Engelbrecht: "Vi vil opleve, at jernbanen kommer ind i ..... (Generelt)

af My1202, torsdag 18. februar, 2021, 14:36 (78 dage siden) @ KKLD

Kollektiv trafik giver de færreste steder overskud og uanset hvordan man forsøger at skrue et takstsystem sammen, vil der altid være nogle som føler de betaler for det meget eller systemet er for svært at bruge.

Det er næppe anderledes i dag. Men tilbage i 60'erne kostede det ca. 50 øre at opkræve 1 kr fra passageren hos Københavns Sporveje.

Nogle steder har man derfor opgivet at opkræve betaling og gjort det gratis at bruge kollektiv transport.
Koblede man det så sammen med at en fjernelse af befordringsfradraget i de områder med regelmæssig bus, metro, letbane og togtrafik ville det være enkelt at rejse.

Det nuværende system inkl. rejsekort gør givet at mange opgiver på forhånd og tager bilen.


Hvad med at gøre alt offentlig transport gratis i DK?

"Samlet ses, at gratis kollektiv transport i hele Danmark vil give en stigning i det årlige persontransportarbejde i kollektiv transport i Danmark på 126%. Samtidig reduceres trafikarbejdet i bil med 4,6% ligesom cykel og gang begge reduceres med ca. 21%. De direkte provenueffekter af dette er en omkostning på 9,4 mia. kr. årligt. Tiltaget vil give en reduktion i CO2-udledningen på 0,3 mio. ton årligt, mens den samlede velfærdsøkonomiske effekt på eksterne omkostninger ekskl. kapacitetsudvidelser bliver en gevinst på 0,35 mia. kr. årligt."

Kilde er side 4 i rapporten: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/tru/bilag/236/2151774.pdf

Man bør dog nok huske at rapporten undlader at tage stilling til hvad udgiften til opkrævning og kontrol af rejseafgift udgør.
Lifesom man behændigt undgår at forholde sig til sparede udgifter til vedligeholdelse af vejnettet.

At færre vil cykle er vel et udokumenteret postulat.
Giver det mening at cykle og er vejret godt og forefindes en sikker cykelvej - hvorfor skulle man så opgive cyklen?

At der skal investeres mere i tog og busser er vel kun godt?

Færre kørte kilometer i egen bil er vel også godt selvom det betyder færre afgifter til staten?

Det gør sjovt nok de fleste tiltag på at få bilister over i kollektiv trafik uanset om det er gratis eller ej.
Lidt det samme med mere gods på skinner. Hvis det - som ønsket - fører til færre lastbiler inkl. lastbiler over broer og tunneler med betaling - ja så er det vel også en god ting?

Så samlet set en ubrugelig rapport som ivrigt helt har set bort fra befordringsfradraget.

--
[image]


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen