Odense - Kerteminde - Martofte Jernbane - OKMJ. Historien og det rullende materiel

Odense - Kerteminde - Martofte Jernbane (Kertemindebanen)

Den store jernbanelov af 1894 indeholdt en bane fra Kerteminde havn til enten Odense eller Ullerslev. Odense vandt og den 6. maj 1896 blev der udfærdiget koncession på Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane (OKDJ). Anlægget af banen blev påbegyndt i foråret 1898 og der blev valgt skinner på 17,5 kg/m, hvilket var det normale for lette private baner på den tid. Det rullende materiel måtte derfor være tilsvarende let og til åbningen blev der fra Vulcan i Maribo leveret to små 1Bt-koblede damplokomotiver, 5 person- og postvogne samt 10 godsvogne. Fra fabrikker i Tyskland og Belgien blev der leveret yderligere 14 godsvogne. Indvielsen af Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane skete den 4. april 1900 under festlige former og dagen efter indledtes den daglige drift med fire tog i hver retning.
Banen forlængedes den 26. februar 1914 fra Dalby til Martofte (4 km), hvorefter jernbaneselskabet ændrede navn til Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ).
Fra den 1. oktober 1903 havde banen driftsbestyrer fælles med Sydfyenske Jernbaner indtil disses overgang til statsdrift den 1. april 1949. Derefter overtog OKMJ sammen med Nordvestfyenske Jernbane (OMB) SFJ´s hidtige driftsbestyrer.
Banen, der gennemløber en meget frugtbar egn, var en typisk oplandsbane, hvor de væsentligste godstransporter hidrørte fra landbruget. Dog har en del industrivirksomheder i Kerteminde været blandt banens trofaste kunder. Trafikken på OKMJ var ikke uvæsentlig og i se seneste år havde banen en vis betydning som forstadsbane for storbyen Odense. På grund af en dårlig ledelse, der var meget konservativ med hensyn til anskaffelse af rullende materiel og banedrift i øvrigt, måtte banen til slut lukke. Det sidste års tid inden lukningen (som skete med udgangen af marts måned 1966) kæmpede banens personale for at holde togene i gang. Materiellet var totalt nedslidt og personalet for få - resultatet var bl.a., at der i de sidste driftsår måtte lånes lokomotiv- og togpersonale hos statsbanerne. Med OKMJ, OMB og NFJ, der alle indstillede driften sammen dag, mistede Odense og Fyn et godt grundlag for den fremtidige trafikudvikling.
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane havde fra 1954 fælles værksteder og remiser med Nordvestfyenske Jernbane i Odense ligesom der var remise i Martofte
Stationer: Odense, Seden, Bullerup, Agedrup, Vester Kærby, Dræby, Trællerup, Kølstrup, Ladby, Rynkeby, Revninge, Kerteminde, Tårup, Mesinge, Dalby, Hersnap, Kirkebro, Martofte.

- OKMJ damplokomotiver
- OKMJ motorlokomotiver
- OKMJ person- og rejsegodsvogne
- OKMJ godsvogne

Læs mere om Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane her:
Wikipedia
EVP om OKMJ
Danske jernbaner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak