Høng - Tølløse Jernbane - HTJ. Historien og det rullende materiel

Om HTJ HTJ damplokomotiver HTJ motorlokomotiver HTJ person-, post- og rejsegodsvogne HTJ godsvogne 
 
Høng - Tølløse Jernbane (Tølløsebanen)

Efter Kalundborgbanens åbning begyndte der at fremkomme forskellige forslag, der skulle udfylde det jernbanemæssigt "tomme rum" mellem Vest- og Nordvestbanerne. Efter at der havde været fremlagt forskellige alternative planer, blev Høng-Tølløse Jernbane (HTJ) lovhjemlet i den store jernbanelov af 1894. Den 7. november 1894 fik Holbæk Amtsråd eneretsbevilling på en jernbane fra Høng over Ruds Vedby til Tølløse og den 22. december 1901 åbnede HTJ med tre tog dagligt i hver retning.
Banen fik fra åbningen driftsfællesskab med Odsherreds Jernbane (OHJ) og senere også med Hørve-Værslev Jernbane (HVJ). Ligesom OHJ, var HTJ blandt de tidligt moderniserede baner.
Under den anden verdenskrig, hvor landet i høj grad måtte basere sin energiforsyning på indenlandsk brændsel, fik HTJ nogle meget travle år. Et konsortium bestående af flere store københavnske industrivirksomheder havde købt godset Bodal nord for Vedde station og her blev startet I/S Bodal Tørvefabrik. Til denne virksomhed blev der i 1941 anlagt et ca 5 km langt sidespor, hvortil der kom 8-10 km sidespor i selve mosen. Over dette sidespor og flere af banens andre stationer sendtes der meget store mængder brændsel, hovedsagligt til hovedstaden. I perioder var HTJ oppe på 16 særtog i døgnet. I tidsrummet 1941-45 blev der på HTJ læsset omkring 76.000 godsvogne - en ikke ringe præstation af en jernbane, der var dimensioneret efter et opland uden større byer.
I forbindelse med privatbanemoderniseringerne efter krigen fik HTJ skinnebustog samt forskellige moderniseringer af faste anlæg m.v.
Banen trives i dag i bedste velgående på grund af en dygtig ledelse og påregnes ikke nedlagt i den nærmeste fremtid. HTJ har hovedkontor og værksteder i Holbæk samt remiser i Tølløse og Høng.
Stationer: Høng, Kulby, Ruds Vedby, Hestehaven, Conradineslyst, Skellebjerg, Dianalund, Vedde, Stenlille, Oustrup, Nyrup, Store Merløse, Udstrup, Kirke Eskildstrup, Tølløse. (Danske Jernbaner 1847-1972)

I 2003 fusionerede Høng-Tølløse Jernbane og Odsherredsbanen til Vestsjællands Lokalbaner A/S med hovedsæde i Holbæk.
Den 1. januar 2009 dannedes Regionstog A/S bestående af Vestsjællands Lokalbaner A/S, Lollandsbanen A/S og Østbanen.

- HTJ damplokomotiver
- HTJ motorlokomotiver
- HTJ person- og rejsegodsvogne
- HTJ godsvogne

Læs mere om Tølløsebanen her:
Regionstog
Wikipedia

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Høng - Tølløse Jernbane - HTJ - Tølløsebanen. Banens historie med rullende materiel med billeder, tegninger m.v.


Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen