Maribo - Torrig Jernbane - MTJ. Historien og det rullende materiel

Maribo - Torrig Jernbane (Torrigbanen)

Jernbanen mellem Maribo og Torrig blev optaget på privatbaneloven af 20. marts 1918. Nordvestlolland var ellers på dette tidspunkt velforsynet med jernbaner (Maribo-Bandholm, Nykøbing-Nakskov og Nakskov- Kragenæs) men der var stadig enkelte landsbyer uden jernbane og dette skulle der rådes bod på.
Eneretsbevilling blev givet den 1. februar 1910 og staten indvilligede i at betale halvdelen af anlægsomkostningerne på omkring 3 millioner kroner. Ekspropriationerne begyndte i 1920 og selve bygningen af banen påbegyndtes i 1921. Den 5. februar 1924 etableredes et dagligt godstog i hver retning og persontogskørsel blev påbegyndt den 12. april 1924, og hermed var banen åbnet.
Grundet kulprisernes himmelflugt efter 1. verdenskrig søgte man straks at motorisere driften og der blev bestilt to dieselelektriske motorvogne fra Nakskov Skibsværft. Det var fra starten meningen, at der skulle være et vist driftsfællesskab med de øvrige lollandske privatbaner og da Lollandsbanen allerede havde en motorlokomotiv litreret M 1, fik de to motorlokomotiver M 2 og M 3. Driftsfællesskabet var også årsagen til, at der ikke blev bestilt nogen damplokomotiver til banen idet Lollandsbanen havde adskillige, der kunne lånes efter behov.
De to motorlokomotiver nåede ikke at blive færdige til åbningen af banen og Lollandsbanen kunne kun afse een togmaskine, så den første køreplan indeholdt kun to daglige tog i hver retning plus et ekstra togpar om søndagen.
Den 23,7 km lange bane udgik fra Lollandsbanens station i Maribo, der måtte bygges en del om for at kunne håndtere trafikken fra tre tilstødende baner (til Nakskov, Bandholm og Torrig). Fra Maribo anvendte MTJ togene på den første kilometer Lollandsbanens hovedspor. Her var der indlagt et sporskifte kaldet Maribo Vest Krydsningsstation, der blev betjent af en portør fra en nærliggende hytte. Herfra fulgte banen Lollandsbanen frem til Erikstrup trinbrædt efterfulgt af Nørreballe station, Havlykke station (trinbræt fra 1930), Stokkemarke station, Vesterborg station, Birket trinbræt (oprettet 1930), Lindet station, Birket station og endestationen i Torrig på Nakskov-Kragenæs Banen.
I løbet af sommeren 1924 blev de to motorvogne leveret og toggangen kunne nu udvides til fire tog i hver retning på hverdage. Godstrafikken blev fortsat udført med damp og man overvejede, om man skulle sælge den ene motorvogn. Skagensbanen, der netop var blevet ombygget til normalspor, var interesseret i at låne vognen og Nakskov Skibsværft så en mulighed for at demonstrere vognen for et stort antal privatbaner på turen til Skagen. Resultatet blev en fire måneder lang tur rundt i Danmark for M 3, hvorefter vognen kom retur.
Forbindelserne i Torrig til NKJ var elendige og den 6. maj 1925 blev de to baner enige om, at videreføre MTJs tog til Kragenæs ligesom der blev gennemført et enkelt togpar til Nakskov. Frem til 1930 blev driften udvidet til 7 togpar, og både person- og godstrafikken var rimelig. Herefter gik det ned ad bakke selvom banen forsøgte at spare ved bl.a. at indkøbe en rutebil som erstatning for enkelte tog. Op gennem 30´erne faldt på person- og godstrafikken og da man ved 2. verdenskrigs udbrud måtte indskrænke driften til to daglige togpar, var underskuddet nu i en størrelsesorden, så de fleste kommuner langs banen nægtede at blive ved med at betale.
På generalforsamlingen i sommeren 1940 var der et overvældende flertal for at nedlægge banen, og den 28. februar afgik det sidste tog fra Torrig med kurs mod Maribo, hvorefter den kun 16 år gamle bane blev nedlagt.

- MTJ motorlokomotiver
- MTJ person- og rejsegodsvogne
- MTJ godsvogne

Læs mere om Maribo-Torrig Jernbane her:
Wikipedia
EVP om MTJ
Danske jernbaner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak