Avatar

Fra arkivet - ikke Sommersted

af Morten Flindt Larsen, København K, 7/12 2018, 05:46 (1996 dage siden) @ Ole Lund Jensen

Nu skal det hele jo ikke gå op i trinbrætter på VNJ, så jeg vender lige tilbage til Sommersted.

Jeg har fundet yderligere billeder fra Sommersted i Niels Jensens "Sønderjyske Jernbaner", "Gennem Danmark med Dancker" og "Danske Damplokomotiver - som jeg så dem" med Kai Mose Nielsens billeder. Ingen af billederne bidrager med afgørende nyt, men jeg hæfter mig ved, at Danckers billede fra 1946 viser pakhuset uden noget synligt træ bagved. På Kai Mose Nielsen-billedet fra 1957 ser man derimod et træ, som jeg vurderer til at står lidt nordvest for pakhuset, måske kun lidt bag det tværstillede stationsskilt. Træet kan godt være plantet omkring 1925 og i 1946 have nået den højde, vi ser på Danckers billede.

Her hugget fra nettet. Jeg betragter begge fotos som udaterede; i hvert fald tror jeg ikke ubetinget på "1950":
[image]
[image]
Det øverste postkort kan qua dets tekniske udførelse stamme fra 1930'erne.

Det mest afgørende, vi har, er sporplanen fra 1925 samt billedet i Wilckes "Haderslev Amts Jernbaner II", DJK-bog nr. 29, visende en god del af stationsområdet set fra nord. Billedet er ikke dateret, men er i hvert fald fra amtsbanetiden og må ud fra billedteksten tolkes at være fra den danske tid.

Billedet er i beskåret tilstand gengivet i "Internationale tog via Jylland", og her er det - antagelig ud fra togets oprangering - dateret til ca. 1925.

Wilcke-billedet og sporplanen viser helt tydeligt to detaljer, som konflikter med detaljerne på "damebilledet":
1) En højre-til-venstre-transversal fra spor 2 og ind i omladesporet spor 3, begyndende ud for perron 2s nordende. "Damebilledet" viser med sikkerhed ikke en sådan transversal, men måske snarere en modsat transversal.
2) Wilcke-billedet og sporplanen viser, at mellemperronen fortsatte langt nord for pakhuset; men det gør den slet ikke på "damebilledet" - dér ender mellemperronen lige ved overgangen ud for signalhuskarnappen eller pakhuset.

Det er vægtige argumenter. Sporet ind til pakhussporet er skjult bag damerne, men med lidt god vilje kan jeg godt fornemme, at der måske er begyndelsen på et venstregående sporskifte umiddelbart over damens håndtaske på nedenstående udsnit.
[image]

Derudover
1) Enig.
2) I og for sig enig, men tegninger kan være fejlbehæftede, og der synes på damefotoet at være en "sti", der fortsætter langt nord for pakhuset.

Både sporplanen og nok også Wilcke-billedet er fra ca. 1925, mens jeg vurderer damemoden til ca. 1930. Der kan så teoretisk imellem sporplanen og damefotoet være foretaget en omlægning af transversalen fra spor 2 og ind i omladesporet spor 3. Men hvad en omlægning skulle gøre godt for, står mig ikke ganske klart. En forlængelse af omladesporet spor 3 mod syd forekommer mig ikke sandsynlig.

Jeg har forsøgt at indtegne fotografiets synsfelt på nedenstående:

[image]
[image]

Er det tynde "skelet" til højre mon amtsbanernes pakhus under nedrivning? DSB havde jo pakhus i forlængelse af stationsbygningen. Haderslev - Sommersted - Skodborg strækningen blev nedlagt 31. januar 1933.

Desuden er lampen på Wilcke-billedet helt anderledes end lampen på "damebilledet".

Lamper har det med at blive skiftet ud. Det er en træmast, der ses på Wilcke-billedet, og den har været upraktisk at vedligeholde og skifte pære i. Der var muligvis et hejseværk for lampehuset, men ellers en lang wienerstige. Lysafgangssignalet spøger også.

Endeligt synes jeg, at man på "damebilledet" i nordenden ser nogle bygninger, der ikke er vist på sporplanen, ligesom spor 1 på "damebilledet" ser ud til at venstrekrumme lidt mod nord, hvad det ikke gør i Sommersted.

Ja, det med bygningerne i nord har jeg også bemærket, men billedet pixelerer, når man zoomer ind på dem.

Sammenfattende mener jeg, at det må være tilstrækkelig evidens for, at "damebilledet" ikke er taget i Sommersted. Men jeg har ingen anelse om, hvor det så er taget.

Med venlig hilsen

Ole Lund Jensen


Nej, vi ved end ikke, om det overhovedet er i Danmark. Er det en Q-vogn med bremsehus med fladt tag, vi ser th., eller er det en tysk vogn med bremsehus med spidst tag? Og havde HAJ hvidmalede godsvogne jf. vognens smalle profil?


Hele emnet:

 RSS Feed af emne


ContecRail

Jernbanebøger

Amagerbanen på cykel

Amagerbanen på cykel. Pris 260 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak