Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Ja, Kjn/Lw-Kj bliver overbelastet fra K23 (Generelt)

af Rask Ingemann Lambertsen, 29/11 2021, 23:48 (934 dage siden) @ Henning Makholm

Eller her er en (lidt kættersk) variant uden hollænderkryds eller anden ny infrastruktur:

1. DSB standser både i Ølby og Køge.
2. DSB krydser i Køge med korte stationsophold. Toget nordfra ankommer først i spor 4, og når det er klart til at afgå er toget sydfra netop ankommet i spor 2.
3. Lokaltog nordpå ekspederes i spor 3. Det ankommer før DSB og afgår efter DSB.
4. Lokaltog sydpå kommer til Ølby før DSB. På vej mod Køge drejer det fra til spor 2 og holder stille mellem stopmærkene Kj-201 og Kj-202 mens det bliver overhalet af DSB. Dernæst kører det til perron i spor 4. Det når at være fri af spor 2 igen før det nordgående DSB-tog skal afgå.

Det virker unødvendigt at skabe krydsende togveje for de to tog sydfra, og jeg kan ikke se nogen gevinst ved det, så længe der kun er ét spor mellem Køge og Køge Nord. Lad i stedet DSB bruge spor 3 og Lokaltog spor 2 i nordgående retning, hvorved begge kan køre til perron uafhængigt af evt. forsinkelse af det andet tog. Dvs.:

1. Lokaltog nordfra standser i Ølby.
2. DSB nordfra standser i Ølby.
3. Lokaltog nordfra afventer ved Kj-202 overhaling af DSB nordfra, der ankommer til spor 4.
4. DSB sydfra ankommer til spor 3 mens Lokaltog sydfra ankommer til spor 2 og Lokaltog nordfra kører fra Kj-202 til Kj-411.
5. DSB sydfra afgår fra spor 3 og Lokaltog sydfra afgår fra spor 2. Rækkefølgen kan vælges frit.
6. DSB nordfra afgår fra spor 4 hvorefter Lokaltog nordfra ankommer til spor 4.
7. Lokaltog nordfra afgår fra spor 4.

Dermed er der ikke bindinger mellem de to tog sydfra ved ankomst, og de kan derfor ankomme samtidigt, hvilket letter passagerudvekslingen.

Passagerer Hårlev-København og Næstved-Roskilde skifter tværs over perronen i spor 2-3.
Passagerer Købehavn-Hårlev skifter blot til næste tog i spor 4.
Passagerer Roskilde-Næstved skifter i Ølby, ved samme perron!

Derimod får passager Hårlev-Næstved det ganske hårdt hvis ikke toget fra Hårlev skal køre tidligere blot af hensyn til dem.

Mon ikke, der bliver skævet mere til S-togenes afgangstider? Men med den sporbenyttelse jeg har skitseret oven for, er der ikke noget til hinder for, at Lokaltog sydfra kan ankomme tids nok til, at der kan skiftes til DSB nordfra.

--
Med venlig hilsen,
Rask Ingemann Lambertsen

I øvrigt mener jeg, at Kai Tak lufthavn bør genopføres.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak