Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Avatar

Endelig: Samlingslisten fra Danmarks Jernbanemuse (Generelt)

af Danmarks Jernbanemuseum ⌂, Odense, 12/11 2016, 17:05 (2719 dage siden)

Endelig er den her - Listen over materiel, som Danmark Jernbanemuseum vil beholde i egen samling. Og listen er omfattende. Den indeholder i alt knap 185 enheder, som stadig skal være en del af museets samling. Der er siden 2013 skåret ca. 125 enheder fra, og det skal i den kommende tid afgøres, hvad de netop udskilte enheders videre skæbne bliver. Deres skæbne afhænger i lige så høj grad af Danske Veterantogs Fællesrepræsentations (DVF) medlemmer.

For det materiel, der vil blive udskilt fra Danmarks Jernbanemuseum vil i første omgang blive tilbudt de medlemsorganisationer, der er tilknyttet DVF. Der er dog visse krav, man skal overholde, hvis man ønsker at overtage udskilt materiel fra Danmarks Jernbanemuseum:

For at overtage materiel skal de pågældende organisationer udarbejde en aftale om hvad man ønsker at benytte materiellet til, en projektbeskrivelse med økonomi, faciliteter og tidshorisont beskrevet, samt referencer til at man tidligere har gennemført lignende projekter. Og endelig at materiellet skal tilbydes museet igen, hvis man sidenhen ønsker at afhænde det.
Museet vil på baggrund af ovenstående vurdere hvilke projekter der anses for realistiske, idet udskillelsen netop ikke skal resultere i at mere materiel landet over står og forgår - til skade for hele veteranbanesagen.
Omvendt ønsker vi at det materiel, som vil kunne skabe glæde og gavn rundt om i landet, også kommer til denne anvendelse derude.

Processen med at udarbejde den samlede liste og udvælge det materiel, der fortsat skal være en del af samlingen har været omfattende, da vi i alt har gennemgået knap 4 kilometer materiel. Danmarks Jernbanemuseum besidder dog stadig en omfattende samling af museumsgenstande og rullende materiel, som vi i endnu højere grad kan fokusere på og gøre til en integreret del af samlingen, samt nok så væsentligt: En samling i et omfang hvor vi kan sikre ordentlig opbevaring.

Det er derfor ikke af ond vilje eller skjult dagsorden, som har været årsag til, at listen ikke kan offentliggøres før nu. Der har simpelthen ikke været nogen liste at offentliggøre, og de rygter, der har været om kassation af diverse materielenheder kan ikke siges at være andet end blot rygter.
Det er noget, Danmarks Jernbanemuseum er opmærksom på, og derfor er det en central del af museets strategi, at en af grundpillerne i denne bygges på gennemsigtighed.

Listen er opdelt i to. Disse er henholdsvis “Museumsgenstande” og “Rekvisitter”.
Museumsgenstande er genstande, som museet principielt er forpligtet til at bevare for evigheden. Rekvisitter er enheder, der er gemt for at udfylde en specifik formidlingsopgave. Dette kan f.eks. være veterantogskørsel. Det kan dog også være en opgave som MY 1112, der viser et lokomotivs opbygning og indre.
Hvis formidlingsopgaven ophører, er det muligt for museet at skille sig af med rekvisitten.

Man kan ud fra listen ikke læse, hvad der kommer til at køre, og hvad der skal stå som en del af udstillingen. Museumsgenstande kan godt få status som kørende museumsgenstand, idet deres brug og vedligehold vil være underlagt begrænsninger, som dog på et tidspunkt vil være uforeneligt med fortsat drift.

Vi vil i den kommende periode tage fat på at anskueliggøre hvilket materiel vi fremover vil benytte til veterantogsaktiviteter. Mere vil følge herinde, omend vi ikke kan give en specifik tidshorisont på dette arbejde.

Danmarks Jernbanemuseums Samlingsliste:
Museumsgenstande

Damplokomotiver
A 159
B 45
C 708
Cs 246
D 802
D 871
E 994
F 441
F 694
Fs 263
G 78
H 40
H 800
Hs 363
Hs 415
K 563
Ks 273
O 318
O L2
P 125
P 931
Pr 908
Q 345
S 736
SNNB 3
ØSJS 7

Motorlokomotiver
HHJ DL 11
HHJ M 4
Ma 460
Me 1501
Mh 346
Mt 157
Mx 1001
Mx 132
My 1101
Mz 1401

Motorvogne
HVJ M 5
SVJ 1
HHJ Ym 33
Mm 718
Mm 732
Mm 7781
Mo 1846
Mrd 4212
Ms 401
Ms 402

Rangerlokomotiver
AHTJ MT 1
FLV 22157
Traktor 140
Traktor 261
Traktor 48
Traktor 57
ØG 18

Personvogne
GJ 1
Af 96
Bs 480
Bj 665
Bk 714
DJDS C 2
Cc 322
Cf 10173
Cm 11868
Co 10498
Fe 12140
Ffm 12250
HHJ C 25
HTJ C 24
OMB C 16
SNNB Mp 2
SVJ B 1
S 1
S 2
S 3
S 8
A 000
Am 500
ABg 293
Ax 393
AA 431
B 314
Bmk 530,
Bn 816,
Cle 1678
Bc-t 317
CIWL VR 3929
CIWL VR 4247
Bu 3703
Eco 6280
S 1

Postvogne
59
Df 1574
FE 541
TKVJ Ec 91
Da 5005

Godsvogne
Ef 2689
F 2804
FFJ Em 37
G 40033
Gd 423
Gs 41535
Hj 37542
I 21519
Iar 21241
Iv 20308
Qg 33287
SVJ H 45
Zb 500661
Zb 99689
Pb 10707
Pj 17040
PTR 9619
Rs 186
SB T 410
SNNB Pr 305
Td 8533
Td 8550,
Tf 8115
TGT 8983
Th 9082
Zs 508060
Hbis 566
Hd 38071
Hims 269
Ika 25189
Fccs 684
Tdgs 574 0 033
E 52354
Es 552 0 269
Ks 60057
Pur 9897
Sgns 069
Slmmps 105
DR Münster 523 351
Uds 911 0 029
Ze 502853
Ze 502924
Ze 503383,
Ze 503614

Specialvogne
Bakke 17a
DSB 135
Kørekran 145
Kørekran 142
S 3
Sneplov 8
Specialvogn 426
Specialvogn 432
Specialvogn 433
Specialvogn 439
Trolje 54
Andet
CB 1211

Rekvisitter

Damplokomotiver
E 991
F 500
SJS 1, Odin
P 917
R 963
TKVJ 12

Motorlokomotiver
My 1112
My 1135

Motorvogne
Me 35
Mo 1954
Mr 4012
Ys 44

Rangerlokomotiver
Traktor 256
Traktor 288
Traktor 47

Personvogne
OKMJ A 10
Cc 10781
FFJ C 72
KS C 3
RGGJ C 3
TKVJ C 21
AC 42
Av 268
B 188
B 000
BD 026
Bk 016
Bl 1324
CAE 1275
Cc 1132
Cd 1210

Postvogne
TKVJ D 62
Db 5101
Db 5103

Godsvogne
Gs 41985
HBS H 26
Hd 38364
Ks 281

Specialvogne
Cl 1616
Ea 6002, Tjenestevogn 981 0 460
Trolje 163
Trolje 207

--
Med venlig hilsen

Filip Gram
Enhedsleder, Restaurering og Veterantog
Danmarks Jernbanemuseum

Da vi gerne vil give jer de bedste svar på konkrete henvendelser, vil vi bede om at I fortsat sender os en mail på
info@jernbanemuseet.dk


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak