Vemb - Lemvig - Thyborøn Jernbane - VLTJ - Lemvigbanen. Damplokomotiver

Tegning Nummer Fabrikat År Noter
VLTJ 11
Hanomag1879'Vemb'. Litreret VLJ 1. Indvendig Allan-styring, sidevandkasser, håndbremse. 8 atm. Ny fyrkasse 1894. Navngivet Lise fra 19xx. 1898-99: Anlæg af OHJ for Ingeniør Wätzold. 1899: Jernbaneanlæg mellem Hammel og Harlev for F. V. Blom. 1902: Udvidelse af Esbjerg Station for Ingeniør Wätzold og Jørgensen. 1909: Anlæg af Sæby Havn for Hoffmann. 1910-11: Jernbaneanlæg mellem Kolding og Hejlsminde for Wätzold & Jørgensen. 1911-12: Anlæg af andetspor mellem Odense og Nyborg for Hoffmann? 1914: Anlæg af NKJ for Ingeniør Wätzold. 1916-17: Hensat? ved Harpelund på NKJ for Ingeniør Wätzold. 1917-19: Anlæg af VaGJ for Hoffmann. 1918: Tørvekørsel fra Urup Station til Grindsted for DSB. 1918: Solgt til ophugning? (Bent Hansen)
VLTJ 22
Hanomag1879'Lemvig'. Litreret VLJ 2. Indvendig Allan-styring, sidevandkasser, håndbremse. 8 atm. 1899: Udlejet til F. V. Blom for anlæg af LTJ. 1899: Til salg i Jyllandsposten for 7.000,- kr. 1900: Solgt for 6.500,- kr. til entreprenørfirmaet Hoffmann & Hansen. Navngivet Meta. 1900: Anlæg af Hellerup-Nørrebro for Hoffmann. 1902-04: Jernbaneanlæg mellem Hundslund og Odder på HOJ for Hoffmann. 1906-07 Anlæg af andetspor Fredericia - Taulov for Hoffmann & Sønner? 1909: Udvidelse af Sæby havn for Hoffmann. 1909-11: Anlæg af andetspor ved Marslev for Hoffmann. 1913-17: Anlæg af Esbjerg ny trafikhavn for Hoffmann & Løssl. 1917: Reparation i Esbjerg (Carl B. Hoffmann). 1918/19: Solgt til Vandbygningsvæsenet? 1919-21: Anlægsarbejder på Agger Tange for Vandbygningsvæsenet. Senere også på støbepladsen i Thyborøn. 1921: Fundet i dårlig stand. (Bent Hansen)
VLTJ 33
Krauss1873'Harboør'. Litreret VLJ 3. Købt 1879 fra Baron Gedalia "Clara". Solgt 1890 for 4.000,- kr. til Gluud & Werner. Helsingør 1891. Solgt 1912 til Fibiger & Villefrance. Kørte 1912-14 Vejle-Herning Banen. 1914-17 Bramming-Brande banen. Troldhede 1917. Solgt 1927 til Andersen & Cordes i Aalborg.
VLTJ 11 Orenstein1899'Vemb'. Litreret VLJ 1 indtil 1919. Udvendige cylindre med træk på bagerste hjulsæt, Udvendig Allan-styring, 2 kulkasser foran førerhus, sandkasse på kedelryg, rammevandkasse, håndbremse, 2 Ramsbottom-sikkerhedsventiler. Solgt 1927 for 2.600,- kr. til Fugdal Tørvefabrik på TKVJ. Ophugget 1936.
VLTJ 22 Orenstein1900'Lemvig'. Litreret VLJ 2. Udvendige cylindre med træk på bagerste hjulsæt, Udvendig Allan-styring, 2 kulkasser foran førerhus, sandkasse på kedelryg, rammevandkasse, håndbremse, 2 Ramsbottom-sikkerhedsventiler. Hensat 1912. Udrangeret 1927. Ophugget 1927 af Entreprenør Rønn, Harboøre.
VLTJ 33
Krauss1891'Ramme'. Litreret VLJ 3. Helmholtz styring. Håndbremse. Rammevandkasse. Sandkasse på kedelryg. Ny fyrkasse 1894. Anvendes fra 1898 kun på Lemvig havnebane. Ny fyrkasse 1900 og kedeltryk 10. Hovedrepareret 1910. Solgt 1916 for 4.000,- kr. til Farum Teglværker. Hensat 1948 i Buddinge. I drift 1948-50 ved omlægningen af HFHJ. Solgt 1950 til Det Danske Stålvalseværk, DDS i Frederiksværk. Ophugget 1950.
VLTJ 44
Märkische1897'Thyborøn'. Litreret LTJ 4. Udvendige cylindre med træk på bagerste hjulsæt, Udvendig Allan-styring, 2 kulkasser foran førerhus, sandkasse på kedelryg, rammevandkasse, håndbremse, 2 Ramsbottom-sikkerhedsventiler. Leveret okt. 1897. Solgt 1910 for 4.500,- kr. til Ingeniør Brinch, Nielsen & Wolder. Solgt 1918/19 til Solbergfossbanen i Norge.
VLTJ 55
Märkische1897'Harboør'. Litreret LTJ 5. Udvendige cylindre med træk på bagerste hjulsæt, Udvendig Allan-styring, 2 kulkasser foran førerhus, sandkasse på kedelryg, rammevandkasse, håndbremse, 2 Ramsbottom-sikkerhedsventiler. Leveret dec. 1897. Solgt 1910 for 7.000,- kr. til Ingeniør Gunnarson. Solgt 1912 til Kil-Frykdalens Järnväg i Sverige.
VLTJ 66
Märkische1897'Vestkysten'. Litreret LTJ 6. Udvendige cylindre med træk på bagerste hjulsæt, Udvendig Allan-styring, 2 kulkasser foran førerhus, sandkasse på kedelryg, rammevandkasse, håndbremse, 2 Ramsbottom-sikkerhedsventiler. Leveret dec. 1897. Solgt 1910 for 4.200,- kr. til Ingeniør Wätzold. Anvendt 1910-15 ved bygningen af KS og NKJ. Solgt 1915 til LJ 17.
VLTJ 77
Henschel1909Leveret nov. 1909. Heusinger styring, overheder, rammevandkasse, Vakuum- og håndbremse, turbodynamo for elektrisk togbelysning. Hensat 1952-54. Hensat 1959-65 i Harboøre. Solgt 1965 for 7.500,- kr. til DJK (MHVJ). Udstillet i Randers 1966. I drift fra september 1966. Mariager 1966. Kørte 24/9-67 særtog for DJK på ETJ. Kørte 31/3-68 særtog på FFJ for Aalborg Stiftstidende. Kørte 27/10-68 særtog for DJK på RHJ. Hensat december 1968. 1977 fra Randers til Viborg. Restaureret 1979-84 i Viborg. Mariager 1984. Renoveret 1998-2000. I drift 2000-2014. Mariager 2002-18.
VLTJ 88
Henschel1909Leveret nov. 1909. Heusinger styring, overheder, rammevandkasse, Vakuum- og håndbremse, turbodynamo for elektrisk togbelysning. Hensat 1944. Kedel flyttet 1944 til VLTJ 7. Udrangeret 1956. Ophugget 1956.
VLTJ 99
Henschel1909Leveret nov. 1909. Heusinger styring, overheder, rammevandkasse, Vakuum- og håndbremse, turbodynamo for elektrisk togbelysning. Udrangeret 1956. Ophugget 1956.
VLTJ 1010
Henschel1929Kostede 26.950,- kr. Leveret jan. 1930. Heusinger styring. Overheder. Vakuum- og håndbremse. Udrangeret 1965. Solgt 1965 for 3.500,- til ophugning. Ophugget 1965.
VLTJ 33
Henschel1912Litreret VLJ 3 indtil 1919. Heusinger styring med fladglidere, rammevandkasse, dampklokke, damp- og vægtstangsbremse. Hensat 1967 i Lemvig. Udrangeret 1968. Ophugget 1970.
VLTJ 44
Henschel1911Litreret VLJ 4 indtil 1919. Heusinger styring med fladglidere, rammevandkasse, dampklokke, damp- og vægtstangsbremse. Udrangeret 1967. Ophugget 1967.
VLTJ 55
Henschel1911Litreret VLJ 5 indtil 1919. Leveret maj 1911. Heusinger styring. Overheder. Vakuum- og håndbremse. Udlejet 1968-71 til DJK (MHVJ). Kørte 8/12-68 juletræssærtog for DJK Hobro-Mosskov. Kørte 21/12-68 julenissesærtog på MHVJ. Kørte 22/12-68 julenissesærtog på AHJ. Kørte 30/3 1969 særtog med DSB F 665 for DJK på RHJ. Kørte 1/6-69 særtog Randers-Langå ifm Gudenåfest. Kørte 5/6-69 særtog Randers-Auning ifm byfest. Kørte 8/6-69 særtog Viborg-Aalestrup-Aars ifm Knaberfest. Kørte 30-31/8-69 særtog i Hobro ifm Ambulancedagsfesten. Kørte 7/9-69 særtog Aalborg-Skørping imf byfest. Kørte 20/9-69 særtog på MHVJ. Kørte 2/5-70 indvielsestoget på MHVJ. Thyborøn 1971-78. Solgt 1978 til Kolding Lokomotivklub. Lemvig 1979. Solgt 19xx til privat. Lemvig 1991. Udlånt 1995 til Struer Jernbaneklub. Struer 1995-2020. Udlånt 2015 og solgt 2020 til Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum. Struer 2020-21.
VLTJ 66
Henschel1910Litreret VLJ 6 indtil 1919. Leveret sep. 1910 som nr. 10. Heusinger styring. Overheder. Vakuum- og håndbremse. Kørte 6/7-69 særtog for KLK. Kørte 8/4-73 særtog for KLK. Kørte 29/9-74 særtog for DJK/KLK. Lemvig 1979-80. Udstillet på sporstump i Lemvig 1986-2005. 2010 til DJK (MBJ). Maribo 2010-19.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak