Skagensbanen - SB. Historien og det rullende materiel

Skagensbanen

På grund af de særdeles vanskelige topografiske forhold var Skagen by helt op til midten af det forrige århundrede uden rigtig vejforbindelse med det øvrige land. Byens landværts kommunikationer med omverdenen besværliggjordes i høj grad af sandflugten. Dette var også årsagen til, at man fra de kompetente myndigheders side undlod at gøre noget ved problemet. På den anden side var Skagen by ikke ret stor, og som en følge heraf var behovet for kommunikationer heller ikke særlig stort.
I slutningen af 1870´erne begyndte Skagen byråd at interessere sig for at få forbedret byens forbindelse med omverdenen væsentligt. I 1888 fik byrådet ministeriets tilsagn om at staten ville medvirke med op til 2/3 af anlægssummen ved anlæg af en let smalsporet jernbane fra Frederikshavn til Skagen.
Den 30. marts 1889 bemyndigedes regeringen til at meddele eneret på anlæg og drift af en smalsporet bane mellem de to byer. Den 27. juni 1889 fik Skagen byråd koncession på banen og den 26. juli 1889 påbegyndtes anlægsarbejdet. Den 24. juli 1890 blev Frederikshavn-Skagen Banen under festlige former indviet, og den daglige drift indledtes den følgende dag med to tog dagligt i hver retning.
Banen var forsynet med en meget let overbygning bestående af 12,4 kg/m skinner på fyrresveller og med sporvidden 1.000 millimeter. Det rullende materiel bestod af 3 lokomotiver, 4 personvogne og 16 godsvogne.
I begyndelsen af 1900-tallet blev Skagen havn anlagt, hvad der bevirkede en betydelig vækst i byen med deraf følgende stigende trafik på banen. Snart opstod der derfor spørgsmålet om en ombygning af den smalsporede bane til normalspor, og den 20. marts 1918 bemyndigedes regeringen til at meddele eneret til at lade den smalsporede bane ombygge til normalspor. Ombygningen af banen var ret radikal; en strækning på ca. 3 kilometer forlagdes, hvorved Elling station blev nedlagt. I stedet tilkom Strandby station.
I forbindelse med ombygningen dannedes et nyt selskab A/S Skagensbanen, som overtog banen den 1. april 1924. Den 6. juni samme år indviedes den normalsporede Skagensbane under festlige former.
Skagensbanen er en lidt særpræget dansk privatbane. Skagen og denne bys nære tilknytning til havet har i meget høj grad præget banen, der altid har haft betydelige fisketransporter. Banen har således aldrig haft skinnebusmateriel, men har i forbindelse med privatbanernes moderniseringer i 1960´erne fået nye letbyggede Y-tog forsynet med normale puffer og koblinger så almindelige godsvogne (med fisk) kan medføres i persontogene.
(Danske Jernbaner 1847-1972)

Skagensbanen udgår fra DSB stationen i Frederikshavn og herefter følger Apholmen (1996-2005), Strandby, Rimmen, Jerup, Napstjært, Ålbæk, Bunken, Hulsig, Sandmilen (nedlagt 1967), Højen (nedlagt 2005), Frederikshavnsvej (fra 1992) frem til endestationen i Skagen.
Den 1. januar 2001 fusionerede Skagensbanen og Hirtshalsbanen til Nordjyske Jernbaner A/S.

- SB damplokomotiver
- SB motorlokomotiver
- SB person- og rejsegodsvogne
- SB godsvogne

Læs mere om Skagensbanen her:
Wikipedia
Danske jernbaner
Jernbaner Nordjylland
Skagensbanen 1890-1965
Nordjyske Jernbaner
Tog-billeder.dk

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak