Toldbodbanen ved Kastellet i København, 2. del

af Niels Munch, 20/5 2023, 23:10 (196 dage siden) @ Niels Munch
redigeret af Niels Munch, 20/5 2023, 23:34

….. fortsat fra del 1:

Selv om jeg tjenstgjorde ved ITKS seks måneder over sommeren 1967 og tre måneder i 1968, så jeg aldrig trafik "bag hegnet", så vi må nøjes med et par arkivfotos:

[image]
Jernbanevogne på Toldbodbanen 15. januar 1901, kbhbilleder.dk ID: 40712.

T.v. det afskårne østre voldanlæg, t.h. "Forbindelsesvejen", som i nyere tid tjente som oplag af nyimporterede personbiler:

[image]
Toldbodbanen 19.02.1976, kbhbilleder.dk ID: 35558.

Fotografen står på "Nordre Bro", og det gennemskårne voldanlæg ses med ITKS/"Ny Kaserne" bagved. Længere henne ses en tilsvarende grim kasernebygning, der i "min tid" rummede kontorer for Forsvarsstaben. Begge bygninger forsvandt i f.m. retableringen af voldanlægget. Udsigten fra "Nordre Bro" er således i dag:

[image]
Udsigt mod syd fra "Nordre Bro", 05.05.2023 (nm).

I baggrunden f.v. ses Havnevæsenets bygning, så Maersk's domicil og Den Engelske Kirke. Udsigt fra den retablerede kastelsvold:

[image]
Blikretning syd bag om den gule Kommandantgård fra 1725, i forgrunden "Monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948" med paradeplads, hvor "Ny Kaserne" lå, 03.05.2023 (nm).

Efter kommandantgården drejede banen mod øst for gennem Grevens Bastion at nå Nordre Toldbod øst for Havnevæsenets bygning. Forinden passeredes under "Søndre Bro" samt "Gefionbroen".

[image]
Gefionbroen set fra Grevens Bastion, 20.08.2020 (nm).

[image]
Nordre Toldbod set fra Gefionbroen, kbhbilleder.dk ID: 41271.

Yderst t.h. Havnevæsenets bygning. T.h. for midten pavillonerne, hvorfra regenten sejles ud til Kongeskibet. T.v. ses Mastekranen på Holmen. DSBs og Frihavnens spor er løbet sammen under "Søndre Bro", og DSBs fortsætter ad Toldboden til Larsens Plads.

[image]
"Søndre Bro" med "Forbindelsesvejen" under anlæg 24.09.1894, t.v. bag broen bagsiden af arrestbygningen, kbhbilleder.dk ID: 40408.

[image]
"Gefionbroen" og "Søndre Bro", KB ID: DT114033.tif.

Toldbodbanen til Nordre Toldbod var senest i brug i 1975 og fjernedes 1987. "Søndre Bro" forsvandt - ligesom "Ny Kaserne" ved den retablering af voldanlæg og -grav, der iværksattes i 1989, men "Gefionbroen" står stadig:

[image]
"Gefionbroen" med Grevens Bastion bagved, 03.05.2023 (nm).

Alle 3 broer er konstrueret af ingeniør Asger Skovgaard Ostenfeld, som også konstruerede "den store, gamle Langeliniebro" over statsbaneterrænet, og dekorationer m.v. på "Gefionbroen" blev tegnet af Vilhelm Dahlerup.

Hvis noget virker bekendt, så er det, fordi vi behandlede "Gefionbroen" her: https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=68745 - og Toldbodbanen her: https://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=40662 .

Endelig har Thomas Boberg sporplaner m.v. over Frihavnen inkl. Toldbodbanen her: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/thomasbobergnielsen/www.havnebaner.dk+-+20170831/... - ligesom Toldbodbanen er beskrevet i John Poulsen "Byens Baner" (bane bøger 1997 - ISBN 87-88632-67-9).

Og så til sidst den uundgåelige soldaterhistorie:

[image]
Kastellet, hovedvagts- og arrestbygning ved Kongeporten, KB ID: DT106968.

Det er ikke mig, der på billedet spankulerer med geværet; men som SGEV ved ITKS havde vi standvagten ved Kongeporten. Dér stod jeg en sommedsøndag ved skilderhuset iført mit flyverblå battledress M/51 med hjelm, støvler, blåpebet basis og opplantet bajonet og oplevede små drenge på vej til Langelinie med deres unge mødre i sommerkjoler sætte hælene i, pege op og sige: "Mor, mor, hvorfor er det ikke en rigtig soldat, der står der i dag?".

Kastellets kommandant var i øvrigt en oberstløjtnant af Livgarden, og vores vagtafløsning sagde derfor "spar to" til Amalienborgs!

Nå, nu kommer webmaster sikkert efter mig!

Bedste hilsener
Niels


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak