Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Godstog Helsingør-København (Trafikpolitik)

af Pyloriis, 17/5 2020, 06:42 (1497 dage siden) @ Niels Bak

Jeg tænker:

Hvis nu der blev bygget en HH-forbindelse, er der så overhovedet ingen mulighed for at køre godstog mellem Helsingør og København - og videre mod Tyskland? Er al kapacitet brugt op?

Som jeg forstår det, er der pt. via Øresundsforbindelsen to godstogskanaler pr. time mellem Sverige og Tyskland? Kan der tilvejebringes to godstogskanaler pr. time mellem Helsingør og København?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen


Så vidt jeg ved er al eller næsten al kapacitet opbrugt i dagtimerne. Det gælder ikke mindst i røret, men også med det nuværende mønster med standsende tog og hurtigtog som indhenter disse på kystbanen.
Og med så stor en investering som en HH-forbindelse, så duer det ikke hvis den kun kan bruges til gods i noget af døgnet.
Problemet med godstog er også, at de tager forholdsvis meget kapacitet, da de kører langsommere og de accelererer og standser langsommere.

Så konklusionen er vel klar for alle nu:
GODSTOG ER IKKE EN MULIGHED VIA KYSTBANEN OG BOULEVARDRØRET.

Tilbage er så persontog.
Personlig tvivler jeg stærkt på at svenskerne vil forbikøre Malmø.

Antal danskere som vil have glæde af en ren persontogsforbindelse via HH er nok også beskedent.

Så det er vel kun realistisk med en kombineret vej-/baneforbindelse såfremt der laves en ny jernbane i Nordsjælland.
Derfor kunne man se på Fehmern-forbindelsen og hvordan den financieres.

Svenskerne bygger selv den kombinerede vej-/baneforbindelse ved Helsingør-Helsingborg og Danmark bygger landanlæg inkl. ny bane fra Helsingør over Hillerød til omkring Høje Taastrup eller Roskilde.

Vi får en ny jernbane til glæde for den tværgående passagertransport i Hovedstadsområdet og Sverige kan sende deres godstog - mod behørig betaling - via den af Sverige betalte kombinerede vej-/baneforbindelse.

Ren win-win for ALLE


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak