Beslutningsgrundlag Ny Ellebjerg (Generelt)

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 26. februar, 2021, 19:52 (47 dage siden) @ Jens Hansen
redigeret af Poul Brandt, fredag 26. februar, 2021, 20:44

Transportministeriet bombarderer Transportudvalget med analyser, beslutningsoplæg i denne tid:

Beslutningsgrundlag Øresundsperroner på Ny Ellebjerg Station

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/182/2341476.pdf

JH

Umiddelbart finder jeg to særligt interessante punkter i beslutningsgrundlaget.

1. Beslutningen skal tages senest på søndag :-)

"For at en åbning i 2024 er mulig, skal der træffes politisk beslutning om etablering af perroner og gangforbindelse
senest i februar 2021. En senere politisk beslutning, vil medføre en tilsvarende senere åbning af perroner og gangforbindelse. Da Signalprogrammets installation af teknisk udstyr på strækningen påbegyndes i oktober 2025, skal der absolut senest træffes politisk beslutning vedr. tunnelløsningen i maj 2021, og for broløsningerne i september 2021, men gerne tidligere ift. at sikre robusthed i projektet. En senere beslutning vil medføre at perronerne først kan etableres efter 2030, hvor Signalprogrammet er færdigt på strækningen."

Det betyder så at man ikke kan vente på de kommende forhandlinger, og at regeringen og støttepartierne måske godkender projektet i nær fremtid.

Kan man forestille sig at regeringen / Transportudvalget er lidt pissed over at få så kort varsel?

2. Planen er at godstog i al fremtid primært skal køre via Roskilde

"Dermed kan man med den niveaufri udfletning, afvikle trafik fra København H mod Køge Nord/Ringsted helt uafhængigt af trafik Amager/Sverige-Roskilde. Langt det meste af trafikken forventes også fremover at blive afviklet i disse relationer, netop på grund af udformningen af den niveaufri udfletning.
Der er ønsker om at indføre tog fra Amager/Sverige mod Køge Nord/Ringsted. Dette gælder både i forhold til at køre flere godstog ad den nye bane i stedet for via Roskilde, men også passagertog f.eks. i internationale forbindelser fra Sverige mod Tyskland. En sådan trafik kan give kapacitetsmæssige udfordringer i forbindelse med trafikafviklingen, fordi den niveaufri udfletning ikke understøtter dette.
Trafik mellem Amager/Sverige og Køge Nord/Ringsted vil spærre for den øvrige trafik (røde og grønne linjer), fordi
der i denne relation (vist med lyseblå i nedenstående) blot er sporforbindelser og ikke separate forbindelser ude af niveau.

[image]

Såfremt man i fremtiden ønsker at øge antallet af tog mellem Amager/Sverige og Ringsted (lyseblå linje i ovenstående figur), vil dette medføre, at der bliver begrænsninger i kapaciteten på de tilstødende strækninger, fordi disse togbevægelser medfører, at der i samme tidsrum ikke kan køre tog gennem stationen i andre retninger. På baggrund af ovenstående beskrivelse af trafikafviklingen, bør man primært trafikere København H-Ringsted adskilt fra trafikken Roskilde-Amager/Sverige, for at eventuelle forsinkelser ikke spreder sig mellem strækningerne." (Min kursivering).

Jeg har altid undret mig over den udfletning kombineret med ideen om at mange godstog fremover skulle via Køge. Nu ser vi så at det altid har været meningen at godstog fortsat primært skal køre via Roskilde. (2030 planen er som bekendt 2 godskanaler via Roskilde og en via Køge).

Ikke mindst har jeg aldrig forstået, hvorfor man ikke fra begyndelsen lavede en shunt i retning fra Køge Nord mod Øresund.
Men rationalet er måske at der ikke forventes så meget trafik Roskilde-Øresund at det betyder noget særligt at denne krydses. Modsat Kbh H-Køge Nord, som forventes mere intenst trafikeret, og krysningen heraf (af tog fra Øresund mod Køge Nord) er derfor mere problematisk.

--
Mvh Poul

Alle nye baner bør anlægges for 300 km/t.
København-Odense-Aarhus 2 x 45 minutter
København-Aarhus via Kattegat 55 minutter
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing F - Rødby - Puttgarden 250 km/t


Hele emnet:

 RSS Feed af emne


Jernbanebøger

Odsherred II

Odsherred II
Pris 200 kr.

Læs mere
3 flyttefirma tilbud

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen