Svendborg - Fåborg Banen - SFB. Historien og det rullende materiel

Om SFB SFB damplokomotiver SFB motorlokomotiver SFB person-, post- og rejsegodsvogne SFB godsvogne 
 
Svendborg - Fåborg Banen

Den sidst åbnede jernbanelinie på Fyn, når vi ser bort fra Lillebæltsbroen, var privatbanen mellem Svendborg og Fåborg - som også var den første totalt nedlagte (sammen med ONFJ).
De første planer om en bane mellem de to sydfyenske havnebyer blev fremsat omkring århundredeskiftet, og det var da Svendborg-Nyborg banen, der overvejede en forlængelse til Fåborg. Banen Svendborg-Fåborg var indeholdt i jernbaneloven af 27. maj 1908, men da det kneb med at rejse den tilstrækkelige kapital meddeltes eneretsbevillingen først den 15. juni 1914. Kort efter startede bygningen af jernbanen, der blev anlagt af Svendborg-Fåborg Jernbaneselskab (SFB). Banen indførtes i Svendborg til Sydfyenske Jernbaners station og havde i Katterød tilslutning til Ringe-Fåborg banen og benyttede denne banes spor fra Katterød til Fåborg.
Den nye bane blev indviet under festlige former den 24. november 1916 og dagen efter begyndte den daglige drift med fire tog i hver retning. Banen forpagtedes fra åbningen af Det Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) og efter dettes overgang til staten den 1. april 1949, blev SFB forpagtet af DSB.
Svendborg-Fåborg banen havde i hele sin levetid relativ god trafik - den gennemløb et tætbefolket landbrugsområde oh højskolerne i Ollerup tilførte banen en del persontrafik. Banen blev hurtigt udsat for konkurrence fra en rutebilrute drevet af SFJ - og senere overtaget af DSB. Da godstransporterne var af mindre betydning og jernbanemateriellet nedslidt efter den anden verdenskrig, blev SFB den 22. maj 1954 totalt nedlagt.
Stationer: Svendborg, Skovsbo, Egense, Ollerup, Åkilde, Vester Skerninge, Ulbølle, Vester Åby, Nakkebølle, Katterød, Fåborg. (Danske Jernbaner 1847-1972).

- SFB damplokomotiver
- SFB motorlokomotiver
- SFB person- og rejsegodsvogne
- SFB godsvogne

Læs mere om SFB her:
Wikipedia
EVP om SFB

Lyntogenes triumftog mod Lillebælt
Lyntogenes triumftog mod Lillebælt
Lars Christensen har været i avisarkivet og fundet tre reportager fra indvielsen af Lillebæltsbroen og indsættelsen af de nye lyntog i 1935. Artiklerne blev bragt i Berlingske Tidende og Randers Amtsavis.


 Læs artiklen 

Teglværker i Danmark
Teglværker i Danmark
Her er en oversigt over danske teglværker. Listen indeholder de teglværker, der (så vidt vides) havde jernbanespor enten i form af eget spornet eller sidespor til en anden jernbane. Med tiden vil listen også indeholde de lokomotiver, der tilhørte de enkelte teglværker.


 Læs artiklen 
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Svendborg - Fåborg Banen - SFB. Banens historie med rullende materiel med billeder, tegninger m.v.


Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen