Aars - Nibe - Svenstrup Jernbane - ANSJ. Historien og det rullende materiel

Aars - Nibe - Svenstrup Jernbane

Privatbanen Aars-Nibe-Svenstrup Jernbane (ANSJ) blev optaget i jernbaneloven af 8. maj 1894. Forud var gået årtiers diskussioner om linieføringen og selv efter vedtagelsen fortsatte diskussionerne om bl.a. hvor stationerne skulle placeres. Banen nåede også at blive overhalet indenom af DSB, der i 1893 åbnede banen fra Løgstør via Aars og Aalestrup til hhv. Hobro og Viborg.

Først den 16. juli 1899 var ANSJ færdig og kunne åbne for den ordinære drift med 3 tog dagligt i hver retning. Banen udgik fra DSB stationen Svenstrup 9 km syd for Aalborg på hovedlinien til Randers. Herefter fulgte Godthaab station, Tostrup trinbrædt (fra 1944), St. Restrup trinbræt (fra 1944), Sønderholm station, Nyrup Mark trinbræt (fra 1938), Binderup trinbræt, Skal trinbræt (fra 1949), Nibe station, Lundbæk trinbræt, Sebbersund station, Halkær station, Hedegaarde trinbræt (fra 1944), Vegger station, Skivum trinbræt (fra 1949), Langdal trinbræt (fra 1949), Blære station, Svenstrupgaarde trinbræt (fra 1955) og efter 50 kilometer nåedes DSB stationen i Aars.

Tre 1B-koblede lokomotiver med tender blev leveret af Cockerill i Belgien mens vognmateriellet kom fra Vulcan i Maribo. Stationsbygningerne på mellemstationerne var tegnet af arkitekt Thomas Arboe.
I 1902 var den nye DSB station i Aalborg færdig og nu kunne alle ANSJ-tog videreføres fra Svenstrup til Aalborg. I Aalborg havde de 3 privatbaner (ANSJ, AHJ og FFJ) fælles remise- og værkstedsfaciliteter samt godsbanegård. Banerne havde endvidere driftsfællesskab under navnet Nordjyllands Forenede Privatbaner.

Allerede inden åbningen af ANSJ var der ønsker fremme om at forlænge banen fra Aars til Farsø og videre til Hvalpsund. Denne bane blev vedtaget med loven af 27. maj 1908 og i forbindelse med åbningen i 1910, blev hele banen omdøbt til Aalborg-Hvalpsund Jernbane (AHB).

- ANSJ damplokomotiver
- ANSJ person- og rejsegodsvogne
- ANSJ godsvogne

Læs mere om Aars-Nibe-Svenstrup Jernbane her:
Wikipedia
Danske jernbaner
Hornbækbanen 1906 - 1916 - 1966
Hornbækbanen 1906 - 1916 - 1966

Dette hæfte på 66 sider om Hornbækbanen blev i 1966 udgivet af Jernbanehistorisk Selskab som en hyldest til banens 50 hhv. 60 års jubilæum. Det er skrevet af Arne Gregersen i samarbejde med Holtrup og EVP. Hæftet er konverteret til pdf-format.

Læs mere
Veterantog kalenderBillige jernbane T-shirts

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak