Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Analyse af jernbanegods (Trafikpolitik)

af Niels Bak, 6/12 2021, 14:09 (813 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Transportministeriet presseomtale.

Nye jernbaneprojekter vil styrke banegods

Det er nyt for mig, at i 2020 blev godskapaciteten Padborg-Peberholm kun udnyttet 41%. Jeg levede i den vildfarelse, at der kørte alle de godstog, man overhovedet kunne proppe ind på den strækning.

Covid-19-relateret eller et generelt fænomen?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Som jeg har forstået det (og fra hvilke kilder kan jeg ikke huske, så nogle af dem som har bedre kendskab, korriger gerne), så er situationen i dag, at der på nogle tidspunkter af døgnet kører de godstog, der er plads til, mens der på andre tidspunkter - vel typisk om natten - er ledig kapacitet. Desuden så kører de fleste godstog ikke i maksimal længde. Det vil altså sige, at der på de nuværende godstog er en betydelig restkapacitet, hvis ellers de bare blev "fyldt helt op".

For begge dele er løsningen lettere sagt end gjort. Hvad hjælper det at der er ledig kapacitet på et tog, som det nyindstiftede her i weekenden Narvik-Padborg, hvis den vogn, man skal have gennem Danmark, skal Maschen-Hallsberg? Skal vognen med, skal der rangeres = ekstra tid og udgifter undervejs. At der er mange konkurrerende operatører er i andre sammenhænge en fordel, men det er ikke sikkert vogne kan udveksles smidigt mellem operatørerne alt efter hvem, der nu lige har ledig kapacitet.

At kanalerne ligger på et andet tidspunkt end der, hvor godsoperatørerne forespørger dem, er heller ikke et trivielt problem. Hvis fisketransporten fra Norge ikke kan få en kanal, så den kan køre lige igennem på en nogenlunde forudsigelig køreplan, og som passer med distributionen i begge ender, så får italienerne rådden fisk. Andre steder er det fx tidspunkter med folk til at modtage godset på virksomhederne, som gør forskellen, hvor alternativet - et døgns længere transporttid - er med til at gøre banen mindre konkurrencedygtig.

Desuden er der større kapacitetsproblemer især i det tyske, og det betyder, at de ikke bare kan modtage og aflevere tog når som helst. Hele systemet er til dels dikteret af kapaciteten omkring Hamborg.

Så mens der givet kan vrides en hel del mere kapacitet ud af den nuværende forbindelse, så er det en illusion at komme bare i nærheden af 100 %, uden at det for den enkelte godskunde bliver alt for upraktisk og dermed dyrt. Og hvis der også skal være plads til de forventede stigninger i godsmængderne, så løber man hurtigt ind i problemer...


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

DB Cargo
Farum sten og gruskompagni A/S
Farum sten og gruskompagni A/S

Her er historien om de virksomheder, der blev etableret ved Vassingerød i Nordsjælland i begyndelsen af forrige århundrede: Farum teglværker, Farum kalkværk, Farum kalkbrud, Sten- og gruskompagniet mv. Læs også om den normalsporede Lillerød-Farum Banen.

Læs mere
Svenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak