Hjørring - Løkken - Åbybro - HLA. Historien og det rullende materiel

Hjørring - Løkken - Åbybro

Omkring 1890 opstod der interesse for en bane fra Hjørring til Lønstrup og Løkken og i 1891 nedsattes et udvalg for tilvejebringelse af et sådant anlæg. Dette udvalg opgav i 1893 og først i 1898 nedsattes et nyt udvalg. Forskellige muligheder for linieføringen blev drøftet og i lov af 27. maj 1908 optoges en jernbane fra Hjørring over Løkken til Åbybro med 50% statstilskud til anlægsudgiften. Banen (forkortet HLA) blev festligt indviet den 4/7 1913 og dagen efter påbegyndtes normal drift med 4 togpar.

HLA åbnede samtidig med Hjørring-Hørby banen (HH) og de to baner havde fra starten driftsfællesskab. Senere kom også og HB med i driftsfællesskabet. De to baner (HLA og HH) udgik begge fra en nyopført banegård i Hjørring kaldet Hjørring Vestbanegård. Her lå også de to baners hovedkontor, værksteder og maskindepot. Løkkenbanen løb nordud af stationen og fik senere følge af Hirtshalsbanen, mens Hørbybanen løb sydud og op over statsbanelinien til Ålborg.

Hjørring-Løkken-Åbybro banen blev rigeligt forsynet med stationer og trinbrætter; Efter Hjørring Vestbanegård fulgte Liver Å, Sønderlev, Vennebjerg, Lønstrup, Nr. Rubjerg, Jelstrup, Gjølstrup, Vittrup, Skøttrup, Løkken, Vrensted, Ingstrup, Hjermitslev, Alstrup, Saltum, Rendbæk, Pandrup, Kås, Røde Hede, Ryå og Åbybro. HLA løb ved Ryå trinbræt sammen med Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane og havde optagelse på dennes station i Åbybro.

HLA havde rent økonomisk kun få gode år, Man var knap kommet i gang, før 1. verdenskrig brød ud og da den var forbi, begyndte bilerne at blive en mærkbar konkurrent for banen. Efter et overskud i de første 6 år, var banen urentabel med et jævnt stigende underskud i resten af dens levetid. Banens linieføring var ikke den bedste; den gennemløb en tyndt befolket og ret ufrugtbar egn med et barsk klima. Mod vest ret nær Jammerbugt og mod øst temmelig nær statsbanen Nørresundby-Hjørring. Dette taget i betragtning var trafikmængden dog relativ god. I banens første leveår løb der dagligt 4 togpar. I løbet af tyverne forøgedes toggangen, og ved indsættelsen af motorvogne adskiltes person- og godstrafikken.

Blandt andet for at sænke omkostningerne, blev de 4 Hjørringbaner (HB, HH, HLA og VØ) den 1. april 1939 sammenlagt til ét selskab kaldet Hjørring Privatbaner. Ligeledes for at sænke omkostningerne blev Vestbanegården nedlagt i 1942 og privatbanerne fik i stedet statsbanestationen som udgangspunkt. Dette medførte bl.a. en ændret linieføring for HB og HLA de første par kilometer ud af Hjørring.

Trods store anstrengelser for at bevare passagerer og gods gik det nedad i slutningen af 1950'erne. Der blev på egnen større og større modstand mod at yde tilskud til driften og man så derefter ingen anden udvej end at foreslå nedlæggelse. Med udgangen af sommerkøreplanen 1963 (den 29/9) blev driften på Løkkenbanen indstillet.

- HLA damplokomotiver
- HLA motorlokomotiver
- HLA person- og rejsegodsvogne
- HLA godsvogne

Læs mere om Hjørring-Løkken-Åbybro banen her:
Wikipedia
EVP om HLA
Danske jernbaner
Jernbaner Nordjylland
Svenska-lok
DSB MY 1135Billige jernbane T-shirts

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak