Odense - Nørre Broby - Fåborg Jernbane - ONFJ. Historien og det rullende materiel

Odense - Nørre Broby - Fåborg Jernbane (Brobybanen)

Banen fra Odense over Nr. Broby til Fåborg havde lovhjemmel i lov af 24. april 1903. Eneretsbevillingen udfærdigedes den 14. november samme år. Banen blev anlagt som en let uindhegnet privatbane og arbejdet med anlægget udførtes af Sydfyenske Jernbane, der forpagtede banen fra starten. ONFJ blev indviet under festlige former den 2. oktober 1906 og åbnede for driften den følgende dag. Banens første køreplan indeholdt fire togpar dagligt.
Odense-Nørre Broby-Fåborg Jernbane havde tilslutning til den Sydfyenske Jernbane ved Fruens Bøge. ONFJ var en decideret oplandsbane uden særligt bemærkelsesværdige transporter. Ligesom de øvrige sydfyenske jernbaner moderniseredes banen i trediverne med motorvogne.
Ved SFJ´s overgang til statsdrift i 1949 overtog DSB Brobybanen i forpagtning, hvad der varede til banens totale nedlæggelse den 22. maj 1954.
Stationer: Odense, Odense Syd, Fruens Bøge, Dalum, Sankt Klemens, Bellinge, Fangel, Tuemose, Nørre Søby, Allested, Ståby, Brobyværk, Nørre Broby, Ernebjerg, Trunderup, Jordløse, Håstrup, Stensgård, Millinge, Fåborg. (Danske Jernbaner 1847-1972)

- ONFJ damplokomotiver
- ONFJ motorlokomotiver
- ONFJ person- og rejsegodsvogne
- ONFJ godsvogne

Læs mere om Brobybanen her:
Wikipedia
ONFJ ældre målebordsblade
Mathias side-spor

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak