
81611916OKB 3OKB 3
81621916OKB 4OKB 4
82011916OKB 2OKB 2
82021916OKB 5OKB 5
82031916OKB 6OKB 6
82041916OKB 7OKB 7
82051916OKB 8OKB 8
83201920KFA 4KFA 4
83381917HFB 1638HFB 1638
86341919Vänersborg lokVänersborg lok
86351920Jönköping lokJönköping lok
86481919Nygärde lokNygärde lok
86691920NOJ 29NOJ 29
86841918BrigadelokBrigadelok
89781921NSB 61a 2500NSB 61a 2500
90161920Lanforsen lokLanforsen lok
90171920Lanforsen lokLanforsen lok
90471919Klagshamn 9Klagshamn 9
90481919Klagshamn 10Klagshamn 10
91291920AOJ 3AOJ 3
91761921Imhoff lokImhoff lok
91981920Hellefors 7Hellefors 7
91991920Hellefors 8Hellefors 8
92241921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92251921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92381921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92401921Hedeselskab lokHedeselskab lok
92581921Møller lokMøller lok
93161920Halle lokHalle lok
93181920Hedeselskab lokHedeselskab lok
93191920Hedeselskab lokHedeselskab lok
93501920DdS MS B 5DdS MS B 5
94771922Petri lokPetri lok
94781922Petri lokPetri lok
94791922Østergaard lokØstergaard lok
95201921Monberg lokMonberg lok
95841921Smedjebacken 4Smedjebacken 4
97611922Bodilsen lokBodilsen lok
97741921ElseElse
97911922Carl Hansen lokCarl Hansen lok
97921922Carl Hansen lokCarl Hansen lok
97931922Monberg lokMonberg lok
97951922Monberg lokMonberg lok
98391922NSB 61a 3085NSB 61a 3085
99051928ST 10ST 10
99111922Nielsen lokNielsen lok
99741922Dania lokDania lok
99971922KedelKedel
100451924NSB 61a 3386NSB 61a 3386
101041923Strå 2Strå 2
101081923Park lokPark lok
101091923Park lokPark lok
101351924Strå 4Strå 4
101471924Tolstrup lokTolstrup lok
101481924Iggesund 3Iggesund 3
102471928VG 5VG 5
102761922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102771922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102781922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102791922Hedeselskab lokHedeselskab lok
102801922Hedeselskab lokHedeselskab lok
103941923Hansen lokHansen lok
104931923Hedeselskab lokHedeselskab lok
105481923Avesta lokAvesta lok
105491923LilleskogLilleskog
105501923Gullberg lokGullberg lok
105971923DdS SS B 1DdS SS B 1
107021924Kullsberg lokKullsberg lok
107471923Smedjebacken 5Smedjebacken 5
109541925Madsen lokMadsen lok
110161925Hansen lokHansen lok
111221926Fur lokFur lok
111231926Fur lokFur lok
111951926Göta VGöta V
112141926Engel lokEngel lok
112151927Engel lokEngel lok
112801927Strå lokStrå lok
113131927Möller lokMöller lok
113521927Engel lokEngel lok
113971927Strå lokStrå lok
114201927DdS SS B 2DdS SS B 2
115261927Lind lokLind lok
115881928Böda lokBöda lok
116711928Boliden lokBoliden lok
117401928Skelleftehamn 7Skelleftehamn 7
119701929Smedjebacken 6Smedjebacken 6
119831929Höganäs 10Höganäs 10
120241930Kreuger lokKreuger lok
120771929Domnarvet 11Domnarvet 11
120781929Domnarvet 12Domnarvet 12
120871930Hedeselskab lokHedeselskab lok
121071930Hedeselskab lokHedeselskab lok
121171930Hedeselskab lokHedeselskab lok
121351930Boliden lokBoliden lok
121371930Gotland lokGotland lok
121601930Hedeselskab lokHedeselskab lok
121811930Skelleftehamn 1Skelleftehamn 1
122061930Domnarvet 5Domnarvet 5
122071930Domnarvet 13Domnarvet 13
122091930Hedeselskab lokHedeselskab lok
122221930Höganäs 11Höganäs 11
122351930Skelleftehamn 2Skelleftehamn 2
122411930Kongsdal kedelKongsdal kedel
122971931Hedeselskab lokHedeselskab lok
123511931Hällekis 5Hällekis 5
123761931Skelleftehamn 3Skelleftehamn 3
124081932Skelleftehamn 4Skelleftehamn 4
124821934Skelleftehamn 5Skelleftehamn 5
125391934Ny kedelNy kedel
125691934Boliden ångpannaBoliden ångpanna
125781934Möller lokMöller lok
125971935Skelleftehamn 6Skelleftehamn 6
126071935Wright lokWright lok
126091935Domnarvet 14Domnarvet 14
126101935Domnarvet 15Domnarvet 15
126131935Bassow lokBassow lok
126161935Bassow lokBassow lok
126231935Bassow lokBassow lok
126281935Möller lokMöller lok
127521936Mittelfränk lokMittelfränk lok
128021936Vulcanus ångpannaVulcanus ångpanna
128201936Klammt lokKlammt lok
128391936Strå lokStrå lok
129001937Bungenäs 5Bungenäs 5
129191937Klammt lokKlammt lok
130571937Nyberg ångpannaNyberg ångpanna
130631938Habermann lokHabermann lok
130881937Granit lokGranit lok
132291939Hällekis 7Hällekis 7
135791939SW ångpannaSW ångpanna
208261936Garphytte lokGarphytte lok
208421936Vulcanus lokVulcanus lok
209621937Höganäs lokHöganäs lok
211051938DSB Traktor 3DSB Traktor 3
211091938Höganäs lokHöganäs lok
250501950SkC lokSkC lok
251971952Nykvarn lokNykvarn lok
260101959LJ M 13LJ M 13
260371960LJ M 8LJ M 8
260581960SB T 3SB T 3
260701960VNJ KF 16VNJ KF 16
260871960LJ M 17LJ M 17
260951960LJ M 16LJ M 16
264021965ARAIL TR70009ARAIL TR70009
266591968KFA traktorKFA traktor
266641968Berlin lokBerlin lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak