Ringe - Fåborg Banen - RFB. Historien og det rullende materiel

Ringe - Fåborg Banen (Fåborgbanen)

Allerede da den Sydfyenske Jernbane, Odense-Svendborg, var under bygning, fremkom der planer i havnebyen Fåborg om at sætte denne by i forbindelse med landets jernbanenet. Forskellige alternative forslag fremkom. Ved lov af 16. juni 1879 bemyndigedes regeringen til at anlægge en "lokomotivbane" fra Ringe til Fåborg for statens regning. Forinden havde man truffet aftale med Det Sydfyenske Jernbaneselskab om, at dette selskab forpagtede banen mod en vis årlig forpagtningsafgift til staten.
Banens anlæg påbegyndtes i 1880 og arbejdet skred raskt frem: en del af arbejdet udførtes af SFJ. Til den nye bane anskaffedes der, for statens regning, 3 lokomotiver, 7 personvogne og 32 godsvogne, der alt indgik i SfJ´s driftsmateriel med ejendomsmærket RFB.
Ringe-Fåborg banen blev, sammen med denne banes naturlige forlængelse Ringe-Nyborg banen (åbnet 1897), drevet af Det Sydfyenske Jernbaneselskab helt op til de sydfyenske privatbaners overgang til statsdrift den 1. april 1949.
En overgang var det på tale, at etablere lyntogskørsel Nyborg-Ringe-Fåborg med forbindelse til Als via Fåborg-Mommark overfarten, men dette blev kun til planer. Den 26. maj 1962 var det sidste dag med persontrafik på Nyborg-Ringe-Fåborg og fra den følgende mandag kørte der kun godstog fra Ringe til Fåborg fremført af Fåborgs rangertraktor. Samtidig hermed blev strækningen Sønderborg-Mommark færge nedlagt og overførsel af jernbanevogne på overfarten ophørte. Denne overfart var i øvrigt erableret i 1922 og overgået til DSB i 1945.
Stationer: Ringe, boltinggård, Espe, højrup, Hågerup, Korinth, Grønderup, Pejrup, Katterød, Fåborg. (Danske Jernbaner 1847-1972)

I 1987 indstillede DSB kørslen med gods på delstrækningen Korinth-Fåborg og året efter stiftedes foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane i Fåborg. Den officielle indvielse af af veteranbanen Fåborg-Korinth skete den 28. maj 1992 og siden da har der hver sommer kørt veterantog på en del af den gamle Fåborgbane.
I 2009 besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune, at omdanne strækningen Ringe-Korinth til Natursti og i 2011 påbegyndtes arbejdet med at fjerne skinner og andet udstyr. Stien blev indviet af Miljøministeren i september 2012.

Læs mere om RFB her:
Midtfynsbanen
RFB 1882-1987

- RFB damplokomotiver
- RFB person- og rejsegodsvogne
- RFB godsvogne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak