Avatar

Gedhus, Grove og Kølvrå

af Morten Flindt Larsen, København K, søndag 04. januar, 2015, 06:41 (2295 dage siden) @ Frank Thybo

"Sidesport til Flyvestation Karup udgik på fri bane mellem Kølvrå/Grove og Gedhus. Sporskiftet lå således, at kørsel til sidesporet kun kunne foretages fra Viborgsiden."


Både og, for flyvestationen rådede over to sidespor beliggende mellem Ilskov (km 15,0) og Karup (km 24,3).

Det første spor var Grove PrS (Gos) i km 22,0 (fra 1942 i km 21,5). Grove PrS var anlagt for Værnemagten, og sporskiftet til sporet, der inde på flyvepladsen var var ca. 12 km langt, ilagdes 22. juni 1940. Sporet åbnedes for transporter 29. juli 1940. Der var ikke signaler ved sporet, som var sikret med et nøgleaflåsningsanlæg. Sporet nedlagdes 21. maj 1977. Ekspeditioner af sendinger til/fra Gos blev ved nedlæggelsen foretaget af Herning, før 23. maj 1971 af Karup, før 1. april 1949(?) af Ilskov og før 1. januar 1948 af Karup. Flyvepladsen havde egne rangerlokomotiver 1940-1945 og fra 1954(?). Der har altså været nogle år, hvor der kun var DSB til at rangere inde på flyvepladsen, som det også ses på J.G. Jacobsens 1956-foto i bogen "Danske industribaner", der må stamme fra før NATO's brændstofpipeline; NEPS (North European Pipeline System) fra Frederikshavn til Nordtyskland nåede Karup. Om DSB så kørte baglæns eller forlæns ind på pladsen, skal jeg ikke kloge mig på; det afhæng vel af omløbsmulighederne på flyvepladsen, og om brændstoftogene kom fra Herning eller Viborg og dermed igen hvilken oliehavn/-lager, man benyttede.

Det andet spor med relation til flyvepladsen var Gedhus PrS (Ghs) i km 19,8. Sporskifterne til dette spor var ilagt 27. juni 1921 og sporet åbnedes for trafik 30. juli 1921. Sporet var anlagt for regning af Gedhus og Omegns Mergelforening, og før 1. oktober 1922 hed sporet da også: Gedhus Mergelspor. Dette spor lå nord for overkørslen ved Gedhus, mens der 14. oktober 1942 blev ibrugtaget et nyt sidesporsanlæg for Værnemagten beliggende syd for overkørslen. Dette anlæg bestod af to spor, hvoraf det ene var ret langt. Sidesporene fik en betydelig trafik og i 1943 var der planer om, at Gedhus skulle ophøjes til togfølgestation på grund af de omfattende tyske tranporter. Der blev endda opført en lille ekspedtionsbygning af træ. Sidesporet skal også være benyttet ved flygtningetransporter. Imidlertid var Tyskland jo så uheldige at tabe krigen, så i 1945 overgik Gedhus-sporene til det danske forsvarministerium (Forsvarets Bygningstjeneste), men frem til 1952 (?) ser det ud til, at sporet nord for overskæringen fortsat også kunne benyttes af mergelforeningen, og 1945-1948 af Det danske Hedeselskab. Sporet nedlagdes 21. maj 1977. Ekspeditionen af sendinger til/fra Ghs blev foretaget af Herning, før 23. maj 1971 af Karup. Ved Gedhus-sporet var der desuden et trinbræt fra 20. januar 1926 til 22. maj 1971.

Endelig er der så Kølvrå uS (Køl) (station uden offentligt læssespor) i km 22,1, som før 2. juni 1957 hed Kølvraa og før 23. maj 1954 hed Grove (Got). Kølvrå åbnede som trinbræt (Got) 2. oktober 1941, der som nævnt skiftede navn i 1954, og 20. januar 1956 ibrugtoges så en nydelig stationsbygning, ligesom der etableredes centralaflåsning af sporskifterne (= Gos) og opstilledes kendingsmærker for holdested uden hovedsignaler. I årene indtil åbningen af Kølvrå station fandtes der et særligt billetsalg på Flyvestation Karup (Karup Litra A), der solgte militærbilletter fra Grove/Kølvrå trinbræt.

Hvorfor kilometeringen for Grove PrS i 1942 ændres fra km 22,0 til km 21,5, er jeg ikke helt klar over, men det kan vel være fordi, at der har været et omløbsspor, som der er blvet ændret ved? Hvem i herrerværelset kan huske noget om det?

Med vanlig venlig hilsen

M:-)rten


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

HectorrailSvenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen