Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Signal og el på hovedbanen - prioriteringer? (Generelt)

af Frank Poulsen, 27/1 2021, 09:00 (1235 dage siden) @ TroelsH

Nej, heldigvis ikke. Men der er stadig en række høj-risiko steder hvor Kølkær-ulykken kan gentage sig. Altså krydsningssteder uden station, hvor det ene tog kører igennem med 120 km/t.


Hvis vi har levet med det i 20 år uden problemer og den problematik ikke er nævnt nogen steder, så er det lidt svært at se at de strækninger skal prioriteres 3-4 år før hovedstrækningerne Årh -> Øresund og Padborg Fredericia.

Men de har jo komfortable IC3 tog? Hvis du forventer at komforten øges med de nye tog DSB er ved at anskaffe, så tror jeg du bliver skuffet. Der er lagt op til smallere tog med kortere sædeafstand der skal fungere som både regional- og fjerntog. Togene til Esbjerg og Sønderborg betjener også Odense.


Ja, det er et fint tog at sidde stille i, hvis lokummet virker. ;-) Det er ikke kun en enkelt ting, men handler om at det som tilsammen giver service, er både skinner, signaler, strøm, materiel, og på hovedstrækningen Årh Kbh, så er der mere belastning på, så alt skal virke og særligt i myldretiden. Når noget fejler, så er det ikke et enkelt togsæt på en sidebane med tre studerende som passagerer, men landstrafikken der påvirkes.

Når man så udsætter opgraderingen af de mest belastede strækninger til sidst, så er det også der flest af kunderne oplever den ringe kvalitet i den service DSB og BDK leverer og det er indtil primo 2027, for elektrificeringen er først færdig ultimo 2026. Det er seks år.

Så hvis jeg mente at holdet begyndte at have styr på udrulningen af signaler, så ville jeg prøve at se om jeg kunne lave en plan der flyttede rundt på ressourcerne, så Århus-Kbh og Øresund-Padborg blev færdige først, så man kan begynde at høste frugterne af de store investeringer på de strækninger hvor det gør den største forskel for de fleste kunder, både passagerer og gods i transit. Det gælder både øget kapacitet, hastighed og manglende nedbrud osv. Linjen til Rødby behøver ikke være færdig opgraderet før at forbindelsen åbner, så at bruge ressourcer på den før det er nødvendigt virker ikke smart, når det kan give mere værdi andre steder i Øst. På linjen til Rødby giver ikke afkast før 2029. Skal hovedlinjerne vente på at der elektrificeres til Aalborg, eller kunne de teoretisk skifte i Århus til et tog til Kbh i nogle år? Alle for en betyder også at alle skal have lige ringe service indtil 2027 - og det er hvis det går efter planerne. Jeg havde nok mere prioriteret efter at gøre så mange af kunderne tilfredse så hurtigt ved at tage de største strækninger, så snart at organisationen kan gabe over det. At lave nye signaler mellem Struer og Skjern gavner bare ikke ret mange, men det gør det når man laver det på fjernbanen, og så åbner man for hurtigere elektrificering for Fredericia - Århus, som er afhængig af nye signaler inden elektrificeringen.


Jeg synes du anskuer det her med at få det nye signalsystem hurtigere ud på hovedstrækningerne helt forkert! Du slår kraftigt til tromme for at man skal have det ud hvor det gavner flest hurtigst muligt. Men der er jo også mange der kan have den opfattelse at går man til de strækninger vil det skade flest i en del år... Kan godt være det fungerer nogenlunde på early deployment strækningerne. Men der er stadig mange ting der ikke er gennemtestet. Der er ikke testet rangering på banegårde i større stil. Der er ikke testet dobbeltspor nogle steder overhovedet. For blot at nævne 2 ting på fjernbanen hvert fald. Vil du virkelig lade hovedstrækningernes mange mange passagerer blive prøvekaniner før tid? Med de riscisi der er til følge. Derudover manglende tog til at køre der. Det tager jo tid at indbygge det system i togene. IC3 (litra MF) er godt på vej, IR4 (litra ER) mener jeg også at man så småt er klar til serieudrulning. Men der går jo år før de alle er færdige med den udrulning. Derudover mig bekendt er man stadig ikke færdige med arbejdskøretøjer, og systemerne til spærringer er vidst ikke helt gennemtestede endnu, og som jeg har opfattet (har ikke sat mig ind i det i detaljer), så kører det på nogle midlertidige løsninger. Så selvom du tror det hele bare er klar til masse udrulning, så er det som jeg ser slet ikke tilfældet og at starte på hovedstrækningerne ville skade mere end det ville gavne.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak